Prezident John F. Kennedy a UFO: byl umlčen, protože věděl příliš mnoho?

1. prosince 2009 v 11:04 |  UFO fenomén
I den po smrti JFK se nad Dallasem objevilo, jak vidno na archivních snímcích, UFO. (zdroj)

Právě nebezpečí, že se provalí na veřejnost informace o UFO a mimozemšťanech, byly zřejmě definitivním důvodem, proč byl popraven jak milovaný prezident, tak jeho přítelkyně Marilyn Monroe a novinářka Dorothy Kigallen.
Prezident John F. Kennedy a UFO
Byl JFK umlčen, protože věděl příliš mnoho?

Jim Marrs

Aktualizace

6-11-00

Drahý Jeffe

Tvůj článek "Byl JFK umlčen, protože věděl příliš mnoho? Od Jimma Marrse se zmiňuje o rukou psaných poznámkách a zápiscích.


"Přesto se zdá, že další dokument je memorandem napsaným prezidentem Kennedym řediteli CIA ohledně "Revize utajení všech souborů o UFO, týkajících se národní bezpečnosti".
Ve svém zápisku Kennedy uvedl: "…Inicioval jsem (začerněno) a pověřil jsem (tehdejší ředitele NASA) Jamese Webba, aby vyvinul program se Sovětským svazem v rámci společného kosmického a lunárního výzkumu. Velmi by pomohlo, pokud by si případy velkých hrozeb prošel a identifikoval bona fide oproti tajným zdrojům CIA a letectva. Je důležité, abychom si ujasnili rozdíl mezi známými a neznámými věcmi, pro případ, že si Sověti spletou naši rozšířenou spolupráci s krytím pro sběr výzvědných informací o jejich zbrojních a kosmických programech."
Původní zdroj dokumentu:

Kennedy pak požádal, aby všechny soubory s "neznámými" byly vráceny úřadům NASA a aby byla zaslána prozatímní zpráva do Bílého domu, nejpozději do 1. února 1964.
Robert D. Morningstar mi zaslal tyto zápisky JFK… které byly sepsány těsně předtím, než byl zavražděn. Morningstar je jednou z předních autorit na konspiraci za atentátem z 22. listopadu, a prostřednictvím svého výzkumu získal mnoho relevantních dokumentů.
Možná budeš chtít následující zveřejnit (Morningstar mi řekl, abych to šířil na všechny strany). Umístil jsem tento dokument na svoji internetovou stránku AOP_TOC na:

Tvůj Bruce Cornet, Ph.D., bcornet@monmouth.com, geolog a paleobotanik
-------
Prezident John F. Kennedy mohl mít více, než jen obvyklé poznatky o UFO, aspoň podle několika důvěryhodných zdrojů.
Další podpůrný argument pro znalosti Kennedyho na vysoké úrovni ohledně UFO přišel od bývalého stevarda z Air Force One, který mluvil o tajemné poznámce prezidenta Kennedyho.
Bill Holden, který také sloužil jako nakladač Air Force One, cestoval s Kennedym v létě 1963 do Evropy. Řekl, že konference o UFO v Bonnu v Německu vyvolala jednoho rána na palubě prezidentského letadla diskusi o této problematice.
Holden řekl, že se obrátil na Kennedyho a zeptal se: "Co si myslíte o UFO, pane prezidente?" Řekl, že Kennedy zvážněl a že před odpovědí chvíli přemýšlel. "Rád bych veřejnosti řekl o situaci s mimozemšťany, ale mám svázané ruce."
Kontroverzní dokument MJ-12 s názvem "Shrnutí jednotky pro meziplanetární fenomén" Kennedyho zasvěcené znalosti uvádí. Tento dokument, zjevně napsaný krátce po nehodách v Novém Mexiku během července 1947, uvádí: "CIC se dozvěděly (Kontrašpionážní jednotky), že informace o některých operacích k získání materiálu byly sděleny poslanci Johnu F. Kennedymu, demokratu z Massachusetts, zvolenému do kongresu v r. 1946, synu Josepha P. Kennedyho, z Komise organizace exekutivní sekce vlády. (Jack) Kennedy měl omezenou povinnost jako námořní důstojník přiřazený k námořní rozvědce během války. Věří se, že informace (ohledně zřícení v Roswellu) byly získány od zdroje v kongresu, který je blízký náměstku pro letectvo." Kennedy byl jediným jmenovaným kongresmanem, který si byl pravdy o incidentech v Roswellu v té době vědom.
Přesto se zdá, že memorandem napsaným prezidentem Kennedym řediteli CIA ohledně "revize utajení všech souborů o UFO ovlivňujících národní bezpečnost" je další dokument. V tomto zápisu Kennedy uvedl: "…Inicioval jsem (začerněno) a pověřil jsem (tehdejšího ředitele NASA) Jamese Webba, aby vyvinul program se Sovětským svazem v rámci společného kosmického a lunárního výzkumu. Velmi by pomohlo, pokud by si případy velkých hrozeb prošel a identifikoval bona fide oproti tajným zdrojům CIA a letectva. Je důležité, abychom si ujasnili rozdíl mezi známými a neznámými věcmi, pro případ, že si sověti spletou naši rozšířenou spolupráci s krytím pro sběr výzvědných informací o jejich zbrojních a kosmických programech." Kennedy pak požádal, aby všechny soubory s "neznámými" byly vráceny úřadům NASA a aby byla zaslána prozatímní zpráva do Bílého domu, nejpozději do 1. února 1964.
Tento dokument, který jasně ukazoval, že se prezident chystá sdělit tajemství o UFO širšímu okruhu ve vládě, a tudíž by byl pravděpodobně dostupný veřejnosti, byl datován 12. listopadu 1963, pouhých 10 dní před jeho zavražděním v Dallasu 22. listopadu.
Zoufale lpící na svém názoru o neexistenci UFO historici autenticitu tohoto dokumentu zpochybňují, přičemž nepochybně autentický dokument byl nalezen v knihovně Johna F. Kennedyho.
Memorandum o národní bezpečnosti č. 271 má název "Spolupráce se SSSR v kosmických záležitostech" a je adresován šéfovi NASA, v té době Jamesi Webbovi.
Toto podepsané memorandum nezmiňuje UFO konkrétně, nicméně Kennedy pověřuje Webba, aby "se osobně chopil iniciativy a hlavní zodpovědnosti ve vládě za vývoj programu výrazné spolupráce se Sovětským svazem v oblasti kosmu, včetně rozvoje specifických technických návrhů." Kennedy dodal, že tento plán je přímým důsledkem "mého návrhu z 20. září na širší spolupráci mezi Spojenými státy a SSSR v kosmu, včetně spolupráce v programech přistání na Měsíci".
Tento neuvěřitelný dokument byl také datován 12. listopadu 1963, ale kdo by věřil, že Spojené státy a Sovětský svaz by se odhodlaly ke společným kosmickým operacím? Deník Bílého domu z toho dne ukazuje, že od 14:00 měl Kennedy oběd a pak "žádné oficiální setkání", ale "rozmlouval s různými členy personálu během odpoledne". Toho dne měl Kennedy očividně dost času, aby se zabýval kosmickými záležitostmi.
Zjevným je také fakt, že tento zjevný pokus spolupracovat se SSSR skončil s Kennedyho smrtí v Dallasu. Až do vlády Ronalda Reagana jsme byli neustále varováni před "říší zla" a drahá studená válka pokračovala.
Odpůrci JFK kvůli jeho pokusům změnit kurs předešlé americké politiky šíleli. Podle jednoho informovaného zdroje, hrál Kennedy nebezpečnou hru. "…poté, co dal jasně najevo, že není ochotný podporovat akce proti komunistům v normálním smyslu - plány na stažení jednotek z jižního Vietnamu - plány na zmenšení nebo zrušení některých částí CIA; plány a rozšíření soudního systému; nepodpořil invazi do Zátoky sviní; a přání podělit se o některá naše nejcitlivější tajemství s Rusy nebo Číňany - kosmické platformy atd. … To vše v době, kdy se netěšil ve volbách podpoře většiny. Velmi nebezpečná situace, která neumožňovala příliš metod na kontrolu, mimo atentátu.
Stejný zdroj řekl: "Věřím, že John F. Kennedy byl schopný a měl přístup k dostatku tajných informací, aby osobně došel k závěru, že UFO, a tím i mimozemský život, v naší sluneční soustavě existují. … Myslím si, že Kennedy k tomuto závěru došel a snažil se demonstrovat nejen schopnost lidstva spojit se za společným cílem, ale chtěl demonstrovat, že můžeme vstoupit a dobýt vesmír jako druh. Tehdy by to někteří považovali buď za bláznivé (pokud neměli přístup k materiálu), nebo (pokud přístup měli) za velmi předčasné a potenciálně nebezpečné."
Celá problematika JFK se točila kolem jeho plánovaného projevu v dallaském Trade Mart, cíli jeho kolony 22. listopadu 1963. Několik výzkumníků a bulvárních plátků tvrdilo, že měl v plánu změnit svůj plánovaný projev, a mluvili o ručně psaných poznámkách, mezi které mohly patřit komentáře týkající se UFO. Tyto poznámky nebyly nikdy zveřejněny a tak je to stále potravou pro teoretiky.
Vyprovokováni tak nadějnými kousky důkazů někteří výzkumníci dokonce tvrdili, že atentát na Kennedyho měl zabránit, aby odhalil zprávy o mimozemských návštěvách veřejnosti.
Zatímco tato teorie je jistě neprokázaná a pravděpodobně nepravdivá, jeho ochota ukončit studenou válku a podělit se o naše znalosti o vesmíru s našimi údajnými nepřáteli mohla být poslední kapkou, která by zlomila vaz lidem ve vojensko-průmyslovém (a výzvědném) komplexu. Tato skupina si již myslela, že mladý prezident je "synem komunisty" a představuje nebezpečí pro jejich velící a řídící strukturu.
Když máme všechny ty důkazy nyní v ruce, můžeme mít jen málo pochyb, že prezident Kennedy mohl vědět o UFO více, než se všeobecně věří.
Pokud byste se rádi dozvěděli něco více faktických informací ohledně UFO a programu popírání a zesměšňování americké vlády, čtěte Alien Agenda. A nenechte si ujít novou knihu Jima Marrse o přísně tajném programu dálkového pozorování americké armády s názvem Špioni Psí. Obojí je dostupné přímo zde, na AlienZoo. Pokud vás zajímá, jak UFO souvisí s "novým světovým řádem", zajistěte si výtisk poslední knihy Jima Marrse Vláda utajováním, která je nyní k dostání v lepších knihkupectvích kdekoliv a na internetu na Amazon.com.
©2000 AlienZoo, Inc.

Komentáře ohledně Johna F. Kennedyho a UFO
Robert M. Collins rigoletto@sprintmail.com
6-10-00
Jim Marrs, ve svém původním článku, zmiňuje svědka jménem Bill Holden. Nikdy jsem o takovém člověku neslyšel, až do r. 1999, kdy se mne Bill Hamilton se Skywatch na něj zeptal. Bill řekl, že mi pošle pásku, která obsahuje řadu Holdenových projevů. Pásku jsem si poslechl, ale nevěděl jsem, co si myslet, takže jsem ji poslal zdrojům, které mi odpověděly následující:
Nemyslely si, že Holden říká pravdu, z následujících důvodů:
1) Nakladač nemá přímý přístup k prezidentovi a zcela jistě jen tak "nezačne konverzaci". Otec jednoho z mých zdrojů řekl, že to ověřil ve starém seznamu osob blízkých prezidentovi, a Holden na seznamu nebyl. Kdokoliv se dostane do blízkosti prezidenta na seznamu je a tato osoba je sledována.
2) Další příběh na pásce byl o sledování "kontaktního" setkání, mezi jedním generálem a mimozemšťanem v kaňonu, zatímco Holden jen tak seděl a sledoval to. Byl jsem informován, že to by se nikdy nestalo. Tato "kontaktní" setkání se konala za velmi přísné bezpečnosti a člověk nemohl jen tak jednání sledovat. Můj kontakt také nemohl najít Holdenovo jméno na jakémkoliv seznamu… a nikdy si na něj nevzpomíná.
Dokumenty, o kterých se zmiňuje Jim Marrs, najdete na odkazu níže.
http://home.earthlink.net/~rcollins633/reports/kennedy_assassins_.htm
Povšimněte si také, že všechny ty dokumenty pochází původně od Tima Coopera, který je zmíněn jen zřídka.
_____
"TIMOTHY S. COOPER" majestictim@earthlink.net
Bobe,
Mám z velmi spolehlivého zdroje, že JFK odletěl na AFB, aby tam osobně sledoval stopu po podvozku neidentifikovaného letadla, za přísných bezpečnostních opatření, což se v r. 1962 nedostalo do tisku. Kennedy odcestoval na leteckou základnu WSMR/Holloman na nějakou exkurzi a briefing, ale nemám u této cesty datum.
Marrs mi řekl, že JFK měl navštívit WSMR/Holloman ADC při své cestě do Texasu v listopadu 1963. Jeden dokument Holloman zmiňuje zrušený projekt NSA, který byl obnoven počátkem r. 1964, ale neuvádí podrobnosti.
Jsem přesvědčen, že Marylin Monroe byla umlčena a RFK byl viděn v autě s Peterem Lawfordem policií LA, kdy spěchal do LAX, toho dne, kdy byla zabita, a vsadím se, že se chtěl ujistit, že nemluvila s tiskem o tom, co napsala do svého červeného deníku, který z úřadu koronera v LA zmizel den poté, co bylo její tělo převezeno na pitvu.
Na stejné poznámce má Nick Pope soubory CIA o Dorothy Kilgallen, které se týkají toho, jak byla požádána, aby zjistila o UFO scéně co mohla, a pravděpodobně mluvila s Monroe o tom, co věděl JFK. Byla nalezena mrtvá ve svém newyorském bytě, krátce poté, co udělala rozhovor s Jackem Rubym ve vězení. Náhoda? Nemyslím.
Dokument CIA o Monroe z 3. srpna 1962 nahraný na pásce, který mi byl předán v r. 1992, ukazuje na jisté silné spojitosti s JFK, RFK, incidentem v Roswellu v r. 1947 a NASA (kdy Kilgallen měla mluvit o Monroe a bratrech Kennedyových). Mezi tím vším existuje někde spojitost a právě na tom pracuji. Nevím to, FBI a CIA záznamy o Monroe, Kennedyích a Kilgallen drží (Monroe měla identifikační kartu ministerstva obrany).

Zdroj translation OSUD.cz 2009
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama