Myron Fagan - ILUMINÁTI A RADA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY (2.časť)

25. ledna 2010 v 13:15 |  NWO, Illuminati, Bilderberg
V roce 1829 američtí Ilumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances "Fanny" Wrightové. Těm, kteří se zúčastnili, bylo řečeno, že Ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunismus. (V té době bylo Marxovi 11 a Engelsovi 9 let.) Bylo to tehdy, kdy vzniklo slovo "komunismus" a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jednosvětového plánu Iluminátů. Schéma komunismu mělo Iluminátům posloužit k rozdmýchání budoucích válek a revolucí. Clinton Roosevelt, přímý předek Franklina Roosevelta, Horace Greeley a Charles Dana, nejpřednější vydavatelé novin té doby, byli jmenováni do čela výboru pro finanční podporu nových podniků. Nejvíce peněz ovšem poskytli Rothschildové a tyto peníze byly použity k financování Karla Marxe a Engelse, když psali "Das Kapital" a "Komunistický manifest" v Soho, Anglie. A to jasně dokazuje, že komunismus není tzv. ideologie, ale strašák, který slouží účelům Iluminátů.

Weishaupt zemřel v roce 1830, ale před svou smrtí připravil revidovanou verzi věky starého spiknutí Iluminátů, které mělo pod různými jmény organizovat, financovat, směrovat a řídit všechny mezinárodní organizace a skupiny a dosazovat své agenty do vrcholných vládních pozic. Ve Spojených státech jsou nejlepšími příklady Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Jack Kennedy, Johnson, Rusk, McNamara, Fulbright, George Bush, atd. Kromě toho, zatímco Karel Marx psal "Komunistický manifest" pod dohledem jedné skupiny Iluminátů, profesor Karl Ritter z Frankfurtské univerzity psal antitezi pod dohledem jiné skupiny. Myšlenka byla ta, že vůdci celého spiknutí mohou využít rozdíly těchto dvou tak zvaných ideologií k rozdělení stále většího počtu členů lidské rasy do opačných táborů, aby mohli být vyzbrojeni a potom vymytím mozků dohnáni k boji a zničení se navzájem. A zvláště pak k zničení všech politických a náboženských institucí. Práci Karla Rittera po jeho smrti dokončil německý tak zvaný filozof Friedrich Wilhelm Nietsche, který založil nietscheismus. Tento nietscheismus byl později vyvinut do fašizmu, potom do nacismu a byl použit pro rozdmýchání první a druhé světové války.

V roce 1834 byl italský revoluční vůdce Guiseppe Mazzini vybrán Ilumináty, aby udával směr revolučního programu pro celý svět. V této funkci sloužil až do své smrti v roce 1872, ale několik let před svou smrtí Mazzini zlákal amerického generála jménem Albert Pike do řad Iluminátů. Pike byl fascinovaný myšlenkou jednosvětové vlády a nakonec se stal hlavou tohoto luciferského spiknutí. V letech 1859 až 1871 Pike vypracoval vojenský plán na tři světové války a různé revoluce po celém světě a předpokládal završení spiknutí ve 20. století. Opět připomínám, že tyto konspirátory nikdy nezajímal okamžitý úspěch. Pracovali s dlouhodobou perspektivou. Pike udělal většinu své práce ve svém domově v Little Rocku, Arkansas. Ale o několik let později, kdy iluminátské lóže Velkého Orientu se staly podezřelými a zavrhovanými z důvodu Mazziniho revolučních aktivit v Evropě, Pike zorganizoval něco, co nazval "New and Reformed Palladian Right". Založil tři nejvyšší rady; jednu v Charlestonu, Jižní Karolína; druhou v Římě a třetí v Berlíně. Po Mazzinim převzal 23 revoluční centra, umístěná v strategických oblastech po celém světě, z nichž udělal podřízené rady. Stala se z nich tajná ústředí světového revolučního hnutí.
Dlouho předtím, než Marconi vynalezl rádio, vědci Iluminátů vynalezli prostředky, aby Pike a šéfové jeho rad mohli tajně komunikovat. Byl to objev tohoto tajemství, který zpravodajským důstojníkům umožnil pochopit, jak zjevně na sobě nezávislé incidenty, jako byl atentát na australského následníka trůnu v Srbsku, se současně odehrávaly po celém světě, aby se z nich vyvinuly války nebo revoluce. Pikeho plán byl jednoduchý, ale projevil se jako velmi účinný. Navrhoval, aby byl zorganizován komunismus, nacismus, politický sionismus a další mezinárodní hnutí s cílem podnítit tři globální války a nejméně dvě větší revoluce.

První světová válka Iluminátům umožnila zničit carismus v Rusku, jak vyhrožoval Rothschild poté, co Car torpédoval jeho plán na vídeňském kongresu, a udělat z Ruska pevnost ateistického komunismu. Rozpory mezi německým a britským impériem, povzbuzované agenty Iluminátů, byly použity k rozdmýchání této války. Po skončení této války měl být vybudován komunismus a použit k zničení dalších vlád a k oslabení náboženství.

Druhá světová válka, pokud bude nutná, měla být vyvolána využitím rozporů mezi fašisty a politickými sionisty. Zde poznamenejme, že Hitler byl financován Kruppem, Warburgy, Rothschildy a dalšími mezinárodními bankéři, a že vyvraždění údajně 600.000 Židů Hitlerem vůbec netrápilo židovské mezinárodní bankéře. Toto vraždění bylo nutné k vytvoření celosvětové nenávisti vůči Němcům a k rozpoutání války proti Německu. Stručně řečeno, tato druhá válka byla bojována z důvodu zničení nacismu a zvýšení politické moci politického sionismu, aby mohl být v Palestině založen stát Izrael.

Během 2. světové války měl být posílen mezinárodní komunismus, aby se ve své síle vyrovnal spojenému křesťanstvu. Až by bylo dosaženo tohoto bodu, měl být udržován do té doby, dokud nedojde ke konečné sociální katastrofě. Jak víme nyní, Roosevelt, Churchill a Stalin prováděli přesně tuto politiku a Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson a George Bush pokračovali ve stejné politice.

Třetí světová válka má být rozpoutána s použitím rozporů mezi politickými sionisty a vůdci muslimského světa. Tato válka má být vedena takovým způsobem, že se světy islámu a politického sionismu navzájem zničí. Zbylé národy, rozdělené tímto rozporem, budou přinuceny spolu bojovat až do stavu úplného vyčerpání; fyzického, duševního, duchovního a ekonomického.
Může nyní myslící člověk pochybovat o tom, že intriky, které dnes probíhají na Středním a Dálném Východě, jsou konstruovány k dosažení tohoto satanského cíle? Sám Pike toto všechno předpověděl ve své zprávě pro Mazziniho 15. srpna 1871. Pike tvrdil, že po skončení 3. světové války ti, kdo budou usilovat o nespornou světovou nadvládu, vyvolají největší sociální katastrofu, jakou svět ještě nezažil. Citujme nyní z dopisu, který napsal Mazzinimu a který je nyní uložen v Britském muzeu v Londýně. Píše:

"Pustíme z řetězu nihilisty a ateisty a vyprovokujeme největší sociální katastrofu, která v celé své hrůze všem národům jasně ukáže účinky absolutního ateismu, původce většiny ukrutností a krvavých nepokojů. Potom lidé všude na světě budou nuceni se bránit proti menšině světových revolucionářů a vyhladí tyto ničitele civilizace. A davy zklamané křesťanstvím, jehož duch bude v ten moment bez řízení a vedení, budou dychtit po nějakém ideálu, ale bez znalosti, kam upřít svou zbožnost, přijmou pravé světlo skrze univerzální manifestaci čisté nauky Lucifera, nakonec zjevené veřejnosti. Manifestaci, která bude výsledkem všeobecného reakčního hnutí, které bude následovat po zničení křesťanství a ateismu; obojí bude poraženo a vyhlazeno současně."
Když Mazzini v roce 1872 zemřel, Pike udělal dalšího revolučního vůdce, muže jménem Adrian Lemmy, jeho nástupcem. Lemmy byl potom vystřídán Leninem a Trockým, ti byli nahrazeni Stalinem. Revoluční činnost všech těchto mužů byla financována britskými, francouzskými, německými a americkými mezinárodními bankéři; všem z nich dominoval Dům Rothschildů. Očekává se, že budeme věřit tomu, že dnešní mezinárodní bankéři, stejně jako penězoměnci v době Kristově, jsou pouhými nástroji nebo agenty velké konspirace, ale ve skutečnosti jsou vedoucími osobnostmi v pozadí. Všechny masové sdělovací prostředky nás vedou k víře, že komunismus je hnutí takzvaných dělníků, ale pravda je taková, že britští a američtí zpravodajští důstojníci mají věrohodné důkazy o tom, že mezinárodní liberálové, vyvíjející svou činnost prostřednictvím mezinárodních bankovních domů, zvláště Domu Rothschildů, financovali obě strany v každé válce a revoluci od roku 1776.

Dnešní členové konspirace (CFR ve Spojených státech) vedou naše vlády, nad nimiž udržují moc lichvářskými metodami, jako je Federální rezervní systém v Americe, k vedení válek, jako je válka ve Vietnamu (vytvořená Organizací spojených národů), aby - podle dalších iluminátských plánů generála Pike - dostali svět do takového stavu, kdy ateistický komunismus a celé křesťanstvo může být zataženo do třetí světové války.

Ústředím velkého spiknutí na konci 18. století byl Frankfurt v Německu, kde byl založen Dům Rothschildů Mayerem Amschelem, který přijal jméno Rothschild a spojil dohromady další mezinárodní finančníky, kteří doslova prodali své duše ďáblu. Po odhalení spiknutí bavorskou vládou v roce 1786 přemístili spiklenci své ústředí nejdříve do Švýcarska, později do Londýna. Od 2. světové války (po smrti Jacoba Schiffa, Rothschildova muže v Americe) sídlí ústředí americké větve v Harold Pratt Building v New York City a Rockefellerové, původně Schiffovi chráněnci, převzali moc k manipulaci s financemi v Americe pro Ilumináty.

V konečné fázi konspirace se jednosvětová vláda bude skládat z krále-diktátora, hlavy Organizace spojených národů, CFR a několika miliardářů, ekonomů a vědců, kteří prokázali svoji oddanost této velké konspiraci. Všichni ostatní budou integrováni do obrovského konglomerátu zotročeného lidstva. Nyní mi dovolte, abych vám ukázal, jak naše federální vláda a americký lid byli vtaženi do plánu na vytvoření jednosvětové vlády Iluminátů. Skutečné základy plánu na převzetí moci ve Spojených státech byly položeny během naší Občanské války. Weishaupt a první vůdci konspirace neměli ještě kontrolu nad novým světem. Weishaupt zde měl své agenty již během revoluční války, ale George Washington byl pro ně více než rovnocenným soupeřem.
Během občanské války spiklenci vyvinuli první konkrétní úsilí. Víme, že Judah Benjamin, hlavní poradce Jeffersona Davis, byl Rothschildovým agentem. Také víme, že Rothschildovi agenti pronikli do vlády Abrahama Lincolna, kteří se pokusili jej zatáhnout do finančních transakcí s Domem Rothschildů. Ale starý Abe tento plán prohlédl a bez obalu odmítl, čímž si vysloužil nehynoucí nepřátelství Rothschildů; přesně stejným způsobem jako ruský car, když torpédoval jejich první Ligu národů na kongresu ve Vídni. Vyšetřování atentátu na Lincolna odhalilo, že vrah Booth byl členem tajné konspirační skupiny. Protože do ní byla zapojena řada významných vládních úředníků, jméno skupiny nebylo nikdy odhaleno a zůstalo záhadou; stejně jako atentát na Jacka Kennedyho je dosud záhadou. Ale jsem si jist, že dlouho záhadou nezůstane. V každém případě konec Občanské války dočasně zničil všechny naděje Domu Rothschildů získat pod svou kontrolu náš měnový systém; jako jej získali například v Británii a dalších zemích v Evropě. Říkám dočasně, protože Rothschildové a vůdci spiknutí se tohoto cíle nikdy nevzdali a neztráceli proto čas.

Krátce po Občanské válce mladý přistěhovalec, který si říkal Jacob H. Schiff, dorazil do New Yorku. Jacob byl mladý muž, který měl poslání pro Dům Rothschildů. Jacob byl syn rabína, který se narodil v jednom z domů Rothschildů ve Frankfurtu v Německu. Nyní se budu hlouběji zabývat jeho minulostí. Důležitým momentem je, že Rothschild v něm rozeznal nejen budoucího finančního čaroděje, ale - což je ještě důležitější - viděl u Jacoba také latentní machiavelské vlastnosti, které by mohly být, pokud se potvrdí, neocenitelné u funkcionáře ve velkém celosvětovém spiknutí. Po poměrně krátkém období školení v Rothschildově londýnské bance, Jacob odjel do Ameriky s instrukcemi, aby koupil bankovní dům, který by byl odrazovým můstkem pro získání kontroly nad peněžním systémem Spojených států. Ve skutečnosti sem Jacob přijel, aby provedl čtyři konkrétní úkoly:


1. Získat kontrolu nad americkým měnovým systémem.


2. Najít vhodné muže, kteří za peníze budou ochotni sloužit jako slepé nástroje velké konspirace a podporovat jejich dosazení na vysoká místa v naší federální vládě, našem Kongresu, v Nejvyšším soudu USA a ve všech federálních úřadech.


3. Podnítit sváry mezi skupinami menšin po celé zemi, zvláště mezi bílými a černými.


4. Vytvořit hnutí s cílem zničit náboženství ve Spojených státech, přičemž křesťanství má být hlavním terčem.


Nyní sledujme Schiffovy kroky při uskutečňování prvního úkolu. Jako první krok měl koupit bankovní dům, ale měl to být druh bankovního domu, který mohl mít pod absolutní kontrolou a bylo by možné jej zformovat pro dosažení cíle - získat kontrolu nad peněžním systémem USA. Po pečlivém prozkoumání terénu Jacob koupil partnerství ve firmě, která se nazývala "Kuhn and Loeb". Stejně jako Schiff, Kuhn a Loeb byli přistěhovalci z německých židovských ghett. Odešli do USA v polovině 40. let 19. století a oba začali svou obchodní kariéru jako potulní podomní obchodníci. Na začátku 50. let se dali dohromady a založili obchod v Lafayette, Indiana, pod firemním jménem "Kuhn and Loeb", který sloužil osadníkům při jejich cestě na západ. V následujících letech založili podobný obchod v Cincinnati a St. Louis. Potom ke svým obchodům přidali zastavárnu. Odtud byl již krátký a rychlý krok k půjčování peněz.

V té době se na scéně objevil Schiff. "Kuhn and Loeb" byla dobře známá soukromá bankovní firma a Jacob se stal jejím podílníkem. Krátce poté, co se stal partnerem "Kuhn and Loeb", si Schiff vzal za manželku Loebovu dceru Terezu. Potom odkoupil Kuhnův podíl a přemístil firmu do New Yorku a z firmy "Kuhn and Loeb" se stala "Kuhn, Loeb and Company". Jacob Schiff, agent Rothschildů, se stal zdánlivě výhradním vlastníkem firmy. A během své kariéry se tento židovský Machiavelli, první hierarcha velkého spiknutí Iluminátů v Americe, stavěl jako štědrý filantrop a svatý člověk, což je obvyklá politika Iluminátů.

Jak jsem již řekl, prvním velkým krokem spiknutí bylo uchvácení peněžního systému. Aby dosáhl tohoto cíle, Schiff musel navázat plnou spolupráci s tehdejšími velkými bankéři v Americe. To se však snadno řekne, ale hůře provede. Dokonce i v té době; Wall Street byl srdcem amerického peněžního trhu a J.P.Morgan byl jeho diktátor. Další v řadě byli Drexelové a Biddleové v Philadelphii. Všichni ostatní finančníci, velcí i malí, tancovali podle noty těchto tří bankovních domů, ale zvláště podle Morgana. Všichni tři byli pyšní, domýšliví a arogantní potentáti.
Prvních několik let se na tohoto malého kníratého muže z německého ghetta dívali s krajním opovržením, ale Jacob věděl, jak to překonat. Předhodil jim několik Rothschildových kostí. Řečenými kostmi byla distribuce žádoucích evropských akcií a dluhopisů v Americe. Potom objevil, že má v ruce ještě další mocné zbraně.

V desetiletích, která následovala po naší Občanské válce, náš průmysl začal růst. Museli jsme vybudovat velké železnice. Ropný, důlní, ocelářský a textilní průmysl začal prudce růst. Všechen tento průmysl volal po rozsáhlém financování; většina těchto financí musela přicházet ze zahraničí. To znamená z Domu Rothschildů. Bylo to v době, kdy se Schiff osamostatnil. Hrál velmi vychytralou hru. Stal se svatým patronem Johna D. Rockefellera, Edwarda R. Harrimana a Andrewa Carnegie. Financoval Standard Oil Company pro Rockyho, železniční impérium pro Harrimana a ocelové impérium pro Carnegieho. Ale místo toho, aby všechny půjčky šly z Kuhn, Loeb and Company, otevřel dveře Domu Rothschildů pro Morgana, Biddleho a Drexela. Potom Rothschild zařídil založení londýnské, pařížské, evropské a dalších větví tohoto stromu; ale vždy s partnerstvím s Rothschildovými podřízenými a Rothschild všem dal těmto mužům velmi jasně na srozuměnou, že Schiff má být šéfem v New Yorku.

Takže na přelomu století měl Schiff pevně v rukou celé bratrstvo na Wall Streetu, které - s Schiffovou pomocí - zahrnovalo Lehman Brothers, Goldman-Sachs a další mezinárodní banky, které vedli muži vybraní Rothschildy. Zkrátka to znamenalo kontrolu nad národními peněžními mocnostmi a byl tedy připraven na obří krok - uchvácení národního měnového systému.
Podle naší ústavy veškerá kontrola peněžního systému je svěřena výhradně našemu Kongresu. Schiffovým příštím důležitým krokem bylo svést náš Kongres, aby zradil tento ústavní zákon odevzdáním této kontroly hierarchii velkého spiknutí Iluminátů. Aby tento krok legalizoval a učinil tak náš lid neschopným odporu proti tomu, bylo nutné, aby Kongres vydal zvláštní zákon. Aby toho dosáhl, musel Schiff dosadit své loutky do obou komor Kogresu. Loutky dostatečně mocné, aby dokázaly přinutit Kongres k přijetí takového zákona. Stejně důležité, nebo ještě důležitější, bylo dosadit další loutku do Bílého Domu na funkci prezidenta, který by bez skrupulí tento zákon podepsal. Aby toho dosáhl, musel získat kontrolu buď nad Republikánskou, nebo nad Demokratickou stranou. Demokratická strana byla zranitelnější; z těchto dvou stran byla tou chudší. Kromě Grovera Clevelanda Demokraté nebyli schopni umístit ani jednoho muže do Bílého Domu od Občanské války. Byly pro to dva důvody:


1. Chudoba strany.
2. Republikánsky smýšlejících voličů bylo víc než Demokratů.


Chudoba strany nebyla velkým problémem, ale problém voličů - to byl jiný příběh. Ale, jak jsem předtím řekl, Schiff byl "liška mazaná". Aby volební problém vyřešil, použil ukrutné a vražedné metody. Jeho řešení je názorným příkladem, jak židovští mezinárodní bankéři málo dbají o své rasové bratry. Kolem roku 1890 propukla po celém Rusku série pogromů. Mnoho a mnoho tisíc nevinných Židů, mužů, žen a dětí, bylo povražděno kozáky a dalšími sedláky. Podobné pogromy se zabíjením nevinných Židů vypukly v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Všechny tyto pogromy byly podněcovány Rothschildovými agenty. Výsledkem bylo, že vyděšení Židé houfně prchali do Spojených Států. Tato vlna přistěhovalectví během příštích dvou až tří desetiletí pokračovala, protože během těchto let pogromy pokračovaly. Těmto uprchlíkům pomáhaly samozvané humanitární komise, zřizované Schiffem, Rothschildy a všemi Rothschildovými poskoky.
Největší proud uprchlíků směřoval do New Yorku, ale Schiff-Rothschildovy humanitární komise našly způsoby, jak mnoho z nich přesměrovat do Chicaga, Bostonu, Philadelphie, Detroitu, Los Angeles, atd. Všichni z nich byli rychle přeměněni na "naturalizované občany" a vyškoleni, aby se zaregistrovali jako Demokraté. Tak se stalo, že tato takzvaná minoritní skupina se stala pevným demokratickým volebním blokem v jejich komunitách, které všechny byly kontrolovány a manipulovány jejich takzvanými dobrodinci. A krátce po přelomu století se tato menšina stala podstatným faktorem politického života našeho národa. To byla jedna z metod, které Schiff používal k dosazování lidí, jako je Nelson Aldrich nebo Woodrow Wilson do našeho Senátu, respektive do Bílého Domu.

V tomto bodě mi dovolte, abych vám připomněl další důležitou práci, kterou byl Schiff pověřen, když byl vyslán do Ameriky. Mám na mysli zničení jednoty amerického lidu vytvořením minoritní skupiny a rasovou nesnášenlivostí. Vyhnáním židovských uprchlíků pomocí pogromů do Ameriky Schiff zároveň vytvořil minoritní skupinu pro tento účel. Ale na Židy, kteří se vlivem pogromů stali bojácnými, se nedalo spoléhat při vytváření násilí nutného k zničení jednoty amerického lidu. Ale v Americe již byla připravena, ačkoli dosud spící, skupina, která by mohla být podnícena k takzvaným demonstracím, nepokojům, drancování, vraždám a všem dalším druhům nezákonností. Byli to američtí černoši. Jediné, co bylo třeba, bylo je probudit a vyprovokovat. Společně tyto dvě menšiny, řádně zmanipulované, mohly přesně takový druh nepokojů v Americe, jaký Ilumináti potřebovali k dosažení jejich cíle.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama