Analýza kľúčových faktov a domnienok o 11. septembri - mýty alebo realita? (2.časť)

29. listopadu 2009 v 11:10 |  9/11

Mýtus č.6: Útoky z 9/11 boli pre Bushovu administratívu prekvapenímNič nie je pre oficiálnu verziu také dôležité, ako táto idea. Asi 10 mesiacov po 9/11 riaditeľ FBI Robert Mueller povedal: "do dnešného dňa sme nenašli v USA nikoho okrem samotných únoscov, kto vedel o pripravovanej akcii"[29].
Existuje však veľa dôkazov, ktoré popierajú toto tvrdenie a vyplýva z nich, že niektorí ľudia vopred vedeli, že k útokom príde.

Put opcie

Jedným z dôkazov je veľmi neobvyklé, extrémne vysoké množstvo put opcií zakúpených len 3 dni pred 9/11. Keď si kúpite put opciu nejakej spoločnosti, je to vlastne stávka na to, že ceny akcií tejto spoločnosti pôjdu dolu.
Tieto nezvyčajné nákupy opcií sa týkali dvoch, a iba dvoch leteckých spoločností: United airlines a American airlines. Lietadlá týchto dvoch spoločností boli použité pri útokoch. Taktiež sa kupovali put opcie na spoločnosť Morgan Stanley Dean Witter, ktorá mala vo WTC prenajatých 22 poschodí. Cena akcií týchto spoločností po 9/11 samozrejme prudko klesla, vďaka čomu kupci týchto put opcií zarobili veľké sumy peňazí. Noviny San Francisco Chronicle o týchto nezvyčajných nákupoch napísali, že: "tieto nákupy opcií vyvolali podozrenia, že investori mali informácie o útokoch ešte predtým ako sa stali"[30].
Inými slovami, zdá sa že nákupcovia opcií vedeli, že pri útokoch na WTC budú použité lietadlá spoločností United a American airlines. 9/11 Komisia sa snažila ukázať, že tieto podozrenia sú neopodstatnené. Komisia vyhlásila napríklad to, že tieto nákupy opcií pre United airlines nie sú dôkazom toho, že o útokoch vopred vedel aj niekto iný ako al-Kajda. Ako dôvod uviedla to, že 95% týchto opcií bolo zakúpených jedinou spoločnosťou so sídlom v USA, ktorá nemá nijaké možné väzby na al-Kajdu[31]. Tu sa však natíska otázka, či nebola do plánovania 9/11 zapojená aj nejaká iná organizácia ako al-Kajda.
9/11 Komisia taktiež ignorovala ďalšiu kritickú vec - fakt, že tajné služby USA veľmi starostlivo monitorovali trh s cennými papiermi a hľadali v nich akékoľvek anomálie, ktoré by naznačovali nečakané udalosti[32]. Bez ohľadu na to kto zosnoval útoky, tajné služby USA by vedeli že v najbližšej budúcnosti sa niekto chystá použiť lietadlá spoločností United and American airlines pre útoky na WTC.

Správanie prezidenta Busha a členov jeho ochranky

Ďalšie dôkazy poskytuje správanie prezidenta Busha a členov jeho ochranky v škole na Floride, kde sa v čase útokov prezident nachádzal. V tej dobe mali novinári možnosť prezidenta fotografovať.
Oficiálnej verzia hovorí, že keď Bushovi prvý krát povedali, že do jednej z veží WTC narazilo lietadlo, incident nebral do úvahy a myslel že ide o strašnú nehodu. Preto pokračoval vo fotografovaní[33]. Náraz druhého lietadla by však za predpokladu že šlo o nečakanú udalosť indikoval, že teroristi používajú lietadlá na útoky proti vysoko hodnotným cieľom. A čo by mohol byť cennejší cieľ ako prezident USA?
Miesto kde sa bude prezident 9/11 nachádzať bolo verejne známe. Preto sa členovia jeho ochranky mali oprávnene obávať toho, že unesené lietadlo môže každou minútou zasiahnuť školu. Pre členov ochranky je štandardnou procedúrou odviesť prezidenta do bezpečia, kedykoľvek sa objaví aj malý náznak nebezpečenstva. A ochranka dovolila prezidentovi po náraze druhého lietadla ostať v škole ďalšiu pol hodinu. [5 min video]. Dokonca mu umožnili vystúpiť v televízii. Tak oznámil celému svetu, že je ešte stále v škole.
Toto správanie sa nedá vysvetliť inak ako tým, že jeho ochranka vedela, že útoky pomocou lietadiel nie sú namierené na školu a prezidenta, ktorý sa v nej nachádzal.
9/11 Komisia si samozrejme nepoložila túto otázku. Bola spokojná s vyhlásením, že ochranka im povedala, že si nemysleli, že bolo úplne nevyhnutné aby prezident okamžite vybehol z miestnosti[34]. Inými slovami, zachovanie dôstojnosti bolo dôležitejšie ako ochrana života prezidenta. Môže vôbec niekto naozaj veriť, že špičkovo vycvičená ochranka zložená z najlepších z najlepších mužov by konala konala takýmto spôsobom v situácii reálneho veľkého nebezpečenstva ohrozujúceho život prezidenta?
Svedectvo Normana Minetu
pred 9/11 Komisiou

Svedectvo ministra dopravy Normana Minetu

O útoku na Pentagon sa rovnako ako v prípade dvojičiek WTC hovorilo, že bol nečakaný. A to aj napriek tomu, že sa udial viac ako pol hodinu po tom, ako do WTC narazilo druhé lietadlo.
Hovorca Pentagonu vysvetľoval, prečo nebola táto budova evakuovaná pred tým, ako prišlo k útoku. Uviedol, že Penatagon jednoducho nevedel, že k nemu smeruje nejaké lietadlo[35]. 9/11 Komisia taktiež tvrdila, že nebolo žiadne varovanie o neidentifikovanom lietadle smerujúcom na Pentagon až do 9:36, teda len 2 minúty predtým ako bola budova Pentagonu zasiahnutá[36].
Toto tvrdenie je však v rozpore so svedectvom ministra dopravy Normana Minetu. V ňom popísal udalosť ktorá sa stala v prezidentskom núdzovom centre, ktoré je pod bielym domom. V otvorenom svedectve pre 9/11 Komisiu Mineta povedal:
Počas doby ako sa lietadlo blížilo k Pentagonu, vošiel dnu mladý muž a povedal viceprezidentovi, že to lietadlo je vzdialené 50 míľ,.. neskôr: že už je vzdialené len 30 míľ, atď. Keď uz bolo lietadlo len 10 míľ od Pentagonu, tento mladý muž sa viceprezidenta tiež spýtal: Rozkazy ešte stále stoja? Viceprezident sa otočil a povedal: Samozrejme že rozkazy stále stoja, počuli ste hádam niečo iné?
Mineta povedal, že tento rozhovor sa odohral o 9:25 alebo 9:26[37]. To znamená, že Cheney vedel o blížiacom sa lietadle viac ako 12 minút predtým, ako bola budova zasiahnutá o 9:38. Keď vezmeme do úvahy, že s túto informáciu by Cheney určite povedal aj jeho dobrému priateľovi Donaldovi Rumsfeldovi (v tom čase ministrovi obrany a šéfovi Pentagonu), toto Minetovo svedectvo odporuje vyhláseniu Pentagonu aj 9/11 Komisie o tom, že o blížiacom sa lietadle nevedeli vopred, alebo aspoň dostatočne vopred na to aby mohol byť Pentagon evakuovaný. Zachránilo by to 125 ľudských životov.
Tento príklad je jedným z najlepšie vypovedajúcich o Zelikowovom vedení 9/11 Komisie, a tomu že tejto komisii nemožno dôverovať. Komisia jednoducho ignorovala a vynechala Minetovo verejné svedectvo pred samotnou komisiou a tvrdila, že neboli žiadne informácie o lietadle blížiacemu sa k Pentagonu až do poslednej približne minúty. Minetovo svedectvo sa vo finálnej verzii správy vôbec nenachádza.
Aby sa 9/11 Komisia zbavila toho, čo hovorilo Minetovo svedectvo, vyhlásila že viceprezident Dick Cheney do podzemného núdzového centra prišiel až o 10:00, tj. asi 20 minút po tom ako bol Pentagon zasiahnutý[38]. Toto tvrdenie však odporuje svedectvu Minetu, kde tvrdil že Cheney tam prišiel 9:20, a taktiež odporuje všetkým ostatným správam o čase Cheneyho príchodu do núdzového centra, rovnako správu o čase od samotného Cheneyho[39].
Ak vezmeme informácie o put opciách, správanie prezidentovej ochranky a svedectvo ministra dopravy Minetu, môžeme vylúčiť ďalší mýtus: že útoky boli nečakané. Keby však útoky aj boli neočakávané, prečo im nebolo zabránené? To nás privádza k mýtu č.7.

Mýtus č.7: Predstavitelia USA vysvetlili, prečo neboli unesené lietadlá zastavené


Toto tvrdenie je v istom zmysle vlastne pravdivé. Predstavitelia USA vysvetlili, prečo armáda nezastavila útoky. Problém je však v tom, že nám dali tri rôzne vysvetlenia, ktoré sa si vzájomne odporujú, a žiadne z nich sa ani zďaleka nedá označiť ako uspokojivé.
Štandardné procedúry hovoria, že ak letový dispečer spozoruje čokoľvek čo naznačuje únos lietadla, musí hneď kontaktovať svojho nadriadeného. Ak sa problém nevyrieši do minúty, nadriadený musí požiadať NORAD (velenie vzdušnej obrany severnej Ameriky) o vyslanie bojových lietadiel aby zistili, čo sa s lietadlom deje.
NORAD potom vydá rozkaz na vzlet lietadiel z najbližšej leteckej základne, kde sú v pohotovosti bojové stíhacie lietadlá. Stíhačky dokážu reagovať na rozkaz NORAD-u veľmi rýchlo. Podľa stránky vzdušnej obrany USA sú bojové stíhačky F15 schopné vyletieť do výšky 600m do 2.5 minúty od vydania rozkazu[42]. Potom môžu letieť rýchlosťou 1300km/h.
Ako povedal generál Ralph Eberhart, riaditeľ NORAD-u, potom tom ako letecký dispečing spozoruje že sa niečo deje, trvá asi jednu minútu kým kontaktuje NORAD. A ako povedal hovorca NORAD-u, NORAD je schopný vyslať stíhačky do niekoľkých minút do akéhokoľvek miesta v USA[42].

Dokument pre dispečing bojové letectvo z roku 1998 hovorí, že akékoľvek lietadlo vykazujúce nezvyčajné správanie do 10 minút pravdepodobne nájde za svojim chvostom dve bojové lietadlá[42].
Ak by sa tieto procedúry vykonali 9/11, let č.11 aj let č.175 by boli zastavené ešte predtým, ako by vôbec prišli k Manhattanu. Rovnako let č.77 by bol zastavený ďaleko skôr, ako by sa dostal k Pentagonu. Vyslanie bojových lietadiel je rutinná záležitosť, ktorá ročne prebieha asi 100 krát. O mesiac neskôr po 9/11, noviny Calgary Herald napísali, že v roku 2000 NORAD vyslal bojové stíhačky 129 krát.
Ako často tieto vyslania stíhačiek vyúsťujú k sledovaniu lietadla? Len niekoľko dní po 9/11, major Mike Snyder, hovorca NORAD-u pre Boston Globe povedal: sledovanie lietadiel je pre stíhačky NORAD-u rutinná záležitosť[43]. Prečo sa toto vyslanie lietadiel a sledovanie letov neudialo 11. septembra 2001?
Počas prvých dní bolo verejnosti povedané, že počas 9/11 neboli poslané do vzduchu žiadne bojové lietadlá až do 9:38, keby bol zasiahnutý Pentagon. Správy taktiež hovorili, že prvé znaky toho že let 11 bol unesený boli spozorované o 8:15. To znamená, že aj napriek tomu, že bojové lietadlo dostihne podozrivé lietadlo asi 10 minút po spozorovaní, že sa s ním niečo nie je v poriadku, 9/11 trvalo až 80 minút kým vôbec stíhačky vzlietli.
To naznačuje, že bol vydaný rozkaz aby lietadlá ostali na zemi. Po niekoľkých dňoch však prišlo druhé vysvetlenie. Podľa neho NORAD do vzduchu stíhačky poslal, ale keďže notifikácia od letového dispečingu bola veľmi oneskorená, stíhačky prišli neskoro. NORAD 18. septembra podal túto verziu oficiálne. Zverejnil aj časový rozpis udalostí, ktorý obsahoval informácie kedy bol NORAD upovedomený letovým dispečingom o jednotlivých lietadlách spolu s informáciami, kto a kedy vyslal do vzduchu lietadlá[44].
Kritika tejto správy však rýchlo ukázala, že aj napriek neskorým notifikáciám od letového dispečingu, ako to ukazoval časový priebeh ktorý zverejnil NORAD, stíhačky NORAD-u mali dosť času na dostihnutie a zastavenie unesených letov[45]. Toto druhé vysvetlenie neodstránilo podozrenie, že bol vydaný rozkaz aby lietadlá do vzduchu vôbec nešli. 9/11 Komisia dúfajúc že vyrieši tento problém poskytla tretie vysvetlenie. A to, že letový dispečing vôbec neupovedomil NORAD o lete 175, až kým tento let nenarazil do južnej veže WTC. Rovnako vôbec neupovedomil o lete 77, až kým tento let nenarazil do Pentagonu. Toto tretie vysvetlenie je v priamom rozpore s časovým sledom udalostí, ktoré NORAD zverejnil.
Toto tretie vysvetlenie má však aj iný vážny problém. Tým je fakt, že je to už tretie vysvetlenie.
Ak osoba podozrivá zo spáchania trestného činu pri vyšetrovaní mení svoju výpoveď, je to podozrivé. Povedzme že by sa polícia spýtala Charlieho, kde bol v tú noc kedy sa stal zločin. Povedal by: bol som v kine. Ale oni by povedali: nie, kino bolo celý týždeň zatvorené. Na to Charlie povie: "Aha, to je pravda. Bol som so svojou priateľkou". Ale polícia povie: "Nie, rozprávali sme sa s ňou a povedala, že bola doma so svojim manželom!". A Charlie vtedy povie: "Aha, už si spomínam. Bol som doma a čítal som si bibliu". Pravdepodobne už nebudete Charliemu veriť.
A to je presne to, čo máme tu. Armáda podala jedno vysvetlenie tesne po 9/11, o dva týždne ďalšie a tretie prostredníctvom správy 9/11 Komisie, ktorá vyšla v roku 2004.
Ďalší problém tohto tretieho vysvetlenia je, že priamo odporuje niektorým častiam druhého vysvetlenia, ktoré slúžilo ako oficiálne vysvetlenie takmer 3 roky. Odporuje napr. to, že časový sled udalostí od NORAD-u hovoril, že ich letový dispečing o lete 175 upovedomil NORAD 20 minút predtým, ako tento let narazil do severnej veže. V prípade letu 77 to bolo minimálne 14 minút predtým, ako bol zasiahnutý Pentagon.
9/11 Komisia si stojí za tým, že obe tieto správy boli nesprávne, a že NORAD nedostal nijakú informáciu o unesených letoch, a nevedel o nich až do chvíle, kedy zasiahli svoje ciele. To bol dôvod, prečo ich armádne letectvo nestíhalo a nezastavilo[46]. Ak však bol časový sled udalostí od NORAD-u nesprávny, ako to teraz komisia tvrdí, NORAD musel buď klamať alebo bol zmätený/neistý. Len ťažko však možno uveriť, že si tými časmi nebol istý týždeň po 9/11. Musel teda klamať.
Ale ak NORAD klamal, prečo by sme mu mali teraz veriť?
Ďalšie pochybnosti o tomto príbehu plynú aj zo skutočnosti, že je v rozpore so značným množstvom dôkazov. Napríklad tvrdenie komisie, že armáda o lete 175 vôbec nevedela až do chvíle kedy zasiahol svoj cieľ. Je v rozpore s výpoveďou kapitána Michael Jelenecka, ktorý 9/11 dozeral na centrálu NORADU v Colorade.
Podľa článku z Toronto Star, Jeleneck telefonoval s NORAD-om. Po tom ako uvidel let 175 naraziť do južnej veže, spýtal sa NORAD-u: "Toto bolo to unesené lietadlo o ktoré sa jednalo?". NORAD odpovedal: "áno"[47].
Tvrdenie 9/11 Komisie o letoch 175 a 77 je tiež v rozpore s správou, ktorú komisii poslala Laura Brown z letového dispečingu. V tejto správe stálo, že dispečing o 8:50 vytvoril telekonferenciu, ktorá slúžila na informovanie armády o všetkých letoch. Špecificky spomenula let 77. Táto správa je dostupná na internete[48] a 9/11 Komisia o nej diskutovala, a vzala ju na vedomie 22. mája 2003[49].
Zelikowova správa (finálna 9/11 Commission report) však túto správu nespomína.
Pre tieto a stále väčšie nezrovnalosti o ktorých som hovoril v prednáške nazvanej "9/11 Flights of Fancy Truth and Politics"[50], ani tento tretí príbeh neodstránil podozrenia o vydaní rozkazu zakazujúceho vzlietnutie lietadiel.
Myšlienka, že útokom sa nedalo zabrániť, je teda len ďalší mýtus.

Mýtus č.8: Oficiálne správy vysvetlili, prečo sa zrútili veže WTC a budova WTC č.7


Toto tvrdenie má rovnaký problém ako predošlé: boli nám podané tri vysvetlenia. Každé z nich je v rozpore s ostatnými, a žiadne z nich nie je ani zďaleka adekvátne.
Prvé vysvetlenie, ktoré obletelo rôzne televízne kanály bolo, že budovy spadli, pretože sa požiar leteckého paliva roztavil oceľové časti ich konštrukcie[51]. Toto vysvetlenie však má veľa vážnych problémov. Najväčším z nich je, oceľ sa topí asi pri 1500°C, kým otvorené ohne uhľovodíkových materiálov môžu za tých najideálnejších podmienok dosiahnuť okolo 950°C. (Dodatok: teploty pri požiaroch domov/budov dosahujú 500-650°C, zdroj: D. Drysdale, An Introduction to Fire Dynamics (New York: Wiley Interscience, 1985), pp. 134-140., A.E. Cote, ed., Fire Protection Handbook 17th Edition (Quincy, MA: National Fire Protection Association, 1992), pp. 10-67.).
Druhé vysvetlenie, podporené aj 9/11 Komisiou je tzv. palacinková teória. Podľa nej požiare síce oceľ neroztopili, ale ju zohriali dosť na to, aby to spôsobilo odtrhnutie oslabených poschodí od oceľových stĺpov - externých aj od tých v jadre. Poschodia nad zónou nárazu sa odtrhli a spadli na tie po nimi, a tiež ich odtrhli. To spustilo reťazovú reakciu, a poschodia sa skladali na seba od vrchu až dolu.
Vľavo palacinkový kolaps v podaní televízie PBS, vpravo realita. Zhoda?
Kde sa podeli jadrá budov? Kde sú poschodia naskladané na sebe?
Kôpka trosiek po jednej z veží WTC
Toto vysvetlenie má však tiež veľa problémov. Najväčším z nich je to, že toto vysvetlenie neobjasňuje skutočnosť, že budovy sa zrútili do kôpky vysokej len niekoľko poschodí. Jadro každej z veží WTC sa skladalo zo 47 masívnych oceľových stĺpov, ktoré boli pospájané navzájom. Ak by sa podlažia od jadra odtrhli, toto jadro by ostalo stáť, a čnelo by do výšky minimálne 300 metrov. Správa 9/11 Komisie sa snažila odstrániť tento problém konštatovaním, že jadro veží bola len prázdna oceľová šachta[52]. Tie masívne oceľové stĺpy však toto prianie 9/11 Komisie nemohlo odčarovať.
Fotografia zo stavby WTC. Jadrá veží obsahovali 47 masívnych oceľových stĺpov. Správa 9/11 Komisie tvrdí, že jadro veží bola len prázda oceľová šachta[52]. Pozri fotografie konštrukcie WTC.
Definitívne vysvetlenie malo byť tretie, ktoré vydal národný inštitút pre štandardy a technológie (NIST). Správa NIST hovorí, že ako poschodia povoľovali, neodtrhli sa od nosných stĺpov, ale namiesto toho ich ťahali. Tým spôsobili, že externé stĺpy sa stali nestabilné. Táto nestabilita externých stĺpov potom spôsobila zvýšené gravitačné zaťaženie jadrových stĺpov, ktoré boli oslabené nesmierne horúcimi požiarmi v jadrách. NIST tvrdí, že tieto požiare dosiahli až 1000°C, a táto kombinácia faktorov vyústila do "globálneho kolapsu"[53].
Avšak fyzici Jim Hoffman a Steven Jones ukázali, že aj toto vysvetlenie je deravé a má mnoho problémov. Jedným z nich je tvrdenie NIST o nesmierne horúcich požiaroch v jadre, ktoré nepotvrdzujú žiadne dôkazy. Samotné štúdie od NIST ukázali, že jadrové oceľové stĺpy nedosiahli ani teplotu 250°C[54]. Druhým problémom je, že ak by sa sekvencia o ktorej hovorí NIST naozaj stala (inicializácia kolapsu), NIST nepodala žiadne vysvetlenie prečo by to malo viesť k úplnému kolapsu celej budovy.
Správa od NIST tvrdí, že prišlo k zlyhaniu nosných stĺpov v jadre aj na exteriéri. Toto vyhlásenie však ostáva len prostým vyhlásením. Neexistuje žiadne vierohodné vysvetlenie toho, prečo by mali povoliť oceľové stĺpy jadra, ani prečo by prišlo k ich pokrúteniu, a už vôbec nie prečo by takáto vec mala mať za následok totálny kolaps celej budovy.
A toto je len začiatok menovania problémov s teóriou od NIST. Táto teória, podobne ako obe predošlé, je v podstate teória, že budovy spadli primárne vďaka požiarom. NIST napr. hovorí, že lietadlá okrem dodania paliva pre požiar spôsobili najmä to, že na veľa miestach porušili protipožiarne nástreky, ktoré boli na oceli. Tým spôsobili, že oceľ bola požiarmi zraniteľná[55]. Teória, že kolaps spôsobil požiar má však tiež závažné trhliny.
Požiare v týchto budovách neboli nijako extra horúce, ani veľké, a trvali relatívne krátku dobu z porovnaní s požiarmi v niektorých iných budovách s oceľovou konštrukciou. V roku 1991 trval požiar oceľového mrakodrapu vo Philadelphii 18 hodín, a oceľová veže v Caracase v roku 2004 horela 17 hodín, bez toho aby požiar spôsobil čo i len čiastkový kolaps. Pre porovnanie, požiare vo vežiach WTC trvali 102 minút (WTC1) a 56 minúť (WTC2) predtým, ako sa totálne zrútili k zemi. Požiar vo WTC nebol ani taký silný, aby spôsobil popraskanie a deštrukciu sklených okien. Požiare v Philadelphii a Caracase spôsobili popraskanie/rozbitie okien.
Nikdy v histórii ľudstva sa nestalo, či už pred alebo po 9/11, aby požiar spôsobil totálne kolaps výškovej oceľovej budovy, ani v kombinácii v vonkajším poškodením budovy. [pozri aj Kritický požiar a poškodenie budov WTC č.5 a 6 - nespadli]

WTC č.7

Kolaps WTC č.7
Bolo preto mimoriadne ťažké vysvetliť aj kolaps budovy WTC č.7, do ktorej nenarazilo žiadne lietadlo. Vysvetlenie sa preto muselo spoľahnúť na samotný požiar. A bez lietadla nebolo kde vziať letecké palivo, ktoré by veľký požiar naštartovalo. Budova mala požiare asi na 2 alebo 3 poschodiach. Potvrdzujú to fotografie, videá aj očití svedkovia.
FEMA pripustila, že najlepšie vysvetlenie s ktorým prišla malo len malú pravdepodobnosť, že sa to takto stalo[56]. 9/11 Komisia pripustila fakt, že kolaps WTC č.7 nedokáže vysvetliť tým, že o pád tejto budovy nie je v jej správe ani jediná zmienka.
Správa NIST teraz nemohla tvrdiť, že prišlo k poškodeniu protipožiarnych nástrekov. NIST má ešte vydať finálnu správu o tom, prečo spadla táto budova (momentálne je viac 5 rokov po 9/11, a táto správa stále nebola vydaná).
NIST rovnako ako 9/11 Komisia evidentne nechce, aby sa občania pýtali, prečo WTC č.7 spadla aj keď nebola zasiahnutá lietadlom. Na jej web stránke hovorí, že jeden z jej cieľov bol zistiť "prečo a ako spadli budovy WTC 1, 2 a 7 po úvodnom náraze lietadla"[57]. Tým naznačili, že WTC č.7 bola taktiež zasiahnutá lietadlom.

Charakteristiky riadenej demolácie

Ďalším problémom oficiálnej verzie o páde týchto troch budov je, že totálnu deštrukciu vysokých oceľových budov, či už pred alebo po 9/11, vo všetkých prípadoch spôsobili výbušniny pri procedúre nazývanej riadená demolácia. Ďalším problémom oficiálnej verzie (o poškodení a ohni) je to, že vec kolaps týchto budov vykazoval veľa štandardných znakov riadenej demolácie. Spomeniem sedem týchto znakov:
Explozívna deštrukcia WTC, viac fotiek, video
  1. Kolapsy začali veľmi náhle. Aj je oceľ oslabovaná ohňom, začne sa postupne prehýbať/klesať [pozri Požiare vs. oceľové konštrukcie, ako sa správa oceľ pod vplyvom tepla/tlaku]. Ale ako možno vidieť na videách[58], všetky tri budovy sú až do momentu začiatku kolapsu absolútne nehybné.
  2. Ak by sa tieto obrovské budovy prevrátili do boku, spôsobilo by to veľké škody na životoch a majetku (ostatných budovách). Budovy však spadli kolmo dolu. Kolaps priamo, kolmo dolu je cieľom riadenej demolácie - implózie. Tú robí len niekoľko spoločností na svete[59].
  3. Budovy spadli v podstate rýchlosťou voľného pádu. To znamená, že spodné poschodia so všetkou oceľou a betónom nekládli pri kolapse žiadny odpor padajúcim vrchným poschodiam. [Pozri Koľko to bude padať ? a Úvaha o rýchlosti pádu veží WTC]
  4. Ako som už spomínal, budovy sa zrútili úplne totálne, do kôpky trosiek vysokej len niekoľko poschodí. To znamená, že tie masívne oceľové stĺpy v jadre každej z budov museli byť "nasekané" na relatívne krátke kusy, čo je pri demoláciách práca výbušnín. [Pozri fotografie nasekaných oceľových stĺpov]
  5. V troskách sa našli veľké množstvá roztaveného kovu[60]. Požiare neboli dosť silné na to aby roztopili oceľ. NIST vyhlásila, že nikdy netvrdila, že oceľ vo WTC sa roztopila[61]. Odkiaľ sa teda vzal tento roztavený kov? Je to priamy dôkaz použitia výbušnín/zápalných látok (napr. termit). [viac o roztavenom kove]
  6. Požiarnici, záchranári, novinári a zamestnanci WTC podali správy o množstve výbuchov pred aj počas kolapsu[62].
  7. Znakom riadenej demolácie je aj to, že produkuje veľké množstvo prachu. V prípade WTC/WTC č.7 bol všetok betón premenený na prach, rovnako ako obsah kancelárií. Kolaps prežili len "nasekané" oceľové stĺpy.
Dodatok
Profesor fyziky Steven Jones analyzoval vzorky roztaveného kovu a prachu z WTC. Analýza kovu ukázala, že nejde o roztavenú oceľ, ale o rezíduum alumino-termickej reakcie termitovej zmesi (prášková zmes hliníka, oxidu železa a síry). Termitová zmes sa používa na rezanie materiálov veľkej hrúbky. Po zapálení pokračuje v horení s veľmi vysokou teplotou (2500°C), je schopná prepáliť oceľ v zlomku sekundy. Produktom takejto reakcie je roztavené železo a biely dym (oxid hlinitý). Spôsobuje vysokoteplotnú oxidáciu (koróziu) a sulfidáciu. Vzorky roztaveného kovu z WTC a WTC č.7 taktiež vykazovali tieto znaky (písala o tom aj správa FEMA v prílohe C).
Analýza prachu z WTC ukázala, že obsahoval neobvykle veľa zinku (oxid zinku je vhodná súčasť zmesi pre alumino-termickú zmes, podobne ako oxid železa), taktiež bária (toxická, nebezpečná látka, dusičnan barnatý - Ba(NO3)2, v kombinácii s hliníkovým práškom je veľmi explozívna, používa sa napr. v granátoch) a mangánu (manganistan draselný - KMnO4, výborný zdroj kyslíka pre chemické reakcie). Tieto látky sa nevyskytujú v oceli ani betóne, ani v bežných veciach ktoré tvoria obsah kancelárií. Kde sa teda v takom veľkom množstve vzali v prachu z WTC?
David Ray Griffin pokračuje:
Oficiálna verzia nedokáže vysvetliť ani jediný z týchto bodov, o všetkých ani nehovoriac. Aspoň nie bez toho, aby porušila základné zákony fyziky. Teória o riadenej demolácii však vysvetľuje všetky tieto charakteristiky.
Tieto skutočnosti nie sú v súlade s myšlienkou, že to všetko majú na svedomí teroristi z Al-Kajdy. Tí nemohli získať do budov prístup na to, aby mohli hodiny a hodiny rozmiestňovať výbušniny. Teroristi pracujúci pre vládu Busha-Cheneyho však taký prístup získať mohli. Faktom je, že Marvin Bush (brat prezidenta) and Wirt Walker III (bratranec) boli riaditeľmi spoločnosti, ktorá mala vo WTC na starosť bezpečnosť[63]. Teroristi z Al-Kajdy by však asi neboli takí ohľaduplní, že by zaistili aby budovy spadli priamo dolu a nie do strany na iné budovy. Na pripravenie budovy na pád priamo dolu nemali kvalifikáciu, potrebné znalosti ani skúsenosti.

Zničenie dôkazov

Ďalšou podstatnou skutočnosťou je aj to, že boli zničené dôkazy (oceľ z WTC). V podstate všetka oceľ však bola odstránená, a odvezená na recykláciu do Ázie ešte predtým, ako mohla byť preskúmaná[64]. Pritom odstránenie akéhokoľvek dôkazového materiálu z miesta činu je kvalifikované ako trestný čin. Tu sa však stalo, že najväčšie odstraňovanie dôkazového materiálu v histórii - desiatky tisíc ton ocele, sa dialo pod dohľadom úradov[65].
Dôkazy však boli zjavne aj podstrčené. Pas jedného z únoscov sa údajne našiel v troskách WTC. Údajne prežil úvodnú obrovskú explóziu a oheň pri náraze lietadla, rovnako ako to, že takmer proces, ktorý všetko okrem ocele pri kolapse premenil na prach[66].
Aby som to zhrnul: Myšlienka že predstavitelia USA podali uspokojivé, alebo aspoň ako-tak uspokojivé vysvetlenie kolapsu budov WTC je mýtus.
Taktiež nepriamo pripustili, že sa odmietajú zaoberať racionálnymi debatami o tejto veci. Hovorca NIST Michael Newman povedal, že "nikto z NIST vedcov by sa nezúčastnil verejnej debaty" s vedcami, ktorí správu od NIST odmietajú. Keď sa ho spýtali, prečo by sa NIST nezúčastnila verejnej debaty, keď si je istá tým, čo tvrdí vo svojej správe. Newman povedal: "Pretože v takýchto debatách niet víťazov"[67]. V tom istom interview Newman prirovnal ľudí odmietajúcich oficiálnu verziu kolapsu budov k ľuďom, ktorí veria že Yeti existuje a zem je plochá[68]. Taktiež vyjadril obavy, že jeho vedci by sa nechceli objaviť s týmito bláznami vo verejnej debate.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama