Analýza kľúčových faktov a domnienok o 11. septembri - mýty alebo realita? (3.časť)

29. listopadu 2009 v 11:12 |  9/11

Mýtus č.9: Niet pochýb o tom, že let 77 pilotovaný únoscom Hani Hanjour-om narazil do Pentagonu


V prvom rade máme dôvod pochybovať o tom, že lietadlo ktoré narazilo do Pentagonu pilotoval Hani Hanjour. Problém je v nasledovnom: lietadlo predtým ako narazilo do Pentagonu urobilo 270 stupňový zostupnú špirálu, čo je aj pre skúseného pilota veľmi náročný úkon. A Hani Hanjour bol veľmi mizerný pilot, ktorý nevedel poriadne zvládnuť ani pilotovanie malého lietadla[69]. Russ Wittenberg, ktorý po kariére bojového pilota vo Vietname pracoval 35 rokov ako pilot veľkých komerčných dopravných lietadiel povedal: "Je absolútne vylúčené, aby pilot-amatér ktorý nevedel lietať ani na Cessne (malé jednomotorové lietadlo) dokázal pilotovať veľké komerčné lietadlo takým profesionálnym spôsobom"[70].
Navyše, v dôsledku tohto veľmi obtiažneho manévru bol Pentagon zasiahnutý do západnej časti. Ale taký brilantný terorista, ktorý sa dokázal dostať cez mnoho-miliardový obranný systém USA by iste vedel, že toto miesto je to najhoršie miesto Pentagonu na teroristicý útok lietadlom. Dôvodov je niekoľko:
 • Západná časť bola zosilnená, takže náraz ju poškodil menej ako hociktorú inú časť.
 • Táto časť bola v tej dobe renovovaná. Bolo tam teda o veľa menej ľudí ako normálne. Útok na akúkoľvek inú časť by zabil tisíce ľudí. Tu zomrelo 125.
 • Vrchní predstavitelia Pentagonu rovnako ako minister obrany, ktorých pravdepodobne chceli teroristi usmrtiť zo všetkých najviac, sa nachádzali vo východnom krídle.
Prečo by pilot Ak-Kajdy vykonal tento veľmi obtiažny letecký manéver aby zasiahol západnú časť Pentagonu, keď sa mohol jednoducho zaboriť s lietadlom do strechy východnej časti?
Ďalší hlavný problémom oficiálnej verzie: Máme dôvody sa domnievať, že Pentagon bol zasiahnutý iba preto, že jeho velitelia chceli aby bol zasiahnutý.
Dôvod je nasledovný: Po tom ako sa let 77 otočil zo svojej normálnej trasy, nerušene letel k Pentagonu po dobu 40 minút. Armáda USA, ktorá vtedy jasne vedela že teroristi používajú unesené lietadlá ako zbraň, mala k dispozícii najlepší radarový systém na svete, s ktorým sa chválila že "mu neujde nič čo je vo vzdušnom priestore Severnej Ameriky"[71]. Myšlienka, že by pozornosti tohto radaru toto veľké lietadlo ušlo, navyše v stave najvyššej pohotovosti, je jednoducho absurdná.

Pentagon - najlepšie chránená budova na svete

Budova Pentagonu
Pentagon je bezpochyby najlepšie strážená a chránená budova na tejto zemi[72]. Nielen že sa nachádza v zakázanej letovej oblasti P-56-A, ktorú tvorí oblasť do 27km od Pentagonu vo všetkých smeroch, ale je tiež v zóne P-56-B - 5km oblasť okolo bieleho domu, budovy parlamentu a Pentagonu. Len niekoľko km od Pentagonu sa nachádza vojenská letecká základňa Andrews Air Force Base, ktorá má stále v pohotovosti minimálne 3 letky bojových lietadiel. Tvrdenie 9/11 Komisie o tom, že ráno 9/11 neboli k dispozícii žiadne stíhacie bojové lietadlá je neprijateľné, ako som to vysvetlil v mojej kritike tejto správy[73].
Pentagon je navyše chránený raketami typu zem-vzduch. Každé lietadlo bez rádiového odpovedača armády USA, ktoré by vstúpilo do tejto oblasti by bolo zostrelené[74]. Ak by teda lietadlo ktoré narazilo do Pentagonu bol skutočne let 77, mohol by uspieť len za predpokladu, že by jeho vedenie prikázalo vypnúť protiletecké batérie a nariadiť aby stíhačky z letiska Andrews nevzlietli ale ostali na zemi.
Tretím hlavným problémom oficiálnej verzie sú dosť značné dôkazy, že to nemohol byť let 77, pretože čo zasiahlo Pentagon nebol Boeing 757. Dôkazom toho je fakt, že na rozdiel od nárazu do WTC, náraz do Pentagonu nevytvoril detekovateľný seizmický signál[75].
Podľa niekoľkých očitých svedkov a ľudí študujúcich dostupné fotografie je poškodenie a trosky nekonzistentné s nárazom veľkého lietadla. Táto problematika je však príliš komplexná, aby som ju tu mohol podrobnejšie rozobrať. Rovnako ako to, čo vyvodiť s protichodných a vzájomne si odporujúcich výpovedí svedkov.
Túto tému odložím niekedy na neskôr. Teraz ju zakončím s tým, že podozrenie že Pentagon nebol zasiahnutý Boeingom 757, ako to tvrdí vláda, podporuje aj skutočnosť, že opäť prišlo k ničeniu dôkazov. Krátko po náraze vládni agenti pozbierali trosky a odniesli ich[76]. Následne bol celý trávnik zasypaný zemou a štrkom, takže akékoľvek zvyšné dôkazy boli doslova zakryté[77].
Videozáznamy z bezpečnostných kamier z neďalekej čerpacej stanice Citgo a hotela Sheraton, ktoré by ukázali čo skutočne narazilo do Pentagonu, boli okamžite skonfiškované FBI, a do dnešného dňa ich ministerstvo spravodlivosti odmietlo zverejniť[78].
Pozri aj Oficiálna verzia o lete č.77 (Pentagon) je v rozpore s oficiálnymi dátami (stanovnisko organizácie Pilots for 9/11 Truth).

Záver

Ako vidno z tejto analýzy, oficiálna verzia o udalostiach z 9/11 je mýtus v tom zmysle, že nekorešponduje s realitou. Jednou z charakteristík tohto druhu mýtu je, že ho nie je možné racionálne obhájiť. Oficiálna verzia nikdy nebola obhájená vo verejnej debate proti kvalifikovanej kritike žiadnym členom NIST, 9/11 Komisie, ani Bushovej administratívy. Jeden z príkladov: po tom ako Charlie Sheen verejne prejavil pochybnosti o oficiálnej verzii, CNN show "Showbiz Tonight" chcela usporiadať debatu o veciach, ktoré Sheen dal do pozornosti. Debatovať mal predstaviteľ vlády a hnutia za pravdu o 9/11 (911 Truth Movement). Producenti však údajne nemohli nájsť nijakého predstaviteľa vlády, ktorý by bol ochotný prísť do tejto debaty. Táto neochota vlády prísť do show a odpovedať na otázky herca sa zdá byť tým veľmi jasným svedectvom o tom, že oficiálna verzia je mýtus, a nie realita.
A ak je to tak, potom musíme okamžite žiadať vládu, aby prestala realizovať politiku, ktorá bola odobrená a ospravedlnená týmto mýtom.
Keď boli v marci 2006 vznesené obvinenia proti niektorým členom lakrosového (kolektívna hra) tímu univerzity Duke, prezident univerzity okamžite zastavil všetky zápasy. Tento stav trval až dovtedy, až kým sa nerozhodlo o pravdivosti/nepravdivosti týchto obvinení. Obvinenia boli v tomto prípade dosť vážne.
Avšak obvinenia ktoré stoja proti oficiálnej verzii o udalostiach z 9/11 sú však ďaleko závažnejšie. Tento príbeh slúžiaci ako národný mýtus bol použitý je ospravedlnenie dvoch vojen, ktoré zanechali desiatky tisíc mŕtvych. Začala sa všeobecná vojna proti islamu, v ktorej sú za vinní moslimovia až kým nepreukážu svoju nevinu. Tento príbeh bol použitý na obmedzenie a porušovanie ľudských práv, na zvýšenie výdavkom na armádu, ktoré boli už aj tak vyššie, ako výdavky na armády celého zvyšku sveta dokopy.
Kongres by mal zastaviť implementáciu týchto politík až dovtedy, kým neprebehne naozaj nezávislé vyšetrovanie vedené kvalifikovanými ľuďmi, ktorí nie sú členovia tých istých kruhov, ktoré v prípade že 9/11 bola naozaj operácia "pod cudzou vlajkou", túto operáciu naplánovali, vykonali a potom zakamuflovali.

Referencie

 1. Howard Zinn, A People's History of the United States (1980; New York: HarperPerennial, 1990), 150. Richard Van Alstyne, The Rising American Empire (1960; New York, Norton, 1974), 143.
 2. Stuart Creighton Miller, Benevolent Assimilation: The American Conquest of the Philippines, 1899-1903 (New Haven: Yale University Press, 1982), 11.
 3. Ibid., 57-62.
 4. George McT. Kahin, Intervention: How American Became Involved in Vietnam (Garden City: Anchor Press/Doubleday, 1987), 220; Marilyn B. Young, The Vietnam Wars 1945-1990 (New York: HarperCollins, 1991), 119.
 5. Daniele Ganser, NATO's Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe (New York: Frank Cass, 2005).
 6. Andrew J. Bacevich, American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 44.
 7. David Armstrong, "Dick Cheney's Song of America," Harper's, October, 2002.
 8. Project for the New American Century, Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century, September 2000 (www.newamericancentury.org), 51.
 9. "Secretary Rumsfeld Interview with the New York Times," New York Times, October 12, 2001. Similar sentiments were expressed by Condoleezza Rice and President Bush. On Rice, see Nicholas Lemann, "The Next World Order: The Bush Administration May Have a Brand-New Doctrine of Power," New Yorker, April 1, 2002 (http://www.newyorker.com/fact/content/articles/020401fa_FACT1), and Rice, "Remarks by National Security Adviser Condoleezza Rice on Terrorism and Foreign Policy," April 29, 2002 (www.whitehouse.gov); on Bush, see "Bush Vows to 'Whip Terrorism,'" Reuters, Sept. 14, 2001, and Bob Woodward, Bush at War (New York: Simon & Schuster, 2002), 32.
 10. President Delivers State of the Union Address, President Delivers State of the Union Address: "We've been offered a unique opportunity, and we must not let this moment pass."
 11. Chairman Thomas Kean and Vice Chairman Lee Hamilton, in their Preface, say: "The professional staff, headed by Philip Zelikow, . . . conducted the exacting investigative work upon which the Commission has built" (The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, Authorized Edition [New York: W. W. Norton, 2004], xvi-xvii).
 12. These statements are quoted in Peter Lance, Cover Up: What the Government is Still Hiding about the War on Terror (New York: Harper-Collins/ReganBooks, 2004), 139-40.
 13. James Mann, Rise of the Vulcans: The History of Bush's War Cabinet (New York: Viking, 2004), 316, 331.
 14. Max Boot, "Think Again: Neocons," Foreign Policy, January/February 2004, 18 (http://www.cfr.org/publication/7592/think_again.html).
 15. See Rowland Morgan and Ian Henshall, 9/11 Revealed: The Unanswered Questions (New York: Carroll & Graf, 2005), 180-83.
 16. The 9/11 Commission Report, 116.
 17. Podozriví teroristi sa najmenej šesťkrát stretli v Las Vegas - SME.sk, 4. 10. 2001
  Daniel Hopsicker, Welcome to Terrorland: Mohamed Atta and the 9/11 Cover-up in Florida (Eugene: MacCowPress, 2004). These details from Hopsicker's book are summarized in his "Top Ten things You Never Knew about Mohamed Atta," Mad Cow Morning News, June 7, 2004 (www.madcowprod.com/index60.html), and in an interview in the Guerrilla News Forum, June 17, 2004 (www.guerrillanews.com/intelligence/doc4660.html), summarized in NPH, 2nd ed., 243n1.
 18. "Terrorist Stag Parties," Wall Street Journal, October 10, 2001 (http://www.opinionjournal.com/best/?id=95001298).
 19. The 9/11 Commission Report, 248.
 20. The flight manifest for AA 11 that was published by CNN can be seen at cnn.com/SPECIALS/2001/trade.center/victims/AA11.victims.html. The manifests for the other flights can be located by simply changing that part of the URL. The manifest for UA 93, for example, is at cnn.com/SPECIALS/2001/trade.center/victims/ua93.victims.html
 21. The 9/11 Commission Report, 19-20.
 22. David Bamford, "Hijack 'Suspect' Alive in Morocco," BBC News, Sept. 22, 2001 (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1558669.stm). Several other alleged hijackers were reported to be alive in David Harrison, "Revealed: The Men with Stolen Identities," Telegraph, September 23, 2001 (http://www.portal.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/09/23/widen23.xml). At least one of these claims, that involving Ahmed al-Nami, was based on a confusion. The al-Nami contacted by Harrison was 33, whereas the man of that name who was supposedly on Flight 93, which supposedly crashed in Pennsylvania, was only 21. See Christine Lamb, "The Six Sons of Asir," Telegraph, September 15, 2002 (http://www.portal.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/09/15/wdoss215.xml). But no such explanation seems possible with Waleed al-Shehri, since the FBI photograph is clearly of a still-living man of that name.
 23. Francis A. Boyle, "Bush, Jr., September 11th and the Rule of Law," which can be found in The Criminality of Nuclear Deterrence: Could The US War On Terrorism Go Nuclear? (Atlanta: Clarity Press, 2002) or at http://www.ratical.org/ratville/CAH/CrimNukDetSI.html.
 24. "White House Warns Taliban: 'We Will Defeat You'" (CNN.com, Sept. 21, 2001). http://archives.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/09/21/ret.afghan.taliban/. Four weeks after the attacks began, a Taliban spokesman said: "We are not a province of the United States, to be issued orders to. We have asked for proof of Osama's involvement, but they have refused. Why?" (Kathy Gannon, AP, "Taliban Willing To Talk, But Wants U.S. Respect" [http://www.suburbanchicagonews.com/focus/terrorism/archives/1001/w01taliban.html]).
  Taliban žiada trpezlivosť, USA činy, Pravda, 20.09.2001, archív Pravdy: "Najvyšší vodca afganského vládneho hnutia Taliban mulla Muhamed Omar v utorok požiadal Washington o trpezlivosť a oznámil, že je pripravený rokovať so Spojenými štátmi o Usamovi bin Ládinovi. Vylúčil však akékoľvek justičné kroky voči predpokladanému organizátorovi teroristických útokov z 11. septembra, kým USA nepredložia dôkazy o jeho vine. Spojené štáty však ponuku na dialóg odmietli a Taliban vyzvali na neodkladné činy."
  Taliban: Vyhostenie až po dôkazoch, Pravda, 13.09.2001, archív Pravdy: ""Afganské vládne hnutie Taliban v stredu oznámilo, že je predčasné hovoriť o možnosti vyhostenia saudskoarabského extrémistu Usamu bin Ládina z krajiny. Povedal to talibanský veľvyslanec Abdas Salám Zaíf v súvislosti s utorňajším teroristickým útokom na New York a Washington. Zaíf v pakistanskom Islamabade zopakoval obvyklú odpoveď predstaviteľov Talibanu, že hnutie je ochotné jeho vydanie zvážiť, ak mu budú predložené na preštudovanie relevantné dôkazy."
 25. See "The Fake bin Laden Video" (http://www.whatreallyhappened.com/osamatape.html).
 26. Richard Labeviere, "CIA Agent Allegedly Met Bin Laden in July," Le Figaro, Oct. 31, 2001. This story was also reported in Anthony Sampson, "CIA Agent Alleged to Have Met Bin Laden in July," Guardian, Nov. 1, and Adam Sage, "Ailing bin Laden 'Treated for Kidney Disease,'" London Times, Nov. 1.
  http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a070401dubai&scale=0#a070401dubai
 27. Telegraph, Feb. 23, 2002; Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 60.
 28. President George W. Bush, Conference, March 13, 2002 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/03/20020313-8.html).
 29. Philip Shenon, "FBI Gave Secret Files to Terrorist Suspect," New York Times, Sept. 28, 2002, citing Mueller's testimony to Congress on June 18, 2002.
 30. San Francisco Chronicle, Sept. 29, 2001.
 31. The 9/11 Commission Report, 499 n. 130.
 32. Investigative journalist Michael Ruppert, a former detective for the Los Angeles Police Department, has written: "It is well documented that the CIA has long monitored such trades--in real time--as potential warnings of terrorist attacks and other economic moves contrary to U.S. interests" ("Suppressed Details of Criminal Insider Trading Lead Directly into the CIA's Highest Ranks," From the Wilderness Publications (www.fromthewilderness.com or www.copvcia.com), Oct. 9, 2001. Nafeez Ahmed, besides quoting Ruppert's remark, points out that "UPI reported that the U.S.-sponsored ECHELON intelligence network closely monitors stock trading," citing United Press International, Feb. 13, 2001. See Nafeez Ahmed, The War on Freedom: How and Why America Was Attacked September 11, 2001 (Joshua Tree, Calif.: Tree of Life Publications, 2002), 120.
 33. CNN, Dec. 4, 2001, The Daily Mail, Sept. 8, 2002, and ABC News, Sept. 11, 2002.
 34. The 9/11 Commission Report, 39.
 35. "Air Attack on Pentagon Indicates Weaknesses," Newsday, September 23, 2001.
 36. The 9/11 Commission Report, 34.
 37. "Statement of Secretary of Transportation Norman Y. Mineta before the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, May 23, 2003", http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a920minetabunker#a920minetabunker
 38. The 9/11 Commission Report, 40.
 39. See the summary of evidence in Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 241-44, which includes discussion of the fact that the Commission cited no evidence for its revisionist timeline.
 40. Cited in Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 140, 141.
 41. Cited in Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 140, 141.
 42. Cited in Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 140, 141.
 43. See the Calgary Herald, Oct. 13, 2001, and Glen Johnson, "Otis Fighter Jets Scrambled Too Late to Halt the Attacks," Boston Globe, Sept. 15, 2001 [http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_action=print]). At an average of 100 scrambles a year, fighters would have been scrambled about 1000 times in the decade prior to 9/11. One of the many falsehoods in a essay entitled "9/11: Debunking Myths," which was published by Popular Mechanics (March 2005), is its claim that in the decade before 9/11, there had been only one interception, that of golfer Payne Stewart's Learjet. This essay's "senior researcher," 25-year old Benjamin Chertoff, has (on a radio show) tried to reconcile this claim with the fact that fighters are scrambled about 100 times per year by saying that these statements speak only of scrambles, not interceptions. But Chertoff's position would require the claim that only one of the 1000 scrambles in that period resulted in interceptions-that the other 999 fighters were called back before they actually made the interception. Besides being highly improbable, this interpretation contradicts Major Snyder's statement that interceptions are carried out routinely.
 44. Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 141-43.
 45. Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 139-48.
 46. Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 192.
 47. Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 176.
 48. Laura Brown, "FAA Communications with NORAD on September 11, 2001," available at http://www.911truth.org/article.php?story=2004081200421797.
 49. National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, May 23, 2003 (http://www.911commission.gov/archive/hearing2/9-11Commission_Hearing_2003-05-23.htm). Commissioner Richard Ben-Veniste, who read the memo into the record, reported that he had been told that it had been authored by two "high level individuals at FAA, Mr. Asmus and Ms. Schuessler." However, I was told by Laura Brown during a telephone conversation on August 15, 2004, that she had written the memo.
 50. Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 155-226; "Flights of Fancy: The 9/11 Commission's Incredible Tales of Flights 11, 175, 77, and 93," Global Outlook, 12 (Fall-Winter 2006), and in Christian Faith and the Truth behind 9/11 (Louisville: Westminster John Knox Press, 2006).
 51. http://911research.wtc7.net/disinfo/collapse/meltdown.html
 52. The 9/11 Commission Report, 541 note 1.
 53. Final Report of the National Construction Safety Team on the Collapses of the World Trade Center Towers (Draft), June, 2005, usually called the NIST Report, 28, 143.
 54. And, as Jim Hoffman says, NIST's claim about these tremendously hot fires in the core is especially absurd given the fact that the core "had very little fuel; was far from any source of fresh air; had huge steel columns to wick away the heat; [and] does not show evidence of fires in any of the photographs or videos." All the evidence, in other words, suggests that none of the core columns would have reached the temperatures of some of the perimeter columns ("Building a Better Mirage: NIST's 3-Year $20,000,000 Cover-Up of the Crime of the Century," 911 Research, Dec. 8, 2005 (http://911research.wtc7.net/essays/nist/index.html).
 55. The NIST Report (xliii and 171) says: "the towers withstood the impacts and would have remained standing were it not for the dislodged insulation (fireproofing) and the subsequent multifloor fires."
 56. FEMA Report #403, World Trade Center Building Performance Study, May 2002 (http://www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch5.pdf), Ch. 5, Sect. 5.7, "Observations and Findings."
 57. Reported in Ed Haas, "Government spokesman says, 'I Don't Understand the Public's Fascination with World Trade Center Building Seven,'" Muckraker Report, March 21, 200 (http://www.teamliberty.net/id235.html), referring to NIST's "Investigation of the Sept. 11 World Trade Center Disaster" (http://wtc.nist.gov/pubs/factsheets/faqs.htm), as accessed on March 20, 2006.
 58. See Jim Hoffman's website http://911research.wtc7.net/index.html
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4403782985204207676&hl=en
  http://video.google.com/videoplay?docid=-2002503302503479990&hl=en
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5101488991907845273&hl=en
 59. Implosion World (http://www.implosionworld.com/dyk2.html).
 60. Professor Allison Geyh of Johns Hopkins, who was part of a team of public health investigators who visited the site shortly after 9/11, wrote: "In some pockets now being uncovered they are finding molten steel," Magazine of Johns Hopkins Public Health, Late Fall, 2001. Dr. Keith Eaton, who somewhat later toured the site with an engineer, said that he was shown slides of "molten metal, which was still red hot weeks after the event" (The Structural Engineer, Sept. 3, 2002: 6). On the dripping steel, see Trudy Walsh, "Handheld APP Eased Recovery Tasks," Government Computer News, 21/27a, Sept 11, 2002 (http://www.gcn.com/21_27a/news/19930-1.html) and Jennifer Lin, "Recovery Worker Reflects on Months Spent at Ground Zero," Knight Ridder, May 29, 2002 (http://www.messenger-inquirer.com/news/attacks/4522011.htm).
  http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a091201moltenmetal&scale=0
 61. NIST, Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster, Answers to Frequently Asked Questions, http://wtc.nist.gov/pubs/factsheets/faqs_8_2006.htm, August 2006: "In no instance did NIST report that steel in the WTC towers melted due to the fires."
 62. Explózie vo WTC
  http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a959hearexplosions&scale=0#a959hearexplosions
  http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1028likedemolition#a1028likedemolition
  http://video.google.com/videoplay?docid=-8407159280079043841&hl=en
  http://video.google.com/videoplay?docid=-8407159280079043841&hl=en
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6826721756999560343&hl=en
 63. See Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 31-32.
 64. http://911research.wtc7.net/wtc/groundzero/cleanup.html
 65. This removal was, moreover, carried out with the utmost care. Each truck was equipped with a Vehicle Location Device, connected to GPS. "The software recorded every trip and location, sending out alerts if the vehicle traveled off course, arrived late at its destination, or deviated from expectations in any other way" (Jacqueline Emigh, "GPS on the Job in Massive World Trade Center Clean-Up," July 1, 2002 [http://securitysolutions.com/ar/security_gps_job_massive]).
 66. Anne Karpf, "Uncle Sam's Lucky Finds," Guardian, March 19, 2002 (http://www.guardian.co.uk/september11/story/0,11209,669961,00.html).
  Another problem with this story is that there were at least two versions of it. One said that the passport was found in the rubble the day after 9/11, the other that it was found minutes after the attack (see Morgan and Henshall, 9/11 Revealed).
 67. Haas, "Government spokesman says, 'I Don't Understand the Public's Fascination with World Trade Center Building Seven.'", http://www.teamliberty.net/id235.html
 68. Haas, "Government spokesman says, 'I Don't Understand the Public's Fascination with World Trade Center Building Seven.'", http://www.teamliberty.net/id235.html
 69. New York Times, May 4, 2002, and CBS News, May 10, 2002, quoted under "Was Hani Hanjour Even on Flight 77 and Could He Have Really Flown It to Its Doom?" in Killtown's "Did Flight 77 Really Crash into the Pentagon?" (thewebfairy.com/killtown/flight77), Oct. 19, 2003. Even The 9/11 Report acknowledge that Hanjour was "a terrible pilot" in some passages (225-26, 242, 520n56).
 70. Greg Szymanski, "Former Vietnam Combat and Commercial Pilot Firm Believer 9/11 Was Inside Government Job," Lewis News, Sunday, January 8, 2006 [http://www.lewisnews.com/article.asp?ID=106623]).
 71. "PAVE PAWS, Watching North America's Skies, 24 Hours a Day" (www.pavepaws.org).
 72. Besides the fact that this is what we would expect, this is evidently what Pentagon officials tell their employees. April Gallop, who was working in the Pentagon on 9/11, has reportedly said that during her classified tour when she was first assigned to the Pentagon, she was told that it was the best-defended building in the world (John Judge, "Pentagon and P-56 Preparations and Defenses and the Stand-Down on 9/11," Ratville Times, Jan. 11, 2006 [www.ratical.org/ratville/JFK/JohnJudge/P56A.html]).
 73. See the evidence in Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, 159-64.
 74. Thierry Meyssan, who has referred to these anti-missile batteries (Pentagate [London: Carnot, 2002], 112, 116), has said with regard to his source of information: "The presence of these anti-missile batteries was testified to me by French officers to whom they were shown during an official visit to the Pentagon. This was later confirmed to me by a Saudi officer."
  John Judge, co-founder of 9-11 Citizens Watch, has reported that he learned about the missiles from his father, John Joseph Judge, a WWII Army Air Corps veteran who worked at the Pentagon after the war until his death in 1965. Young John Judge, whose mother also worked at the Pentagon, spent much time there. In the late 1950s, he says, his father pointed out the location of an air-to-surface missile.
  Judge also reports that in 1998, he was given a tour of the Pentagon by Colonel Robinson, the long-time director of security. While they were outside talking about threats from terrorists, Robinson pointed to the roof and said, "we have cameras and radar up there to make sure they don't try to run a plane into the building." Since cameras and radars by themselves would not stop anything, Judge concluded, Robinson's statement implicitly referred to anti-aircraft missiles (John Judge, "Pentagon and P-56 Preparations and Defenses and the Stand-Down on 9/11," Ratville Times, Jan. 11, 2006 [www.ratical.org/ratville/JFK/JohnJudge/P56A.html].
  The Pentagon, to be sure, has denied that it had any anti-aircraft batteries at that time, saying that they had thought them "too costly and too dangerous to surrounding residential areas" (Paul Sperry, "Why the Pentagon Was So Vulnerable," WorldNetDaily, Sept. 11, 2001 [http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=24426]). But can anyone believe that Pentagon officials would have let such considerations prevent them from protecting themselves?
 75. Won-Young Kim and Gerald R. Baum, "Seismic Observations during September 11, 2001, Terrorist Attack" (http://www.mgs.md.gov/esic/publications/download/911pentagon.pdf).
 76. Karen Kwiatkowski, who was working at the Pentagon that morning, reports that "any physical remains of the aircraft that hit the Pentagon were quickly carted away to some unknown location, so we have no physical evidence that the aircraft really was Flight 77 or even a Boeing 757" ("Assessing the Official 9/11 Conspiracy Theory," in David Ray Griffin and Peter Dale Scott, eds., 9/11 and the American Empire: Intellectuals Speak Out (Northampton: Interlink, 2006). Photographic evidence of this removal can be seen on Eric Hufschmid's video, "Painful Deceptions" (available at www.EricHufschmid.Net).
 77. A photograph showing this literal cover-up can be seen in Ralph Omholt, "9-11 and the Impossible: Part One of an Online Journal of 9-11" (http://www.physics911.net/omholt).
 78. On the confiscation of the film from the Citgo gas station and the Sheraton Hotel, respectively, see Bill McKelway "Three Months On, Tension Lingers Near the Pentagon," Richmond Times-Dispatch, Dec. 11, 2001 (http://news.nationalgeographic.com/news/2001/12/1211_wirepentagon.html), and Bill Gertz and Rowan Scarborough, "Inside the Ring," Washington Times, Sept. 21, 2001. Scott Bingham, who has tried to get videos of the Pentagon strike released under the Freedom of Information Act, has his lawsuit and the official response posted on his website (http://www.flight77.info). See also "Government Responds to Flight 77 FOAI Request," 911Truth.org, Aug. 2005 (http://www.911truth.org/article.php?story=20050824131004151).

Poznámky prekladu

Tento preklad je public-domain materiál. Môžete ho voľne kopírovať a použiť akúkoľvek jeho časť. Prešiel automatickou aj menej automatickou kontrolou, ak napriek tomu nájdete chybu/preklep, kontaktujte autora tejto stránky. Vďaka.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama