Solis: Nový světový řád? Připravuje se už dlouho (2.cast)

26. dubna 2010 v 20:33 |  NWO, Illuminati, Bilderberg

Mainstremová masmédia o tom mlčí, ale internet je takových úvah plný. Hodně se diskutuje například o tzv. novém světovém řádu. Co to vlastně znamená a co vy si o tomto termínu myslíte? Souvisí to s tím, o čem jsme tu dosud mluvili?
Určitě, ten termín znám velmi dobře, to není nic nového, to už existuje od Ligy národů. Plány na zavedení nového světového řádu jsou tady dlouho, je to čistě bělošská záležitost. Ano, je to velmi vhodný termín, jak popsat všechny tyto věci, o kterých můžeme mluvit velmi dlouho. Jeho nastolení probíhá ale desítky let a ještě nebyl nikdy konkrétně završen, i když každá z jeho fází by mohla být považována za jeho završení. Možná toho ale nebude nikdy dosaženo, protože vždy existují nějaké dynamiky, které jdou proti tomu. Je to systém dynamický. "Neue Weltordnung" zavedl svého času i Hitler, ale byl v tom zastaven. Toto slovní spojení vyslovil v roce 1936 při zahajování olympijských her v Berlíně. Svým způsobem existoval nový světový řád, který mohl zavést Stalin, i když nebyl světový, ale v tom internacionalistickém duchu zde byla snaha něco takového zavést po celém světě. Takže nelze rozlišovat levice - pravice. Levice i pravice se mohou stát rovnocenným nástrojem této snahy o nový světový pořádek. Nedá se to ideologizovat, podle mne to je spíše technická záležitost.

- SCHWARZENBERG JE ČLENEM TRILATERÁLNÍ KOMISE

Pokud existují snahy o světovou vládu, pokud existují proponenti jakéhosi nového světového řádu, jak naznačujete, z logiky věci by měly mít vazby i do české politiky, protože cílem těchto myšlenek je spojit celý svět do jedné připravované světové vlády. Takže i u nás musí být lidé, kteří na tom pracují. Pojďme do české politiky. Vidíte tu takové? Pokud ano, kdo to je? Mám na mysli nějaké české osobnosti, které pracují pro zájmy těchto elit.
Vidím. Ale myslím, že na tom úplně nesejde, protože lidé jsou nahraditelní. Když někdo přestane fungovat, protože má s tím třeba etický problém, tak ho odsunou a najdou si třeba někoho jiného, kterého patřičně stimulují, negativně nebo pozitivně.

Dobře, ale můžete někoho jmenovat? Nebo alespoň okruhy lidí? Nebo politické strany, které si s těmito elitami nejvíce zadaly...
Na tom také vůbec nesejde. Politické strany jsou jen nástroj pro to, aby si lidé mohli vybrat. Pak mají lidé pocit, že to mají pod kontrolou, můžou se s tím ztotožňovat. Ale všechny strany jsou naopak pod kontrolou elit, jinak se nedostanou do povědomí. Existuje na to řada instrumentů, jedním z nich jsou ty volební preference, jak jsem už říkal. Nebo přístup do médií.

(následuje exkurz do nedávné historie - sametová revoluce je podle Solise jedním z řady tzv. barevných revolucí, kdy bylo vše ve skutečnosti dohodnuto a do politiky se dostali různí lidé, jako exprezident Havel a podobně...)

Když přeskočíme těch dvacet let, kdo je dnes takovým příkladem lidí, kteří mají napojení na světové elity?

To není jednoznačné. Dochází to jisté míry ke generační obměně, paušálně jsou to původě lidé kteří se točili kolem revoluce, později kolem diplomacie, dnes kolem armády a médií. Propojení může být finanční, politické nebo ideologické. Také do jisté míry etnické... bylo by to asi na dlouho. Jenom bych řekl, že i ten Václav Havel je v pozadí, zatímco Karel Schwarzenberg vede zde takovouto účelovou stranu, která je veškerými prostředky manipulace a propagandistickými nástroji tlačena dopředu proto, aby lidé k ní získali důvěru, aby byli přesvědčeni o serióznosti lidí, kteří jsou ale naprosto neseriózní. Ale asi to funguje, protože spousta lidí z mého okolí vůbec nechápe to nebezpečí, které přichází z okolí této strany. Je to naprosto důsledně prováděná zpravodajská operace, za kterou jsou elementy ze zahraničí.

Nahrál jste mi tím Schwarzenbergem na další otázku. Před dvěma lety se podařilo prolomit tabu, které o těchto věcech v médiích panuje, když se poměrně široce psalo o tom, že Karel Schwarzenberg se ještě jako ministr zahraničí účastnil v USA schůzky tajné skupiny Bilderberg. Jak tato skupina Bilderberg souvisí s daným tématem?
Zcela úzce. O Bilderbergu toho není moc známo, i když už existuje dost literatury. Ta skupina existuje už dost dlouho, trochu se obměnili, ale to jádro je stále stejné. Poté, co byli odhaleni, že existují, si samozřejmě udělali z nouze ctnost a teď se dokonce vychvalují, že jsou skupina elit, které řídí pro blaho všech jeho obyvatel dějiny světa. Je to samozřejmě nehorázné, protože to je tajná společnost ve smyslu, že se veřejně nepublikují jména těch, kteří se shromáždění účastní, za druhé výstupy té konference nejsou zveřejňovány, přitom se jí zúčastňují demokraticky zvolené elementy, i když ta společnost sama není demokraticky volená. Když tam byl Schwarzenberg, který byl volený senátor a byl ve vládě, tak tam vyjednával bez toho, že by měl nějaký mandát. A dosud z toho nepředložil žádný zápis. Což by měl, když tam jede za veřejné peníze.

Neví se, zda tam jel za veřejné peníze. Byl to jeho tajný výlet, tvrdil, že to je jeho soukromá iniciativa.
Dobře, v tom případě ale zcela bezpochyby jel za státní peníze na jednání Trilaterální komise, které je člen. Což je také soukromá organizace založená Davidem Rockefellerem a Zbignievem Brzezinskim (polsko-americký politolog, šedá eminence americké zahraniční politiky, pozn. red.). Brzezinski je dnes shodou okolností šéfem poradců Obamy, takže to je nejvyšší úroveň rozhodování a manipulace. Na toto jednání jel a měl to na stránkách MZV jako termín v kalendáři. Konalo se to tehdy ve Vídni.

Jak víte, že je členem Trilaterální komise?
On je jeden z pěti členů Trilaterální komise...

Myslíte za Českou republiku...?

Ono to není za Českou republiku, to není něco, kam by Česká republika někoho nominovala...

Jasně, rozumíme si, myslel jsem z Čechů...
Tak. Ale musím to opravit, aby nevznikl dojem, že to je něco oficiálního. Je to soukromá lóže lidí - oni tedy za tu dobu, co existují, také chtějí punc toho spiklenectví odstranit, protože jim to je na škodu, komplikuje to život těch členů, když se na to přijde. Logicky - protože tam se za zády občanů dělají plány, které se dotýkají jejich států. Například plán na zrušení států. Paradoxní je, že někdo, kdo reprezentuje stát, jako Schwarzenberg, jede na konferenci, kde se plánuje zrušení státu, státnosti vůbec a nahrazení státu nějakým soukromým fašistickým spolkem majitelů nadnárodních koncernů, nadnárodních společností. To je podle mne vlastizrada a toho se účastní Schwarzenberg.

Jak myslíte to rušení států? Můžete to nějak upřesnit?
Stát se samozřejmě nezruší, aby nebyl. Jen se předá do rukou těchto elit. Kdo to jsou? Majitelé nadnárodních firem, kteří mají zájem, aby tyto oligarchie vlastnily nejen finanční prostředky, ale i vliv i moc. Tím, že jsou nadnárodní, tak toto chtějí prosadit na celém světě.

Jak víte, že Karel Schwarzenberg je členem Trilaterální komise?
Já jsem se v roce 2008 vyptal na jejich seznam.

Oficiálně?
Ano, napsal jsem mailem na Trilaterální komisi, evropskou větev, že bych chtěl vědět, ať mi pošlou aktuální seznam. Poslali mi seznam z roku 2007. Tam jsem našel pět členů. Byl tam Schwarzenberg, byl tam Vondra Alexandr, Kunert Jiří, Telička Pavel. Byl tam Dlouhý Vladimír. To znamená Kunert - UniCredit, tedy bankovní asociace. Telička - lobbista, krátce eurokomisař, ten pořád někde vystrkuje hlavu...

Ten teď nedávno spolu s Janem Švejnarem podpořil Věci veřejné na jejich konferenci...
Ano, moje oblíbená teorie vajíček a košíku - eggs and basket. Není moudré dát všechna vajíčka do jednoho košíku, protože když spadne, všechna se rozbijí. Mnohem lepší je rozmístit vajíčka po různu, tedy do všech možných politických stran. Tak je větší šance, že uspějí. Vajíčka jsou to samozřejmě kukaččí, tak jako Bursík, když vstoupil svého času do SZ, pak se vyklubal a tu stranu obrazně řečeno sežral, poté co vystrnadil veškeré konkurenty.

A co zmíněný Jan Švejnar?

Ten tam na tom seznamu nebyl, ale to neznamená, že tam není dneska. Myslím, že není tak těžké to zjistit. Ale na druhou stranu možná ani není nutné, aby tam byl. Švejnar je asi jenom - a to prosím bez urážky - užitečný idiot, který má nějaký akademický kredit, je pověřen, aby tady vytvořil nějaké zázemí pro šíření těchto neoliberálních teorií, což dělá. Když s tím přišel Bursík na konferenci republikové rady, že ho chce navrhnout jako kandidáta za zelené na prezidenta, nikdo o něm předtím skoro neslyšel. Bursík s ironií sobě vlastní o něm řekl, že se pohybuje v takových těch globalizačních aktivitách - to mu připadalo hrozně vtipné, že prodává zeleným, kteří by měli být proti globalizaci, takovéhoto člověka. Ti mu to spolkli zase jako obvykle i s navijákem. Takhle se dostal Švejnar ke kandidatuře na prezidenta. Což je tedy příšerná věc pro toho, kdo se tím zabývá. Naštěstí tedy nedošlo k jeho zvolení, myslím, že v té době, řekl bych, to byla velká prohra pro tyto kruhy, které by chtěly ovlivňovat světové dění. Byl to krok zpátky. Bylo to v době, kdy se řešil radar. Švejnar by byl určitě jeho velkým propagátorem.

Jak to, že se jim to nepodařilo, když elity disponují takovými prostředky? Kde udělaly elity chybu? Co to znamená?
To znamená, že ten systém je natolik komplexní a jeho dynamika neuchopitelná, že když se to vymodeluje, tak v těch modelech vychází strašně moc možností. Aby došlo k jednomu konkrétnímu scénáři, se musí setkat tolik parametrů, že je opravdu téměř nemožné to uchopit, proto se to musí zkoušet neustále a na všech frontách. Protože toto úsilí je strašně náročně. Ta práce, která za tím je - snažit se implementovat nový světový pořádek - je neuvěřitelná. I přes ty technologické prostředky, které se zdokonalují také proto, aby to vůbec bylo uskutečnitelné. Proto se ti lidé mapují, proto jsou podchycena veškerá data, aby to bylo centralizované a aby se mohlo čím dál tím více manipulovat. To znamená - minule to nevyšlo, teď to vyjde, protože už budeme zase o krok dál v technologiích moci. Například kdo tady prosazoval přímou volbu prezidenta? Možná, že přímá volba prezidenta je technologií, která umožňuje větší manipulaci a větší kontrolu nad tím výsledkem...

Všechna tato jména také spojuje osobnost bývalého prezidenta Václava Havla. Co byste řekl o něm?
Že je členem mnoha podivných mezinárodních skupin a neví o tom, což je zvláštní. Například je členem Římského klubu (The Club of Rome, spolek, který se ve svých oficiálních materiálech netají záměrem na snížení populace lidstva, pozn. red.). Nebo je členem Výboru pro současné nebezpečí (The Committee on the Present Danger, pozn. red.). Mne to překvapuje, že to neví, protože buď to zapomněl, nebo nikdy nevěděl, nebo to nechce vědět. Ptal jsem se ho, zdali jsou jeho zahraničně politické názory ovlivněny faktem, že je v takové skupině a on mi řekl, že si není vědom, že by tam byl. Jak to že ho nějaká skupina může takto zneužívat, dát si ho na webové stránky i s fotografií, aniž by on o tom věděl? A to je skupina, kde jsou dost prominentní lidé, například bývalý ředitel CIA.

Proč Havel podporuje právě zelené?
Ta jeho podpora zelených je trochu zvláštní. Tvrdí, že je zelenej, přitom celý život kouřil, nikdy mu nezáleželo na ničem zeleném. Přitom on podporuje jen zelené Martina Bursíka. To bylo pikantní. Před evropskými volbami podpořil zelené a já jeho podporu uvítal a protože jsem také kandidoval do Evropského parlamentu (za DSZ, pozn. red.), dal jsem jeho podporu na svůj web. Stálo tam: Evropa potřebuje zezelenat. Bude skvělé, když se zelení v Evropském parlamentu rozmnoží i o Čechy. Já si řekl, výborně, my jsme také zelení, to je hezké, že nám fandí někdo, kdo má nějakou reputaci, ať už my si o něm myslíme cokoli. A došlo k tomu, že najednou se ozval Bursík, co to je za nehoráznost, že si to ukradla DSZ. Reagovala na to Havlova kancelář. Jeho tajemnice vzkázala, že Václav Havel dal před volbami do Evropského parlamentu podporu Jiřině Šiklové a Straně zelených, za niž kandiduje. Já to celé samozřejmě udělal jako recesi, ale je fakt, že se hned ozvali někteří lidé od nás, kteří řekli, že okamžitě odstupují z kandidátky, pokud máme podporu Havla.

Havel tedy podporuje zelené proto, že tam má své koně?
Samozřejmě. Ondřej Liška je jeho kůň, Liška pro něj dělal Forum 2000. To je přesně ta parta, která si sem zvala ty ředitele CIA, Woolseyho, všechny tyto disidenty, kteří cestují a žijí z apanáže CIA a podobných spolků, které se věnují podvracení různých režimů.

Už jsme mluvili o Karlu Schwarzenbergovi, ten byl ministrem za zelené...
Ten možná ví jen kulové, co se skutečně děje. Jemu se to možná líbí, být mezi těmi elitami, ale je to spíše takový kavárenský floutek. Kdo žil ve Vídni, tak o něm věděl, co je to za "týpka". Není nic špatného chodit po kavárnách, hospodách a užívat si života. Ano, je to sympatické. A on taky na tuto notu hraje, protože to on umí nejlíp. To není žádný vzdělanec, politik, filosof, to je bonviván, který hraje na notu bonviána a protože naši jsou taky bonviváni, rádi pijí víno - na Moravě a v Čechách pijí rádi pivo, dobře papají, jsou taky trošku lenošiví, když můžou... V tom případě - ano, on může být někomu idolem.

Je pravda, že Schwarzenberg nyní dělá kampaň stylem, že chodí po hospodách, pije pivo a klábosí s lidmi...
Ano, hraje na tuto notu, protože pochopil, že toto je lidem blízké, že to je jejich společný jmenovatel. Co by je také jinak zajímalo? Že má degenerované předky? Dobře. Možná do té míry nikdo degenerované předky nemáme, protože jsme nebyli oběti tohoto křížení ve jménu zachování rodu a pozemků a rodového majetku...

To myslíte vážně?
To se přece ví, že šlechtické rodiny aplikovaly tyto racionální sňatky mezi sebou. To, že to vede k degeneraci, se také ví. Takže říci o někom, že je v důsledku rodinného křížení degenerovaný, myslím není urážkou, ale konstatací faktu. Jestli to bude brát jako urážku, tak by si sám sobě oponoval, protože on přece hraje na notu toho vtipného vídeňského Augustína, který si dělá ze všeho legraci, i ze sebe. Degenerovaní jsme svým způsobem všichni, já jsem to o něm řekl proto, abych ukázal, že obdivujeme něco, co není zas až tak moc obdivuhodné. Já myslím, že kdyby si mohl každý z nás vybrat, tak by raději nebyl degenerovaný. Legraci si z toho dělal přece i Jan Werich v Čochtanovi...

Nechme knížete. V jednom svém příspěvku jste mluvil o Janu Rumlovi a že byl do Strany zelených vyslán, aby ji zachránil. Jak jste to myslel? A proč, pokud Havel tu stranu ovládá už přes ty její stávající funkcionáře?
Do SZ tato klika investovala strašně moc. Oni ten projekt nemohou opustit. Musí ho zachránit. Jako krachující banka nebo firma, do které stále dáváte peníze, abyste odvrátili ten krach. Takže do vyčerpání prostředků oni o to budou bojovat, protože jsou to někomu dlužni. Nemohou dopustit, aby někdo řekl - vy jste neudělali maximum pro to, abyste to zachránili, tedy vy jste se na zkáze tohoto projektu podíleli a dostáváte proto černý puntík.

Rumla by pravděpodobně ještě před rokem ani nenapadlo, že bude členem Strany zelených. To je jasné. Bojují o přežití toho subjektu. Myslím ale, že ten zánik je neodvratný a jak je vidět, tak mobilizovali poslední želené rezervy proto, aby jejich investice nepřišla vniveč. Protože by vypadali jako hloupí Honzové před těmi svými zaměstnavateli. Ale to si zaslouží, protože oni sice velmi pěkně mluví a té politice také jakoby rozumí, ale on žádný strom neroste do nebe...

Ani Topol...
Prosím?

Ani Topolánek. Jaká byla vlastně jeho role? Petr Hájek o něm v knize Smrt ve středu tvrdí, že v ODS to byl zase on, kdo tuto stranu napojil na neokonzervativní kruhy.
Já myslím, že Topolánek vůbec nevidí tak daleko. Ten vidí maximálně někam do zahraniční země na výpis svého tajného účtu a šlo mu akorát o to, aby se nabalil. Nemyslím si, že on byl hybatelem. Hybatelem byl Vondra, za zkázou ODS stál Vondra. Možná, že likvidace ODS nahrála vzniku TOP 09. Ne že by ale ten plán byl cíleně zlikvidovat ODS a paralelně vytvořit TOP09, která by převzala její roli, kde by ale bylo mnohem více kontroly z těchto kruhů. To si nemyslím. Myslím si ale, že krysy opouštějí potápějící se loď. Poté, co selhala v určitých otázkách KDU-ČSL, tak se dal Kalousek dohromady s "pravdoláskou", aby spolu udělali, co udělali. Aby nabídli nějaký záchranný kruh v případě, že by se loď ODS potopila.

Zmínil jste "pravdolásku". Tak se říká příznivcům prezidenta Havla. A ti jakoukoli kritiku do svých řad shazují otázkou - co je špatného na pravdě a lásce? Co je špatného na pravdě a lásce?
Na pravdě a na lásce samozřejmě není nic špatného. Ten paradox - a každý, kdo toto sousloví používá pejorativně, tomu rozumí - je v tom orwellovském duchu, že podle Orwella je v jím vylíčené distopii mír válkou, svoboda otroctvím a nevědomost sílou. Prostě oxymora. Tak si myslím, že právě to je ten vtip, proč se používá termín pravdoláska. Ať už to někdo dělá záměrně, protože zná Orwellův román 1984 a nebo protože to cítí a vidí. Že někdo, kdo se ohání pravdou a láskou, přitom způsobuje nenávist, kamarádí se s ženskou, která říká, že půl milionu dětí, kteří zemřeli v důsledku nějakého embarga, je v pořádku, že to za to stojí - myslím tím Madeleine Albrightovou, která toto řekla do televize v pořadu 60 Minutes a zmiňuje to i ve svých memoárech... Nebo někdo, kdo říká, že bombardování civilního obyvatelstva v Jugoslávii je humanitární, to jsou lidi, kteří rozhodně termín pravda a láska zprofanovali. Za to si mohou oni sami, že když dnes někdo řekne pravdoláska, že to řekne s úšklebkem. Tito lidé, kteří se tady sdružovali pod praporem pravdy a lásky, ho totálně pokáleli lží a nenávistí.

Děkuji za rozhovor

 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama