Vědci: Zbraně s řízenou energií proměnily WTC 11. 9. 2001 na nanočástice

13. dubna 2010 v 1:17 |  9/11PhDr. Michael Salla se ve svém článku "Tajné operace z 11. 9. 2001 a exopolitická perspektiva" zmiňuje o "čtyřech exopolitických faktorech týkajících se použití technologií na modifikaci počasí, které bývalý ministerský předseda William Cohen potvrdil, že existují již v roce 1997." Michael Salla se odvolává na tyto technologie modifikace počasí, které zahrnují zbraně s nasměrovanou energií, která podle důkazů, byla použita - využívajíc počasí k válečným účelům a seismickým tajným operacím, jako byly indonéské tsunami 26. 12. 2004; při zemětřesení v Číně 12. 5. 2008; při zemětřesení na Haiti 12. 1. 2010; a při zemětřesení v Chile 27. 2. 2010.

Dr. Judy Wood, bývalý výkonný profesor při Clemensově univerzitě, předložil přesvědčující důkazy, že zbraně s řízenou energií proměnily fyzickou hmotu Světového obchodního centra (WTC) na nanočástice procesem oddělování molekul. Dr. Wood demonstruje jasný důkaz, že nemůže být přijato za oficiální vysvětlení Komise z 11. 9. 2001, ani alternativní teorie vojenských letadel, řízených raket, nebo jiných projektilů, které zasáhly budovy WTC, a to ani řízenou demolici způsobenou pouze "vyspělým explozivním nano-termickým kombinovaným materiálem nalezeným v prachu WTC", ani jen mininukleárním výbuchem 4 generace.

V článku Washington Times z 22. 2. 2010, Richard Gage, sanfranciský architekt a zakladatel neziskové společnosti "Architects & Engineers for 9/11 Truth", uvádí: "Vládním úředníkům bude oznámeno, že "neoznámení zrady/zločinu", US kód 18, je vážný federální přečin, který vyžaduje, aby ti s důkazem velezrady podali žalobu. Takové následky jsou ohromné a mohou mít podstatný dopad na nadcházející soud s Khalid Shaikh Mohammudem."

Dokumentární důkazy o použití zbraní s řízenou energií na WTC

1. Seismický záznam: Množství energie zapsané v seismických záznamech dne 11. 9. 2001 a zřícení budov WTC se neshoduje s masou stavebního materiálu zahrnutého ve zřícení, ani téměř volný pád hroutících se budov. Seismické záznamy demonstrují událost v rozsahu kosočtvercové tlakové vlny. Kde bylo dunění, které by doprovázelo pád budov WTC?

2. Kinetická energie: Dvě robustní budovy se statnou výztuhou s ocelových svazků by uvolnily značné množství kinetické energie z padajících budov - to by byla veškerá energie, která by šla do konstrukce budov WTC. Uvolnění takového množství energie není zobrazeno ve fyzikálních důkazech seismického záznamu. Do jakého fyzického procesu tato kinetická energie šla?

3. Rozklad molekul: Zřícení budov WTC vyrobilo tu nejvyšší hmotnost na jednotku objemu velmi jemných částeček (nanočástic) jaké kdy byly naměřeny ve vzorcích vzduchu ve Spojených státech. To spotřebuje obrovské množství energie při rozkladu nebo zničení molekulárních svazků oceli, betonu a dalších stavebních materiálů, které byly "rozprášeny" do velmi malých částeček během zhroucení budov. Dr. Thomas Cahill oznámil, že toto je největší hmotnost na jednotku objemu kovů, jaká kdy byla naměřena v americkém ovzduší, když po dobu pěti měsíců monitoroval ovzuší. Kov se ve stavebnictví používá, protože je velmi silný a vyžaduje to velké množství energie, aby vyprodukoval takovou jednotku velmi jemných částeček. Musel se toho účastnit mnohem energičtější proces jako je laser nebo energický paprsek, který uvolňuje soustředěnou a koncentrovanou energii jako komplexní vlnové formy nezbytné k tomu, aby zapřičinily molekulární rozpad.

4. Fyzický důkaz zhroucení budov: Na videozáznamu, při zhroucení budov WTC, nastává jakási erupce připomínající emulzi jako "fontána na pití" - a suť či štěrk nedopadl na zem. Na záznamu se dokonce vypařily obrovské kusy hliníkových stavebních kolejí, když padaly volným pádem a nikdy nedopadly na zem.

5. Kontrolovaná demolice: Zhroucení budov WTC nebyla "řízená demolice" z následujících důvodů:
a) WTC a kupa suti: ta by měla být 1/3 výšky budov WTC. Stopatrové budovy WTC byly po zhroucení vysoké asi jedno patro. Nějaký hasič na videozáznamu ze zpráv řekl, že anténa, která byla na vrcholku budovy 1, byla na vrcholku hromady suti asi o výšce jednoho patra. Kupa trosek by měla být vysoká 35 podlaží, kdyby to byla konvenční řízená demolice.
b) Sutiny z WTC nikdy nedopadly na zem: to se vzpírá gravitaci, kam se poděly sutiny?
c) Stopy - geometricky kulaté díry: nedaleké či přilehlé kulaté díry o velikosti 24 stop v průměru byly ve stopách budov WTC 1 a WTC 2 a 60 stop hluboká geometricky kulatá díra byla uprostřed Liberty Street, blízko WTC. To je důkaz paprskovitých zbraní. Ve stopách po budovách WTC nebyly žádné úlomky, pouze holý prach, ve kterém byly kruhy.
d) Prach: Na videu, kde je vidět zhroucení, padá horní část a kaskádovitě se hroutí dolů z budovy následkem gravitační síly, ale předtím než dopadne na zem se vypaří a náhle jde vzhůru do atmosféry, jako antigravitační demonstrace. Nanočástice jsou tak drobné, že totiž nejsou vystaveny silám gravitace, takže se na velkých částech, při pádu dolů, odehrál molekulární rozklad, což je redukovalo na nanočástice (0,1 mikronů v průměru a menší), proto se náhle nechovaly podle dalších fyzikálních zákonů kvantové mechaniky. Během kolapsu je možné aplikovat mnohem více důkazů o tom, že šlo o zbraně řízené energie nebo o HAARP či zbraně, které využívají technologie paprsků.
e) Satelitní fotografie z 9. 11. 2001: Ty ukázaly, že se prach dostal do horní atmosféry, což musely být nanočástice a mohly být rozšířeny jinou technologií, protože velmi drobné částice - prach - by zůstal v troposféře a do dvou měsíců by spadl s deštěm jak známe z vyčerpávání uranu, který se již uvolnil z bitevních polí.
f) 1400 "opečených" aut: Ta, která byla umístěna bloky od budov WTC, byla nalezena s chybějícími klikami od dveří, chybějícími bloky motorů, na některých částech rozžhavenými a na jejich karosériích byla nějaká podivná rez.
g) Papír kolem aut nebyl spálený: Ať cokoli "vypařilo" motory a kliky u dveří 1400 aut, nezažehlo to křehký a zápalný papír ležící po zemi kolem aut. Jestli se bloky motorů a kliky u dveří selektivně vypařily, proč se také nevypařily karosérie aut?
h) Hromady aut spontánně hořely: Na videonahrávce, začala celá hromada aut spontánně hořet zároveň bez viditelné příčiny, nebyl to oheň, který začal v jednom autě a rozšířil se na ostatní.
ch) Rez se objevila okamžitě: Na fotografiích firmy FEMA, byla na autech a nákladních vozech silná rez na ocelových rámech - ocel nerezne a podléhá pomalému procesu oxidace, která má za následek reznutí kovu. Tato koroze se objevila okamžitě.
i) Sklepy WTC nepoškozené: Sklep nacpaný figurínami, které měly na sobě oblečení, byly ze sklepa vynášeny nepoškozené. Kdyby se stopatrová budova WTC zhroutila na svůj sklep a zanechala by hromadu suti ve výšce 35 pater, ze sklepa by nic nezbylo. Dokonce i auta v podzemí WTC byla po pádu budovy vytahována nepoškozená.
j) Profesor Cahill a jeho vzorky monitorující vzduch: Ty nejtvrdší a nejodolnější materiály se vypařily (ocel, beton atd.) a ty nejkřehčí materiály (papír) padaly z oken WTC jako vodopád a byly po zemi i o několik bloků zcela nepoškozené.
k) Náklady naložené půdy: Přímo po katastrofě WTC, země "doutnala" a následné snímky této oblasti firmy FEMA ukazují 130 sklápěček plných půdy (naplněných téměř po okraj korby) zakrytých plachtou, aby naložený prach v autech neviděli přihlížející na ulici; přijíždějí do areálu WTC, vysypávají zeminu a odjíždějí pro další. To se stalo dokonce ještě před tím, než začaly záchranné práce či úklid. Tyto hromady zeminy tam byly ponechány asi týden a každý den se podle následných fotografií vršily. Půda "doutnala", což trvalo až do března 2002 (po 8 měsíců).
l) Rozpadlé boty: Boty záchranných pracovníků se po dvou hodinách rozpadly. Museli si každé dvě hodiny vzít nové - efekt molekulárního rozkladu. Nebylo to od ohně, protože jejich kůže nebyla poškozena.
m) Během deště zem nedýmala: Na místě WTC po 99 dní pokračovalo "doutnání", ale když pršelo, doutnat přestalo. Kdyby to byly hořící plameny, déšť by zapříčinil páru z ohřívání dešťové vody.
n) Železo versus ocel: Společnost USGS analyzovala minerály ze rzi na ocelových prutech a železných předmětech z WTC. Nezabývali se ovšem otázkou, že "ocel nerezne" a vyhnuli se jí tím, že se odvolávali na zrezlé ocelové pruty v hromadách suti jako na "železné pruty" a udělali minerální analýzy železitých minerálů produkujících oxidaci.
o) Oficiální vzorek údajů nespolehlivý: Snímky spektrální absorbce WTC naznačovaly průměrnou velikost částic, která byla asi 1 mikron, který je vystaven gravitaci a spadl by s budovou. USGS však nesebírala tolik vzorků prachu a sesbírané vzorky jinými agenturami se s nimy neshodovaly. Žádné vzorky nebyly sesbírány z opálených aut.
p) Důkaz o zbrani s řízenou energií: Důkaz použití zbraně s řízenou energií byl přítomen na vrcholku budov WTC, když se "napěnily" před tím, než se budovy sesunuly. "Napěnění" na videu předcházelo zhroucení obou budov, dokonce i budovy 7. Larry Silverstein, při svém výroku k hasičům "Strhnout", pravděpodobně měl na mysli řízenou demolici. Barevné změny a modifikace na přenosu ze zpráv při srovnání s jinými fotografiemi/videem vrcholku budov naznačují "upravování" snímků. Když byl zničen Seattle Dome kontrolovanou demolicí, prach způsobený destrukcí se nedostal výše než na vrchol budovy. Prach z WTC se dostal do horní atmosféry téměř okamžitě, což ukazuje na velmi drobný atmosférický prach o velikosti 0,1 mikronu a méně, ve skutečnosti menší než atmosférický prach, který zůstává hlavně v troposféře.
q) Inkriminované "napěnění": budova 7 se "napěnila" dokonce ještě před tím, než se zřítila budova 2 WTC stojící těsně vedle ní.
r) Freonové nádrže: Z budovy WTC byly odstraněny velmi zvláštní velké nádrže a společnost OSHA učinila jakési pseudo-vyjádření ohledně toho, jak a proč je odstranili. Byl ke shození budov WTC použit freon? Jeden newyorský policista, se kterým se sešla badatelka Cindy Sheehan, byl v budově 7 WTC zraněn a odnesen na nosítkách, řekl, že jeho oči byly něčím pokryté, takže nic neviděl, když opouštěl budovu. Oznámil však, že byl ale schopen spatřit mrtvá těla ležící všude na podlaze, když byl vynášen ven - předtím, než se budova 7 zřítila. Bylo to díky zadušení freonem pronikajícím skrze ventilaci jako nedávno v Rusku při skáze ponorky?
s) Kam se poděla většina těl z WTC? Lékaři z pohotovosti dr. Tony Daher a dr. Lincoln Cleaver byli v televizních zprávách 11. 9. 2001 zpovídáni ohledně obětí. Řekli, že nebyly žádné další oběti po poledni 11.9. Žádné další oběti na pohotovost nedorazily. Hasiči neviděli žádná těla, ale hovořili o anténě z vrcholku budovy 1, že byla na zemi na vrcholku hromady suti asi o výšce jednoho patra.
t) Žádný oheň v budovách: William Rodrigues, správce domu WTC, řekl, že v budovách nebyl oheň. Vedl záchrané snahy, zachraňoval zraněné pracovníky a měl klíče ke každému zámku v obou budovách.
u) Livermorská demonstrace laboratorních paprskovitých nukleárních zbraní:
V roce 1955 byla vynalezena mikrovlná trouba a ta byla předlohou pro paprskovité zbraně. V létě 1990 pozoroval jeden badatel uprostřed noci demonstraci laserového střediska Livermore Shiva. Asi 16ti stopový jantarově zbarvený paprsek byl vystřelen přímo do nebe z laboratoře, během této demonstrace byly všechny lety v té době odkloněny na 10ti kilometrový rádius. Když se badatel zeptal promujícího studenta na laserovém středisku, co se to snaží dělat, řekl: "Dělají hvězdu." Badatel věděl, že to nemůže být pravda, protože lasery používají molekulární rozpad materiálů, aby uvolnily obrovské množství energie jako velmi pokročilé a komplexní vlnové formy. Středisko Livermore bylo již delší dobu zapletené do vývoje HAARP (zbraně řízené energie) od roku 1978 v tajné spolupráci se Sovětským svazem a také do vývinu pokročilé paprskovité zbraně.
v) Zřícení mostu v Minneapolis 1. srpna 2007: zmíněný badatel uvádí: "Podobnosti s katastrofou WTC jsou na první pohled patrné. Každý segment mostu selhal přesně ve stejnou chvíli, místo aby po prvním kolapsu nastal domino efekt následovaný normálním pádem podle zákona inženýrství.

Alfred Webre, 23. 3. 2010
překlad Karel Rašín

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 lesov lesov | 3. června 2010 v 19:13 | Reagovat

"V roce 1955 byla vynalezena mikrovlná trouba..."
Radiační troubu měli už němečtí vojáci v Rusku za WW2.
Celý článek spíš připomíná hoax, určený pouze k diskreditaci ostatních neoficiálních, nevládních teorií.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama