Dôkazy o použití termitových zmesí vo WTC

29. listopadu 2009 v 11:25 |  9/11
Profesor Steven Jones na konferencii pnacitizen.org 14.4.2007 prezentoval nové dôkazy o použití termátu (termitová zmes) vo vežiach WTC. Prednášku si môžete pozrieť na Google Video (kvalitnejšia verzia záznamu s lepším zvukom tu), stiahnuť .avi si môžete tu (nemá slov. titulky).
Termát (variácia termitovej zmesi) je zápalná látka používaná hlavne v armáde, slúžiaca na rezanie materiálov veľkej hrúbky (napr. ocele). Ide o zmiešaný prášok oxidu železa (Fe2O3), hliníka (Al) a síry (S). Táto zmes po zapálení pokračuje v horení s teplotou až 2500°C, produkuje roztavené železo a biely dym. Necháva po sebe jasne identifikovateľné chemické stopy - malé železné častice s obsahom síry a hliníka. Čo dokáže takáto zmes sa môžete pozrieť na tomto videu.
Jones prezentoval výsledky analýzy železných častí prachu z WTC pomocou energodisperznej mikroanalýzy (metóda na presné zistenie zloženia). Jej výsledky presne sedia so zložením rezíduí reakcie termátu - miniatúrnych železných guličiek (od 0.02mm do ~1mm) s obsahom síry a hliníka. Tieto informácie sa nenachádzajú v prednáške prof. Jonesa z novembra 2006, ktorá je k dispozícii v sekcii Filmy.

Zdroj vzoriek prachu

Analyzované vzorky prachu pochádzajú z bytu Janette MacKinlay, ktorý bol zaplavený prachom po páde južnej veže WTC. Jej byt sa nachádzal asi 100-150 metrov od miesta kde stála táto veža.
Vľavo: Lokalizácia bytu Janette MacKinlay.
Vpravo: Separácia železných zložiek prachu pomocou magnetu.

Rezíduá reakcie termitovej zmesi - malé železné guličky

Vľavo: Reakcia termitovej zmesi (termát je termit s pridanou sírou). Je to prudká exotermická reakcia, pri ktorej vzniká roztavené železo a reakcia produkuje biely dym. Pri reakcii prskajú malé (aj mikroskopické) častice roztaveného železa.
Vpravo: Zvyšky (rezíduá) reakcie termátu - okrem prúdu roztaveného železa produkuje reakcia aj malé železné guličky (zobrazené v porovnaní s milimetrovým meradlom) s obsahom síry a hliníka a niektorých ďalších typickým prvkov, ktoré sa do termitovej zmesi pridávajú.

Mikroskopické železné guľôčky z WTC prachu

Železné guľôčky z WTC prachu pod mikroskopom.

Energodisperzná mikroanalýza ocele a termátu - porovnanie

Cieľom tohto porovnania je ukázať rozdiel v zložení ocele a železných zvyškov po reakcii termátu. Síra a hliník sa v oceli nenachádzajú. Kombinácia železo, hliník a síra je charakteristickým znakom rezíduí termátu.
Vľavo: Výsledok analýzy oceľovej guľôčky, ktorá vznikla pomocou tavenia ocele pomocou rezacieho plameňa (acetylén+kyslík). Vykazovala vysoký podiel železa, rovnako troška mangánu. V značnej miere sa tam vyskytuje aj kyslík, ale to je z dôvodu oxidácie - použitie kyslíkového plameňa.
Vpravo: Výsledok analýzy zvyšku reakcie termátu. Okrem železa vidno prítomný hliník a síru. V oceli sa tieto látky nenachádzajú.
Dokážete rozoznať, ktorý výsledok patrí guľke prachu z WTC a ktorý guľke z reakcie termátu?
Vľavo: 1.5mm kovová guľôčka z WTC prachu pod mikroskopom (pri svojom vzniku bola v roztavenom stave).
Vpravo: Výsledky zloženia: jeden z výsledkov patrí 1.5mm guľôčke z prachu WTC a druhý 1.5mm guľôčke z reakcie termátu.
Dokážete rozoznať, ktorý výsledok patrí guľke prachu z WTC a ktorý guľke z reakcie termátu? Obe vykazujú rovnaké charakteristické znaky: železo, hliník a síra.
Ďalšie porovnanie zloženia menšej kovovej guličky s WTC prachu a guličky z reakcie termátu - opäť rovnaké charakteristické znaky: železo, hliník a síra, rovnako ďalšie komponenty. Objavuje sa aj draslík.

Geologický prieskum USA (USGS) tiež našiel železné guličky v prachu WTC

US Geological Survey vo svojej analýze prachu z WTC tiež potvrdil mikroskopické guľové častice s vysokým obsahom železa (linka, Iron-03, Iron-04 - Sphere). Vedúci laboratória energodisperznej mikroanalýzy USGS [linka] Dr. Meeker v telefonickom rozhovore so Stevenom Jonesom potvrdil, že tieto mikroskopické železné guličky často videli v prachu z WTC (analyzovali vzorky z viac ako 14 miest).

Iné teoretické možnosti ako mohli tieto guľôčky vzniknúť

Mikroskopické guličky z prachu z WTC nemajú zloženie aké má oceľ - obsahujú veľké množstvo síry, draslíka a mangánu. Že je to oceľ je teda vylúčené. Prichádza ešte do úvahy možnosť, že termitové zmesi boli použité pri odstraňovaní trosiek z WTC. Aj keby to bola pravda, nevysvetľuje to ako sa dostali tak neuveriteľne ďaleko - byt Janette MacKinlay bol od toho miesta vzdialený asi na dĺžku futbalového ihriska, a nachádzal sa na 4 poschodí. Bol zaplavený prachom pri kolapse WTC, nie počas odstraňovania trosiek. Vzorky USGS boli odobraté stovky metrov od WTC. Rezíduá termitovej zmesi sa môžu pri reakcii dostať maximálne 1-3m ďaleko od reakčnej zóny. Je to teda rovnako vylúčené. Jediná môžnosť je, že termitové zmesi boli zámerne umiestnené vo WTC.

Termitové zmesi vysvetľujú vysoko-teplotnú sulfidáciu/oxidáciu ocele

Správa FEMA v časti Appendix C popisuje veľmi neobvyklú vysoko-teplotnú oxidáciu a sulfidáciu vzoriek ocele.
Ťažká korózia a následná erózia vzoriek ocele z WTC a WTC č.7 je veľmi neobvyklý jav. Žiadne jasné vysvetlenie toho, kde sa vzal zdroj síry nebolo nájdené.

Snímka z metalurgickej analýzy správy FEMA zobrazujúca veľké množstvo síry v oceli. [zdroj, str.5]
Roztavený kov v troskách WTC - termitové zmesi ho vysvetľujú.

Termitové zmesi vysvetľujú aj roztavený kov vo WTC

Použitie termitových zmesí vysvetľuje aj roztavený kov vytekajúci z WTC rovnako ako roztavený kov v troskách WTC.
V prípade ak ste nevideli prednášku pána Jonesa Zdvíhanie hmly - aplikácia vedeckých metód na analýzu pádu WTC (Steven Jones) v sekcii Filmy, tu sú videá zachytávajúce roztavený kov vytekajúci z WTC - reakcia má všetky znaky reakcie termitovej zmesi: jasnú, skoro bielu reakčnú zónu, unikajúci biely dym a roztavené železo. Pozri na GoogleVideo (videá nemajú viac ako 1 minútu): video1, video2, video3
Oficiálne verzia hovorí, že roztavený kov vytekajúci z WTC bol hliník z lietadla zmiešaný s organickými materiálmi (napr. popol). Tvrdí to NIST vo FAQ č.11 z augusta 2006.
Porovnanie roztaveného kovu vytekajúceho z WTC a reakcie termitovej zmesi
Vľavo: Vylievajúci sa roztavený kov z WTC.
Vpravo: Vylievanie roztaveného železa vzniknutého pri reakcii termitovej zmesi.
Porovnanie roztaveného kovu vytekajúceho z WTC a roztaveného hliníka
Roztavený hliník (vpravo) má striebornú farbu, nie žlto-oranžovú ako kov z WTC. To čo sa vylieva z WTC preto nemôže byť roztavený hliník. Pozri aj video roztaveného hliníka zmiešaného s organickými materiálmi - hliník má stále stiebornú farbu.

Záver

Existujú fyzické dôkazy rovnako ako videá/fotografie potvrdzujúce použitie termitových zmesí vo WTC.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama