Rakouská soudkyně se snaží umlčet alarmistku Jane Bürgermeister tím, že na ní uvalila soudní dohled

26. srpna 2010 v 13:44 |  Pandémia chrípky, očkovanie

Pozn. jm: Pokud byste nevěděli, kdo je Jane Bürgemeister, je to ta odvážná rakouská novinářka a blogerka, jejíž alarmové články pomohly spustit lavinu odporu proti povinnému očkování proti tzv. prasečí chřipce. Nyní ji režim trestá za tento její postoj. Hrozí naprostý zákaz její činnosti a ochranný dohled soudu.

Rakouská soudkyně, která byla načapána při nezákonném jednání, včera nařídila, aby byla Jane Burgermeister dána pod dohled soudu, v rámci kroku, který by měl vyústit v to, že Burgermeister bude zbavena všech základních svobod a práv, včetně práva vlastnit a práva zastupovat sebe sama u soudu.

Tento krok přišel dnes, poté, co byl Jane Burgermeister udělen souhlas nahlédnout do spisů soudu v Hietzing v Rakousku, týkajících se správy nemovitostí jejího otce - a včera již dokumentární důkazy o manipulaci se spisem, záznamy, že mnoho dokumentů, faxů a e-mailů potvrzuje nezákonné jednání, podvody a falešná svědectví, chyběly.
Burgermeister následně poslala fax asi o dvaceti stranách, uvádějící konkrétní chybějící dokumenty, včetně kopií, a zažádala, aby tyto dokumenty byly do soudního spisu vráceny.
To byl krok, který očividně tak vyděsil magistru Michaela Lauer, že okamžitě napsala dopis soudu do místa, kde Jane Burgermeister žije, ve vídeňském Döbling, a žádala tamní představitele, aby začali s procesem s cílem uvalit na ní soudní dohled.

To byl Burgermeister připravilo o její základní práva, včetně práva provozovat svůj blog, pokud ji to její kurátor zamítne.

Jane Burgermeister se o tomto kroku dozvěděla teprve tehdy, když se brzy ráno ve středu dostavila k soudu, aby tam shromáždila další důkazy o chybějících dokumentech.
Mezi dokumenty, které si sebou přinesla a u kterých zažádala, aby byly do spisu zahrnuty, byly faxy a dokumenty, které prokazovaly, že dr. Stephan Pflugbeil, lékař z nemocnice Lainz, zažádal o opatrovnictví její tety okamžitě poté, co zažádala o nahlédnutí do spisů dokazujících porušování práva.

Pflugbeil měl v plánu poslat starou tetu Burgermeister do starobince Schloss Liechenstein Kralik za Vídní, a za přemrštěnou cenu - ale aniž by ji o tom informoval, a rovněž v rozporu s předešlou písemnou dohodou, ve které její teta vyjmenovala domovy důchodců, do kterých si přála být umístěna.

Cena za pobyt v domově měla být stržena z hodnoty nemovitostí její tety.
Místo aby umožnil Jane Burgermeister do spisu nahlédnout, dr. Pflugbeil zažádal o soudní dohled nad její tetou raketovou rychlostí - a soudkyní, na kterou se obrátil, byla magistra Micheale Lauer ze soudu v Hietzing, stejná soudkyně, která nyní zažádala o to, aby pod soudní dohled byla umístěna Jane Burgermeister a aby byla připravena o základní práva, včetně svého práva zažádat u soudu o náhradu.

Jen díky tomu, že Lauer nedokončila papírování, aby mohl být jmenován opatrovník její tety, byla Jane Burgermeister schopna, za pomoci písemného a ústního svolení své tety a za pomoci ombudsmana nemocnice, získat přístup k nemocničním záznamům své tety.
Nahlédla do spisů, které měly být údajně "kompletní", a zjistila, že její fax uvádějící důkazy o nezákonném jednání v souvislosti se Schloss Liechtenstein Kralik chybí. To znamenalo, že neexistovala žádná příčinná souvislost mezi jejím faxem předkládajícím důkazy, že její teta byla podvodně okradena, a žádostí o ustavení opatrovníka, který měl spravovat veškeré tetiny nemovitosti, podanou stejnou osobou.

Dr. Pflugbeil dokonce řekl Burgermeister do očí, že o soudní dohled zažádal pouze proto, aby se ochránil před žalobou.

Jane Burgermeister našla také důkazy o systematické manipulaci s dokumenty ve spisech svého otce, když k nim konečně včera, v úterý, získala přístup. Faxy, e-maily a oficiální soudní dokumenty související s tímto případem byly odstraněny.
K dokumentům dokazujícím nezákonné jednání patří dopis od banky Lloyds TSB, kde se uvádí, že od právních zástupců, které Lauer přidělila, konkrétně dr. Erica Posveka a magistra Friedricha Hutze, nedostali žádný dopis, ve kterém by žádali o převod prostředků ve výši 60,000 liber z účtu u Lloyds jejímu otci do Rakouska.

Právní zástupce Hutz Burgermeister po telefonu řekl, že o převod peněz žádal písemně třikrát. Kopie odeslaného dopisu ukazuje, že obsahuje číslo účtu.
Při telefonátu s lidmi z Lloyds se zjistilo, že Lloyds nemůže jen podle bankovního účtu najít žádný dopis, což silně naznačuje, že žádny dopis odeslán nebyl.
K dalším chybějícím e-mailům patří důkazy, že obnovila pojistku na dům poté, co byla chybně zrušena.

Soudkyně Lauer uvedla při žádosti o soudní dohled nad Jane Burgermeister zcela podvržené důvody, dokument, u kterého Lauer očividně nepředpokládala, že Jane Burgermeister někdy spatří.

Když ji viděla den předtím Lauer si jasně myslela, že nebe je bez mráčku.
Lauer ve své žádosti o uvalení soudního dohledu nad Jane Burgermeister uvedla, že hrozí, že způsobí škody svým nemovitostem.

A to navzdory tvrdým důkazům, že Burgermeister se musela chopit iniciativy a aktivovat 12. března pojistku, který byla chybně zrušena, což zanechalo dům nepojištěným, a právní zástupce Hutz s tím neučinil nic, ani o tom neinformoval zúčastněné strany e-mailem nebo telefonicky.
Navíc byla Burgermeister jediná, kdo úspěšně kontaktoval banku Lloyds TBK a získala souhlas k přezkoumání dokumentů potřebných pro ovlivnění převodu financí v souladu se soudním nařízením.

Což má k poškozování nemovitostí daleko, a proto Burgermeister může prokázat, že bránila výrazné ztrátě, plynoucí z nedbalosti, a to v nejlepším případě, právních zástupců.
Navíc Lauer podvodně tvrdí, že Burgermeister žádala "vždy o nové ocenění mnoha nemovitostí, i když existoval soudní odhad", což naznačuje, nemá rozum.
Ale jak e-maily a další dokumenty ukazují, existují pouze dvě nemovitosti, a Burgermeister zažádala o druhý odhad obou těchto nemovitostí poté, co byla podána žádost o druhý odhad jednou z dalších stran.
V e-mailu výslovně uvádí, že žádný druhý odhad nechce, ale má být znovu odhadnuta jedna nemovitost, pak by měla zároveň být odhadnuta i ta druhá, aby se zajistila objektivnost.
Musela tuto žádost opakovat stále dokola, protože jak ukazují e-maily, právní zástupce Hutz je ignoroval.

V dalších měsících Burgermeister nežádala o stále nové odhady, jak tvrdí Lauer, ale musela neustále zasílat stejnou žádost.
Burgermeister nakonec před deseti dny zjistila, že Hutz neplánoval u těchto dvou nemovitostí žádný dohad, v rozporu s jeho předešlými výroky, a zažádala, aby byl jmenován kompetentní právní zástupce.

Místo aby učinila pouze toto a jmenovala právního zástupce, který dělá svoji práci, nebo provedla druhý odhad těchto dvou nemovitostí, což by byla správná právní cesta, soudkyně Lauer předala nemovitosti soudnímu úředníku, který může nařídit nucený prodej aktiv pod cenou.
Zajímalo by mne, kdo z toho bude mít prospěch. Hádejte.
Dokonce i když se Jane Burgermeister se svými bratry vždy nesetkává tváří v tvář, vypořádání nemovitostí její matky, Joan McGoldrick, včetně domu, v Anglii proběhla v letech 2004/5 hladce. Dům byl prodán a výnos byl rozdělen.

V Anglii proběhlo vypořádání nemovitostí rodičů hladce, ale v Rakousku by Jane Burgermeister mohla skončit tak, že bude připravena o veškerý svůj majetek a všechna svá práva, jednoduše proto, že se opovážila zdokumentovat tvrdé důkazy o nezákonném jednání pověřené soudkyně.
Jmenování soudního opatrovníka je krok, který obsahuje tak drastické okleštění práv člověka, že podle zákona se k tomu lze uchýlit pouze jako k "poslední možnosti", a provádí se to obvykle jen u velmi starých lidí.

Jakmile bude dána pod soudní dohled, nebude Jane Burgermeister schopna pokračovat ve své práci a odhalovat skandály jako novinářka, protože opatrovník má rozsáhlé pravomoci a může určit, co člověk smí a nesmí.
Jane Burgermeister psala pro Nature, The Scientist, British Medical Journal, jakož i do Guardian, Observer, American Prospect a European Voice.
Její tvrzení, že pandemie s prasečí chřipkou byla nafouknuta kvůli zisku, bylo posíleno zprávou, kterou nedávno vydala Rada evropského parlamentního shromáždění.
Proto má historii přesného informování.
Nemůže být proto pochyb, že Jane Burgermeister není příliš pomatená, aby mohla řídit svůj vlastní život a zastupovat sebe sama u soudu.

Tah se jmenováním opatrovníka je bezskrupulózním pokusem tuto novinářku a alarmistku umlčet.
Toto do očí bijící zneužití úřadu soudce vyvolá obavy, že Rakousko se stalo rozvojovou zemí, banánovou republikou, kde již žádná vláda zákona nepanuje.
Vládní představitelé okrádají své občany o jejich aktiva beztrestně, a pak tyto lidi dávají pod soudní dohled kdykoliv, kdy oběť začne podnikat právní kroky, aby mohli v tomto okrádání nadále pokračovat.

Soudce načapán při manipulaci se spisy, aby získal větší kontrolu nad nemovitostmi, může prostě nařídit, aby osoba, která našla důkazy, byla dána pod soudní dohled a připravena o všechna práva a všechny možnosti podniknout jakékoliv právní kroky.
Bude trvat několik dní, než soud v Döbling projde papírováním, které bude následovat po žádosti Lauer. Jane Burgermeister představitelům Döbling předloží, mimo jiné, dokumenty, fakta a záznamy, které silně poukazují na to, že jmenování jejího kurátora je Lauer nestoudně a nechutně zneužito, aby ututlala důkazy o svém podvodu.

Pokud je soudci v Rakousku umožněno zneužívat svoji moc tak flagrantně a nutit lidi akceptovat soudní dohled, aby ututlal důkazy o svých vlastních zločinech, není nikdo v Rakousku v bezpečí.
Nikdo, kdo de do nemocnice ve vysokém věku není v bezpečí. A nikdo, kdo si stěžuje na zkorumpované představitele, si nemůže být jist, že nebude připraven o svůj majetek a základní práva právě těmito zkorumpovanými představiteli.

Ať již v Kanadě, nebo v Rakousku, všude vidíme, jak byla vláda zákona narušena.
Šokující scény z Toronta ukazují zdivočelost policejních složek, vytahujících občany z davu, házení na neoznačená auta a jejich zadržování v podmínkách připomínajících Guantanamo, poté, co jim byly těmto složkám uděleny tajné pravomoci.

Na schůzce G20 v Kanadě se nejvyšší vládní představitelé a Bilderbergiáni zavázali, že budou okrádat své populace v Evropě a v USA tím, že skrouhnou státní rozpočty, aby mohly zaplatit úroky bankám za nadhodnocený papírový dluh.

Otec Jane Burgermeister měl doktorát z ekonomiky a byl schopen celý podvod vysvětlit.
Ale ani on nebyl připraven na korupci v Rakousku a v Evropě v r. 2010.
Je skandál, že člověk, který shromáždil tvrdé důkazy o nezákonném jednání ze strany soudce, bude stejným soudcem připraven o svá nejzákladnější práva a svobody, prostřednictvím zneužití institutu soudního opatrovnictví.

Také v nacistickém Německu mohli být lidé připraveni o všechna svá práva, uvězněni a zabiti, na základě nevyzpytatelných nařízení vládních představitelů.
Probuď se Evropo! Probuď se!

Jane Burgermeister

Zdroj translation OSUD.cz 2010
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jar-Jar-Bings Jar-Jar-Bings | 30. srpna 2010 v 0:30 | Reagovat

A že vraj demokracia a sloboda slova?!

2 marek marek | 17. ledna 2011 v 11:22 | Reagovat

zajimalo by mne jak situace pokracuje

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama