Jaroslav Motyčka - Utajovaná história cirkvi (7.časť - Bola za vlády „cirkevných vrchností" mravnosť, lepšia než je teraz?)

30. listopadu 2009 v 12:15 |  Náboženský fanatizmus
Bola za vlády "cirkevných vrchností" mravnosť, lepšia než je teraz?

"Dokonalý spoločenský rozklad dokázal opäť, že zjavené náboženstvo sa zachováva neporušené len vo svojej historickej forme katolíckej cirkvi s pápežstvom..."
uviedol ďalej pápežský nuncius Micara. Neviem, v čom pápežský nuncius vidí "dokonalý spoločenský rozklad". Chce tým vari povedať, že poklesla mravnosť a že pomery v ohľade mravnom sú horšie, než bývali za čias vlád "objektívnych autorít v ohľade náboženskom, politickom a sociálnom", po ktorých obnove tak vrelo katolícka cirkev túži?
Aké by to bolo farizejstvo!
Vari to neboli priam strašlivé zločiny proti mravnosti, ktoré páchali pápeži, kardináli, biskupi i kňazi, celibátnici všetkých druhov, zločiny, z ktorých som vpredu len letmo uviedol mnoho dôkazov? Hanebnosti a zločiny takého druhu, že jednoduchí veriaci, nemohúc sa už na tú spúšť pozerať, vyháňali nemravníkov v kutniach z fár a kláštorov?
Vari to bola nemravnosť, keď na kostnický snem, na ktorý sa predsa zišla "duchovná elita" celého kresťanského sveta, prišlo 700 neviestok, ktoré žili vo vykričaných domoch, nepočítajúc neviestky, ktoré sa zdržiavali mimo nevestincov? Keď pápeži mali svoje vlastné nevestince, z ktorých zárobku vydržiavali svoj dvor a podľa ich žiarivého príkladu aj iní preláti cirkvi rímskej zriaďovaním nevestincov rozmnožovali svoje tučné príjmy?
Nebol to vari pápež Pius II. (Eneáš Sylvius), ktorý proti požiadavkám Husitov, "aby zjavné hriechy, ako neviestky, hry a iné sa v žiadnom prípade neodpúšťali", obhajoval stanovisko cirkvi svätej, obracajúc sa ku kardinálom:
"pozrite, bratia a synovia moji najmilší, proti čomu sa Česi stavajú a čo chcú, pretože cirkev nemôže bez toho byť. A či sv. Augustín nehovorí: "Odober neviestky a naplníš všetko cudzoložstvom!" Nenúť k pravde podobný artikul český, pretože keby neviestok nebolo, mnoho zla by prišlo..."
A pápež Sixtus IV. (1471 - 1484), keď jeho vikár zakázal duchovným držať si konkubíny, vyhrešil ho a zákaz zrušil, odvolávajúc sa na to, že by ťažko našiel kňaza, ktorý by zachovával celibát.
Pri tej príležitosti sa v Ríme urobil súpis prostitútiek a zistili ich 6800 okrem tých, čo žili v konkubináte a neprevádzkovali svoju živnosť verejne. Teda v Ríme, sídle hlavy cirkvi, v svätom štáte, ktorý vo vtedajšej dobe mal ledva 70 000 obyvateľov, takmer každá štvrtá dospelá žena sa verejne živila prostitúciou. Kapitulný dekan vo Wúrzbrucku ešte roku 1544 využíval právo, keď mu na požiadanie obec Martinsheim musela poslať krásnu ženu... Stovky a stovky dôkazov pohoršujúceho života mníšok a mníchov, úžasnej skazenosti duchovenstva zo všetkých čias by sa ešte dali uviesť...
A aká že bola mravnosť "vrchností svetských", verných a oddaných príslušníkov cirkvi svätej?
Len ako príklad: Keď cisár Žigmund "z božej milosti" ohlásil v roku 1414 príchod do Bernu, mestská rada nariadila, aby všetkých pánov jeho dvora vľúdne a zadarmo prijali neviestky, že povinnú úhradu vyplatí mesto! O dvadsať rokov neskôr, keď Žigmund so svojou družinou navštívil nevestinec v Ulme, magistrát zaplatil útratu slávnostného osvetlenia a mestská rada viedenská v roku 1435, pri návšteve tohto zbožného nepriateľa kacírskych Cechov - dala neviestkam ušiť zamatové rúcha na účet obce!
Panstvo nielenže podľa práva "jus primae noctis" (práva prvej noci) zneužívalo dcéry svojich poddaných, ale smilstvo a cudzoložstvo kvitlo v ich kruhoch tak, že hnus chytá človeka pri čítaní správ, ktoré zaznamenali vtedajší kronikári! A tí kronikári neboli nejakí liberáli alebo socialisti, ale dobrí veriaci katolíci! Kde sa berie v cirkvi tá bezočivosť hovoriť o sebe, že je strážkyňou morálky?
Koncom stredoveku, teda za absolútnej vlády cirkvi rímskej, bola mravnosť vôbec na takom nízkom stupni, že dokonca aj návšteva 12-14 ročných chlapcov v nevestincoch nebola žiadnou zvláštnosťou, ako o tom svedčí uznesenie mestskej rady v Ulme z roku 1527, ktorým sa nariaďuje, aby takýchto chlapcov vyhnali z nevestincov metlou! A dnes cirkev brojí proti sexuálnej výchove v školách?
A ak preskočíme niekoľko storočí, aby sme sa pozreli, aký bol v ohľade mravnom život "svetských i duchovných vrchností", ktoré nám "z božej milosti" vládli až do konca svetovej vojny - aký sa nám naskytne obraz? Pozrime sa len na pravoverný rod Habsburský, ktorého okázalú zbožnosť každú chvíľu kládli kňazi všetkým za vzor. Členovia tejto "vznešenej" rodiny sa vyhlasovali za vzory dokonalosti, mravnosti a ušľachtilosti - pápež sám im posielal požehnanie za ich ospevované cnosti!
Aký bol v skutočnosti život starého "Apoštolského Veličenstva" Franza Jozefa i celej habsburskej famílie? Rozprávali sa o ňom po Viedni stovky škandálnych historiek. Koľko ich len vyšlo najavo po prevrate, kedy sa zrušila cenzúra a drakonické paragrafy trestného zákona o nedotknuteľnosti členov panovníckeho rodu! Bolo vari lepšie v kruhoch ostatného panstva duchovného či svetského? Nie! A predsa aj toto panstvo sa stále uvádzalo ako príklad kresťanskej zbožnosti, mravnosti a bohabojnosti! Hroby obielené, zdajúci sa zvonka krásne, ale znútra plné kostí umrlčích a všetkej nečistoty!
Alebo má pápežský nuncius Micara na mysli "úpadok" mravnosti jednoduchého ľudu? Nie je pravdou, že by v našich časoch bola jeho mravnosť horšia než mravnosť v minulosti. Naopak! Ak si uvedomíme tie strašlivé mravné spuste, ktoré nasledovali vždy po veľkých vojnách a ak ich porovnáme so všetkými zarmucujúcimi zjavmi, ktorých sme svedkami dnes, vidíme, že všetko hovorí práve v prospech našej doby! A najmä u nášho ľudu nemôžeme bez radostného uspokojenia pozorovať, ako sa opäť v ňom prebúdza túžba po pravde a skutočnosti a aká odvrhovaná je v živote pretvárka a lož, ktorá je príčinou všetkej mravnej skazy.

Ak je však ešte stále dosť zlých a skazených, nepadá za to v prvom rade vina práve na cirkev?

Dvetisíc rokov vychovávala ľudstvo, mala ho vo svojej moci, avšak nepozdvihla jeho mravnosť. Naučila ho hanebnému pokrytectvu a faloši. Namiesto prirodzenej mravnosti konštruuje "mravnosť", ktorej klasickým dôkazom je "Moraltheologia sv. Alfonza z Liguori", toľkými pápežmi na výsosť vychvaľovaná, podľa ktorej sa doteraz kňazi kazia v seminároch, aby títo opäť v spovedniciach a školách mohli bez výčitiek svedomia kaziť čistú a dôverčivú myseľ útlej mládeže...
Ak je ťažko zistiť, v čom pápežský nuncius vidí "dokonalý spoločenský rozklad", ktorý ho napĺňa toľkými obavami, oveľa ťažšie je pochopiť - ako a prečo by práve tento "dokonalý spoločenský rozklad" mal dokazovať, že "zjavené náboženstvo sa zachováva neporušené len vo svojej historickej forme katolíckej cirkvi s pápežstvom". To je asi práve taká rímsko-katolícka logika, ako že trikrát jedna je jedna, ktorej hlboký zmysel sa celkom vymyká chápaniu nekatolíckych rozumov.
Ponechávam preto lúštenie tohto "tajomstva" osvieteným teológom cirkvi svätej a prikračujem k tomu, aby som vo svetle histórie ukázal, ako vynikajúco sa darilo "filozofii a vede v ochranných rukách náboženstva", čiže keď ju "poisťovala zjavená autorita rímskej cirkvi s pápežstvom".

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 fero fero | E-mail | 22. března 2010 v 0:28 | Reagovat

prave píšem prednašku o službe Bohu "Najvznešenejšia služba, ktorej sa človek môže zúčastniť, je ale služba najvyššiemu Bohu",no a toto len potvrdzuje povesť kresťanstva.... veľmi šokujúce informacie a zdá sa pravdivé..

2 breasts breasts | Web | 17. června 2015 v 14:24 | Reagovat

no tak zkus a отпишись touto metodou... :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama