Obamův hlavní poradce pro vědu - tenhle kluk musí bejt asi přímo dementní

16. prosince 2009 v 10:19 |  Barack Obama
John Holdren, Obamův hlavní poradce pro vědu, říká: Nucené potraty a masová sterilizace jsou pro záchranu planety potřeba, zavedeme "Planetární režim"

Kniha, kterou napsal, obhajuje extrémně totalitní opatření na kontrolu populaceNucené potraty. Masová sterilizace. "Planetární režim" s mocí nad životem a smrtí amerických občanů.

Krutovládné fantazie šílence? Nebo pouhé názory člověka, který nyní řídí vědeckou politiku ve Spojených státech? Nebo obojí?

Tyto myšlenky (mezi mnoha jinými, stejně děsivými doporučeními) byly proneseny Johnem Holdrenem, kterého Barack Obama nedávnou jmenoval jako ředitele Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku Bílého domu, náměstka prezidenta pro vědu a technologii a spolupředsedu prezidentova Sboru poradců pro vědu a technologie - neformálně známého jako vědecký car Spojených států. V knize z r. 1977, jejíž je Holdren spoluautorem, tento muž, který má nyní pevně v rukou vědeckou politiku této země, napsal:

* Ženy by měly být nuceny těhotenství ukončit, ať již chtějí nebo ne;

* Populaci by z velké části bylo možné sterilizovat drogami neplodnosti, záměrně dávanými do pitné vody nebo potravin;

* Svobodným matkám a nedospělým matkám by měly být jejich děti zabaveny proti jejich vůli a předány jiným párům na výchovu;

* Lidé, kteří "přispívají k sociální degeneraci" (tj. nežádoucí) "mohou mít zákonem nařízeno vykonávat reprodukční zodpovědnost" - jinými slovy, být donuceni k potratům nebo sterilizaci;

* Nad globální ekonomikou by měl převzít kontrolu nadnárodní "planetární režim" a měl by také diktovat životům Američanů ty nejintimnější detaily - za použití ozbrojené mezinárodní policie.

Nemožné říkáte? To musí být přehánění nebo vtip. Nikdy při smyslech by takové věci neřekl.

No, nerad vám to říkám, ale není to vtip, ani přehánění. John Holdren tyto věci skutečně řekl, a tato zpráva obsahuje důkazy. Níže najdete fotografie, kopie a přepisy stránek knihy Ekověda z r. 1977, jejímž je John Holdren spoluautorem, spolu s jeho blízkými kolegy Paulem Ehrlichem a Anne Ehrlich. Kopie a fotografie jsou uváděny, aby poskytly jednoznačné důkazy, že slova přisuzovaná Holdrenovi, nebyla pozměna a jsou přepsána přesně.

(Aktualizace: Zajistěte si, abyste si přečetli nové výroky Bílého domu a úřadu Johna Holdrena v reakci na kontroverzi, kterou toto pojednání vyvolalo - můžete je vidět pod výňatky z Ekovědy, nebo můžete na výroky přeskočit rovnou, klinutím sem).

Tato zpráva byla původně inspirována tímto článkem v časopisu FrontPage, který poskytuje stejné informace, jako jsou zde. Ale onen článek, ačkoliv obsahuje mnoho šokujících citací Johna Holdrena, neměl na veřejné mínění takový dopad. Proč ne? Protože, jak jsem zjistil při diskusi o tomto článku s různými přáteli, tam nebyly žádné důkazy, že citace jsou přesné - takže většina lidí (dokonce i ti, kteří nesouhlasí s Obamovou politikou) pochybovala o jejich věrohodnosti, protože tyto výroky se zdály být příliš pobuřující, než aby byly pravdivé. V moderní době, zdá se, novináři ztratili veškerou důvěryhodnost, a tak se předpokládá, že lžou nebo přehánějí, dokud nejsou na podporu jejich tvrzení poskytnuty solidní důkazy. No, tato zpráva tyto důkazy obsahuje.

Samozřejmě, Holdren napsal tyto věci v rámci knihy, jejímž je spoluautorem, o tom, co si představoval v době (koncem 70. let) jako apokalyptickou krizi, které lidstvo čelí: přelidnění. Cítil, že bude třeba v boji s tímto extrémním problémem extrémních opatření. Ať si již myslíte, že mu to poskytuje platnou "omluvu" pro to, že se propadl do totalitářských fantazií, nebo ne, je čistě na vás: osobně si nemyslím, že je to jakákoliv omluva, protože krize, kvůli které panikařil, byla z velké části pouze jeho představou. Totalitní režimy a narušení lidé téměř vždy považují vnitřní zdání za rozumné ospravedlnění činů, které se pro vnější svět zdají být nepochopitelné.

Přímé citace z Ekovědy Johna Holdrena

Níže najdete deset krátkých pasáží z Ekovědy. U každého případu je uvedena kopie pořízená přímo ze stránek knihy samotné; pak je uveden přesný přepis každé pasáže. Pod každou citací je moje krátká analýza.

Po těchto krátkých citacích "skočím zpět" a poskytnu úplné pasáže, ze kterých byly krátké citace vyňaty, abych poskytl úplný kontext.

A na konci této zprávy poskytnu nedotčené kopie (a fotografie) úplných stránek, ze kterých byly všechny tyto pasáže převzaty, abych zamezil veškerým pochybám, že citace byly "vyňaty z kontextu".

Připraveni? Držte se. A připravte se na šok.

Strana 837: Povinné potraty by byly legální

Skutečně, došlo se k závěru, že zákony na povinnou kontrolu populace, dokonce včetně zákonů vyžadujících povinné potraty, by mohly být za současné ústavy udržitelné, pokud by se populační krize stala dostatečně závažnou, aby ohrozila společnost.Jak bylo poznamenáno v článku FrontPage citovaném výše, Holdren v této pasáži "se schovává za pasivní pád", když říká "došlo se k závěru". Opravdu? Kým? Autory knihy, to je kým. To, co zde Holdren říká skutečně, je: "Rozhodl jsem, že na zákonech, které by nutily ženy potratit své děti, není nic protiústavního." A jak uvidíme později, ačkoliv Holdren truchlí nad faktem, že si většina lidí myslí, že žádné takové zákony potřeba nejsou, on a jeho spoluautoři věří, že populační krize je tak závažná, že vskutku nadešel čas pro "zákony povinné kontroly populace". V podstatě v celé knize tvrdí, že "populační krize" se již stala "dostatečně závažnou, aby ohrozila společnost".

Strana 786: Svobodným matkám by měly být jejich děti odebrány vládou; nebo by měly být přinuceny k potratu

Jedním ze způsobů, jak tento nesouhlas ošetřit, by mohlo být trvat na tom, že všechny nelegitimní děti budou dány k adopci - obzvláště ty, které se narodily nezletilým, kteří obecně nejsou schopni se o dítě řádně postarat. Pokud si svobodná matka opravdu přála své dítě si nechat, mohla by být povinna projít adopčním procesem a předvést svoji schopnost ho živit a postarat se o něj. Adopční proces by pravděpodobně mě zůstat obtížnějším pro svobodné lidi, než pro sezdané páry, jako uznání relativní obtížnosti vychovávat dítě samostatně. Bylo by dokonce možné vyžadovat, aby se těhotné ženy vdaly nebo šly na potrat, možná jako alternativa předání k adopci, v závislosti na společnosti.Holdren a jeho spoluautoři opět spekulují ohledně neuvěřitelně drakonických řešení toho, co cítí jako krizi přelidnění. Ale co je obzvláště znepokojující není to, že Holdren pouze tyto návrhy předložil - vyrvat děti z náručí jejich matek a dát je pryč; nutit svobodné matky dokázat u soudu, že mohou být dobrým rodičem; a nutit ženy k potratům, ať již chtějí nebo ne - ale že tak činí tak nevzrušeným byrokratickým způsobem. Nenechte se ohloupnout jeho krotkým a "umírněným" tónem: tyto návrhy jsou jako z noční můry, jakkoliv jsou vyjadřovány eufemisticky.

Holdren zdá se nemá ani potuchy o emocionální vazbě mezi matkou a dítětem, a o srdcervoucím traumatu, které mnoho žen prožilo v celé historii, když jim byly jejich děti odebrány nedobrovolně.

Tento druh klinické, téměř robotické diskuse o zákonech, které by zasáhly miliony lidí na té nejosobnější úrovni, je hluboce zneklidňující, a jde o druh přístupu, který dává vědcům špatnou pověst. Vzpomínám si na výraz "banalita zla".

Ne že by na tom záleželo, ale já sám jsem "pro volbu" - tj. myslím si, že potrat by neměl být ilegální. Ale to neznamená, že jsem pro potraty - nemám potraty nijak zvlášť v lásce, ale věřím, že ženy by měly mít možnost si je zvolit. Ale John Holdren zde navrhuje tuto volbu odebrat - ženy k potratům přinutit. Člověk nemusí být aktivistou "za život", aby viděl děsivost tohoto návrhu - lidé na všech stranách politického spektra by měli být pobouřeni. Moji námitkou proti nuceným potratům není ani tak to, aby se chránilo embryo, ale spíše aby se chránila matka před absolvováním lékařské procedury proti své vůli. A nejen tak ledajaké lékařské procedury, ale takové, kterou ona sama (bez ohledu na mé názory) může považovat za obzvláště nemorální nebo traumatickou.

Existuje samolepka, která je oblíbená v liberálních oblastech, kde stojí: "Proti potratům? Pak žádný nemějte." No, John Holdren chce, abyste ho měli, ať jste proti němu, nebo ne.

Strana 787-8: Masová sterilizace lidí prostřednictvím drog v pitné vodě je v pořádku, dokud neuškodí užitkovým zvířatům

Přidávání sterilantu do pitné vody nebo základních potravin je doporučení, která zdá se lidi děsí více, než většina návrhů na nedobrovolnou kontrolu fertility. Skutečně, představovalo by to velmi obtížné politické, právní a sociální otázky, nemluvě o technických problémech. Žádný takový sterilant dnes neexistuje, ani se nezdá, že by se vyvíjel. Aby to bylo akceptovatelné, musela by tato látka splňovat některé spíše přísné požadavky: musí být jednotně účinná, i přes velkou rozdílnost dávek, které jedinci dostanou, a přes různou míru plodnosti a citlivosti mezi jednotlivci; nesmí mít nebezpečné nebo nepříjemné vedlejší účinky; a nesmí mít žádný dopad na členy opačného pohlaví, děti, staré lidi, domácí mazlíčky nebo užitková zvířata.OK Johne, nyní mne začínáš opravdu děsit. Dávat sterilanty do pitné vody? Zatímco správně tušíš, že takový návrh "zdá se děsí lidi více, než většina návrhů", ty mezi ty zděšené očividně nepatříš. Protože na tvém rozsáhlém seznamu problémů s tímto možným plánem není jakákoliv zmínka o etických obavách nebo morálních otázkách. Z tvého pohledu jsou vadou nedobrovolné masové sterilizace populace, že by měla zasahovat každého stejně a nemít nechtěné vedlejší účinky nebo škodit zvířatům. Ale sakra, pokud bychom mohli sterilizovat všechny lidi bezpečně bez poškození užitkových zvířat, to by bylo žúžo! Fakt, že Holdren nemá žádné morální výčitky ohledně tak hluboce invazivního a neetického plánu (nehledě na fakt, že by jeho provedení bylo obtížné) je extrémně zneklidňující a v psychicky zdravém světě by ho toto samotné diskvalifikovalo, aby mohl zastávat nějaký mocenský post ve vládě.

Strana 786-7: Vláda by mohla kontrolovat reprodukci žen buď sterilizací, nebo zavedením povinné dlouhodobé kontroly porodnosti

Nedobrovolná kontrola plodnosti

Program sterilizace žen po jejich druhém nebo třetím dítěti, i přes relativně větší obtížnost této operace, než je vasektomie, by mohl být na zavedení snazší, než se pokusit sterilizovat muže.

Vývoj dlouhodobě sterilizující kapsle, kterou by bylo možno implantovat pod kůži a odstranit, pokud je těhotenství žádoucí, otevírá další možnosti pro vynutitelnou kontrolu plodnosti. Kapsle by mohla být implantována v pubertě a mohla by být odstranitelná, s oficiálním svolením, pro omezený počet porodů.Dobře si povšimněte výrazu "oficiální svolení". John Holdren předjímá společnost, ve které vláda implantuje dlouhodobě sterilizující kapsli všem dívkám, jakmile dosáhnou puberty, které pak musí žádat o oficiální svolení, aby byla kapsle dočasně odstraněna a později bylo umožněno otěhotnění. Případně chce společnost, která sterilizuje všechny ženy, jakmile budou mít dvě děti. Chcete žít v takové společnosti? Protože za sebe jsem si zatraceně jistý, že ne.

Strana 838: Ten druh lidí, kteří způsobují "sociální degeneraci", může být přinucen nemít děti

Pokud někteří jedinci přispívají k všeobecné sociální degradaci tím, že rodí příliš mnoho dětí, a pokud je tato potřeba nepřekonatelná, může jim být zákonem nařízeno provádět reprodukční zodpovědnost - stejně jako po nich může být vyžadováno provádění zodpovědnosti u jejich vzorů zdroje-spotřeby - za předpokladu, že jim není upřená rovná ochrana.Pro mne je to jistým způsobem nejděsivější věta v celé knize - a má spoustu konkurence. Protože zde Holdren odhaluje, že morální posuzování by se týkalo toho, kdo bude sterilizován nebo přinucen k potratu. Řádní, slušní lidé budou necháni na pokoji - ale ti, kdo "přispívají k sociální degradaci" by mohly být "donuceni k provádění reprodukční zodpovědnosti", což může znamenat pouze jednu věc - povinné potraty nebo nedobrovolná sterilizace. Jaké jiné alternativy by mohly k "donucení" lidí nemít děti existovat? Budou v ložnicích nezodpovědných lidí umístěné vládní monitory, aby se zajistilo, že používají kondomy? Oživíme pás cudnosti? Ne - jediným způsobem, jak "donutit" lidi neotěhotnět nebo nezůstat těhotnými je jejich sterilizace nebo je přimět k potratu.

Ale o jaký druh šílenosti jde? "Sociální degradace"? Vážně Holdren tvrdí, že "někteří" lidé přispívají k sociální degradaci více, než jiní, a tím by měli být sterilizováni nebo přinuceni k potratu, aby se jim zabránilo svůj druh množit? Není to eugenika, čistá a natvrdo? A není eugenika univerzálně zatracována jako bizarně ďábelská praktika?

Na této cestě jsme již byli. V jedné z nejostudnějších epizod historie amerického právnictví Nejvyšší soud v neslavně známém případu Buck vs. Bell v r. 1927 rozhodl, že stát Virginie má právo na sterilizaci ženy jménem Carrie Buck proti její vůli, pouze na základě (umělého) kritéria, že je "chabé mysli" a promiskuitní, kdy soudce Oliver Wendell Holmes pronesl: "Tři generace imbecilů stačí." Dnes se samozřejmě na toto rozhodnutí ohlížíme v úděsu, protože eugenika jako koncept byla navždy zdiskreditována. V podstatě OSN nyní považuje nucenou sterilizaci za zločin proti lidskosti.

Výraz na konci ("za předpokladu, že jim není upřena stejná ochrana"), u které si Holdren zřejmě myslí, že ho vylučuje mimo eugeniku, se týká 14. dodatku (jak uvidíte v kompletnější verzi této pasáže uvedené níže), což znamená, že eugenický program by nebyl postaven na rase nebo diskriminaci - byl by založen pouze na rozmaru a vyhodnocení vládních byrokratů, rozhodujících, kdo je a kdo není nežádoucí. Pokud nějaký státní úředník v Holdrenově Americe určí, že "přispíváte k sociální degradaci" tím, že jste promiskuitní nebo těhotná, nebo obojí, vyrazí vám vládní agenti dveře a odtáhnou vás za kopanců a řevu na potratovou kliniku? V podstatě případ Nejvyššího soudu Skinner vs. Oklahoma již určil, že klauzule o rovné ochraně 14. dodatku jasně zakazuje aplikaci státem sankcionované sterilizace nerovným způsobem pouze na sté typy lidí.

Ne ne, říkáte, Holdren netvrdí, že některé druhy lidí přispívají k sociální degradaci více, než jiní; spíše uvádí, že všichni, kteří nadměrně rodí děti, přispívají tím k sociální degradaci a musí jim být zabráněno mít další. Pokud je to tak - o co je to stravitelnější? Zdá se, že Holdren a jeho spoluautoři si to opravdu nepromysleli, protože to, co navrhují, je totalitní společnost z noční můry. Co předjímá: všechny ženy, které spáchají zločin tím, že budou mít více než dvě děti, budou odtaženy policí do vládou provozovaného sterilizačního střediska? Nebo - a to je ze všeho nejvíce znepokojivé - si to možná Holdren promyslel a naprosto souhlasí s dystopickou společností, kterou ve své knize předjímá.

Jistě, dokážu si představit tlupu opilých chlápků kecajících u flašky a vyjadřující takové zakázané myšlenky; kdo z nás nekoukal podrážděna na trýzněnou matku kupující sladkosti a limonádu pro své početné hejno neklidných dětí a nepomyslel si: dámo, proč sis už nenechala podvázat trubky? Ale je něco jiného, když vědecký car Spojených státu navrhuje totéž oficiálně písemně. To přestává být neškodnou fantazií a náhle se vynořuje možnost, že by se to mohlo stát vládní politikou. A pak už to legrační není.

Strana 838: Není nic špatného nebo nezákonného na tom, když vláda diktuje velikost rodiny

V dnešním světě je nicméně počet dětí v rodině záležitostí značných veřejných obav. Zákon reguluje ostatní osobní záležitosti. Například nikdo nesmí mít zákonně více než jednu manželku. Proč by zákon neměl být schopen zabránit člověku mít více než dvě děti?Proč by zákon neměl být schopen zabránit člověku mít více než dvě děti?

Proč?

Řeknu ti proč, Johne. Protože princip habeas corpus, na kterém naše země stojí, automaticky činí jakýkoliv plán povinných potratů protiústavním, protože zaručuje svobodu každého jedince a brání ho před uvězněním nebo zásahy, dokud tento člověk nebyl usvědčen ze zločinu. Nebo vážně navrhujete, že pokud by byrokraté rozhodli, že je země přelidněna, pouhý skutek těhotenství by byl učiněn zločinem?

Nejsem právní odborník, ale zdá se, že John Holdren je ještě méně právně gramotný, než já. Mnoho bizarních plánů navrhovaných v Ekovědě se spoléhá na závažně vadné právní odůvodňování. Tato kniha není ani tak o vědě, ale spíše je o interpretaci ústavy, a o tom, jak umožnit totalitní opatření na kontrolu populace.

Strana 942-3: "Planetární režim" by měl kontrolovat globální ekonomiku a diktovat silou počet dětí, kterým bude dovoleno se narodit

Směrem k planetárnímu režimu
...
Možná ty agentury, v kombinaci s UNEP a populačními agenturami OSN, by mohly být nakonec rozvinuty do planetárního režimu - jistého druhu mezinárodní superagentury pro populaci, zdroje a prostředí. Takový komplexní planetární režim by mohl kontrolovat vývoj, rozdělování, konzervaci a distribuci všech přírodních zdrojů, obnovitelných i neobnovitelných, při nejmenším potu, kdy existují mezinárodní implikace, tím by tento režim mohl mít (pravo)moc kontrolovat znečištění, a to nejen atmosféry a oceánů, ale také takových sladkovodních ploch, jako řeky a jezera, která překračují mezinárodní hranice nebo se vlévají do oceánů. Tento režim by také mohl být logickou centrální agenturou pro regulaci veškerého mezinárodního obchodu, možná včetně pomoci od DC a LDC, a včetně veškerých potravin na mezinárodním trhu.

Tomuto planetárnímu režimu by mohla být dána zodpovědnost za určování optimální populace světa a každého regionu a za určování podílu různých zemí v rámci jejich regionálních limitů. Kontrola velikosti populace by mohla zůstat zodpovědností každé vlády, ale režim by měl jisté pravomoci pro vynucení odsouhlasených limitů.V případě, že vás zajímá, kdo by vynucoval tyto zákony o nucených potratech a masové sterilizaci: Proč, bude to planetární režim"! Samozřejmě! Měl jsem to tušit.

Zbytek této pasáže mluví sám za sebe. Jakmile si shrnete všechny věci, které bude planetární režim (což zní hezky jako ze sci-fi, že) kontrolovat, stává se jasným, že bude mít totální moc nad globální ekonomikou, protože podle Holdrena bude tento planetární režim kontrolovat všechny přírodní zdroje, obnovitelné nebo neobnovitelné" (což v základu znamená veškeré zboží), jakož i potraviny a námořní obchod a jakékoliv řeky, "které se vlévají do oceánu" (tj. 99% všech splavných řek). Co zbývá? Nemnoho.

Strana 917: Budeme se muset vzdát národní suverenity ve prospěch ozbrojené mezinárodní policie

Toho lze dosáhnout, bezpečnost by mohla poskytovat ozbrojená mezinárodní organizace, globální analogie policie. Mnoho lidí to rozpoznalo jako díl, ale způsob, jak toho dosáhnout, zůstává ve světě, kde pokud něco, tak narůstá frakcionalismus, zastřen. Mezi první nezbytné kroky patří vzdání se suverenity ve prospěch mezinárodních organizací.Upadla mi druhá bota. Takže: Očekává se od nás, že se vzdáme dobrovolně národní suverenity ve prospěch mezinárodní organizace (patrně "planetární režim" - no prozatím třeba EU - p.p.), která bude ozbrojená a bude schopná jednat jako policie. Jak jsme viděli v předešlé citaci, tak přesně jaká pravidla bude tato mezinárodní policie vynucovat: povinnou kontrolu porodnosti a veškeré ekonomické aktivity.

Bylo by to směšné, pokud by to Holdren nemyslel tak smrtelně vážně. Chcete, aby byl tento člověk pověřen rozhodováním o vědě a technologiích ve Spojených státech? Protože on tím již pověřen je.

Strana 749: Pro-rodinný a pro-porodní přístup způsobují etnický šovinismus

Další spojenou problematikou, která zdá se povzbuzuje pronatalistický přístup u mnoha lidí, je otázka rozdílné reprodukce sociálních nebo etnických skupin. Mnoho lidí je zdá se posedlých strachem, že jejich skupina může být jinými populačně překonána. Bílí Američané a Jihoafričané se obávají, že bude příliš mnoho černých, a obráceně. Židé v Izraeli jsou znepokojeni vysokou porodností izraelských Arabů, protestanti se obávají katolíků, a Ibo Hausů. Očividně, pokud se všichni pokusí populací překonat všechny ostatní, výsledkem bude katastrofa pro všechny. To je další případ "tragédie prostého lidu", přičemž "běžný lid" je planeta Země. Naštěstí se zdá, že aspoň v DC, že v podstatě všechny skupiny jsou reprodukčně zdrženlivé.Tato pasáž nestojí nijak zvlášť za zmínku, s výjimkou implikací podivné fráze "pronatalistický přístup", kterou se Holdren ve většině své knihy snaží podkopat. A co přesně je "pronatalistický přístup"? v podstatě to znamená potřebu mít děti, a mít rád děti. Kdybychom tak mohli potlačit přirozenou potřebu lidí chtít děti a založit rodinu, mohli bychom vyřešit všechny své problémy!

Co je pro mne znepokojivé je neskutečně povýšenecký a kulturně imperialistický přístup, který zde vyjadřuje, kdy v podstatě jedná jako by měl právo říkat všem etnickým skupinám na světě, že by si měly dovolit vyhynout nebo aspoň již nezvyšovat svoji populaci. Jak bychom se cítili, kdyby se andamanští ostrované objevily před kapitolem ve Washingtonu DC a oznámili, že je nás Američanů prostě příliš mnoho, a proto je nám nařízeno okamžitě se přestat množit: lze si představit, že přístup každé etnické skupiny na světě ve vztahu k návrhu Johna Holdrena by byl: Strč si to, Johne. Přestaň nám říkat, co máme dělat.

Strana 944: Od r. 1977 čelíme globální katastrofě přelidnění, která musí být vyřešena za každou cenu do r. 2000

Lidstvo si nemže dovolit po zbytek dvacátého století zmatkovat; rizika jsou příliš velká a v sázce je příliš mnoho. Může to být poslední příležitost zvolit osud našich potomků. Když volbu neprovedeme nebo učiníme volbu špatnou, může to vést ke katastrofě. Ale nesmí se nikdy zapomínat, že správná volba by mohla vést k mnohem lepšímu světu.Toto je poslední odstavec knihy, který sem dávám, jen abych ukázal, jak rozpačitě nepřesné jeho "vědecké" projekce byly. V r. 1977 si Holdren myslel, že stojíme na pokraji globální katastrofy, a navrhoval zavedení fašistických pravidel a zákonů, aby hrozící katastrofu odvrátil. Naštěstí jsme jeho varování ignorovali, a přesto svět dokázal přežít, i bez potřeby, abychom se trestali utlačovatelskou společností, kterou navrhoval Holdren. Ano, stále existuje přelidnění, ale problémy, které způsobuje, nejsou tak morálně odporné, jako "řešení", které John Holdren chtěl, abychom přijali.Zdroj translation OSUD.cz 2009

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ♥~*TeRr*~♥ ♥~*TeRr*~♥ | Web | 16. prosince 2009 v 10:23 | Reagovat

Ahojky .. [: .. Mrkni prosím na můj blog .. :D .. máš to tu skvělý ! .. [: ..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama