Březen 2010

Neznáme účinky HAARPu časť 2.

23. března 2010 v 13:45 HAARP

Piloti lietadiel už dostali inštrukcie, aby poskytli obrovskú prístavnú plochu pre inštaláciu HAARPu, takže projekt môže byť už v plnom švihu, alebo sa tak stane niekedy okolo roku 1998. Len jeden gigawatt z tohto zariadenia dokáže vypáliť do ionosféry dieru. Ale pri plnom prúde, lúčová zbraň zosilnie až na 100 giga-wattov... 100 miliárd wattov. Faktom ostáva, že táto nová lúčová zbraň nie len že ovplyvní a poškodí vedomie ľudí a zvierat, ale samozrejme aj celý genofond nachádzajúci sa na Zemi. Vysoko citlivé energetické pole Zeme môže byť zmanipulované do takej miery, že dôjde k výmene zemských pólov.

Ostreľovanie ionosféry predstavuje mnohé riziká, deštruktívne a smrtiace možnosti, ale ľudia čo sú za to zodpovední nad tým takto neuvažujú. Namiesto toho sa s projektom utajenej zbrane ženú plnou rýchlosťou vpred k vypaľovaniu dier do ozónu a zahrievaniu ionosféry.


V roku 1945 americkí vedci pod mandátom americkej vlády a vojska použili prvú atómovú bombu v histórii ľudstva. Neskôr priznali svoje zlyhanie, keďže vopred nezvážili čo sa môže stať počas explózie, či by napríklad reťazová atómová reakcia nemohla vyústiť do niečoho čo by spálilo kompletne celú atmosféru Zeme. Ich pozícia je momentálne rovnaká ako tomu bolo pri testovaní atómovej bomby a šanca na katastrofu vďaka HAARP zostáva 50:50. Experiment sa vykonáva s rovnakými vyhliadkami ako zhodenie bomby v roku 1945.

Hoci sa naše najhoršie obavy vtedy nezmaterializovali, a "všetko bolo v poriadku", ako následok týchto skorých experimentov sa diali ďalšie desivé scenáre. Vytvárali sa nové bomby, ktoré potom spúšťali na obývané oblasti a ktoré zabili státisíce ľudí. Nevyčíslené množstvá ľudí ostalo zmrzačených popáleninami a mnohí potomkovia obetí, ktoré boli vystavené rádioaktivite, pripomínali skôr monštrá ako ľudí. Obrovské oblasti po celom svete ostali zasiahnuté rádioaktivitou a od tej doby ostali neobývateľné na ďalšie tisícky rokov. Kontaminácia bola výsledkom testovania atómových bômb a ich komerčného využitia.

A ako keby toho nebolo málo, jadrové materiály, ktoré sa používajú na mierové účely, si vyžiadali nespočetné množstvo obetí po celom svete vďaka kontaminácii radiáciou a to buď náhodne, vďaka nedbanlivosti, alebo s kriminálnym zámerom. V tomto ohľade je práve Amerika na čele delikventov, pretože práve tam ľudia hladní po moci, dali súhlas tajnému výskumu, ktorý trestuhodne využíva rádioaktívne ošetrovanie, medikamentáciu atď. na tisícoch nevinných ľudí v nespočetnom množstve dedín a miest. Bohužiaľ nejde o jedinú krajinu, ktorá takto koná. Zatiaľ čo fakty o žiarení už začali aspoň čiastočne patriť do všeobecného povedomia, ešte stále musia byť plne odhalené. Tento druh výskumu demonštruje tak veľký nedostatok ľudského súcitu, že sa proste musíme pýtať, či tí ľudia sú len príšerné krvilačné a nezodpovedné monštrá!? Atómová bomba, ktorú použili a stále používajú na komerčné účely ako "mierový zdroj atómovej energie" spôsobil nekončiacu bolesť, utrpenie a nenapraviteľnú svetovú škodu. Deštrukcia pokračuje.

Napriek všetkému, americkí vedci v súčasnosti tajne plánujú nové zverstvo voči ľudstvu, vedú veľmi kontroverzné série skúšok, ktoré spustia novú futuristickú, ničivú a smrtiacu zbraň. Je to zbraň, ktorá môže byť tak deštrukčná a smrtiaca ako atómová bomba a ovplyvní celú planétu a všetko živé na nej vrátane ľudí. Okamžitý účinok ako aj dlhotrvajúce následky tohto šialenstva sú rovnako neisté ako tomu bolo v roku 1945, keď bola zhodená prvá atómová bomba. Niektorí šokovaní vedci s tým celým vskutku nechcú mať nič spoločné. Ich názor je taký, že život na Zemi vo všetkých jeho súčasných formách aké existujú na planéte, znova ohrozujú činy ľudí, hladných po moci, a to hlavne americká vláda a vojsko.

Program HAARP vedci, ktorí ešte majú v sebe pocit zodpovednosti, považujú za jednu z najväčších hrozieb pre ozónovú vrstvu. Program HAARP môže spôsobiť rôzne následky na Zemi vrátane sféry okolo Zeme a všetkého živého. Od rakoviny kože po zmenu v klimatických zónach, od ničivých búrok a súch po záplavy, zemetrasenia a vulkanické erupcie. Je jasné, že toto všetko je už aj dnes našou dennou súčasťou vďaka preľudneniu a s tým spojenou deštrukciou a znečistením životného prostredia, následným globálnym otepľovaním a posunom zemskej kôry.

Už nejaký čas sa pokračujúce experimenty HAARP pokladajú za dôvod, kvôli ktorému dochádza ku klimatickým zmenám, ktoré zas vyvolávajú zemetrasenia po celom svete, vulkanické erupcie, záplavy a environmentálne katastrofy. Ľudia zodpovední za HAARP samozrejme popierajú, že takéto testovanie by mohlo spustiť rozvrat. No Plejáďania kategoricky trvajú na tom, že toto je pravou príčinou. Ďalej hovoria, že HAARP spôsobí v budúcnosti tak veľa skazy, bolesti, utrpenia, že ani príroda, ani nič živé sa už viac nedokáže vrátiť do svojho normálneho stavu rovnováhy. Dlhodobé následky negatívne ovplyvnia všetko na Zemi a zotavenie bude nemožné.


Po celom svete sa už dlhšiu dobu uskutočňujú naháňačky ničiteľov ozónovej vrstvy ako napríklad fluoro-chlóro-uhlík a to oprávnene. Americká vláda však stále bráni mnohým environmentálnym záležitostiam a robí sa nevšímavou voči pokroku a ochrane života všeobecne. Dôkazom je aj to, že Amerika lipne na kapitálových postihoch, ktoré mnohí obyvatelia ospevujú a bez ľútosti aj aplikujú. Rovnaký ľahostajný prístup voči ľudskému blahu zo strany mocnej elity a ich nasledovníkov je doložený aj získaním novej zbrane HAARP. Bez toho, aby konzultovali ostatných obyvateľov tejto planéty, vojsko vypaľuje do krehkej ionosféry nebezpečné diery a ohrozuje tým všetok pozemský život. Títo mocní ľudia si osvojujú kľúčové rozhodnutia bez záujmu o čokoľvek iné ako je ich túžba po moci a megalománia. Ionosféru poškodia a čiastočne rozpustia programom HAARP, čím sa umožní, aby nebezpečné a nerušené kozmické žiarenie mohlo vstúpiť do zemskej atmosféry.

HAARP je nezodpovedný projekt a toto konanie je jeho dôkazom. Podobné šialenstvo sme mohli vidieť aj v análoch ľudskej histórie, čo je pred ľuďmi bežne ukrývané. Napr. v roku 1958, boli do atmosféry odpálené tri atómové bomby, ktoré mali ovplyvniť počasie. Do dvoch rokov od tejto stupídnej akcie sa stali celé série klimatických katastrof. V roku 1961 do ionosféry vystrelili tristopäťdesiat tisíc medených ihiel, každá mala dĺžku približne 1-2 cm. Výsledkom bolo, že Zem sa nám pomstila zemetrasením na Aljaške s magnitúdou 8,5 Richterovej stupnice, a v Čile sa veľká časť pobrežia stratila v oceáne.

V roku 1963, Američania a ZSSR odpálili do stratosféry atómové bomby so silou tristo megaton a do ozónovej vrstvy vypálili gigantické diery. A to je len zopár ohavných činov z mnohých, ktoré voči ľudstvu vykonali vlády Ameriky a bývalého Sovietskeho Zväzu. Pravdou je, že takýto činov je oveľa viac vďaka Američanom, Rusom, Francúzom, Číňanom a ostatným, usilujúcim o svoje zákerné ciele.


Všetko čo dokáže HAARP napáchať je oveľa horšie ako čokoľvek, čo sme doposiaľ mohli vidieť. Hrozba sa nachádza 320 km severovýchodne od Anchorage. Na tejto severnej samote na Aljaške sa buduje les postavený z antén, pozostávajúcich z 360 veží, 24 metrov vysokých, z ktorých bude vojsko vystreľovať zväzky vysokofrekvenčných lúčov do ionosféry. Experimentovalo so s tým pravda už dávnejšie a výsledkom bolo viac klimatických katastrof a búrkových katastrof, zemetrasení a vulkanických erupcií. Objektom tohto experimentu je zahriať a čiastočne nahradiť ochrannú vrstvu, ktorá sa rozprestiera okolo našej planéty. Pri tomto procese sa do ionosféry vypaľujú gigantické "šošovky" so zámerom odraziť zväzok ELF vĺn späť na Zem.

Vedecké podklady pre HAARP pripravil Bernard Estlund, nezodpovedný študent Nikola Teslu (1856-1943). Svoju prácu si dal patentovať v roku 1985 pod hrozivým názvom "Metóda a mechanizmus na zmenu oblasti atmosféry, ionosféry a magnetickej sféry Zeme." Tento projekt, ako sa ukázalo, je globálnym vandalizmom, pretože obrovské množstvá energie s gigawattovou silou sú vystreľované do vonkajších sfér Zeme. Súčasný dopad a budúce následky na túto planétu a všetky formy života na nej: ľudí, zvieratá a rastliny, nedokážeme v žiadnom ohľade odhadnúť.


O pár rokov po jeho vynáleze, keď sa Eastlund dostal do finančných problémov, stratil kontrolu nad svojim patentom. Vyhlásil, že antény na Aljaške sú v skutočnosti masívna lúčová zbraň, ktorá je schopná nie len zničiť všetky komunikačné siete ale aj rakety, lietadlá, satelity a oveľa viac. Tvrdí, že HAARP má vedľajšie účinky, želané aj neželané, vrátane klimatických katastrof po celom svete, alebo aspoň v niektorých regiónoch, ale aj neobmedzené smrteľné žiarenie, voči ktorému neexistuje žiadna ochrana. Výber lokalít týchto smrteľných rozvratov bude ležať v rukách nezodpovedného vojska, vládnych predstaviteľov a iných. Navyše, ide aj o prenikanie smrtiacej radiácie, voči ktorej neexistuje obrana.


Neznáme účinky HAARPu časť 1.

23. března 2010 v 13:44 HAARP

"HAARP" je skratkou pre "High-frequency Active Auroral Research Project" (vysokofrekvenčný aktívny polárny výskumný program). Názov tohto amerického projektu kamufluje fakt, že má potenciál byť pre ľudstvo oveľa väčšou katastrofou akou bolo vytvorenie atómovej bomby. Pravdou ostáva, že HAARP je možné použiť na vedenie vojny, ktorá vyzerá ako zo science-fiction. Stretávame sa s bezohľadným experimentom. Pod rúškom neškodne znejúceho názvu "HAARP" plánuje americká vláda bombardovať oblohu energetickými lúčmi vychádzajúcimi z antén vybudovaných na rozsiahlom území. Tieto energetické lúče sa potom z ionosféry odrazia späť na Zem vo forme vĺn na extrémne nízkej frekvencii, tzv. ELF. Z ELF vĺn sa stáva veľmi zákerná zbraň:


Píše sa január 1998

1. ELF vibrácie dokážu preniknúť do ľudského mozgu aj mozgu zvierat, pokiaľ sa nachádzajú v smere vysielaných vĺn. Obete sa nie lenže nedokážu brániť, ale ostanú neschopné pohybu, až úplne zošalejú. Tieto vlny dokonca dokážu preniknúť stenami z tehál a ocele a pre vojsko sa tak stávajú silnou zbraňou.
2. ELF frekvencie zlepšujú rádiový kontakt a príjem zariadení, dokonca aj keď sa nachádzajú za hrubými stenami bunkrov a ponoriek.
3. ELF vibrácie dokážu preniknúť povrchom Zeme a zamerať skryté bunkre.
4. ELF vlny môžu byť využité na vystopovanie a identifikáciu rakiet, lietadiel a ostatných lietajúcich strojov na druhej strane zemegule.
5. ELF frekvencie dokážu úplne zablokovať elektronické zariadenia a rádiové vlny nepriateľa.


Všetky tieto schopnosti však ukazujú len jednu tvár technológie HAARP. Do úvahy musíme brať aj vedľajšie účinky, ktoré sú rovnako desivé. Faktom ostáva, že do dnešného dňa nik úplne nedokáže povedať, ako bude ionosféra reagovať, keď sa do nej dostanú takéto energetické lúče. Musíme mať na pamäti, že ionosféra je veľmi krehká. Spolu s ozónovou vrstvou chráni Zem a všetko živé od smrtiacich lúčov prichádzajúcich z vesmíru. Je teda viac ako možné, že ďalšie energetické lúče z HAARPu, nie len že narušia, ale v skutočnosti zničia tento citlivý systém a ochrannú ozónovú vrstvu.

Samozrejme, že rôzne vojenské skupiny a ich vedci odmietajú priznať toto nebezpečenstvo, keďže ľahkovážne predpokladajú, že k ničomu nedôjde. So svojim projektom napriek varovaniam pokračujú a do roku 2003 už bude vystavaných 180 antén, ktoré toto šialenstvo spustia. Testovanie prebieha s približne 60 kompletnými funkčnými anténami. Na úpätí Aljašského horského pásma je vystavaný doslova les antén, ktorý slúži ako miesto na testovanie pre rádiový vojnový konflikt.

Takto by to malo fungovať:
Nad ozónovou vrstvou leží krehká vrstvy ionosféry, vrstva plná plynov a elektricky nabitých častíc, ktoré sa volajú ióny. Vedci plánujú zohriať ionosféru pomocou silných antén HAARP natoľko, aby vysokofrekvenčné rádiové vlny mohli vystreliť do presne určených oblastí v ionosfére. Týmto sa potom vytvoria umelo zakrivené iónové oblaky, ktoré môžu fungovať ako optické šošovky, ktoré použijú na odrazenie nízkofrekvenčných ELF vĺn. Tieto vibrácie potom môžu použiť napríklad na presné určenie polohy lietadla, alebo môžu poslúžiť aj na ďalšie znepokojujúce a hrozivé plány: Môžu byť nasmerované do iných oblastí na povrchu Zeme, v závislosti na uhle, pod akým sú rádiové frekvencie odrazené späť od iónových šošoviek.
Kedysi dávno Mars stratil svoju atmosféru. Rovnaký osud môže čoskoro postihnúť aj Zem následkom konania nezodpovedných a vyšinutých Američanov, ktorým patrí na zodpovednosť aj najničivejšie šialenstvo druhej svetovej vojny - atómová bomba.

Americká vláda sa snaží každého spacifikovať tvrdením, že HAARP reprezentuje čisto vedecký experiment, ale pravdou je, že HAARP je kamuflážou pre projekt obrovskej zbrane, ktorá funguje na základe žiarenia. Jeho antény predstavujú ohromný potenciál pre vojenskú elitu, zatiaľ čo oni sami predstavujú ohromné nebezpečenstvo pre celú planétu a všetko živé na nej. Povinná environmentálna štúdia pre projekt HAARP vystríha pred možnosťou zmien v ionosfére, ktoré by mohli okrem iného ovplyvniť ozónovú vrstvu. A je dosť zaujímavé, že ju nevypracovala Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA), ale práve Americké vzdušné sily a Americké námorníctvo.

Nemalo by teda byť prekvapením, že práve americké vojenské sily plánujú bombardovať ozónovú vrstvu a ionosféru touto zbraňou. V neposlednom rade, Američania vždy chceli byť najväčším a najsilnejším národom na Zemi. Samozrejme, nemožno viniť aj tých Američanov, ktorí stoja proti tomuto programu a ktorí majú úprimné a pozitívne úmysly. Títo nie sú zodpovední ani za tie zložky, ktoré hovoria v mene ostatných Američanov a ani za fakt, že ostatní ľudia sú viazaní konať tak, ako väčšina.


Napriek tomuto všetkému ostáva otázkou prečo Američania vedome podstupujú takéto riziko, ak v ozónovej vrstve a ionosfére môže vzniknúť nekontrolovateľná reťazová reakcia? Odpoveď sa skladá z dvoch častí:
1. Vytváranie pracovných príležitostí pre vojsko a účasť na veľkých a malých obchodoch
2. HAARP je nástroj na vytváranie peňazí, ktorý sa dá navyše využiť ako zbraň
Technológia HAARP dokáže rozpútať takú silu, ktorú nemožno ani vzdialene porovnať so silou potenciálneho nepriateľa. Doposiaľ všetky scenáre jadrových útokov rátali s niekoľkými nukleárnymi vynálezmi s vysokými elektromagnetickými pulzmi (EMP - vznikajú pri jadrovom výbuchu, pozn. prekladateľa), ktoré boli odpálené vo veľkej výške. Pokiaľ by HAARP využili ako zbraň, rovnaký efekt by sa dosiahol bez atómovej energie.


HAARP však dokáže oveľa viac, pretože dokáže preniknúť hlboko pod zemský povrch, kde by napríklad mohli byť zásoby ropy alebo nejaké tajné bunkre. Fakt, že niektoré druhy žiarenia nie sú pre ľudské bytosti, rastliny a zvieratá len nebezpečné ale doslova smrteľné, ostáva bez škrupúľ akceptovaný. Hoci HAARP možno využiť ako super radar a zároveň aj ničivé zariadenie proti lietajúcim objektom, neexistuje žiadne ospravedlnenie pre ohrozovanie životov ľudí, zvierat, rastlín a vlastne celej planéty. Tento fakt je pre vojenskú elitu, výkonné výbory obrovských korporácií a ľudí, ktorí sú v USA pri moci, zdanlivo irelevantný. Naopak, tieto skupiny sa zdá sa tešia, že neporušujú ani medzinárodné dohody o netestovaní nukleárnych zbraní (čo aj tak skoro nik nedodržuje), ani antibalistické obranné systémy alebo dohodu o odzbrojení. Tešia sa, že ich kriminálne úsilie doposiaľ unikalo pozornosti sveta, pretože svoje aktivity udržiavali v skoro úplnom utajení a preto, lebo verejnosť tejto situácii proste nevenuje pozornosť.


Lúčové zbrane a mikrovlnné vojny sú už skoro realitou (JANUÁR 1998!), no človek si nemôže dovoliť stratiť ozónovú vrstvu a ďalšie vrstvy, zahaľujúce túto planétu, bez ohľadu na jeho vlastný život, či život zvierat a rastlín. Ľudstvo si nemôže dovoliť vraziť do atmosféry nejakými obrovskými gigawatovými zariadeniami, ktoré oberú Zem o atmosféru, nehovoriac o narušení alebo zničení jej harmónie. Prinajmenšom sa rany v atmosfére, spôsobené týmto šialenstvom, nikdy nezahoja a život na Zemi bude v ohrození možno aj navždy.
V súčasnosti sa HAARP využíva iba na nenáročné testovanie, no klimatické poruchy, ku ktorým nemôžeme ostať ľahostajní, sa už objavujú po celom svete. Tieto fakty zdá sa netrápia ani ľudí, ktorí sú za program HAARP zodpovední ani ich nasledovníkov. Dokonca popierajú, že prírodné katastrofy, ktoré sa globálne objavujú, majú čokoľvek dočinenia s ich nebezpečnými experimentmi. Plejáďania napriek tomu trvajú na tom, že skutočne existuje priame spojenie medzi environmentálnym znečistením, deštrukciou a globálnym otepľovaním. Hoci sú HAARP testy stále len na základnej úrovni, program už spôsobuje záplavy, vulkanické erupcie, zemetrasenia a časté búrky.MAXIMILLIEN DE LAFAYETTE A ANNUNAKI

23. března 2010 v 12:41 Mýtická minulost

V létě 2009 poskytl spisovatel, historik a lingvista Maximillien de Lafayette rozsáhlý rozhovor týkající se odhalení starověkých bohů Annunaki. Je autorem osmi knih o UFO, mimozemšťanech, genetickém vytvoření lidské rasy od Annunaki, mimozemských setkání, Šedých, hybridech, únosech a dalším. Mluví plynně anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, řecky, latinsky, arabsky, německy, akkadsky, aramejsky, hebrejsky, asyrsky, sumersky, starou babylónštinou, hittisky, fénicky, ugariticky a chaldeno-syrsky. Rozhovor vedla turecká ufoložka žijící v Americe Farah Yurdözü.
Farah: Co znamená slovo Annunaki?
Maximillien: Na to musíme do historie, do geografických a lingvisticko-etymologických zdrojů: Annunaki je akkadské slovo. Akkadština byl jazyk Sumerů, který se používal, aby zaznamenával jejich vlastní historii a epos, jakož i velmi stručnou historii Annunaki, bohů a bohyň, na hliněné tabulky. Slovo Annunaki bylo psáno klínovým písmem. To se skládá ze dvou nebo tří akkadských slov, běžně používaných v akkadštině, sumerštině, hittitštině, asyrštině, chaldejštině a staré babylonštině. Tato slova jsou: Anu nebo Anunna, což znamená Bůh Anu nebo Anu vůdce, pán této rasy.
Na nebo inna, slova, která jsou ve shodě s příslovcem znamenajícím zevnitř a uvnitř, jak se běžně používá na monumentech v Nineveh jako jsou válce, obelisky, nápisy a anály Sennacherib, Nebuchadnezzar, Tiglath-Pileser, Berossus a Esarhaddon.
Ki, znamená mnoho věcí včetně Země a podzemí, jak dokumentují akkadské nápisy a obzvláště v eposu o sestupu Ištary do podsvětí. Toto slovo bylo úmyslně psáno tímto způsobem, aby zbudovalo odlišné rozdíly s jinou rasou bohů nazývaných Igigi, což v akkadštině, sumerštině a chaldejštině znamená bůh nebes. Tato první správná definice Annunaki byla poskytnuta v roce 1867 tehdejším profesorem a asyrologem Edwinem Norrisem a učenci jako Paul-Emile Botta, Julius Oppert a Henri Michaux, které následoval stejně správný překlad od Georga Smithe v roce 1875.
Překlady byly publikovány v Daily Telegraph 4. 3. 1875 jakož i L. W. Kingem z britského muzea, který v roce 1910 přeložil akkadsko-sumerský epos na hliněných destičkách a stovky dodatečných tabulek a nápisů z knihovny Ašurbanipala (syn krále neoasyrské říše, pozn. překl).
Smith byl prvním světovým lingvistou, který prohlásil, že bohyně Annunaki, Aruru, vytvořila prvního člověka - prototyp A - a že biblická genesis, biblická povodeň, a další zásadní biblické příběhy, byly založeny na babylónském eposu. Ale první učenci, kteří interpretovali význam Annunaki jako mimozemskou rasu, byli Ulema (Ulemové - učenci islamických studií, pozn. překl.), 650 let před naším letopočtem. Tito Ulemové jsou zbytky či potomci Anu.Na.Ki.
Farah: Jsou Annunaki mimozemšťané z jiných planet nebo solárního systému, nebo jsou bytostmi z jiných sfér nebo dimenzí?
Maximillien: Podle klínového písma na hliněných tabulkách ze Sumeru-Babylonu v Mezopotámii a z Iráku, Annunaki přišli z planety Nibiru: Ne.Be.Ru. Podle ugariticko-fenické kosmologie, Annunaki přišli z Aštaru, z jiného solárního systému.
Habirové nebo staří Židé je nazývali Nephilim, což znamenalo v pra-hebrejštině a židovské hebrejštině "spadnout na zem". Starý zákon se na ně odkazuje jako na Elohim, což je množné číslo od Elohi či Eli, nebo jako na Adonai, což znamená bůh či můj pán.
V pradávné aramejštině a chaldejštině jim říkali Gibborim, což znamená obr. Ve starobylé arabštině byli nazýváni Gababira, což také znamená obr. Pradávní lidé Arwardu jim říkali Anuki, což znamená osoby Anu. Hyksosové je nazývali Anu-Ram-kir: to je Anu a Ram nebo lidé - a kir nebo kur, znamená zemi, pevninu. Egypťané jim říkali Neteru. V podstatě všichni na ně odkazovali jako na lidi, kteří přišli z nebes a sestoupili na Zem.
Farah: Jaký je fyzický původ Annunaki? Jsou fyzickými bytostmi s biologickými orgány?
Maximillien: Mají mnohonásobný biologický organizmus. Vypadají jako my, avšak mají schopnost měnit tvar a rozkládat molekuly, jakož i schopnost materializace a dematerializace.
Farah: Jaký je duchovní původ Annunaki? Jsou to andělé, duchové, bohové, démoni?
Maximillien: Jsou multidimenzionální. Annunaki jsou ti, co stvořili anděly, duchy (džiny), afrity (nadpřirozené bytosti arabské kultury - také "ifrit" - pozn. překl.), Iblisy (v islámském světě "ďábel"- pozn. překl.), démony a dávných sedm prototypů lidské rasy. Ve stručnosti, vytvořili všechny inteligentní a kvazi-inteligentní životní formy na Zemi.
Farah: Vytvořili nás podle vlastních představ? Vypadáme fyzicky a duchovně jako oni?
Maximillien: Akkadské a sumerské hliněné tabulky obsahují tři pasáže o stvoření prvních lidí annunackými bohy a bohyněmi. Zpočátku genetický experiment Annunaki vyrobil deformace a hrozné příšery, které vypadaly napůl lidské a napůl zvířecí. Později, annunacká bohyně Aruru úspěšně vytvořila "normálně vypadajícího člověka." Aruru byla také známa pod jmény Nintu, Ninhursaga, Mami, Beletili a Ninmah. Na základě rady a prosby annunacké bohyně Ea, smíchala hlínu s krví zabité bohyně Igigi nazývané Geshtu-e, aby vytvořila prvních sedm mužů a sedm žen. To je odkaz na kvazi-lidskou bytost v Kabale, nazývanou golem v hebrejském Mishnah (učení, pozn. překl.) a na golema v Praze.
Farah: Proč nás vytvořili s omezeným fyzickým zdravím a nedostatkem etiky? Jsou-li dokonalí, proč jme nebyli vytvořeni přesně jako oni?
Maximillien: Na samém začátku měli Annunaki jeden záměr k vytvoření lidí: potřebovali silné bytosti k nošení těžké práce a fyzické námahy na zemědělských polích, nikoli v dolech, jak se chybně tvrdí některými autory. Akkadské a sumerské hliněné tabulky jsou v této otázce velmi jasné. Bůh Enki řekl: "Zatímco je přítomna bohyně zrodu Aruru (Nintu), ať tedy bohyně zrodu vytvoří potomky, ať muž nosí pracovní nůše bohů". Tato nůše znamená potravu, zrní a ovoce, nikoli zlato!
Ale o století později bohové a bohyně Annunaki, kteří nás stvořili, začali projevovat vůči těmto prvotním lidem cit a nakonec vyvinuli třináct mentálních schopností v mozku a v těle těchto ranných lidských bytostí. A o další století poté vyvinuli Annunaki dodatečné inteligenční schopnosti, včetně kanálu, což je neviditelná "mozková buňka" schopná produkovat mimořádné výkony a nadpřirozené síly. Všichni Annunaki-Ulema mají takovýto kanál.
Farah: Můžete vysvětlit Boha a Satana v termínech Annunaki?
Maximillien: V literatuře Annunaki neexistuje žádný bůh ani satan a žádné metamorfózy stvoření. Bůh a satan jsou stvořením člověka, jeskynního člověka, šíleného pouštního proroka, pohanských kněží a organizovaného náboženství.
Farah: Jsou na zemi dnes Annunaki stále aktivní?
Maximillien: Ne. Opustili Zemi před tisíce lety.
Farah: Co je to Annunaki-Ulema? Jsou tajnou společností?
Maximillien: Existuje několik kategorií Annunaki-Ulema. Někteří jsou mimozemšťané, někteří jsou multidimenzionální a zbytek jsou lidé, kteří jsou těmi osvícenými. To je velmi složitá otázka. Jednoduše řečeno, jsou to opatrovníci tajných doktrín našich mimozemských tvůrců a předků, učení Annunaki a jejich nadpřirozených sil, jsou zasvěcení do knihy "Book of Ramadosh" a mentální, duchovní průvodci na Zemi. Jsou uzavřeným kruhem učitelů, adeptů a studentů.
Farah: Mají nějaký symbol nebo značku, kterou každý zná nebo ji nikdo nezná?
Maximillien: Není to stoprocentně pozemská organizace. Jejich symbol je delta; trojúhelník.
Farah: Jak se rozeznávají?
Maximillien: Rozeznají se navzájem. Ti mimo jejich okruh je nepoznají.
Farah: Je Annunaki-Ulema lóží, stejnou jako Velké bílé bratrstvo Heleny Blavatské a Gurdžijev, který je hledal také v Turecku?
Maximillien: Helena Blavatská, Georgij Ivanovič Gurdžijev z Arménie, Hrabě Saint Germain, Nicholas Flammel, Leonardo da Vinci a mnoho dalších duchovních, esoterických a metafyzických učitelů a rádců mělo přístup k minimální části učení a tajným silám Annunaki-Ulema.
Farah: Byli Annunaki zapleteni do historie, revolucí, válek a politiky, zatímco lidská rasa byla zaměstnána zakládáním nových republik nebo ničením a invazí do jiných zemí?
Maximillien: Ne. Annunaki jsou daleko, velmi daleko od nás. Avšak ti šťastní mistři a všichni ti osvícení a spravedlivé osoby, kteří otevřeli nebo aktivovali své kanály, jsou spojeni s Annunaki až do konce časů.
Farah: Jsou Annunaki nějak zapleteni do dnešní politiky, jako je třebas struktura Evropské unie, do budoucnosti Ameriky, Asie a Středního východu?
Maximillien: Absolutně ne.
Farah: Jste i vy mistr Annunaki-Ulema?
Maximillien: Z lidské stránky ano. Ale nemám nic společného s mimozemšťany. Jsem z masa a krve, se spoustami chyb, někteří litují můj život, ale také jsem stvořen z lásky pro poezii, umění a k hudbě. Věřím v nepodmíněnou lásku a cit ke všem lidským bytostem. Věřím, že to každý dává ze svého srdce, tím o centimetr povyrostete. A velký a požehnaný je ten, kdo pomůže každému a zvláště těm, kteří nemohou laskavost vrátit.
Farah: Jsou na světě někteří známí členové této skupiny?
Maximillien: To je částečně jeden z hlavních problémů naší společnosti; koncept, dilema, nezbytný předpoklad, nutnost a důležitost být známý, slavný a bohatý. Annunaki-Ulema mají ohromnou moc sahající za hranice víry a představ, ale oni nevěří v tituly, fanfáry, červené koberce, slávu a štěstí.
Farah: Kolik Annunaki-Ulema dnes existuje?
Maximillien: Asi kolem sedmi stovek.
Farah: Jaký je dnešní moderní svět Annunaki-Ulema? Pracují, žijí ve společnosti, žení se, mají rodiny? Nebo žijí v tajnosti a na tajných místech daleko od ostatních?
Maximillien: Někdy se materializují přímo před vašimi zraky, když je potřebujete. Jsou vegetariáni. Mluví všemi známými jazyky na Zemi. Annunaki-Ulema se naučí během "žádné doby" 15 až 20 řečí. Nezabývají se sexuálními vztahy. Reprodukují se cestou smícháním a splýváním světla.
Peněz se nedotýkají. Mají jakýsi ma´had, což je středisko učení a tam spolu sdílejí komunální život. Nemají tresty a nesoudí se s ostatními. Mohou se zjevit fyzicky a étericky na mnoha místech současně, kolektivně nebo individuálně. V jejich čele stojí ženy, protože podle starých nápisů, byl náš svět stvořen ženou, nikoli mužem nebo nějakým křesťanským bohem. Je to matriarchální společnost. Někteří žijí zároveň v třech dimenzích: na zemi, v páté dimenzi a v šesté dimenzi. Vy tomu říkáte paralelní vesmír.
Farah: Jste mluvčím Annunaki-Ulema, který je zastupuje v naší společnosti?
Maximillien: Ne. Jsem docela obyčejný historik a lingvista zamilovaný do Annunaki, prastarých civilizací, kultury, poezie, architektonického umění, přírody a zvířat. Měl jsem štěstí, že mě byla představena jejich společnost, když mi bylo pět let. Oni jsou základní součástí mého života a já jsem jen pomíjivý stín na cestách života.


Farah: Učí se Annunaki nějakému náboženství? Pokud ano, jaké je jejich náboženské poslání? Je to nějaká svatá kniha?
Maximillien: Pohrdají organizovaným náboženstvím. Někteří z Ulema jsou velmi zábavní. Jeden z mých učitelů jednou řekl: "deset dalších kněží a budeme mít deset dalších přikázání. Tři další rabíni a budeme mít tři další synagogy, jednu pro každého z nich a ten třetí v ní bude sedět a nikdo jej nenavštíví. Dva další muslimští šejkové a budeme mít dvě nové sady rozvodového zákona, oba ve prospěch muže." Annuaki-Ulema se neřídí ani se neučí žádné formě náboženství. Jejich konečným cílem je vysoký etický a morální standard.
Farah: Může být někdo přijat do lóže Annunaki-Ulema?
Maximillien: Ne. Oni si vybírají ty správné. A proto vědí, kdo jsou. Oni je vidí a vyberou si je i na dálku.
Farah: Jaký je původ učení Annunaki-Ulema?
Maximillien: Annunaki samotní.
Farah: Mluvil jste o osvícených. Máte na mysli známé Illumináty?
Maximillien: Ne.
Farah: Co je to Shams Al Maaref Al Koubra?
Maximillien: Shams znamená v arabštině slunce, Shemesh v hebrejštině, Samas v akkadštině a sumerštině. Shomi a Shems v anakhštině, Shama v pra-ugaritičštině a tak dále. Al Maaref znamená v některých starých semitských jazycích vědomosti. Al Koubra, Kabiri a podobné formulace znamenají velký. Grosso modo se odvolává na sadu esoterického učení a technik k rozvoji nadpřirozených sil, komunikaci s vyššími bytostmi, přemisťování se do různých dimenzí, vstupování do paralelních sfér, zdolávání a zastavování procesu stárnutí, vývoj schopnosti učit se tucty jazyků za žádnou dobu, nalézání svých šťastných hodin, dní, let a míst, které učiní, aby se vašim snahám dařilo a tak dále.
Farah: Jaká je vlastně řeč Annunaki?
Maximillien: Říká se jí Ana´kh. Napsal jsem o této řeči dvě knihy. Tyto knihy jsou dostupné na www.amazon.com a po celém světě. Ana´kh je první mluvená řeč na světě. Dala zrod tisícům slov a výrazům ve Starém Babylónu, Asýrii, Sumeru, Fénicii, Ugariticku a Egyptě.
Farah: Vytvořili Annunaki také Šediváky, Nordické a ostatní rasy?
Maximillien: Ne. Šedí, Nordičtí a další mimozemské rasy přišli z různých galaktických lokalit.
Farah: Cestují Annunaki vesmírem s UFO?
Maximillien: Annunaki používají merkaba, akkadské, sumerské a arabské slovo pro vesmírnou loď. Vstupují a vystupují z četných vesmírů a galaxií skrze Ba´abs, což znamená vesmírnou bránu. Ohnou čas i prostor. To, co vidíte dnes na obloze, nejsou UFO Annunaki! To jsou neidentifikované podmořské objekty - USO z moře a oceánů pilotované Šedými, původně ze Zeta Reticuli a dalších planet, kteří žijí ve velkých lokalitách pod vodou a někteří na povrchu Země. Jejich genetický program křížení vyrábí hybridní rasu nazývanou "vnitrozemšťané". Někteří se zapojili do velmi vyspělých vědeckých operací a projektů financovaných a spravovaných mocnými vládami. Pod vodou využívají plazmatický koridor k navigaci. Právě proto je sonary a satelity nezachytí.
Farah: Je možné dnes hovořit o skutečné ufologii? Je něco takového?
Maximillien: Moje odpověď vás asi překvapí. Ne, v současné době, nemáme objektivní, poctivou, rozumnou a směrodatnou ufologii navzdory od laviny dokumentů a silných tajných, vojenských a vědeckých zpráv dokazujících existenci UFO, které nejsou přístupné veřejnosti. Pouze poctivý znalec - nikoli slavný autor knih o UFO a přednášející - zná celý příběh UFO v Americe.
Novicové v ufologii začínají Roswellem. Ti, co již něco málo o ufologii vědí, začínají s Aurorou v Texasu, kde se zřítilo UFO. A tou velkou sprškou ufologie, která se objevila, když Keneth Arnold hlásil poprvé pozorování takzvaných létajících talířů. Incident v Auroře (v roce 1897 se v texaském městě Aurora po mnoha předchozích pozorováních neobvyklých objektů již od 1895 mělo zřítit UFO a 19. 4. 1897 došlo k setkání s mimozemšťany. V roce 1986 byl natočen film za produkce Charlese B. Pierce "The Aurora Encounter". Podle literatury má jít o úplně první, dobře zdokumentovaná setkání s mimozemšťany novodobé historie. Pozn. překl.) nebyl tak dobře zdokumentován, jak se tvrdí, zapomeňte na něj. Roswell se stal, ale bohužel tehdejší ufologové, neufologičtí badatelé a spisovatelé o UFO události překroutili; svědkové poskytli zveličené výpovědi, úředníci, kteří byli do toho zapojeni zakamuflovali fakta a nebo o faktech lhali. Tím, se neobjevil žádný hmatatelný důkaz.
Keneth Arnold viděl neobvyklé létající stroje, ale nebyla to UFO. Byly to buď zbytky nebo repliky německých Horten 221 a 229.
Často létaly ve formacích. Nedávno a jak jsem vždy očekával, společnost Northrop obnovila jednu autentickou repliku nacistického Horten 221 a předvedla tento letoun veřejnosti. Mnozí vědci tvrdili, že tento jednokřídlý letoun byl v provozu za éry amerických bombardérů stealth. Následkem toho, bez dobrého úmyslu akademické osnovy, tedy legitimního studijního programu a plného odhalení, je současná ufologie spící sopka. To je jeden z důvodů, že jsem začal a napsal sadu 25ti knih - 20.000 stran - De Lafayettova Mega encyklopedie UFO, mimozemšťanů, mimozemských setkání a galaktických ras (DeLafayette Mega Encyklopedia of UFO, Extraterrestrials, Alien Encounters, Galactic Races - vydalo CreateSpace 2008). Doposud bylo publikováno deset titulů.
Farah: A co exopolitika a její hnutí o odhalení? Věříte, že bude úplné odhalení UFO světovou vládou?
Maximillien: Ohledně exopolitiky bez komentáře. Úplné odhalení světovou vládou se stane, ale až před rokem 2022, ale nejprve musí CERN ve Švýcarsku najít "boží částice". (CERN - evropská organizace pro nukleární výzkum; boží částice - je vesmír odpověď, nebo otázkou? Pozn. překl.). Pracují na tom.
Farah: Očekáváte brzy otevřený kontakt s mimozemšťany nebo ukončení utajování?
Maximillien: Brzy ne. Mimozemsko-lidský kontakt se odehraje v roce 2022. Kolem roku 2020 do 2021 Spojené státy začnou připravovat Američany a celý svět na setkání s mimozemšťany. Je to nevyhnutelné. Naše společnost na to není ještě připravená. Časné oznámení nebo předčasné odhalení zdecimuje samotné základy, strukturu a konstrukci naší společnosti, našeho způsobu života, náboženství a světového míru. Vytvoří se světová hysterie.
Farah: Co se stane, když nastane mimozemský kontakt a když se dozvíme pravdu o mimozemských rasách?
Maximillien: Naše mysl zamrzne. Chaos, panika, hysterie. Padne náboženství. Padnou vlády, masivní rozpad a zkáza veškeré naší společnosti, náboženství, vědy a filozofických vyznání. Právě proto vláda Spojených států pracuje vytrvale, poctivě a tajně ohledně UFO a mimozemsko-lidského kontaktního protokolu. To se všechno děje. Nejprve se musíme připravit sami a postupně získávat vedení a informace, jak již předepsal tento protokol na stránce 4, 6 a 8 (dodatek).
Farah: Co si myslí Annunaki-Ulema o dnešním UFO, exopolitice a hnutí za odhalení?
Maximillien: Usmívají se. Nemám dovoleno to komentovat.
Farah: Jaký je Váš názor na očekávání roku 2012? Co se stane nebo co se nestane?
Maximillien: V roce 2012 se nestane nic. Pamatujete si na hysterii a předpovědi na rok 2000? Nic se nestane.
Farah: Co znamená rok 2022?
Maximillien: Je to rok, kdy se Annunaki vrátí na Zem.
Farah: Pokud se to stane, co se pro lidskou rasu změní?
Maximillien: Všechno! Začne nový systém v přesvědčení, v našem chápání vesmíru, našeho světa, ve kterém žijeme, boha i života, a po smrti.
Farah: Jaká je definice ufologie slovy Maximilliena de Lafayetta?
Maximillien: Nejsem ufolog. Tudíž má odpověď nezabere na prvním místě místo na diskusní platformu nebo nepřinese žádné ovoce. V závodě bystě měli skončit vždy jako první, protože pouze vaše žena a váš pes si bude pamatovat, že jste skončili druzí. Dnešní ufologie je negativní pole, nezdravé prostředí.
Podle mých nejlepších vědomostí a během vztahu s mnoha ufology v Americe, jediní tři ufologové, kteří neshazují ostatní jste vy (Farah Yurduzu), Dr. William Birnes a Dr. Lynne Kitel. A shazování také přichází od mnoha lidí, co čtou knihy o UFO. Právě proto trvám na tom zůstávat stranou, nikdy nechci být nazývám ufologem.
Farah: Mluvil jste o Ba´abs nebo hvězdných bránách. Kolik jich na světě existuje?
Maximilien: Jsou po celém světě. A blíže než si myslíte. Jsou spojeny do jedné obrovské matrice nazývané Mak-Khal. O všech se ve svých knihách zmiňuji.
Farah: Je hvězdnou bránou i město New York?
Maximillien: Na to vemte jed!


Uhlíkovka: Největší daň v dějinách lidstva je před branami

23. března 2010 v 12:38 Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails

Ani Climategate je nezastavila. I když Kodaň selhala, nejvyspělejší země stejně uvalí na bezmocné občany daň z uhlíku. Jednostranně. Aby šly světu příkladem. Takže začněte spořit. HANNIBAL ANTE PORTAS! Důkazy IPCC o nebezpečnosti CO2 se ukázaly jako snůška zfalšovaných grafů (hide the decline) a neověřených fám z druhé ruky (Himaláje). Ukazuje se ale, že to nás nezachrání. Alarmisté nepotřebují žádné vědecké důkazy - mají princip předběžné opatrnosti. A hlavně mají neukojitelný hlad po moci a penězích.

EPA - STÁT VE STÁTĚ

Už v roce 2008 americké ministerstvo životního prostředí (Environment Protection Agency, EPA) ohlásilo záměr (ANPR) prohlásit skleníkové plyny za znečištění ovzduší. Prý to musí udělat, aby vyhověla rozsudku Nejvyššího soudu (Supreme Court) v případu Massachussetts vs. EPA. Inu, soudcokracie jako u nás.

Součástí plánu EPA je zavést daň z prdění - i to je totiž skleníkový plyn. Tuto daň se už v roce 2003 pokusila zavést vláda Nového Zélandu, ale musela od toho upustit po protestech farmářů. American Farm Bureau Federation spočítala, že prdaň by je přišla na 175 dolarů za dojnici. To bude zase bankrotů. Po hypoteční krizi přijde prdová krize?

EPA i po Climategate pokračuje v plánu dál, jako by se nechumelilo. V únoru 2010 oznámila EPA časový harmonogram ZAVÁDĚNÍ emisních povolenek. Na velké znečišťovatele kladivo dopadne počátkem roku 2011. Na malé znečišťovatele (nemocnice apod.) až v roce 2016.
Teď teprve chápu, proč ve filmu Simpsonovi figurovala EPA jako jakési Gestapo. Zápletka filmu spočívá v tom, že EPA prohlásí Springfield za příliš znečištěný, vymámí z presidenta mimořádné pravomoce a rozhodne se Springfield srovnat se zemí.

Pokud EPA vydá svůj "Endangerment Finding" a prohlásí CO2 za polutant, přiklepne tím sama sobě obrovskou moc. Bude z ní stát ve státě, který rozhoduje o bytí a nebytí firem.
Všude na světě k takto zásadnímu kroku musí parlament schválit zákon. Proto přece environmentalisté před Kodaní tak lomili rukama, že Obama tento zákon o crap-n-trade nestihl protlačit Kongresem. Kerry (který kandidoval kdysi proti Bushovi II) se snaží tento zákon protlačit aspoň letos.

Ale nebude to zapotřebi. Enron-mentalisté očividně našli způsob jak zákony OBEJÍT. EPA prostě prohlásí CO2 za polutant na základě desítky let starého zákona o čistotě ovzduší, ve kterém se o skleníkových plynech nepraví ani slovo.

Tento zelený puč znepokojuje už i některé Demokraty (šéf zemědělského výboru Colin Peterson) a rádi by ho zablokovali a speciálním zákonem EPA zakázali regulovat skleníkové plyny. Domnívají se, že EPA překračuje své pravomoci. Jenže Obama to zřejmě bude vetovat a postaví se za EPA.

Řekl jsem "zelený puč"? Tak to se omlouvám. Politicky korektní termín je "zelená revoluce".
EU-thanasieV EU takovéto problémy nemáme. Tady národní parlamenty nejsou žádnou překážkou už dlouho - uhlíkovou směrnici nám pošlou z Bruselu befehlem jako příkaz. EU je prostě napřed. Země, kde zítra znamená už včera. "Fuck of parliament democracy" - to je asi heslo nové doby.

Sarkozy v lednu 2010: "Nebudeme tolerovat zboží, které neodpovídá našim ekologickým standardům." Chce zavést uhlíkovou daň, respektive clo na dovoz výrobků, které nejsou dost ekologické. Ve Francii mu takové plány neprošly - tam je proti dani z uhlíku 70% občanů. A co má být? Sarko to chce prosadit přes Evropskou komisi - ta to zavede směrnicí a nikoho se ptát nebude (leden 2010).


Když jsem poprvé slyšel o uhlíkové dani (carbon tax) myslel jsem, že je to výmysl konspiračních teoretiků a smál jsem se tomu.

V EU byly emisní povolenky zkušebně spuštěny už v roce 2005 a staly se obětí masivních daňových úniků, jak v prosinci 2009 oznámil ředitel Europolu Wainwright. V některých zemích se obětí šmeliny stalo až 90% povolenek! Přes pět miliard Euro z tvých daní, milý čtenáři, zmizelo v kapsách podvodníků. (video reportáž viz na www.klimaskeptik.cz)

V EU zatím firmy dostávaly emisní povolenky zdarma. Od roku 2013 by si je elektrárenské společnosti už měly kupovat. Promítnou to samozřejmě do cen zboží. Zaplatíš to ty, milý čtenáři. Viz A hádej kde se o tom rozhoduje? V Praze to není.

Cituji: "Teplo by mohlo podražit o 30 až 45 procent. V důsledku zavedení aukcí by pravděpodobně zdražila i elektřina. Studie předpokládá možný nárůst cen pro domácnosti asi o 30 procent, v případě některých průmyslových podniků o více než polovinu. Navrhované změny podle studie navíc stejně nezajistí celosvětové snížení emisí. Hrozí totiž, že výroba v energeticky náročných odvětvích bude z Česka a dalších států EU přesunuta do zemí, kde taková omezení nebudou."

K tomu si připočtěte zdražení elektřiny kvůli dotacím solárních panelů. A výhledově i Koc-EU-rkov jistě bude chtít zavést daň z prdění a krkání, což nám zdraží maso. Lomborg spočítal, že Německo zaplatí asi 150 miliard dolarů, aby oddálilo globální oteplování asi o jednu hodinu za sto let. A to se vyplatí. (viz)

Jde takovou hospodářskou EU-thanásii. Jak co nejrychleji vyhnat firmy i pracovní místa z Evropy co nejdál. Pak budete muset dojíždět do práce ne do Hradce či do Liberce, ale třeba do Hanoje. Znáte ten vtip, ne? "Vietnam nemůže být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Vietnamec a jezdí do práce na kole."
Soudruhům z Evropské komise k této moudré hospodářské politice gratulujeme. Hip hip hurá!


Ne toto není Špidla, je to nový evropský president Rompuy. Ale všichni bruselští dementi, kteří vedou evropskou ekonomiku od desíti k pěti, vypadají stejně slabomyslně. Skvěle to vystihl europoslanec Farage ve své řeči zde (video s českými titulky na Reformy.cz)

Víte jak zní nejkratší evropský vtip? "Lisabonská strategie". Levicoví utopisté úspěšně přivedli k bankrotu Východní Blok. Nyní jim padla do rukou Západní Evropa. Myslel bych, že se budou snažit, aby to tentokrát dopadlo lépe. Ale jak vidno, nic nezapomněli a nic se nenaučili. Takhle se k tomu komunismu nedopracujete nikdy, hoši. Jedině k dalšímu bankrotu.

PS: Jsem ochoten se panu Rompuyovi omluvit za výraz "dement"… pokud se on omluví za ekologickou a ekonomickou politiku EU.CIA v roku 1951 otrávila francúzsku dedinu drogou LSD

23. března 2010 v 12:15 CIA, FBI, KGB.....

Tichú, malebnú dedinku Pont-Saint-Esprit v Gard v Južnom Francúzsku dňa 16. augusta 1951 záhadne prepadla vlna šialenstva a halucinácií. Najmenej päť osôb v dôsledku toho zomrelo, desiatky zatvorili do psychiatrických liečební a celkovo to postihlo stovky osôb. Ľudia videli strašné príšery a oheň, istý muž sa utopil so zúfalými výkrikmi, že mu brucho žerú hady. 11-ročné dieťa sa pokúšalo obesiť svoju starú mamu. Istý muž vykrikoval: "Som lietadlo!" a potom vyskočil z okna druhého poschodia a zlomil si obe nohy. Ale na tých zlomených nohách prešiel ešte ďalších 45 metrov. Ďalší zase tvrdil, že srdce sa mu snaží ujsť preč cez nohy a prosil lekára, aby ho dal naspäť.
Časopis Time vtedy napísal, že "tí, ktorých to postihlo, sa dostali do delíria; pacienti sa divoko hádzali v posteliach tvrdiac, že z tela im vyrastajú červené kvety alebo že hlavy sa im premenili na roztopené olovo".


Celé desaťročia sa predpokladalo, že do miestneho chleba sa zrejme nechtiac dostala psychedelická pleseň. Iní zase tvrdili, že chlieb bol neúmyselne otrávený olovom. Ale americký novinár H. P. Albarelli Jr. teraz vypátral dôkazy, že CIA spolu s armádnou divíziou na vojenskej základni Fort Detrick, Maryland, v tajnosti, v rámci experimentu s kontrolou mysle, zámerne posypala miestne potraviny ilegálnou drogou LSD. A že vedci, ktorí vtedy tvrdili, že išlo o náhodnú otravu, pracovali pre švajčiarsku spoločnosť Sandoz Pharmaceutical Company, ktorá vtedy v tajnosti dodala LSD americkej armáde a CIA.

Pán Albarelli dôkazy o zámernej otrave objavil náhodou; pustil sa do vyšetrovania prípadu samovraždy biochemika Franka Olsona, ktorý dva roky po incidente s chlebom vypadol z 13. poschodia. V jednom dokumente je zachytená konverzácia medzi agentom CIA a predstaviteľom firmy Sandoz, kde sa hovorí o "tajomstve Pont-Saint-Esprit" a vysvetľuje sa, že vôbec nešlo o otravu námolom, ale príčinou bol diethylamid (D) v droge LSD.


H. P. Albarelli Jr. svoje objavy popisuje v knihe "A Terrible Mistake: The Murder of Frank Olson and the CIA`s Secret Cold War Experiments" (Hrozný omyl: Vražda Franka Olsona a tajné experimenty CIA počas studenej vojny). Albarelli hovoril aj s dvoma bývalými kolegami Franka Olsona, ktorí mu potvrdili, že incident bol skutočne súčasťou experimentu CIA a americkej armády. Spojené štáty v 50-tych rokoch skúmali možnosti manipulovania väzňov a zadržaných nepriateľských vojakov.

Vraj agenti vtedy rozprášili LSD do vzduchu a takisto ním posypali "miestne potraviny". Podľa Albarelliho je hlavným dôkazom dokument Bieleho domu, rozoslaný členom Rockefellerovej komisie, vytvorenej v roku 1975 na vyšetrovanie zneužívania moci v CIA. Sú na ňom mená francúzskych občanov, v tajnosti pracujúcich pre CIA, a konkrétne sa tam spomína aj "incident Pont St. Esprit". Vraj armáda okrem toho v rokoch 1953 - 1965 v tajnosti nadrogovala aj 5700 nič netušiacich amerických vojakov. Ale nikto z opýtaných nevedel, či do francúzskeho experimentu boli zainteresované aj francúzske tajné služby.


Ropa alebo konopa?

23. března 2010 v 12:09 Prírodné zdroje, životné prostredie

Touto formou by som chcel poukázať na problém, ktorý je väčšinou ignorovaný, problém, ktorý ma globálne nepriaznivé až katastrofálne následky a problém, ktorý sa dá riešiť. Tým problémom je ropa a produkty, pri ktorých je ropa základnou ingredienciou. Jedná sa hlavne o chemický priemysel, ktorý už niekoľko desaťročí tvorí zdanlivo nenahraditeľnú súčasť nášho života. To, že napríklad auto pri súčasných technológiách nepotrebuje ani kvapku tejto suroviny a aj napriek tomu autá na ropu hromadne jazdia, je už asi mnohým z vás jasné, ale týmto sa teraz nechcem zaoberať, hoci aj to s tým veľmi úzko súvisí.

Skôr by som chcel upriamiť pozornosť na plastové či syntetické produkty, ktoré sú všade okolo nás, a ktorých výroba či už rovno produkty ako aj ich odpad, priamo či nepriamo zasahuje denno denne do zdravotného stavu ba dokonca veľmi negatívne zasahuje do vývoja populácie ako takej. Jedna sa o syntetické výrobky každého druhu od plastových fliaš, obaly akýchkoľvek produktov, samotné produkty elektronika, hračky, pesticídy, odev až po izolačný materiál, olej atď. Dávam do pozornosti aj linku na dokument, ktorý sa tejto téme venuje konkrétnejšie.

Možno si myslíte, že tieto produkty sa dajú vyrábať jedine z ropy a že neexistuje žiadna iná alternatíva, ale opak je pravdou. Väčšina týchto produktov sa dá vyrobiť 100% ekologicky a jednoducho, ak ako hlavnú surovinu použijeme konope, presnejšie vlákna z konopných stoniek.
Z týchto vlákien je možné vyrábať široké spektrum materiálov akými sú napríklad plasty, textílie, oleje, izolácie, papier, farby, tmely, kozmetika atď. Dávam do povedomia stránku ktorá sa zaoberá danou témou.

Dôvod prečo sa teda tieto produkty nevyrábajú hromadne touto ekologickou formou je zhruba priamo úmerný tomu prečo autá v dnešnej dobe jazdia na fosílne palivá.
Otázkou je dokedy to takto ešte bude fungovať a či už včera nebolo neskoro zaoberať sa touto problematikou.


Ruský Roswell

23. března 2010 v 12:05 UFO fenomén

Pravděpodobně žádný příběh nevyšrouboval lidskou představivost do tak velkých nebeských výšin než příběh zřícené vesmírné lodi poblíž Roswellu v Novém Mexiku. Většina informací o zřícených létajících discích a nalezených tělech mimozemšťanů pochází z amerických zdrojů. Ne tak často slýcháváme podobné příhody z jiných zemí. Tento příběh však pochází z ruských pramenů, z výzkumné stanice ruských ufologů Nikolaje Subotina a Emila Bachurina. Událost se odehrála v oblasti hor Tien Šan východně od Kirgizstánu.

Takový divný objekt

Po 4 minutách v 16:46 zavolali pracovníci stanice kosmodrom Kasputin Jar a zeptali se, zdali tam nevypustili něco, co nebylo v plánu. Z kosmodromu záhy přišla odpověď: "Ne, ale náš radar také pozoruje divný objekt."

Tato informace byla okamžitě odeslána do Kaspické základny, kde je protiletadlová zóna a odtud byly odkloněny z hlídkového letu dva Migy-29 a navedeny na jih Ševčenka a další dva Migy byly poslány z aerodromu K.

Bojový úkol pro piloty zněl: identifikovat objekt, a když bude evidentně technologicky pod inteligentním řízením, přimět jej k přistání na volném aerodromu K. V případě neuposlechnutí zahájit palbu a zničit jej. Všichni se soustředili na okamžik zachycení objektu nad západním pobřežím Aralského moře, které se odehrálo v přesně naplánovaný čas v 17:12. Piloti měli vizuální kontakt a objekt se objevil i na radaru. Vzhledem k tomu, že objekt vůbec nereagoval na jakýkoli typ vysílání signálu, byla vydána nová série identifikace s rozkazem pro piloty seřadit se a letět za vedoucím stíhacím letounem.Podle zprávy vypadal jako mohutná řiditelná vzducholoď, ale bez jakýchkoli vnějších podrobností. Povrch neodrážel slunce a vypadal jako šedá kalná ocel. Na vrchní části každé strany objektu byly dva kulaté "světlíky" v průměru 1,6 m výšky objektu. Objekt nepodnikl žádnou nepřátelskou akci.

Velitel skupiny svolal poradu personálu a navrhl, aby jedna dvojice stíhaček zaujala bojovou pozici na každé straně objektu. Pak by mohly, až se dostanou k objektu blíže, vypálit souběžně z kulometů bezpečnostní střely do kursu objektu, ve snaze přinutit jej klesat na přistání. Plán byl schválen a v 17:14 osádky stíhaček tyto manévry uskutečnily. Přiblížily se k objektu na 800 m, každá z jedné strany.

Z této vzdálenosti měli oba piloti čas zahlédnout nějaké zelené symboly na "ocase" plavidla. Veškeré operace odříznout plavidlu cestu však skončily velmi rychle. Oběma stíhacím pilotů totiž úplně selhal palební ovládací panel, jakmile se snažili zahájit palbu, zatímco se přiblížili k objektu na 600 - 500 m. Jejich motory vysadily a veškeré vybavení vypovědělo funkci. Objekt sám udělal několik krátkých manévrů typu cik-cak a začal zvyšovat rychlost na 3200 pak na 5400 až na konečných 6800 km/h, a to vše během dvou až tří minut. Údaje radarových hlášení z několika stanic se shodovaly (Bajkonur, Alma-Ata, Bišjek atd.)

UFO zmizelo za jezerem

Pronásledování stíhačů přestalo od okamžiku, kdy objekt pokračoval v letu východním směrem s malým poklesem odhadované výšky na 4500 m přes civilní letovou zónu Alma-Aty. Letový dispečeři museli vyslat varování všem civilním letadlům i úředníkům leteckých sil o nebezpečí kolize s velkým UFO, ale naštěstí se nic nebezpečného nepřihodilo. V 17:27 objekt zmizel za všech radarů ve výšce 4400 m a asi 4400 km od oblasti jezera Išik-Kul.

…ale ne nadlouho

Na konci září 1991 prosákly informace, že v horách východně od města Prževalk (nyní Karakol) se zřítilo obrovské UFO. Bachurinovi kolegové zorganizovali pátrací skupinu a vydali se do oblasti nehody u řeky Šary Ďas do Šaitan Mazar (Ďáblův hrob). Tento region má již delší dobu mezi místními obyvateli špatnou pověst.

První pátrací skupina strávila více jak 15 dní v horách, ale do místa nehody nikdy nedošla. I když měla dostatečně zkušené badatele, včetně horolezců, bylo příliš mnoho sněhu na to, aby se hledači dostali do místa bez problémů přes hornatý masiv a přes údolí Šary Ďas. Nebezpečí laviny bylo totiž příliš vysoké.


21. října se vrátili do hlavního města Bišeku. Někteří měli lehké trauma a omrzliny. Skupinu vedl ředitel místní skupiny UFO SAKKUFON Elsin. Tajné úřední informace obdrželi zároveň v SAKKUFON i v její Karachské pobočce: Vojenské transportní helikoptéry učinily pokus odstranit objekt a převést jej z této oblasti, ale přitom jeden havaroval.

Členové SAKKUFON začali pečlivě připravovat šířeji zaměřenou expedici, která začala v červnu 1992 a skládala se ze tří skupin, které se střídaly po dvou týdnech po práci v horách. Účastníci věděli o nebezpečí v bezprostřední blízkosti objektu. Všichni měli za sebou zvláštní trénink i instrukce a každý souhlasil zúčastnit se zcela dobrovolně. Všichni měli dobrou fyzickou i psychickou přípravu, byli zdatnými horolezci a odborníky v různých oblastech, prošli psycho-technologickými testy způsobilosti, adekvátními k jejich reakcím ve vypjatých situacích atd. Expedice byla vybavena různými přístroji, fotoaparáty, videokamerou a měla dobrou horolezeckou výstroj.

První setkání provázel šok

Expedici vedl G. Ševčenko, vedoucí Kazachského odvětví SAKKUFON a zároveň penzionovaný major. První skupina dorazila na místo 12. 6. 1992. Její členové začali rozbitím základního tábora na ploše vzdálené 2,5 km od místa zřícení na severním okraji úbočí, což částečně tvořilo blok proti případným vlivům ze zříceného UFO. Již první ohledání terénu kolem okraje jim poskytlo mnoho informací. Objekt ležel na zemi, byl ve zřetelně kritickém stavu a uprostřed přepůlen.


Tým hledačů však utrpěl jakýsi šok, jehož následky se projevily ihned. Už na vzdálenost 800 metrů a blíže ke zřícenému objektu přepadl všechny nevysvětlitelný pocit strachu spolu s depresí, letargií, zemdleností, ježily se jim chlupy po těle a elektrometry zaznamenaly nepatrné zvýšení statické elektřiny.

Pěšina ze základního tábora výhledem na hornatý masiv byla asi 1500 m od objektu. Z tohoto místa byl jasně vidět a odtud také začal produkovat šokové vlivy.

První pokusy určit azimut se nepovedly, neboť přístroj kolísal. Z toho důvodu byly zjištěny různé hodnoty, na které nebylo spoleh. Tým si přibral dva přesné zeměměřičské teodolity pro určení velikosti objektu, ale i tento nápad se ukázal jako bezcenný. Přístroje se daly použít pouze když členové týmu byli v přímé viditelnosti objektu na okraji hřebenu nebo na jeho jižním boku ze vzdálenosti 1500, 1200 a 800 m. Jejich magnetické ručičky okamžitě zaujaly pozici, která ukazovala "severojižní" směr, ačkoliv skutečná poloha objektu byla "západ-východ".

Všechny druhy kompasů ukazovaly stejnou chybu při stejné vzdálenosti. Magnetometry se chovaly dokonce ještě podivněji. Na výstupním bodě pěšiny (základna "A") ukazovaly téměř naprostý nedostatek magnetické intenzity. Postupné magnetometrické analýzy odhalily anomálně vytvořený tvar objektu. Ze vzdálenosti 800 - 820 m magnetické pole zcela zmizelo a nebyly zde naměřeny horizontální ni vertikální komponenty. Dokonce i vzorky kamene, posbírané ze vzdálenosti 800, 600 a 400 m od objektu (všichni totiž souhlasili, že se blíže přibližovat nebudou) byly zcela demagnetizovány. Otázka, co zapříčinilo tento demagnetizační efekt, zůstala otevřená, ale nesporné je, že objekt musel vydávat ohromnou kvantitu energie, aby se takový efekt vůbec mohl uplatnit. Expedice také již první pracovní den zdokumentovala intenzivní časovou anomálii, která procházela zónou přes okraj hor k severnímu úbočí naproti objektu a zasahovala za hranice, kde byl objekt viditelný.

Všechny elektronické hodiny, které byly v přímém pohledu na UFO ze vzdálenosti 1,5 - 1,2 km selhávaly (vždy se samy nastavily na "0"). Načtené rozdíly různých chronometrů v termostaticky řízených boxech činily v průměru od -34 min 20 sec až 41 min 44 sec za celý den. Šestero mechanických hodin vykazovalo také nesmyslné údaje. Všechny termostaty s hodinami a chronometry byly postaveny přibližně 450 m od objektu.

Přístroje jako by se zbláznily

Druhá skupina badatelů za týden nato zopakovala tento experiment s jinou sadou hodin a chronometrů. Jejich práce se prodloužila o celých pět dní, plných celodenního měření. Výsledky, které obdržely, byly srovnatelné pouze první den, pak časové údaje na všech hodinách a chronometrech poklesly, ale s jistým "kumulačním" efektem, který vyjadřoval v měřeném období vzrůst pouze o 10-15% denně. Tyto výsledky se nestřetávaly s jinými údaji jiných časových anomálií způsobených domnělými UFO např. v Bělomorie, Podrežkovu, Molebku a Chodežensku.
Selhaly také veškeré pokusy měřit křemíkovým generátorem i počítačem kmitočtů, které byly rozmístěny v přímé viditelnosti objektu 800 - 850 m. Elektrické napájení bylo položeno přes okraj hor, všechno vedení bylo pečlivě zkontrolováno, instalace byly kalibrovány a termostaticky vybaveny. Vše se konalo podle instrukcí. Jakmile se zapnul proud, generátor se okamžitě spálil a počítač kmitočtů ihned poskočil stupnicí k minimální oscilaci a pak také přestal fungovat.

Deníkové záznamy promlouvají

Následující podrobný popis vzhledu objektu a spekulace o důvodech nehody pocházejí z Bachurinových vlastních údajů (20. 4. 1998). Tyto údaje se shodovaly s expedicí z roku 1992.


Objekt se pohyboval vysokou rychlostí a narazil spodní částí svého trupu do skalnatého výčnělku 1700 m od místa nálezu vraku. Pak sklouzl po poměrně ploché, téměř horizontální ploše, která je stále pokryta masivními kameny. Letoun explodoval a rozlomil se do dvou skoro stejných částí a poté se pravděpodobně zastavil. Exploze nastala uvnitř centrální části plavidla, čemuž nasvědčuje charakter poškození. Rozmetané kameny do tvaru trychtýře naznačují explozi zevnitř, kovový trup nesoucí rám je rozlomen směrem ven z objektu. Kolem místa exploze jsou patrné i úlomky vraku. Promáčkliny a praskliny na přední části lodi nasvědčovaly tomu, že objekt narazil předkem. Kulatá díra uprostřed rozlomeného objektu se zdá asi 20 m široká a vysoká od domnělého středu 4,5 m. Za objektem začíná stopa po tom, jak objekt klouzal při šířce více jak 40 m po kamenitém povrchu.

Praskliny na levé straně spodku zádě jsou vertikální při výšce přibližně 1,3 m výšky trupu lodi, které zřejmě vznikly při nárazu na skálu, ale je možné, že se mohly vytvořit při nárazu plavidla na skálu.

Nejpozoruhodnější ze všeho jsou zeleně zbarvené symboly umístěné na ocasní části objektu a tmavě zbarvené kruhy obklopující záď. Kruhy jsou možná částí motoru. Uvnitř letounu je zřetelně patrná paluba a nosné struktury. Zdali byla uvnitř posádka a plánovala přistání podobným způsobem jako letadlo nebo zda byl letoun automaticky programován navigačním komputerem, není známo.

Události srpna 1998

Tři měsíce před expedicí, získával nový tým informace, sháněl peníze na expedici, dokonce si jeho členové objednali satelitní fotografie Šajtan Mazar. Stanovily se zeměpisné souřadnice - východně od jezera Išik-Kul, 100 km východně od města Karakol. Odhadovalo se, že objekt spočívá ve výšce 4,21 m.

Vzniklo však podezření, že objekt, který na místě dopadu byl při první expedici Emila Bachurina, by tam celou dobu až do chvíli expedice již být nemusel. Protože tato výprava se měla konat v srpnu 1998, což je šest let od nálezu vraku Bachurinovy výpravy.

Z havárie se dělá pro jistotu fraška

První badatelský tým se vrátil se silnými popáleninami. Emil Bachurin, známý ruský badatel a jeden z objevitelů oblasti podivných anomálií nazývaných Zóna M, měl popáleniny nejen na těle, ale i na očích. Ani objekt nemohl být dobře zdokumentován, neboť filmy byly přeexponovány a jejich videokamery zaznamenávaly nevysvětlitelné poruchy. Trosky vojenské helikoptéry MI-8 byly nalezeny nedaleko od objektu.

O této havárii ruský tisk i oficiální místa klasicky pomlčela a zmínka o ní se v tisku objevila až nedávno. Právě tehdy byl příběh široce diskutován, avšak vzhledem k tomu, že neexistují žádné úlomky ani jiné části vraku, které by někdo vlastnil, byl příběh zahalen spíše oparem nevěrohodnosti.

Záhada se kupí na záhadu


I když mělo být cílem tehdejší výpravy právě takové úlomky donést, nic z toho se nepodařilo. Také nebylo známo nic o údajné posádce plavidla, ani zda tam vůbec nějaké bylo. O posádce zřícené vojenské helikoptéry a příčině nehody nebylo rovněž nic oznámeno. Podivné zelené symboly, které si Bachurin zakreslil do notesu, byly předmětem studií, avšak jejich význam nebyl rozluštěn.


ZELENÉ ALPY MÍSTO VĚČNÉHO SNĚHU

23. března 2010 v 12:01 Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrailsObjev stromů pod ledem v Alpách podkopává teorii klimatických změn. Ledovce jsou považovány za hlavní ukazatele a důkazy globálního oteplování. Ledovec na Kilimandžáru prý taje, antarktické ledovce se hroutí a odplouvají do teplých oblastí… Navzdory vnucovanému názoru existují důkazy potvrzující pravý opak. Aktuálně prezentované tání ledovců nebylo v minulosti ničím výjimečným. Za posledních 10.000 let byly více než jednou zelené i Alpy.


Podle již zavrženého "hokejového grafu", začíná teplota stoupat kolem 800 let našeho letopočtu. Počátkem 20. století je globální teplota více méně ustálená, ale pak opět strmě stoupá vzhůru a klima je teplejší. Ve většině oficiálních zpráv o stavu klimatu je tento bod označen červeně, například ve zprávě IPCC.
Nejnovější studie však naznačují, že údajný nárůst globální teploty a kysličníku uhličitého v důsledku lidské činnosti z roku 1999, je úplně falešný a nepravděpodobný.
Podle posledních objevených důkazů byla průměrná teplota v letech 1.000 až 1.100 našeho letopočtu vyšší než je indikována v tzv. hokejovém grafu.


Globálnímu oteplení čelil i vojevůdce Hannibal

V době Římské říše, před 2 000 lety, neexistovaly alpské ledovce tak, jak je známe dnes. Nasvědčují tomu nejnovější nálezy kmenů stromů pod tajícími ledovými splazy. V oblasti Berner Oberland nalezli vědci kmeny stromů silné 30 až 60 centimetrů. Stromy vyplavila voda tekoucí pod ledovým příkrovem. To znamená, že tam, kde je dnes led, byl kdysi lesní porost. Tento velmi překvapující objev udělal švýcarský profesor Schluchter.
Vzorky nalezených kmenů byly analyzovány v laboratořích s ohromujícím výsledkem. Dodnes jsme přesvědčování vědou, že poslední doba ledová skončila před cca 10.000 lety, a od té doby panuje stabilní klima a ledovce jsou dodnes ve stejné nadmořské výšce. Výsledky z laboratoří ovšem potvrzují něco úplně jiného a nového.
Za posledních 10.000 let byly alpské ledovce několikrát mnohem menší, než je známe dnes. Jinými slovy, od poslední doby ledové dosáhly jen zřídkakdy tak nízko, jako dnes.
Profesor Schluchter navíc shrnuje výsledky výzkumu takto: "Před 1.900 až 2.300 lety byly ledovce o 300 metrů výše, než dnes. V době Římské říše nebyla ledová alpská pole pro expandující římské legie žádnou překážkou. V žádných římských kronikách není o ledovcích ani zmínky. Spolu s nejnovějším objevem kmenů je to jasný důkaz, že v tehdy byly Alpy "zelenější", než dnes.


Závěrem: Obrázky z učebnic dějepisu, na nichž kartaginský vojevůdce Hannibal v roce 218 před naším letopočtem převádí ve sněhové bouři své šiky se slony přes alpské ledovce, neodpovídají skutečnosti. Tvrdí to švýcarští klimatologové Christian Schlüchter a Ulrich Jörin z univerzity v Bernu.
"Globální oteplování, jímž někteří vědci straší veřejnost, není žádný novodobý jev, který by vyvolala přílišná aktivita lidí," uvádějí. "Po ukončení doby ledové před 10 tisíci lety došlo už několikrát k nárůstu teplot, při nichž, stejně jako nyní, odtávaly alpské ledovce."
Jedna z předchozích periodických vln téměř tropického počasí zasáhla podle jejich výzkumů náš kontinent právě v době válek mezi starověkými mocnostmi Římem a Kartágem. "Hannibalova těžká jízda na slonech se proto při legendárním přechodu Alp nemusela brodit vysokým sněhem a podnikat riskantní výstupy po ledovcích, protože tehdy z větší části roztály," konstatují. Dokladem jejich tvrzení jsou letokruhy na dochovaných zbytcích tehdejších stromů.
I přes předložené důkazy čelí oba experti ostré kritice farizejstvím stižených kolegů. Prý svými závěry zlehčují nebezpečí následků skleníkového efektu a hledání řešení k celkovému ozdravení atmosféry planety. Fakta je zjevně naprosto nezajímají. Podle nich by tedy asi bylo lepší, kdyby Švýcaři své výsledky nepublikovali nebo zfalšovali tak, jako řada ostatních. To možná je běžnou praxí v Británii či USA, ale od švýcarských vědců se nic podobného očekávat nedá.
Deset irracionálních jevů v západní civilizaci

23. března 2010 v 11:55 Ostatné videa a články

Irracionalita první: Kdekoliv se rozhlédnete, tam je vidět potřeba práce, přitom deset procent lidí je trvale nezaměstnaných! Příčina pozorovatelného má být v tom, že "nejsou potištěné papírky" (peníze). Žádoucí "potištěné papírky" smí tisknout vždy jen jedna instituce, do které nikdo nevidí. To je zabezpečeno zákony. Hodnotu peněz vytváří množství a kvalita práce, tělesné a duševní tvorby člověka, kterou mají symbolizovat a zastupovat. Ale jsou vypláceny i těm, kteří žádnou hodnotu nevytvoří ani k její tvorbě jinak nepřispívají. Zejména v poslední době se tak objevil přebujelý státní aparát, přeplácení manažéři a ti, kteří závadný systém udržují při životě.
Mezi mnohými jinými jsou přepláceni i sportovci, umělci, herci. Kolik a čeho se vytvoří hodně dlouhým hodem koulí nebo malbou obrazu do soukromých sbírek ve srovnání s lékařem, který obnovil zrak nebo zdraví? Koupil by si takový obraz a za tu cenu ten, kdo si své peníze vydělal "okopáváním řepy"? Vyplácením nepodloženého výkonu penězi, které vytvořené mají reprezentovat, dochází k nepřetržitému znehodnocování peněz, k inflaci. Co se koupilo za dolar nebo korunu v roce 1900, 1950, 2010?

Iracionalita druhá: Práce duševní i tělesná jako zdroj hodnoty peněz je obecně poslední a nejméně efektivní způsob, jak si tyto "potištěné papírky" legálně obstarat! (V islámu dokonce trest boží.) Žádný miliardář (až na pár výjimek) nikdy nepracoval a nic nevytvořil. Proto měl čas na konstrukci finančních her a intrik na okradení a obehrání mnohých. Těmito sponzory ovládaná média do veřejného mínění infiltrovala jako přijatelné, že nejvyšším stupněm "chytrosti a úspěšnosti" v životě člověka je jakékoliv přijití k penězům. Neboli se "umět narodit", nebo v roli manažéra organizovat tvorbu hodnot tak, aby tvořící zchudli, ale organizátor zbohatl. Nesmí být ovšem ve způsobu organizování chycen právními institucemi. Nepřetržitou devalvací jsou navíc okrádáni ti pracující poctivci, kteří si chtějí šetřením zajistit existenční jistotu a tím nezávislost myšlení. Žití pracujících "z ruky do huby" je pravý cíl temných duchů v pozadí, protože by se jim uvolnil čas na přemýšlení o všem! Kdo žije "den ze dne" nemá na přemýšlení čas a volí pak ty, kteří jsou namalováni na největším počtu zdí a plakátů.

Irracionalita třetí: Státní právo a soudy jsou vždy na straně darebáka! Je tomu tak proto, že darebák dopředu studuje psané zákony, protože pro svou nepráci na to má čas. Svá darebáctví, většinou jak přijít bez práce k penězům, konstruuje následně tak, aby před formálně pracujícími soudy obstál. Ví, že v prakticky ateistické společnosti neexistuje sám pojem spravedlnost a soudci se musí řídit literou zákona (zevní formou), ač by někdy i nechtěli, nikoliv se pídit po jeho duchu. Naproti tomu normálního člověka, který se musí živit prací a nemá čas na studium zákonů, stále "bere fantas", že soudy jsou instituce pro realizaci toho, co většina lidí cítí jako přirozenou spravedlnost. A tak je stále a stále zaskakován tím, že ve formulaci jeho přirozený práv někde "chybí nebo přebývá tečka". Tím i nepochybně spravedlivou věc ve při s darebáky soudně prohrává. Dále je "zařízeno", že je prakticky nemožné, aby si lidé za velikost platu za práci mohli najímat advokáta. Uměle nadsazenou cenou práce advokáta si klaka temných duchů zámyslem zajišťuje právní předstih nad "těmi na práci".
Irracionalita čtvrtá: Úžernictví neboli život z úroků a majetku se stalo nejen možným, ale mravním vzorem! Jak se vůbec může mluvit o křesťanské civilizaci, když křesťanství úrok evidentně nepřipouští. Ježíš jako bankéř? Proto EU vlastně je rovná, když křesťanskou "nálepku" v EU ústavě odmítá. Již žádná křesťanská Evropa není. Je jen Evropa trhu se vším. Navíc se tato forma absence duchovnosti evropské společnosti, rentiérství, nadále stupňuje. Mít majetek je po pádu komunizmu čím dál výnosnější, pracovat čím dál méně finančně přínosné. Z povalujících a bezdětně se pářících rentiérů na plážích a ostrovech udělala média idoly úspěšnosti současnosti! Stačí pohlédnout do podprahově hypnotizující TV filmů a seriálů. Smyslem života v ateistické civilizaci se stalo "dostání se nějak k majetku" a pak jen užívat plodů práce jiných. Toleruje však parazitování duchovní dimenze?

Irracionalita pátá: Čím dál se vyrábí více "účinných" léků a přesto nebo v důsledku toho je čím dál více nemocných! Příčinou tohoto paradoxu je to, že farmakoncernům je zdraví lidí ukradené. Jsou organizovány temnými přece proto, aby vydělávaly peníze a ne pro zdraví lidí. Jejich faktickým cílem se stalo, aby pracující to, co vydělali, jim odvedli za léky, rychle odstraňující zevně syndrom. I za cenu toho, že brzy po skončení práceschopnosti umřou na podlomení vitality těla, a také na vedlejší účinky léků. Organizátoři zdravotnického výzkumu ze své podstaty "nemají v popisu práce" dávat něco na velmi nákladný výzkum skutečných příčin nemocí. Jsou tedy přednostně vyvíjeny tisíce nákladných preparátů, které potlačují zevní projev. Jejich vysoká cena pak zajistí návratnost a zisku. Lékaři, ač by většina nechtěla, jsou pomocí pravidel "lege artis" drezúrováni k tomu, aby neodbočovali do výzkumem koncernů neprověřených cest. Takový začarovaný kruh: protože se něco nezkoumá, nemůže to být prověřeno. A protože to není prověřeno, nesmí se to použít. Lékaři jsou tak vtlačováni do rolí vysoce kvalifikovaných distributorů farmak, potlačujících projev syndromu. Tento přístup prostoupí atmosféru zdravotnictví natolik, že jsem se setkal dokonce s tím, že takto indoktrinovaní lékaři hovoří o prevenci, přitom za ni považují včasnou diagnostiku a medikaci nemoci. Odstraňování příčin nemoci vyvolávající jim vůbec nevešlo na mysl.

Irracionalita šestá: Vláda této civilizace skrze populační nepolitiku provádí genocidu civilizačně vyspělých a práce schopných vrstev společnosti a podporuje rozmnožování deklasovaných a nevzdělavatelných živlů! Děje se tak vytvářením pracovní a společenské atmosféry, která prakticky neumožňuje zaměstnanému páru mít více než jedno dítě, aniž by rodiče upadli do materiální nouze. Atmosférou společnosti není hodnocena kvalitní matka více dětí jako v práci se uplatnivší mužožena. Naproti tomu deklasovaným nezaměstnaným živlům sociální zákony přímo nabízí zajištění životního minima. Ovšem jen tehdy, když si pořídí šest a více dětí. Tím se dosáhne dostatečná výše příjmu. Nepracující rodiče pak pohodlně žijí ze sociálních dávek na děti přesto, že ty rostou "jako dřevo v lese". Vznesením požadavku na zabránění neúměrné populace u těchto vrstev, jako to bylo učiněno v Číně politikou jednoho dítěte, by z dotyčného udělalo celostátní terč pseudohumanistů.

Irracionalita sedmá: Školství a celá výchova civilizace je zaměřena na to, aby vědomostmi vybavila žáky bez toho, aniž by jakkoli v prověřila nebo ovlivnila jejich charakter. Vědomostmi se ovšem potencují možnosti darebáků! Vysoce kvalifikovaný darebák je pro kohokoliv mnohem nebezpečnější než primitiv. Současný vzdělávací systém je kontrastem ve srovnání s chováním starověkých zasvěcenců v jejich školách. Ti prověřovali charakter žáků a adeptů zasvěcení a škol. Např. Pythagoras byl zabit a pythagorejci jako škola a středisko zasvěcení v Řecku byli rozehnáni jen proto, že odmítali za jakoukoliv cenu přijmout mezi své žáky bohaté darebáky. Ti, aby se jim pomstili, pak poštvali chátru a s její pomocí zničili filozofickou a vědomostní špičku.

Irracionalita osmá: Produktivita práce neustále roste a přesto produktivní lidé údajně nejsou schopni uživit penzisty! Problém leží jinde. Neustále rostoucí počet nic neprodukujících parazitů a zbytečných úředníků spolyká všechny výsledky přírůstků produktivity práce produktivních, takže na vysloužilé tvůrce hodnot nic nezbývá.

Irracionalita devátá: "Demokracie" neboli vláda lidu funguje tak, že drtivá většina nemajetných volí strany a poslance, kteří ihned po zvolení odhlasovávají zákony, které omezují práva voličů a umožňují snadněji hromadit příjmy a jmění v rukách hrstky. Na úkor těch manipulovaných chudáků, kteří je zvolili! Viz vývoj koncentrace majetku v důsledku burzovních, měnových a ekonomických her v rukách oligarchie a pozvolný zánik středně majetných tříd. Finančně neodvislá, dostatečně početná střední třída totiž omezuje všemoc oligarchů. Není ovládána prostřednictvím médií jako tupý dav propagandou.

Irracionalita desátá: Čím více policajtů a soudů, tím menší bezpečnost čehokoliv a větší množství podvodů! Bezpečnost osobní a majetková je totiž v rozhodující míře ovlivňována duchem společnosti, nikoliv represivními složkami. Je-li duch společnosti vadný, počet policajtů a soudců už nic nedohoní. Naopak, zločin vroste mezi ně.

Z výše uvedeného je zřejmé, že celá západní civilizace je ve stavu, kdy je nezbytně nutná zásadní společenská reforma. Ta musí přinést zejména změnu společenského klimatu a vnést žádoucí regulační prvky do mechanizmu trhu. Trh je velmi přirozená, tedy Bohem chtěná realita. Ovšem jen v oblastech regulace materiálních hodnot! Tržit spravedlnost, práva člověka, panenství apod. nelze. Demokracie je užitečná jen tehdy, jsou-li hlavní masou společnosti žity nadčasové, etické, boží zákony. Jen tehdy je hlas lidu, hlas boží!!! A spravedlnost boží je také v tom, že koho si lidé zvolí, tím jsou odměněni nebo potrestáni! Začne-li většina lidu myslet jako duchovní chátra, tj. bez žití duchovních principů, pozvedne volbami k totální moci všehoschopné darebáky. To v současné době ohrožuje samu existenci lidstva. Pevně věřím tomu, že jeho Tvůrce si jej ovšem nenechá zničit. Proto jsou uvedeny v pohyb neviditelné síly stvoření. Obnoví nějakým způsobem rovnováhu. Při tomto obnovování se každý přesvědčí, že staré pravdy svědomí nejsou pověry, jak říkají ateisté, ale objektivně existující nadčasové zákony a že jejich dodržování se vyplatí nejen v životě, ale i po smrti těla.


MMF vyniesol „rozsudok“ nad krajinami „Sedmičky“

23. března 2010 v 11:52 FED, peňažné otroctvo

Medzinárodný valutový fond určil neradostnú diagnózu finančnému stavu najbohatších krajín sveta. Zástupca výkonného riaditeľa MMF oznámil, že súčasná kríza "spôsobila obrovské škody" na finančnom stave rozvinutých krajín, vrhla ich ekonomiku o 60 rokov späť. Vzťah medzi národným dlhom a HDP "sedmičky" rozvinutých priemyselných krajín v tomto roku dosiahne 100%. Taká situácia nebola od roku 1950. Podľa hodnotenia vedúceho pracovníka MMF, kríza vrátila "sedmičku" rozvinutých priemyselných krajín do stavu, v akej sa nenachádzali od veľkej vlasteneckej vojny.

Kríza vrátila najbohatšie krajiny sveta o 60 rokov späť

Dokonca aj najmocnejšej krajine sveta - USA sa nepodarilo obnoviť svoju solventnosť a nepodarí sa im to ani v dlhodobom horizonte, ak nezvýšia súčasnú úroveň akumulácie. Vo svojom vystúpení na konferencii v Pekingu "Fórum o rozvoji Číny", zástupca výkonného riaditeľa MMF John Lipski povedal, že udržanie súčasnej úrovne dlhov povedie k znižovaniu úrovne rastu ekonomiky krajín "sedmičky" o pol percenta ročne. Preto už v roku 2011 bude potrebné prijať opatrenia na krátenie dlhov. Boj so zadlženosťou sa musí stať "kľúčovou prioritou", podrýva dôveru k ekonomickej obnove, píše «Независимая газета».

Tak ako povedal predstaviteľ MMF, pre to, aby sa úroveň dlhov vrátila na 60% HDP, rozvinuté krajiny musia prejsť od 4% deficitu štátneho rozpočtu v roku 2010 k 4% prebytku v roku 2020. Preto musia uskutočniť reformy vo svojich penzijných systémoch a v systéme zdravotníctva a uskutočniť ďalšie opatrenia smerujúce na zníženie nákladov a takisto dosiahnuť zvýšenie daní. Čo sa týka USA, tak táto krajina, podľa hodnotenia MMF, musí dosiahnuť zvýšenie úrovne verejných úspor.

Dokonca aj v prípade ukončenia prijatých motivačných programov pre rozvoj hospodárskej činnosti, dlh krajín "sedmičky" v priemere dosiahne koncom roku 2014 110% HDP.
Vystúpenie Lipskiho odznelo uprostred rastúceho znepokojenia západných krajín z hromadenia sa západných valút na trhu Číny. Podľa dostupných informácií, aktívne saldo zahraničného obchodu ČĽR umožnilo Pekingu vytvoriť valutové rezervy vo výške 2,5 trilióna dolárov.


UFO VYŘAZUJE Z PROVOZU AMERICKÉ NUKLEÁRNÍ STŘELY

23. března 2010 v 11:26 UFO fenoménKapitán Robert Salas (pilot amerických Air Force v penzi) a badatel i přednášející Robert Hastings se již brzy ocitnou na pódiu Národního tiskového klubu ve Washingtonu DC, aby řekli světu, že se zdá, že UFO má sklon manipulovat s americkými nukleárními zbraněmi. Je zřejmé, že některé posádky UFO jsou zvědavé na americké nukleární instalace. Badatel UFO a přednášející Robert Hastings ve své knize "UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters over Nuclear Weapons" se domnívá, že vojenskými zaměstnanci byly na radaru spatřovány a sledovány stroje neznámého původu, které monitorovaly a někdy manipulovaly s nukleárním arzenálem. Robert Salas se osobně takové události účastnil již v roce 1967 jako odpalovací velitel.

Bývalý vojenský zaměstnanec poskytuje výpověď

Zdá se, že přes 150 rozhovorů Roberta Hastingse - bývalého zaměstnance Air Force, nastavilo zneklidňující měřítko, nejen protože dosvědčují pravidelnost tohoto podivného výskytu, ale že těmto armádním svědkům bylo řečeno - pod vážným trestem - aby o žádné takové situaci nediskutovali s civilisty ani s tiskem. Přesto, navzdory značným masovým důkazům, toto národně bezpečnostní fiasko bylo sumárně opomenuto a ignorováno hlavním proudem médií - stejnými médii, která poskytla americkým lidem plný pohled na aféru Watergate v roce 1973 a na tak zvané "Pentagon Papers" uveřejněné v New York Times v roce 1971 a na skandál s Iránem v roce 1986.

Vypadá to tak, že americká politika zamlčování je dvousečným mečem. Pokud vláda odhalí, že její nukleární zařízení jsou otevřeně zranitelná od neautorizovaného vstupu/vletu technicky lepších plavidel pilotovaných neidentifikovanými pozorovateli, pak vládní úředníci budou muset připustit, že jev UFO je faktická realita.

Avšak jistá pochmurná otázka zůstává: může si vláda Spojených států dovolit připustit, že její úředníci tyto vlety pozorovali a může uznat, že ta nejmodernější vojenská složka na planetě nemá tuto situaci vůbec pod kontrolou? Politicky řečeno, oznámení tohoto druhu by mělo enormní národně-bezpečnostní důsledky.

Hastings sám jednoznačně říká: "Neodsuzuji žádnou vládní agenturu za její politiku bezpečnosti týkající se UFO, ale věřím, že americké veřejnosti by se měla poskytnout fakta."


Podobná tvrzení nezávisle učinil bývalý kapitán Robert Salas ve své knize "Faded Gaint". Salas sloužil během března 1967 na letecké základně Malmström, kde je nukleární instalace v Montaně, když se 6-8 nukleárních hlavic stalo neaktivních, zatímco se nad silem, kde jsou hlavice uskladněny, vznášel světlý, do oválu tvarovaný objekt. Podobný incident se odehrál poblíž letecké nukleární instalace Echo, kde bylo vyřazeno 10 střel, které se staly "neoperativními", zatímco bezpečnost a vojenští údržbáři a zaměstnanci pozorovali UFO, jak se vznáší nad odstřelovací rampou.


Jak Robert Salas, tak Robert Hastings se objevili v pořadu CNN Larryho Kinga, aby řekli o svých zkušenostech a výzkumu. Kapitán Salas svědčil o své zkušenosti také v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu v roce 2001.
Hastings a Salas plánují hlavní tiskovou konferenci v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu tento podzim, kde odhalí více o této záležitosti, která má jasně závažné národně bezpečnostní důsledky.

Kapitán Robert Salas vypovídá o vypnutí raketové základny UFO


Časně ráno, 16. 3. 1967 byl kapitán Salas ve službě jako zástupce velitele raketové bojové jednotky na Minuteman ICBN, 85 mil od malmströmské letecké základny v centrální Montaně. Salas si vybavuje, že posádky obsazující raketová střediska, které byly tenkrát poslány do směny, bývají zamčeny v podzemí na 24 hodin. Když se objevil incident s UFO, věděl, co se děje ze zmatených a ustrašených telefonních hovorů od bezpečnostní služby sloužící na povrchu, která hlásila pulzující, 12 metrů velký diskovitý objekt s červeným světlem. Viděl, že rakety, které měli pod kontrolou, se náhle vypnuly (později bylo objeveno, že systémy, které vyhledávají cíl, byly jedinými komponenty, jež byly postiženy).

Salas píše: "Okamžitě jsem šel za velitelem, poručíkem Fredem Meiwaldem, který byl na plánovaném odpočinku a spal. Vzbudil jsem ho a stručně jsem ho seznámil s telefonními hovory a o tom, co se děje nahoře. Asi uprostřed naší konverzace, jsme oba uslyšeli, skrze uzavřený prostor kabiny, jak se rozezněl první poplachový klakson. Oba jsme okamžitě pohlédli na panel signalizátorů světel na velitelském stanovišti. Světla nefungovala, akorát dvě červená bezpečnostní světla byla rozsvícena, což naznačovalo problémy na jedné z odpalovacích ramp. Fred vyskočil k panelu, aby se dotázal na podivné chování systému a aby zjistil příčinu problému. Předtím, než to mohl udělat, se spustil další poplach na další odpalovací rampě, a pak další a další současně. Za pár vteřin jsme ztratili šest až osm raket, které byly nepoužitelné."

Ačkoli jsem věděl, že Salas říkal tuto příhodu alespoň stokrát, vybídl jsem ho, aby mi ji zopakoval. Trpělivě prošel všemi podrobnostmi své zkušenosti. Pak jsem se zeptal, co si myslí osobně: "Myslím, že se nám někdo snaží říci, abychom se zbavili nukleárních zbraní."

Jak ví Salas (nebo Air Force věděla), že to byl případ narušení, a ne jen možné selhání vzhledem k pozemským okolnostem? Řekl, že jedinou věcí, která mohla být schopna ovlivnit silné elektronické štíty (které byly robustními komponenty ze 60tých let, nikoli křehké silikonové obvody) mohl být velmi silný elektromagnetický impuls. Ovšem ani nyní neví o ničem takovém, co by mohlo proniknout podzemní základnou a "shodit" systémy vyhledávající cíle tolika raket najednou. (Další UFO se objevilo nad blízkým střediskem tu samou noc, s podobnými důsledky).

Společnost Boeing, která stavěla tyto zasažené komponenty, prováděla testy, aby se pokusila incident vypnutí instalace reprodukovat. Nic přesvědčivého ale nenašla, kromě velmi specifického impulsu vyslaného do jednoho logického obvodu, který fungoval v okamžiku testu na 80%. Jak mohl být tento druh elektronického impulsu vyslán na tak specifický komponent a vyřadit tím zároveň mnoho raket, nebylo nikdy určeno.


Tajemné kruhy nad raketou Atlas na Floridě

23. března 2010 v 11:24 HAARP
Kruhy do třetice: 11. února 2010 byla z mysu Canaveral na Floridě vypuštěna raketa Atlas V., nesoucí na oběžnou dráhu Observatoř sluneční dynamiky. Po chvíli se nad raketou vytvořilo tajemné kruhové vlnění, které rozptýlilo prizmatický sluneční odraz (sundog, perihelion. Tento odraz se vytváří, když slunce svítí skrze ledové krystaly. V našich podmínkách se často vytváří po hustém sprejování, když se slunce chýlí k západu a je asi 40° nad obzorem. Viz zdejší článek.)
Pozorovatelé se dohadovali, co způsobilo tento jev. Nejpřijímanější hypotézou je, že když raketa dosáhla rychlosti zvuku, supersonický náraz rozptýlil krystalky ledu a sundog zmizel.
Víc nikdo neví, ale mnozí se domnívají, že se to dost podobá kruhovému vlnění nad Austrálií.


Haarpový kruh nad Austrálií

23. března 2010 v 11:22 HAARP
Taky nad Austrálií se dělají hezké kroužky. Umí to zřejmě tamější haarpové zařízení. Barevný deštník je přímo nad ním, město Broome, 22. ledna 2010. Zdroj: Colin Andrews, ufolog, kamarád Rauni Kilde. Pokud čtete anglicky, vřele doporučuji, velmi zajímavé. Asi tam najdeme vysvětlení i pro kruh nad Belgií.

Ještě zajímavější jev pozorovaný na radaru, 27. 1. 2010. Spirála/kruh v jižní Austrálii, kolem tektonického zlomu zvaného Ohňový kruh.


Australský haarp v městě Exmouth:Nový seismický útok - Turecko, na řadě je Irán

23. března 2010 v 11:20 Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails
Na meteoxu lze už nějakou dobu pozorovat, že Turecko je téměř nepřetržite "ostřelováno" záhadnými řadami blesků. Malý článeček o tom zde. To jim tam asi haarpem zatápěli a kumulovali energii, aby, až bude třeba, se "zlomové desky posunuly". Nu a už je to tady. Turecko se Američanům definitivně znelíbílo.
Na řadě jste vy, varuje USA Irán po seismickém útoku na Turecko


Prameny vedení ruské výzvědné vojenské služby (GRU) oznámily premiéru Putinovi, že během bezprecedentní schůzky konané mezi íránským prezidentem Mahmoudem Ahmadinejadem a americkým státním tajemníkem obrany Robertem Gatesem dnes ráno v Kábulu bylo perskému národu řečeno Spojenými státy, že Irán je další na řadě pro útok haarpovou seismickou zbraní, která v posledních měsících terorizuje celý svět.
GRU oznámilo, že tato schůzka byla vyžádána Spojenými státy a ihned po přistání v Afghánistánu byl Gates přivezen do úřadu afghánského prezidenta Hermida Karzai, kde na něj čekal Ahmadinejad. Ten byl v Afghánistánu na oficiální návštěvě, zatímco Gates se ve válečné zóně objevil "neoznámen".
Tyto zprávy GRU tvrdí, že Gates varoval Ahmadinejada, že Irán může do jednoho měsíce očekávat napadení americkou earpovou seismickou zbraní, pokud nezastaví své nukleární aktivity. Ahmadinejad, jak pokračují tyto zprávy, se Gatesovi vysmíval slovy "Už jste se netrefili" s odkazem na zemětřesení se smrtelnými následky, které právě zasáhlo sousední Turecko. Na to americký tajemník obrany odpověděl: "My se vždy trefíme." Tento komentář popisuje GRU jako "připuštění" ze strany USA, že Turecko, podobně jako Haiti a Chile předtím, byly svévolně zasaženy Američany.
Proč se Amerika hněvá na Turecko a co leží za jejím použitím nejničivější zbraně, jsme již dříve oznámili v článku z 5. 3. 10: "Obamovy "muslimské tahy" šíří strach do Ruska, EU a Číny" . Tam jsme pravili:
"Ruské diplomatické zprávy obíhající v Kremlu dnes varují, že tahy prezidenta Obamy (na fotografii vlevo nahoře s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem) odcizit Turecko západu jsou nebezpečím pro celý svět, protože tento současný člen NATO a kandidát EU je Američany svévolně "tlačen" do "války s Iránem" jako "protiváha" Izraele, když se Američané připravují na globální válku.
Poslední americký incident proti Turecku nastal včera, když Obamova vládnoucí strana autorizovala rezoluci odsuzující Turky za "genocidu" arménského lidu za 1. světové války. Již prezident Bush varoval, že toto opatření způsobí škody v obranném systému.
Turecký hněv vůči Obamovi se projevil v řádu minut od přijetí rezoluce, Turecko nařídilo svému velvyslanci, aby "okamžitě opustil" Washington a vrátil se domů. Dále prohlásilo: "Odsuzujeme tuto rezoluci, která obviňuje turecký národ ze zločinu, který nespáchal."
V předchozích článcích jsme vysvětlili americký vývoj, rozmístění a užití této kataklysmické zbraně, jak můžete číst v článcích: 14. února o zemětřesení na Haiti, 22. ledna o přípravě nového seizmického testu, 28. února o zemětřesení v Chile (české překlady).
Je důležité připomenout rostoucí hněv USA vůči Iránu, který se netýká pouze jeho nukleárního programu, ale též toho, že Irán nedávno zatkl jednoho z hlavních teroristů CIA, který, jak praví tyto zprávy, stále předává Peršanům ty nejcennější informace, jaké kdy získali, o pravdivých a brutálních plánech na totální hegemonii, jak jsme již dříve psali v článku "Irán zatkl vrcholového teroristu CIA při afghánské přehlídce amerického letectva", 28. února.
Zpráva GRU také praví, že Ahmadinejad se nedal zastrašit Gatesovými hrozbami a řekl americkému tajemníku obrany, že Irán "nikdy nebude přijímat rozkazy od jakéhokoli režimu, který svévolně vraždí své vlastní občany", s odkazem na útoky v Americe 9/11, které íránský vůdce nazval "velkou lží" a prohlásil, že to nebyl teroristický útok, ale "komplikovaný scénář a akce zpravodajských služeb" použitý jako "záminka pro válku s terorismem a předehra k invazi do Afghánistánu".
Nejzajímavější na obviněních z úst Ahmadinejada proti americkým válečným vůdcům, kteří při útoku 9/11 zabili své vlastní občany, je to, že ho podpořil jeden z nejmocnějších japonských politiků, Yukishita Fujita, který rovněž tento týden vznesl obvinění, že "temné síly s vrcholnou technikou spiknutí 9/11 hrály tak, aby z této události měla prospěch burza", a řekl, že "osm z devatenácti únosců je naživu a v pořádku".
Je důležité poznamenat k Fujitovým důrazným obvinění, že za útoky 9/11 stojí americká vláda, že Washington Post, "oficiální hlásná trouba", vydala skryté varování japonskému premiéru Yukio Hatoyamaovi, jak můžeme číst:
"Pan Hatoyama, zvolený minulé léto, vyzývá k "zralejším" vztahům s Washingtonem a těsnějšímu spojení mezi Japonskem a Čínou. I když potvrdil dlouhodobou doktrínu, že japonská aliance se Spojenými státy zůstává základním kamenem jeho bezpečnosti, jeho aktivity a aktivity vlády vedené DPJ vyvolávají otázky o jeho důvěryhodnosti. Je to sice klišé, ale je nicméně pravda, že americko-japonská aliance byla zásadní otázkou pro stabilitu ve Východní Asii po celá desetiletí. Tento vztah a jeho prospěšnost pro oblast bude vystaven vážné zkoušce, pokud bude pan Hatoyama tolerovat tak nezodpovědné a fakta obracející elementy ve vládě jako je pan Fujita."
Bohužel, americký lid zůstává při těchto událostech naprosto nevědomý, pokud jde o chmurné následky, které se pro něj hromadí, protože americká vláda se vymkla kontrole a nemá nikde naprosto žádné hranice toho, co udělá, aby zajistila přežití občanů, a jako vždy v historii směřuje k bídě a smrti.


Americká armáda aktivovala v Austrálii tajné prostředky kontroly počasí

23. března 2010 v 11:18 Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails


Komentář Colina Andrewse:
Tuto zprávu jsem dostal z důvěryhodného zdroje, který tvrdí, že má kontakt s vyspělými bytostmi, které nazývá svými vnitřními vůdci. Informace v této zprávě jsou tedy naprosto subjektivní, a bylo by velmi obtížné ověřit, co je zde napsáno. Tento pramen žádá, aby lidé, kteří budou číst tuto zprávu, ji nepřijímali jako absolutní, ale aby ji ani šmahem neodmítali. Navrhuje, aby každý rozvíjel své vlastní schopnosti rozlišování, důvěry ve svou intuici, a aby měl oči i uši otevřené, když přicházejí informace z jiných pramenů, které buď potvrzují nebo protiřečí této zprávě. Musíte přemýšlet sami a posoudit pravdivost nebo nepravdivost všech podobných zdrojů informací.

Zvláštní obrazy s kruhy z australského radarového webu BOM jsou výsledkem tajných pokusů s kontrolou počasí, které provádí americká armáda v Austrálii.


Krátká historická předehra: během devadesátých let a na počátku let 2000 bylo ve světě pozorováno množství tzv. chemtrails - proplétající se vzory úzkých mraků, vytvářející jakousi mřížku. Bylo to pozorováno v mnoha státech. Tyto chemtrails byly prvním hrubým pokusem manipulovat počasí tím, že obloha byla prošpikována reflexivní "tkaninou", která způsobovala atmosférickou interferenci za účelem snížení vlivu slunce a tím snížení vlivu globálního oteplování. Problém s chemtrails byl v tom, že byly uměle vyrobeny, dopadaly na zem a poskytovaly badatelům vzorky svého chemického kokteilového složení, které způsobovalo, že tucty, ne-li stovky lidí ve sprejovaných oblastech onemocněly.

Poslední novinkou v chemtrails jsou sofistikované stroje či nástroje, které americká armáda poslala do Austrálie. Jejich cílem je kontrolovat počasí tváří v tvář hrozbě změny klimatu, tak, aby znečišťující doly a průmyslové podniky mohly dále pumpovat nečistoty doatmosféry, a tak přesvědčit či umožnit vládám, aby opustily pokusy o kontrolu uhlíkového znečištění. Tři tyto nástroje byly poslány do přístavu Darwin (město, kde pracuje mnoho amerického vojenského personálu). Tyto nástroje jsou dlouhé 7-8 m a fungují za použití elektromagnetické radiace (EMR) podle principů, které vyvinul srbsko-americký vynálezce Nikola Tesla. Moji průvodci mi řekli, že tyto nástroje nejsou identické s haarpem, ale v principu jsou podobnosti. Nástroje byly naloženy na auta a převezeny do tří lokací, do Kalgoorlie, Melbourne a na severozápadní pobřeží západní Austrálie. Tato auta mají odsunovací střechu, takže je mohou dovézt do jakékoli lokace, do parku, pak sundat střechu a nástroje mohou vysílat své záření do atmosféry, aniž by byly kýmkoli na úrovni země zjištěny. Z toho, co zjistil Colin Andrews, obrázky na radarovém webu byly umístěny na různých radarových zařízeních nebo poblíž nich. Moji průvodci mi řekli, že EMR se může kombinovat s frekvencemi radaru, a tak se šířit mnohem dále než kdyby tyto nebyly v dosahu.

Premiér Kevin Rudd ani prezident Obama o těchto pokusech nevědí. V rámci americké armády existuje velmi malá skupina lidí, kteří se aktivně angažují v těchto pokusech. V australské vládě ví o těchto pokusech ministr obrany John Faulkner a ví také nějaké detaily o použitých nástrojích. Ministr pro změnu klimatu Penny Wong také něco ví o těchto pokusech, ale neví detaily, které zná Faulkner. V samotné australské armádě včetně šéfa leteckých sil maršále Anguse Hustona nikdo nic o tomto neví. Pouze 5 osob v Americkém úřadu pro meteorologii o tomto ví.

Nástroj užitý v Kalgoorlie byl určen pro vytvoření horka, jako pokus, a skutečně jsou zprávy o extrémně horkém počasí po celý týden od 15. ledna. Nástroj užitý v Melbourne byl určen k vytváření mraků a deště. V oblasti Melbourne a krajích kolem Viktorie jsme zaznamenali řadu bouří koncem ledna a v prvních týdnech února. Srážky z těchto bouřek byly intenzívní, prudké a destruktivní, a což bylo neobvyklé, bouřky byly doprovázeny spoustou blesků. Například dle mé osobní zkušenosti, jel jsem autem z Gaylesfordu do mého domu na venkově krátce po západu slunce v neděli 14. února a všiml jsem si velmi nezvyklého jevu v atmosféře. Oloha byla čistá, kromě několika rozsáhlých mraků v dálce. V jednom z těchto mraků se objevovalo množství blesků, které se omezovaly na tento mrak, místo aby mířily z mraky k zemi, jak by se to normálně dělo. Podivné blýskání v mraku trvalo asi 15 minut, než jsem dojel domů, pak se mi mrak ztratil z dohledu.

Moji vnitřní průvodci mě informovali, že trvání meteorologických efektů po použití těchto nástrojů je asi 3 týdny, a někdy i 4. Tyto tajné pokusy americké armády s kontrolou počasí nejsou omezeny na Austrálii, ale odehrávají se v mnoha zemích, které jsou přáteli nebo spojenci USA v ekonomickém nebo vojenském smyslu. Tyto aktivity se odehrávají například v Norsku ze zdvořilosti k americké armádě. To je jeden z důvodů, proč Rusové, a to premiér Vladimír Putin - protože prezident Medvěděv by to nedovolil - vytáhli jejich malou demonstraci "paprsku smrti" ve stylu Nikoly Tesly nad Norskem 9. prosince minulého roku. To byl takový důraznější signál pro americkou armádu, aby pochopila, že veškeré experimenty s kontrolou počasí - či ještě hůře s klimatickými zbraněmi, které provedou nad ruským územím, budou mít za následek, že Rusové smetou svou malou zbraní americké stroje a základny, které je aktivují.

Poslední aktivace jednoho z těchto nástrojů kontroly počasí proběhla 19. února nad Melbourne, a Colin Andrews na svém webu intenzívně informoval o kruhových a spirálových vzorech, které byly tehdy pozorovány na radarovém webu BOM.

S použitím a analýzou informací, které jsem získal od svých vnitřních vůdců, jsem dospěl k následujícím závěrům, založeným na mém vlastním chápání toho, co se děje, a cílů a účelů toho všeho.

1. Australský BOM nebude vysvětlovat ani odhalovat, co se děje. Je to kvůli vysoce tajné povaze těchto nástrojů, a celý zdroj problémů národní suverenity, která by byl otevřen, by se týkal toho, že Američané provádějí tyto pokusy bez dovolení australské vlády. V nejlepším případě by mohl BAM vydat nějakou směšnou krycí historku pro tyto podivné jevy. Druhá možnost je, že na toto téma budou mlčet. Já se domnívám, že se bude postupovat podle jednoho z těchto dvou scénářů.

2. Americká armáda si asi nedělá velké starosti s tím, že ty jejich špinavé tajné testy s kontrolou počasí vyjdou najevo - jsem si jist, že jsou si příliš dobře vědomi, že příspěvky na webu Colina Andrewse čtou, jak jsem přesvědčen, tisíce lidí z celého světa.

3. Možná si americká armáda dokonce myslí, že až pravda jednou vyjde najevo, my, kteří žijeme ve Viktorii a ostatní Australané v ostatních státech bychom měli být vděčni, že věnovali svůj čas a námahu, aby nám pomohli vyrobit déšť v těchto oblastech... Koneckonců, jak se ukázalo v Kalgoorlie, umějí také vyrobit horko a sucho. Osobně ale jaksi v sobě nemohu odhalit náznaky vděčnosti (ani velmi malé) vůči americké armádě za to, co dělá.

4. Člověk nepotřebuje velkou představivost, aby si učinil závěr, že americká armáda by mohla tyto nástroje užít jako zbraně, k vytvoření opravdu špatného, destruktivního počasí v zemích, které odmítly "stát v řadě" (jako Venezuela, Bolívie atd.). Samozřejmě by Američané nejprve museli dostat své nástroje do těchto zemí, což by nemuselo být tak snadné.

5. Také není třeba velké představivosti pro učinění závěru, že šance státu na dosažení jakéhosi konsensu v činnosti za účelem boje proti klimatické změně (já osobně dávám přednost výrazu "extrémy klimatické změny") jsou v přímém konfliktu s cílem a účelem těchto nástrojů kontroly počasí. Samozřejmě světové vlády právě ukázaly, jaké jsou mezi nimi neshody a jak jsou ve skutečnosti neochotné vyjednávat v dobré víře o této otázce, a to na prosincovém summitu o klimatické změně v Kodani. Fakt, že tyto nástroje kontroly počasí existují a jsou používány, staví debatu o extrémech klimatické změny do zcela nové perspektivy.


Čína sa stavia proti požiadavke USA a EU na prehodnotenie juanu

23. března 2010 v 11:13 FED, peňažné otroctvo

Čína sa vzpiera požiadavke, ktorú vzniesli USA a EU na prehodnotenie vlastnej meny a varuje pred "double-dip" recesiou.

Premier Wen Jiabao oznámil na konci tlačovej konferencie, že si nemysli,že by bol juan podcenený a obvinil USA za zhoršovanie sa vzťahov medzi dvoma veľmocami. Opätovne žiadal USA aby uistili investorov o bezpečnosti doláru. Súčasne vyjadril obavy
o značný podiel cenných papierov, ktorých hodnota je okolo 900 miliard dolárov.

Premierove pripomienky poskytujú len malú útechu prezidentovi Barackovi Obamovi, ktorý neustále čelí tlaku amerických firiem a odborov uvaliť sankcie na lacné čínske produkty. Taktiež požaduje od Číny, aby urobila opatrenia týkajúce sa "trhového výmenného kurzu" a zvažuje v ďaľšej fáze pomenovať Čínu ako "manipulátor meny".

Za zvýšením napätia stojí aj predaj amerických zbraní do Taiwanu, návšteva dalajlámu, tibetského exilového vodcu vo Washingtone a tiež kauza okolo google. Spoločnosť pohrozila odchodom z čínskeho trhu pokiaľ bude aj naďalej vyhľadávanie cenzurované.
Zatiaľ sa zhoršenie vzťahov odrazilo len v rétorike, ale ekonomické obavy prezidenta Obamu môžu viesť k tvrdším opatreniam.

Premier sa tiež vyhol otázke týkajúcej sa medzinárodnej banskej spoločnosti Rio Tinto, ktorej štyria členovia čelia súdu v Šanghaji z brania úplatkov.

Pán Wen trval na tom, že Čína si sama naplánuje upravu meny namiesto toho aby bola k nej dotlačená. Čínske autority intervenovali menu pred 18 mesiacmi po zvýšení hodnoty juanu o 21% aby ochránili vývozcov počas trojročnej doby do júla 2008 kedy bola mena naviazaná na dolár.
Pán Wen naznačil, že žiadne obchodné sankcie proti Číne by nepoškodili západne krajiny.Zdôraznil, že Čína sa hlavne spolieha na dovážané komponenty pre exportné produkty, ktorých až 60% boli dodávane zo zahraničných firiem alebo spoločností s majetkovou účasťou.


Lunochod se dočkal po 37 letech na Měsíci znovuobjevení

23. března 2010 v 11:11 Vesmírny program
Sedmatřicet let starou záhadu vyřešil astronom Phil Stooke z kanadské Západoontarijské univerzity. Na snímcích měsíčního povrchu, které v pondělí zveřejnil americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA), se mu podařilo najít sovětské měsíční vozidlo Lunochod 2, téměř čtyři desetiletí považované za ztracené. S odkazem na web univerzity o tom informovala ruská média.

Kromě lunochodu je ze snímku patrná i 37 kilometrů dlouhá stopa, kterou za sebou v roce 1973 stroj zanechal. Jde o nejdelší trasu, jakou kdy přístroj po měsíčním povrchu urazil.
"Konečně jsme našli stopy lunochodu a nyní, když známe historii jeho mise, si můžeme udělat detailní představu o jeho činnosti na Měsíci. Teď až vidíme, kde měřil magnetické pole, popojížděl dopředu a nazpět po téže trase, aby sehnal více informací," prohlásil Stooke.
Podle vědce lunochod nešťastnou náhodou zajel do malého kráteru. Stroji se sice z kráteru podařilo dostat, ale při nehodě se chladič zanesl prachem, což způsobilo přehřátí a předčasný konec měsíční mise vozidla.

Lunochod 2 a 37 kilometrů dlouhá stopa, kterou za sebou zanechal.

Lunochod 2 a 37 kilometrů dlouhá stopa, kterou za sebou zanechal.
FOTO: NASA

Lunochod 2 byl druhým a posledním ze série sovětských automatických vozidel určených k pohybu po Měsíci. Na měsíc jej 16. ledna 1973 dopravila meziplanetární sonda Luna 21. Automatické vozidlo pak na měsíci po více než čtyři měsíce sbíralo data, na Zem poslalo přes 80 tisíc snímků měsíčního povrchu.


Kresťania sú fašisti

23. března 2010 v 11:05 Izrael a Palestína
Argumentácia, ktorej sme často v médiách svedkami, kedy národne orientovaných ľudí alebo kresťanov prirovnávajú k fašistom má svoj pôvod u židov. To asi nie je pre nikoho žiadna novinka.

Smutné je, že na túto extrémistickú argumentáciu naskočili aj iní ľudia, keďže vďaka médiám, kde sú židia bohate zastúpení, sa stala mejnstrímovou. Na druhú stranu však podobná argumentácia nezaznie. Nikto nevolá Gála alebo Dostála z OKS sionistickí extrémisti, hoci práve títo by si takéto označenie zaslúžili, minimálne podľa miery nenávisti, ktorú chrlia na všetko slovenské a národné.
Tu sú dve videá zo súčasného Izraela, ktoré v žiadnom prípade nie sú ojedinelé alebo výnimkou. Toto je väčšinový názor nielen židov v Izraeli, ale aj židov na Slovensku a inde vo svete. Prvé video je stretnutie mladých židov s televíznym štábom z Británie. Židia tu okrem iného vravia:
"Zabili sme Ježiša a sme na to pyšní...Zabijeme vás a aj Palestínčanov - vy nacisti. Toto je moja zem. Boh mi ju dal. Vy nacisti - pozabíjam vás."

Druhé video je tiež z Izraela, z Tel Avivu. Tu neexistuje debata, iný názor, spochybňovanie, tolerancia. Izraelská mládež má jasno. Celá. Otázky vlastnej štátnosti, existencie, integrity nie sú predmetom debát, filozofických úvah alebo spochybňovania.
Vo videu jeden študent upozorňuje druhého: "Obama nie je fašista. Kresťania sú fašisti. Obama je moslim."

Kresťania sú fašisti. Extrémny názor? Ani v najmenšom. Nijak ojedinelý. Presne to isté si totiž myslia židia v Bielom dome, v redakcii francúzskeho časopisu, v bratislavskom Artfóre alebo Inštitúte pre verejné otázky. Jediný rozdiel medzi študentom v Tel Avive a pracovníkom IVO je v tom, že Izraelčan to povie nahlas. Oni nemôžu, musia klamať, aby vzbudili vážnosť a legitimitu u hosťovského národa.

Najtvrdší rasizmus, aký je kde na svete možné vidieť nájdeme práve na uliciach Izraela. Nikto nemá problém povedať, že Palestínčanov je treba vyhnať, vyvraždiť, zlikvidovať. Nevravia to len ľudia, vraví to aj politická reprezentácia krajiny. Otvorene a priamo.
Napriek tomu sú to židia, ktorí v sú v európskych národoch najcitlivejší na akýkoľvek prejav rasizmu. Nikdy nebudete počuť Mesežnikova vyjadrovať sa k vyvražďovaniu Palestínčanov alebo Dostála demonštrovať za ich práva. Pretože izraelský žid je mu bližší ako jeho slovenský sused. Pretože 2000 ročná lojalita voči svojmu druhu mu nedovolí konať inak.
Dovolí však nám. Rozdeľuje nás. A tak sa zapletieme do žabomyších kváziintelektuálnych hádok a debát na zástupné témy, predávame svoje duše a za odmenu nás denne duševne znásilňujú na obrazovkách médií. A my sa dáme. Lebo chceme diskutovať, lebo to je demokratické, lebo sa to tak robí, lebo chceme byť nestranní. Voči komu? Nestranní voči národu, materi, svojim predkom...?

Budeme diskutovať aj keď nás postavia k múru? Nemám ani najmenších pochýb, že keby mohli, mesežnikovci by to podobne ako mladý žid z videa, radi a rýchlo urobili. Havlov poradca to povedal jasne: Mali sme ich vyviezť (do koncentrákov) ako prví.
Izraelské osady na Západnom brehu nie sú z pohľadu EÚ a jej colnej politiky izraelským územím. Rozhodol o tom Európsky súdny dvor.

23. března 2010 v 11:02 Izrael a Palestína

Štvrtkové rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) vyslalo jasný signál, že EÚ neuznávala legitimitu izraelských osád na Západnom brehu.

Na tovary vyrobené izraelskými firmami v týchto osadách sa nevzťahuje obchodná zmluva medzi EHS a Izraelom, ktorá Izraelu garantuje bezcolný dovoz jeho tovarov do EÚ. Podobná zmluva existuje aj medzi EÚ a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (Dohoda EHS-OOP) a pokrýva územia Západného brehu a Pásma Gazy.

Stále prebiehajúci súdny proces sa týka nemeckej nápojovej firmy Brita, ktorá chcela bezcolne dovážať sirupy a stroje na výrobu sýtených nápojov od izraelskej firmy Soda Club. Tá má svoje sídlo na území Západného brehu, konkrétne v priemyslovej oblasti tretej najväčšej židovskej osady na palestínskych územiach Ma´ale Adumim na východ o Jeruzalema.

Spoločnosť Brita chcela doviesť tovar od Soda Club s tým, že ide o izraelskú firmu a teda chcela uplatniť obchodnú zmluvu Únie s Izraelom, ktorá by tovar oslobodila od cla.

Nemecké úrady ale tovar zabavili a tvrdili, že na výrobky sa zmluva nevzťahuje, keďže mali podozrenie, že boli vyrobené na Západnom brehu. Izraelské úrady na žiadosť nemeckej strany len potvrdili izraelský pôvod výrobkov, keď uviedli, že boli vyrobené na území podliehajúcej ich pôsobnosti. Na ďalšiu žiadosť nemeckých colníkov o potvrdenie (čl. 32 Protokolu 4 Dohody), či produkty neboli vyrobené na okupovaných územiach, už izraelské úrady nereagovali. Colné orgány Nemecka teda uvalili clo.

Nemecká firma takýto postup colníkov napadla na súde pre finančné otázky v Hamburgu, ktorý využil právo obrátiť sa na ESD s predbežnou otázkou. Luxemburského súdu sa spýtal, či sa preferenčná obchodná zmluva vzťahuje aj na výrobky, ktorých pôvod potvrdil sám Izrael (Izrael je súčasťou programu Euromed a Európskej susedskej politiky.) a ktoré boli vyrobené na okupovaných palestínskych územiach.

V rozhodnutí ESD prehlásil, že výrobky s pôvodom na Západnom brehu územne nespadajú do teritória, na ktoré sa vzťahuje dohoda EHS-Izrael a preto sa na ne nevzťahuje preferenčné zaobchádzanie vychádzajúce z tejto dohody. To znamená, že nemecké úrady môžu odmietnuť preferenčný režim pre výrobky od firmy Soda Club.

Nemecký súd bol na pochybách, čí sa Preferenčný režim na produkty zo Západného brehu nebude aplikovať tak či tak, bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť, či sa tak bude diať na základe Dohody s Izraelom alebo Dohody s OOP. Hoci existuje aj dohoda s OOP, ktorá pokrýva výrobky z palestínskych území, sám Izrael potvrdil izraelský pôvod sporných tovarov.
Konečné rozhodnutie v prípade Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen je na hamburskom súde.


Izrael mučí neplnoletých Palestínčanov

23. března 2010 v 11:00 Izrael a Palestína

Okupovaný Jeruzalem, 13. marca 2010 (Pal Telegraph) - Jeruzalemské Centrum Sociálnych a Ekonomických Práv v sobotu odhalilo, že izraelská polícia mučila jeruzalemské deti, ktoré boli Izraelcami predtým zatknuté.

Centrum uverejnilo dve vyhlásenia uskutočnené Loaiom Rujby (14) a Mahmoudom Dweik (12), žijúcich v oblasti Al-Yemen Silwansk obvodu Silwan, ktorí boli zatknutí 10. januára 2010 a v novembri minulého roka. Obe vyhlásenia opisujú ako izraelskí vojaci mučili tieto dve deti.

Centrum uviedlo, že tieto opisy sú čistým dôkazom o politike mučenia prijatej izraelskou okupáciou proti neplnoletým Palestíncom. Vo svojej výpovedi predloženej Výskumnému a Dokumetačnému Centru v Jeruzaléme, 14 ročný Rujby potvrdil, že bol kruto bitý, zviazaný a bol mu odoprený prístup k jedlu a na wc. Loai Rujby je žiakom siedmeho ročníka sirotineckej školy v oblasti Al-Thoury. Bol 7 krát uväznený, z toho dva krát keď bol v triede a vždy bol obvinený z "hádzania kameňov na domy osadníkov". Výpoveď Dweika, ktorý bol uväznený v novembri 2009, sa zhoduje s tým, čo uviedol Rujby v tom, že bol počas svojho zadržania bitý a zastrašovaný.
mike
http://uruknet.info/index.php?p=m64142&hd=&size=1&l=e