Kdo stojí za podvodem s globálním oteplováním? (+video) 1.časť

9. dubna 2010 v 12:47 |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails

"Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně… Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové."Takto začíná 75. strana publikace Římského klubu"První globální revoluce" (1991). Před tím se v této publikaci dozvídáme: "Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí (s.70)""Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat… hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému." (s.71)
Je až zarážející, jak otevřeně autoři diskutují manipulace s lidmi a proti lidem. Kdo jsou lidé stojící, za Římským klubem? A jak daleko jsme se v naplňování jejich "globální revoluce"dostali? Globální oteplování se stalo hlavním tématem snad všech světových zpravodajství. V západní Evropě dokonce pouštějí v televizi děsivé reklamy na globální oteplování. Bohužel jen málo lidí si najde dostatek času na to, aby si pořídili knížku nebo se podívali na film a měli možnost si racionálně porovnat argumenty jak zastánců, tak odpůrců "boje se změnami klimatu". Velká část veřejnosti zaznamenala, že těsně před začátkem Kodaňské konference proběhla médii zpráva o hackerském útoku na vědecké pracoviště, které se podílelo na přípravě"oteplovacích" zpráv. Aféra Climategate tak rozkryla rozsáhlý podvod vědců z IPCC (Mezinárodní panel pro klimatické změny při OSN), kteří "vyráběli globální oteplování" přesto, že se posledních deset let země spíše ochlazuje. Tato zpráva zásadně otřásla vědeckou veřejností a nakonec prosákla i do médií, která se nejvíc podílela na vytváření "globálně oteplovací horečky". Lidé, kteří jsou informovaní, se ale diví, proč stejně razantně neotřásla i politikou. Jak je možné, že se politici následně scházejí na konferenci v Kodani a dál si prosazují svůj "globálně oteplovací" plán. Proč také jim neotevřela aféra oči?
Česká média se aférou zabývala pouze okrajově. Češi, kteří nevládnou angličtinou, jsou tak odkázáni na zprávy bloggerů. Pečlivě zachytil aféry okolo globálního oteplování na svém blogu Vítězslav Kremlík. Kremlík rozkryl i množství následného desinformování a mlžení v médiích. Například uvedl na pravou míru tvrzení, že za výzkumy globálního oteplování stojí 2500 vědců z IPCC a skandál se týká pouze několika z nich nebo, že ostatní nezávislé instituce potvrzují závěry IPCC a tudíž se není potřeba strachovat o kvalitu klimatické vědy. Je zřejmé, že tyto zprávy byly do médií vypuštěny pouze jako mediální manipulace snažící se zakrýt pravou podstatu skandálu a rozsah celého podvodu. Mezi další aféry, které otřásly důvěrou v klimatologickou vědu na začátku roku 2010, stojí za zmínku zapojení institutu NASA do manipulování s daty nebo omluva IPCC za poplašnou zprávu, že Himálajské ledovce roztají do roku 2035. Tyto skandály shrnul poslanec evropského parlamentu Nick Griffin.


Zajímavé naopak je, že se proti tomuto novému "náboženství" otevřeně v minulosti společně postavilo přes 30 000 vědců. Mezi nimi je například prezident Světové federace vědců nebo zakladatel americké televize Weather Channel (oblíbený meteorologický kanál v USA, který dosahuje sledovanosti až 8 miliónů diváků) John Coleman. Tato informace je ale v médiích po celém světě systematicky blokována a sami vědci si na to oprávněně stěžují

.
Co a kdo má tak velkou moc, že dokáže tyto nepohodlné pravdy ututlat v mainstreamových médiích? Z médií jsme se dozvěděli, že jednání na konferenci v Kodani nebyla úspěšná. Lord Monckton, bývalý poradce Margaret Thatcherové ale vysvětluje, že se podařilo vyčlenit 100 miliard dolarů pro vytvoření fondu na adaptaci na klimatické změny, jejichž velká část bude použita na vytvoření nové nadnárodní byrokracie.
Biopaliva
Lidé se také ptají, jak je možné, že se ve jménu boje s globálním oteplováním prosadila v západním světě politika biopaliv i přesto, že je zřejmé, že škodí nejen lidem, ale i přírodě. Existuje celá řada studií, které prokazují, že se při výrobě biopaliv uvolňuje do prostředí více skleníkových plynů, než při spalování fosilních paliv. Dokonce existují studie prokazující, že energetická bilance celého výrobního procesu biopaliv je záporná (víc energie se spotřebuje během produkce, než se nakonec získá). Hlavním skutečným důsledkem celé politiky je zpomalení hospodářského růstu, zbytečné drancování zemědělské půdy, paradoxně rozsáhlé kácení deštných pralesů kvůli pěstování energetických plodin, ale především přivedení více jak 100 miliónů lidí pod hranici chudoby v důsledku raketového zvýšení cen potravin (dle odhadu Světové banky). Dá se tedy mluvit spíše o jakési biopalivové genocidě chudých, než o snaze zachránit planetu (viz Brezina). Jako Češi bychom měli vědět, že politika biopaliv nás jako spotřebitele vyjde na 10 miliard korun ročně (Petr Mach: Jak vystoupit z EU s. 90). Dnes se již oficiálně Římský klub i Greenpeace od biopaliv distancují, ale cílem EU nadále zůstává zvýšit podíl biopaliv v pohonných hmotách na 10 % do roku 2020. To podle odhadů zabere 70 % orné půdy!
shrnutí:
  • 1Kč připlácíme ke každému litru paliva na biopaliva
  • 50 litru biopaliva spotřebuje stejné množství rostlin, které by stačilo k přežití jednoho člověka celý rok
  • 2500Km2 osázených biopalivy je energetický ekvivalent k jednomu temelínskému jadernému reaktoru
  • 350 000ha deštného pralesa padne ročně v důsledku zvýšené poptávky po zemědělské půdě
  • 100 000 000 lidí se dostalo v důsledku růstu cen potravin způsobených biopalivy pod hranici chudoby
  • 10 000 000 000 Kč stojí české spotřebitele politika přimíchávání biopaliv ročně celkem
Stejně tak i masivní dotační podpora solárních a větrných elektráren, jejichž skutečná návratnost se bez dotací nachází daleko za jejich životností, vypadá spíš jako snaha zastavit hospodářský růst než jako snaha zachránit planetu před emisemi CO2. Výkup elektřiny ze solárních panelů nás jako spotřebitele přijde ročně na 20 miliard (Mach: Jak vystoupit z EU s. 90). Celkově nás to bude stát 750 miliard korun! Pro srovnání je 35x více, než nám v roce 2008 EU poslala.
Co je Římský klub?
Římský klub je globální klub světových elit, který byl založen v dubnu 1968 v Rockefellerově sídle v Bellagiu v Itálii. Celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou "Meze růstu"(The Limits To Growth 1972). Zpráva alarmujícím způsobem varovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy do roku 1992. Není třeba více než dvacet let poté zdůrazňovat, že tento katastrofický scénář se nenaplnil. V roce 1974 vydal Římský klub další publikaci "Lidstvo v bodu zvratu" (Mankind at turning point). V této publikaci se první straně doslova píše "Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo". V knize  "Populační bomba" (Population bomb 1976) Paul Ehrlich, člen Římského klubu, na straně 152 dodává "Musíme přestat s naší snahou léčit symptomy a přikročit k vyříznutí rakoviny. Tato operace bude vyžadovat zřejmě mnoho brutálních a bezcitných rozhodnutí." V dnešní době Římský klub úzce spolupracuje s OSN i EU a má své zastoupení ve 31 státech. Hlavním tématem publikací Římského klubu je nutnost vytvoření nového"spravedlivějšího" světového řádu (New World Order) s "rozdílným" přístupem k demokracii, trhu, lidským svobodám, přírodním zdrojům než doposud.
David Rockefeller a OSN
David Rockefeller kromě Římského klubu přímo podporuje také několik dalších organizací. Je také prominentním členem skupiny Bilderberg již od jejího založení. Je čestným předsedou organizace Council on Foreign Relation (ta má v ČR také pobočku) a zakladatel Trilaterální komise. Všechny tyto organizace sdružují na soukromé bázi osoby z nejvlivnější politických a ekonomických kruhů. Z Čech tato setkání navštívili například Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra, Jiří Pehe a Jan Švejnar. Přestože skupina Bilderberg sdružuje nejmocnější lidi na planetě, není příliš známá. Oficiální média o jejím zasedání, které se koná jednou ročně, v minulosti informovala jen zcela výjimečně. Možná proto, že mezi účastníky setkání byli i majitelé největších mediálních celků a obsah jednání skupiny Bilderberg je považován za tajný.
Na posledním zasedání Bilderbergu, které se konalo 12. listopadu 2009 ve stejném zámečku v Bruselu, na kterém se v roce 1957 podepisovala zakládající smlouva EU, byl přítomen také Herman Van Rompuy. Van Rompuy byl o pár dní později oficiálně zvolen prezidentem EU. V části projevu před skupinou Bilderberg, který se podařilo novinářům získat, mluvil především o jeho plánu zavedení nových "zelených" celoevropských daní. Ve svém inauguračním projevu pak překvapil mnohé svým prohlášením, že "rok 2009 byl prvním rokem globální vlády". Jak upozornil člen Evropského parlamentu Mario Borghezi i ostatní nominovaní na post prezidenta a ministra zahraničí EU byli v minulosti hosty Trilaterální komise nebo Bilderberg skupiny.


Rockefeller je zastánce řízené populační kontroly a je také obdivovatelem Maovy politiky v Číně (New York Times, 10.8.1973). Abychom porozuměli moderním dějinám, je potřeba si uvědomit, že Rockefellerovy nadace v minulosti podporovaly a stále podporují výzkum eugeniky (genetické šlechtění lidstva), která stojí v pozadí dnešní OSN a její populační politiky. Rockefellerova nadace například finančně podporovala Kaiser Wilhelm Institut, který fungoval jako základna pro myšlenky nacistické rasové hygieny (Kuhl s. 152). Za pozornost stojí také určitě otázka, jakou finanční roli hrála Rockefellerova rodina během 2. světové války a jakou roli hrála v souvislosti s pokusem o fašistický převrat v USA v roce 1933 (Archer).


Abychom dále pochopili spjatost Rockefellerovy rodiny s OSN, je dobré upozornit například na to, že Rockefeller daroval půdu pro stavbu sídla OSN v New Yorku a je představiteli OSN nazýván "otcem zakladatelem".
V knize "Účel a filosofie UNESCO" píše Julian Huxley - první ředitel UNESCO na straně 21 následující: "Přestože je pravdou, že radikální eugenická politika bude po mnoho let politicky a psychologicky nerealizovatelná, bude důležité, aby se UNESCO podrobně zabývalo problémem eugeniky, aby si občané uvědomili, co je v sázce, a aby nakonec to, co je dnes nemyslitelné, mohlo být považováno za přijatelné."
Ve svých memoárech David Rockefeller na straně 405 uvádí: "Někteří věří, že jsme součástí spiknutí proti zájmům USA, nazývají mě a členy mojí rodiny ,internacionalisty', kteří spolupracují s dalšími na vytvoření jedné integrované globální politické a ekonomické struktury - jednoho světa, chcete-li. Pokud by toto byla moje vina, tak jsem vinen a jsem na to hrdý."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama