Září 2010

Inside Undercover In North Korea - (dokument EN)

7. září 2010 v 10:47 Ostatni
Join National Geographic's Lisa Ling as she captures a rare look inside North Korea - something few Americans have ever been able to do. Posing as an undercover medical coordinator and closely guarded throughout her trip, Lisa moves inside the most isolated nation in the world, encountering a society completely dominated by government and dictatorship. Glimpse life inside North Korea as you've never seen before with personal accounts and powerful footage. Witness first-hand efforts by humanitarians and the challenges they face from the rogue regime.


Kafkovský výslech u soudu ve Vídni: Jsou za tím peníze od firmy Baxter?

6. září 2010 v 13:31 Pandémia chrípky, očkovanieLidé si myslí, že soudci dělají svá rozhodnutí na základě důkazů, dokumentů a faktů, ale pro soud ve Vídni-Döblingu to evidentně neplatí.

Jakýsi e-mail od neznámé osoby se zdál být podkladem pro rozhodnutí jmenovat mi poručníka a zbavit mě co nejrychleji všech mých občanských práv poté, co jsem dnes v 10 hodin dopoledne přišla k soudu ve Vídni-Döblingu na výslech, vedený soudcem Dr. Hannesem Wingem.

Bylo mi řečeno, že rozhovor bude pravděpodobně trvat jen 15 minut, a abych se neobtěžovala nošením dokumentů, protože už tam všechny jsou.

První otázka Dr. Wingeho k mé osobě v jeho prostorné kanceláři byla k mému překvapení na e-mail od osoby jménem Christina Braun, o níž jsem nikdy neslyšela, a která psala zřejmě o mé roli v případu pandemie prasečí chřipky.

Chtěl se jasně zaměřit na tento e-mail od Christiny Braun, a vypadalo to, že je odhodlán jmenovat mého poručníka bez odkladu, a dokonce se mne zeptal na jméno mého zplnomocněného zástupce. Odmítla jsem to s tím, že celý postup je nezákonný.

Vypadalo to, jako by měl naprosto ve všem jasno, a ani sebemenší zájem o kopii odvolání, které jsem podala před měsícem společně s doklady, jež prokazovaly, že všechny důvody soudkyně Michaely Lauerové pro jmenování poručníka v souvislosti s dědictvím po mém otci jsou falešné, i když právě to mělo být předmětem našeho rozhovoru.

Kopie ležely na stole, ale původní stránky prozradily, že přišly přímo z kopírovacího stroje a ležely od té doby nedotčeny, a to v případě, ve kterém má Dr. Winge udělat tak závažné rozhodnutí, týkající se mé budoucnosti, a dalo by se předpokládat, že bude studovat důkazy.

Musela jsem náléhat, aby se Dr. Winge podíval na důkazy, dokumenty, účty, e-maily a svědectví, jimiž soudkyně Lauerová tlačí na jmenování mého poručníka na základě falešných obvinění a ve snaze zahladit důkazy o své korupci.

A nakonec jsem musela strávit 2 hodiny v kanceláři tím, že jsem předložila Dr. Wingemu důkazy tak pádné, že je nemohl ignorovat. V některých případech i ta nejvrtošivější justice musí brát v úvahu realitu.

Dr. Winge nakonec laskavě souhlasil, že se podívá na dokumenty a prostuduje si důkazy. Já bláhová! Měla jsem dojem, že důkazy se zkoumají před výslechem a nikoliv až po něm.
Řekl, že by potřeboval tak měsíc, a pak by se mohl rozhodnout, jestli případ ukončí či nikoli.
Poukázala jsem na to, že bude muset uvést důvody pro své rozhodnutí, a že tyto důvody by měly mít nějakou oporu ve skutečnosti, a že jmenování mého poručníka mě má jen umlčet, a že to je dokonce trestný čin.

Vypadalo to, že namísto férového slyšení chtěl Dr. Winge zřejmě diskutovat pouze o irelevantním e-mailu od osoby, o které jsem nikdy neslyšela, a poté neprodleně směřovat k tomu, aby mne zbavil svéprávnosti..

Připomíná to falešná obvinění z trestných činů, jež vyfabrikovala zkorumpovaná státní zástupkyně Katja Wallenschewksi z dopisů Heinera Lohmanna a Christine Coteové, v nichž protestují proti mému pronásledování.

Zdá se, že cokoli, ať už je to podvržený e-mail nebo trestní stíhání, bude sloužit jako vhodná záminka k tomu, aby bylo možné nevěnovat pozornost evidentním faktům, a pokračovat ve falešném obviňování mé osoby.

Musím se ptát sama sebe: Proč rakouská vláda o mém případu tak zoufale mlčí? Proč riskuje takový skandál tím, že mě zbavuje mých práv? Každý, kdo čte tyto stížnosti a obvinění z trestných činů na internetu, vidí, že obvinění proti mně jsou buď banální, nebo lživá.

Být zbavena svých občanských práv z toho důvodu, že jsem údajně nezaplatila pojištění domu mého otce, když mám jako důkaz účet, kterým jsem platila (ačkoliv bylo úkolem soudkyně Lauerové a advokáta Hutze si to tak jako tak ověřit) - tomu se říká černá, velmi černá komedie. Vědět, že bych mohla být navždy zadržována, protože soudkyně Lauerová nepravdivě tvrdí, že "kladu stále nové požadavky pro vyhodnocení různých věcí" - to je jako zápletka románu Stephena Kinga.

To, co o mně říká soudkyně, jsou pomluvy.

Jedním z důvodů proč by mě rakouská vláda mohla tak zoufale potřebovat odstranit, je to, že zpráva Rady Evropy, vypracovaná britským poslancem Paulem Flynnem o humbuku kolem pandemie prasečí chřipky, je připravena k projednání v rakouském parlamentu na příštím zasedání, a to společně s ostatními parlamenty v Evropě. Také 220 poslanců požadovalo vyšetřování prasečí chřipky v Evropském parlamentu, i když až do teď to bylo zablokováno.

Možná se rakouská vláda bojí, že blížící se diskuse ještě jednou upozorní na incident, kdy bylo v únoru 2009 v Orth an der Donau společností Baxter kontaminováno 72 kilo vakcíny na sezónní chřipku. Vzhledem k tomu, smrtící virus ptačí chřipky musí být udržován v laboratořích s biologickou bezpečností 3. stupně, náhodná kontaminace může být prakticky vyloučena. Materiál byl zaslán do 16 laboratoří ve čtyřech zemích. Pouze ostražitý laboratorní technik v České republice zjistil virus po testování na fretkách.

Podala jsem žalobu proti Baxteru 8. dubna poté, co ze strany orgánů neproběhlo žádné smysluplné vyšetřování. Na kontrolu do laboratoře byl poslán veterinář. Státní zástupce zahájil šetření, které bylo zastaveno v září 2009.

Baxter přitom v únoru 2009 mohl vyvolat celosvětovou pandemii ptačí chřipky, což by vyvolalo masové očkování. Toto očkování proti pandemii může být dokonce povinné podle 6. stupně pandemie, vyhlášeného WHO.

Několik dní poté, co jsem podala žalobu, se v Mexiku záhadně objevila prasečí chřipka.
To, že virus prasečí chřipky byl medializovaný WHO a farmaceutickými společnostmi za účelem dosažení zisku, bylo potvrzeno v mezidobí předloženými důkazy ve zprávě Rady Evropy a studiemi, které se objevily v BMJ (British Medical Journal).

Mohlo by to být tím, že se Baxter a mezinárodní firemní zločinecký syndikát, který jsem obvinila z úmyslného spuštění pandemie za účelem zisku v dubnu 2009, cítí méně jisti svou schopností ustát vyšetřování.

Pouze asi 3% až 4% Rakušanů si nechalo aplikovat vakcínu proti prasečí chřipce navzdory obrovskému mediálnímu humbuku a nabádání ministra zdravotnictví Aloise Stögera. Asi 40% se nechává každý rok rutinně očkovat proti sezónní chřipce. Orgány zřejmě předpokládaly, že by se proti prasečí chřipce mohlo nechat očkovat 60 až 70 % populace.

Rakušané však neuvěřili klamavé reklamě. A vláda se musí obávat o svou schopnost nadále spinovat v celém případě pandemie prasečí chřipky i v případě ptačí chřipky firmy Baxter.
Jakékoliv vyšetřování Baxteru v souvislosti s únikem viru z února 2009 se zdálo být velkou hrozbou v době, kdy farmaceutické společnosti i vláda stupňovaly bezprecedentní očkovací kampaň.

Pokud by byl Baxter odsouzen za úmyslný pokus o rozpoutání celosvětové pandemie ptačí chřipky, mohlo by to zasadit smrtící úder celému farmaceutickému průmyslu a systému očkování na celém světě.

Zbavit se mě pomocí zbavení svéprávnosti na základě falešných a banálních obvinění a falešně mě obvinit z trestných činů, se může zdát jako lepší volba s ohledem na možné důsledky pečlivého vyšetřování Baxteru.

Velká publicita mého případu jim však stále bude znemožňovat, aby mě odstranili. Právní podklad neexistuje, jsou to jen vrtochy a výstřednosti justičního systému, které mohou ve věku internetu vést k tomu, že se tento systém zcela znemožní v očích široké veřejnosti.
Jakmile bude upuštěno od soudu o opatrovnictví, jsem rozhodnuta podat žalobu na náhradu škody, protože tohle neoprávněné opatrovnictví se skutečně scvrkává na pokus o nezákonné zadržování a umlčení whistleblowera.

(Whistleblower může být například investigativní novinář, detektiv vyšetřující hospodářskou trestnou činnost, v několika výjimečných případech náhodný svědek, naopak asi nejčastěji zaměstnanec problémové firmy, instituce nebo organizace, bývalý nebo k odchodu se chystající zaměstnanec nebo člen firmy, který odhalí a zveřejní nebo oznámí nepřijatelné chování zaměstnanců své firmy (členů své organizace) - zpravidla skrze média nebo subjektům, které mají moc, příležitost nebo schopnost přijmout nebo iniciovat nápravné opatření, např. úřadům. Pozn. překl.)

Čím déle se to vleče před tím, než se to nakonec uloží k ledu, a jinak to nemůže skončit, tím vyšší budou moje nároky na náhradu škody, a tím větší vznikne publicita kolem tohoto případu.
Případ Baxter je opět v centru pozornosti spolu s korupcí rakouského soudniho systému, který selhal při vyšetřování kontaminace 72 kilogramů materiálu na sezónní vakcínu proti chřipce s ptačím virem, jež mohla ohrozit lidi po celém světě.

Osobní poznámka: V posledních několika týdnech jsem pochopila, co skutečně znamenají slova "kafkovský" a "surrealistické. Být pronásledován zlovolným státem totiž není vůbec žádná legrace. To období pro mne bylo černou můrou, ale byla jsem ohromena výší podpory, jakou jsem měla od lidí po celém světě. Nemám čas odpovědět na všechny e-maily, běda, Dr. Winge mě nutí jít na registraci dokumentů atd., ale snažím se odpovědět na co nejvíce z nich. Podpora tolika lidí, také ze Švýcarska a z rakouského hnutí "My jsme změna", však byla opravdu úžasná a já cítím pokoru a vděčnost, že jsem zažila tolik velkorysosti, laskavosti a dobré vůle od tolika lidí po celém světě.

Převzato z Case about Bird Flu

Překlad: Aram

Foto: zdroj

Odsávání elektřiny z atmosféry se má stát zdrojem energie budoucnosti

6. září 2010 v 13:25 Veda a technika

Mohlo by to znamenat konec blesků za bouřky. Podle nové zprávy zveřejněné na setkání Americké chemické společnosti (ACS) je zdrojem energie budoucnosti sběr elektřiny přímo z atmosféry. Tak jako jsou dnes na střechách domů solární panely, mohly by se tam objevit jiné panely "odsávající" elektřinu přímo z atmosféry, které zabrání vytváření blesků. Vývoj nových panelů je nyní v počáteční fázi. 

"Náš výzkum má připravit cestu, aby se atmosférická elektřina stala alternativním zdrojem energie budoucnosti," řekl podle serveru ScienceDaily vedoucí výzkumu Fernando Galembeck, který si slibuje, že podobně jako fotovoltaické články by nové panely osvobodily domácnosti od placení účtů za elektřinu.

Galembeckův výzkum je zaměřen na podrobné popsání vzniku a šíření elektřiny v atmosféře. "Budeme moci navíc zabránit zbytečným obětem a škodám, které blesky způsobují," uvedl Galembeck, podle kterého blesky každoročně způsobují po celém světě tisíce úmrtí a mnohamiliónové škody.

Výzkum oživuje starou myšlenku geniálního vynálezce srbského původu Nikoly Tesly. Ovšem až do nynějška vědci neznali přesný proces, jak elektřina při kondenzaci vodních par na prachových částečkách nejen vzniká, ale především za jakých podmínek dochází k jejímu hromadění a uvolňování.

Galembeck se svým týmem laboratorně prokázal, že kapky mají při vysoké vlhkosti vlastní náboj, který jsou schopny přenášet i na další prachové částice, s nimiž přicházejí do kontaktu. "Máme jasný důkaz, že voda v atmosféře je schopná akumulovat elektrický náboj a přenášet ho. Můžeme tomu říkat hydroelektřina nebo vlhká energie," říká Galembeck.


Bude další humanitární bombardování?

6. září 2010 v 13:24 Kosovo

Ferdinand Peroutka
Ferdinand Peroutka

Ani po červencovém verdiktu Mezinárodního soudního dvora v Haagu, jenž o jednostranném vyhlášení nezávislosti Kosova prohlásil, že "nebylo porušením mezinárodního práva", se na problematické situaci tohoto bolavého místa Evropy mnoho nezměnilo. Rozhodně se nevyplnila předpověď skokového růstu počtu států, které pod vlivem haagského rozhodnutí kosovskou nezávislost uznají; k 69 státům ze 192 členských států OSN, které z víceméně utilitárních důvodů tento jednostranný akt uznaly, se od července nepřipojil ani jeden (53 států uznalo kosovskou nezávislost v roce 2008, 11 v roce 2009 a pouze 5 do července 2010).

Ostatně v Haagu se nerozhodovalo o legálnosti svévolného odtržení jihosrbské provincie Kosovo od Republiky srbské, ale o textu deklarace z února 2008, kterým to bylo v Prištině vyhlášeno. O tom, zda vlastní zábor svrchovaného srbského území kosovsko-albánskými separatisty byl či nebyl legální, zřejmě bude rozhodovat Valné shromáždění OSN v září. Stanovisko Mezinárodního soudního dvora bude mít pro OSN jen poradní váhu. A výsledek jednání v plénu OSN je značně nejistý. Plénum patrně bude pod tlakem států, které Kosovo již uznaly, v čele s USA, Británií, Německem a Francií. Ale jestliže dosud Kosovo neuznalo 123 (64 %) členských států OSN, je to tím, že stále více zemí chápe, že současný status quo v Kosovu je z dlouhodobého hlediska neudržitelný.

Mise EULEX

Mise EULEX Srbové kontrolují patnáct procent kosovského území a Albánci nemají ekonomické ani vojenské prostředky, jak toto teritorium plně ovládnout. V Kosovu je pětačtyřicetiprocentní nezaměstnanost a Bělehrad může kdykoli zastavit zásobování kosovského území elektrickou energií. Převážná většina jednotek KFOR se stahuje, což vyvolává obavy z připojení Kosova k Albánii. Také mírová mise Evropské unie EULEX nemůže donekonečna chránit srbské menšiny v centrálním a jižním Kosovu. Na srbské návrhy na výměnu území však Priština nechce slyšet. Ke slovu se přihlásila i dosud neznámá "Aliance obcí z autonomní provincie Kosovo a Metohije", která připravuje vyhlášení nezávislosti severní oblasti Kosova. V zásadě by šlo o stejný krok, jaký podnikli albánští separatisté před dvěma lety. Jestliže tehdy bylo podle etnických principů vyhlášení samostatnosti Kosova legální, nemůže být vyhlášení nezávislosti kosovského severu podle týchž principů dnes nelegální.

Zdá se ovšem, že elementární logikou kosovští Albánci naprosto pohrdají. Priština je připravena použít "na obranu své územní celistvosti" i sílu, což je prý projednáno s představiteli USA, Británie, Německa, Francie a Itálie. Zajímavé je, že když se Svazová republika Jugoslávie v roce 1999 snažila na obranu své územní celistvosti použít sílu, byla právě těmito státy označena za útočníka. Třebaže se nyní Bělehrad od přípravy vyhlášení nezávislosti severního Kosova distancuje, není pravděpodobné, že by v případě napadení kosovských Srbů kosovsko-albánskou armádou nepřišel svým krajanům na pomoc. Potom se může kosovský konflikt znovu internacionalizovat a vzhledem k tomu, že klíčové posty v zahraniční a bezpečnostní politice EU zaujímají takoví politici jako Javier Solana a baronka Ashtonová, není vyloučena ani obdoba "humanitárního" bombardování civilního obyvatelstva z roku 1999.

Demonstrace proti uznání Kosova
Demonstrace proti uznání Kosova

Nazývejme věci pravými jmény: 69 států (včetně Česka!) podporou odtržení Kosova de facto posvětilo bezprecedentní loupež výsostného území suverénního státu, a to v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 z června 1999 o řešení kosovské krize na základě zachování suverenity a územní integrity Svazové republiky Jugoslávie. Uznáním nezávislosti Kosova tyto státy v podstatě přispěly k obnovení stavu nastoleného v dubnu 1941 Adolfem Hitlerem, který Kosovo oddělil od jugoslávského království a spolu s částí Makedonie a Černé Hory připojil k Velké Albánii - loutkovému státu pod kontrolou fašistické Itálie. Schválením odtržení Kosova tyto státy navíc přispěly k vytvoření precedentu pro jakoukoli anexi jakéhokoli území. Promptně to využilo Putinovo a Medvěděvovo Rusko k přepadení a okupaci téměř pětiny Gruzie. Pravdu má bývalý zvláštní zpravodaj Komise pro lidská práva OSN pro Jugoslávii Jiří Dienstbier, když říká: "Kdo podporuje nezávislost Kosova, nemůže být proti nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie". Tím se ovšem světové společenství dostalo někam, kde vůbec nechtělo být - k popření dosažené civilizační úrovně a příklonu k hrubému barbarství. I proto lze podporu albánské loupeže srbského Kosova chápat jako nejzávažnější morální selhání Západu od skončení druhé světové války.

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg Je samozřejmě na členských zemích OSN, jak se k násilnému rozbíjení legitimně uznaných států, ať už je to Srbsko nebo Gruzie, postaví. Bude záležet i na kritické sebereflexi politiků, kteří podlehli neoimperiálním tlakům, ať už vlády USA nebo Ruska, a podpořily či pasivně přijaly nezákonné akty přisvojení cizích území terorem polovojenských skupin, jako v případě Kosova, nebo vojenskou silou, jako v případě Gruzie. Je nehynoucí ostudou Česka a české diplomacie, že se k vyslovení souhlasu s rozbitím srbského státu muslimskou kosovsko-albánskou menšinou jako ministr zahraničí propůjčil i člen šlechtického rodu Schwarzenbergů, jehož předek Adolf Schwarzenberg roku 1599 obdržel za vítězství nad Turky v bitvě u Rábu titul říšského hraběte a polepšení erbu. Dnes by pan říšský hrabě nepochybně musel žoviálnímu panu knížeti - podle jeho vlastních slov - "nakopat zadek".


Klaus promluví v OSN o globální vládě. Setká se i s Obamou

6. září 2010 v 13:02 | Lukáš Petřík |  NWO, Illuminati, Bilderberg

Ilustrace

Prezident Václav Klaus bude ve dnech 21. až 27. září ve Spojených státech. Hlavním účelem cesty je návštěva Valného shromáždění OSN v New Yorku, kde Klaus pronese projev. Společně s ním sídlo Spojených národů navštíví i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
Na akci bude přítomen i americký prezident Barack Obama, který uspořádá recepci pro hlavy států, jíž se zúčastní i český prezident. Informaci potvrdily ParlamentnímListům.cz tři zdroje z Kanceláře prezidenta republiky.

Předseda 65. zasedání Valného shromáždění OSN, švýcarský křesťansko-demokratický politik Joseph Deiss, stanovil jako hlavní téma debaty jak může OSN přispět ke globální vládě. Prezident Klaus by se měl tématu držet a velmi pravděpodobně bude k možnému vytvoření globální vlády hovořit velmi kriticky.

Klaus je proti světovládě
Český prezident totiž již během minulého projevu na půdě OSN z 23. září loňského roku řekl: "Nenechme se oklamat, že větší vládní regulací nebo úsilím o tzv. global governance světové ekonomiky bychom mohli předejít ekonomickému kolísání a jeho dopadům".
Ve své eseji "Těžké časy liberálů" z července letošního roku prezident zase uvedl, že "v mezinárodních vztazích je stále více potlačován stát a jeho suverenita a vítězí evropský komunitarismus jako zvláště úspěšná odnož různých globalizačních doktrín. Jakýkoli náznak úsilí toho či onoho státu o posílení své suverenity je označováno za nacionalismus. Výrazně posiluje celosvětová víra v něco tak absurdního, jako je global governance".

Vzpomínka na mladá léta
V OSN prezident také povede různá bilaterální jednání s hlavami ostatních členských států. Mimo to bude mít prezident projevy i na několika amerických univerzitách. Ve středu 22. září promluví například ve Washingtonu na Johns Hopkins University o hospodářské krizi a jejích důsledcích v Evropě.

A v pátek 24. září bude prezident hostem Cornell University poblíž města Ithaca ve státě New York. Pro Klause má tato návštěva i osobní podtext, neboť zde byl na přelomu roku 1968 a 1969 na stáži jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV.


Alarmistické bububu

6. září 2010 v 13:00 | Jan Gregar |  NWO, Illuminati, Bilderberg

Ilustrace

Od nepaměti platí, že strach je nejlepší prodejní artikl a že nejhorší smrt je z vyděšení. Takže se dobře připravte na další a další alarmistické strašení. Vhodných témat je nekonečná řada. Loni to bylo horké léto, letos to bude chladné léto.

Povodně jsou evergreen. Neudržitelný blud o globálním oteplování vystřídalo strašení klimatickými změnami (a proti tomu nelze primárně nic namítnou, protože klima se opravdu mění neustále, že...). V příštím roce budou hitem solární bouře.

Takže až opět uslyšíte našimi mediálními nedouky a poplety aktivně šířenou zvěst převzatou od nejserióznějších vědců a politiků (třeba těch z CRU a z Římského klubu), že se blíží neodvratný a nyní už určitě zcela definitivní konec a že jediná záchrana je dobrovolné odevzdání osobní svobody a prosperity ve prospěch globálního řízení, tak si vzpomeňte na toto video:Nechali se očkovat proti prasečí chřipce, teď propadají spánku

6. září 2010 v 12:58 | ČTK |  Pandémia chrípky, očkovanie
Agentura Evropské unie pro ochranu lidského zdraví se rozhodla prověřit podezření, že je souvislost mezi vakcínou Pandemrix proti takzvané prasečí chřipce a narkolepsií, tedy chorobnou spavostí projevující se záchvaty krátkého spánku. Vakcína Pandemrix se používala i v Česku.

V brněnské Dětské nemocnici očkují proti prasečí chřipce
foto: Monika Hlaváčová, MF DNES

V brněnské Dětské nemocnici očkují proti prasečí chřipce
Evropská lékařská agentura EMA uvedla, že například ve Finsku a Švédsku se objevilo několik případů narkolepsie u lidí, kteří byli očkováni přípravkem Pandemrix britské firmy GSK (GlaxoSmithKline). Ve Franci i se hovoří o šesti případech u tří dětí a tří dospělých.
EMA schválila používání pandemrixu loni v září a očkováno bylo kolem 30 milionů Evropanů.
Firma GSK se rozhodla vést vlastní vyšetřování případné souvislosti mezi svou vakcínou a narkolepsií. Zdůraznila přitom, že případů je málo a jen v několika zemích a že o nějaké souvislosti nyní nelze hovořit.

Finský státní zdravotnický ústav THL již v úterý doporučil, aby se pozastavilo používání vakcín Pandemrix proti viru prasečí chřipky , dokud se celá věc neprošetří.
Česká vláda loni v srpnu objednala u firmy GlaxoSmithKline milion dávek pandemické vakcíny Pandemrix. Očkovat se však podle úřadů nechalo méně než procento populace, jen asi 66 tisíc lidí.

Narkolepsie největší sociální dopad ze všech poruch spánku, které trápí až 40 procent lidí. Poruchy zvyšují riziko deprese, nemocí srdce a cév, cukrovky či obezity, narkolepsie navíc vyřazuje pacienty z běžného života. Upadají několikrát za den nečekaně do spánku.
Nemoc však bývá málokdy poznána, a tak nedostanou vhodnou léčbu, vysvětlila začátkem roku profesorka Soňa Nevšímalová z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

Bill Gates a globální holocaust pod vlajkou OSN

6. září 2010 v 12:56 | Michal Semín |  NWO, Illuminati, Bilderberg

Ilustrace

Loni v květnu se uskutečnila schůzka předních světových filantropů a financiérů v New Yorku, svolaná Billem Gatesem, aby se poradili, jak sjednotit síly k překonání politických a náboženských překážek, zabraňujících v přijetí efektivních programů celosvětového omezení populačního růstu ve světě. Svojí troškou do mlýna mj. přispěli finančníci David Rockefeller Jr., Warren Buffett a George Soros, starosta New Yorku Michael Bloomberg, mediální magnát Ted Turner a televizní celebrita a vyznavačka hnutí Nového věku Oprah Winfreyová.

Bill Gates je většině lidí známý jen jako zakladatel počítačové firmy Microsoft. Již méně se už ví o tom, že dlouhodobě podporuje programy populační kontroly a že jeho nadace patří k nejštědřejším sponzorům organizací vyvážejících "kulturu smrti" do rozvojového světa. V tomto duchu byl vychováván i svým otcem, jenž vedl jednu z poboček propotratové organizace Planned Parenthood.

Otec Davida Rockefellera John sponzoroval prostřednictvím Kaiser Wilhelm Institute eugenickou politiku Hitlerova Německa a následně se postaral o to, aby špičkoví němečtí eugenici nebyli po válce potrestáni. Jejich "know-how" se později hodilo při zakládání a řízení Mezinárodní společnosti pro plánování rodičovství.
Zakladatel CNN Ted Turner o potřebě redukce světového obyvatelstva hovoří také dlouho. V rozhovoru pro The Environmental Magazine poznamenal, že na Zemi by neměly žít více než dvě miliardy lidí. Doporučuje globální zavedení čínské "politiky jednoho dítěte", spočívající v penalizaci rodičů při narození dalšího dítěte a "spanilých jízdách" tajné policie a komisařů pro plánování rodiny, unášejících těhotné ženy k provedení násilím vynucených potratů na státních potratových klinikách.

Populační kontrola je od roku 1974 oficiální politikou Organizace spojených národů. V tomto roce se v Bukurešti konala první konference OSN o populační otázce, na níž zvítězil koncept prosazovaný Rockefellerovou nadací a Henrym Kissingerem, založený na kontrole obyvatelstva "třetího světa" prostřednictvím cílené redukce jeho počtu. Od té doby je rozvojová pomoc podmiňována souhlasem vlád klientských států s účinným prosazováním "plánovaného rodičovství", zahrnujícího volný přístup k potratům a levné antikoncepci. Vzpomínám si, jak se na Světovém kongresu rodin pořádaném Občanským institutem v roce 1997 v Praze rozhořčovaly účastnice z afrických států, že jsou sklady OSN přeplněné kondomy a nitroděložními tělísky, zatímco základní léky jsou pro obyčejnou populaci téměř nedostupné a místní nemocnice je shánějí na černém trhu.

Falešní proroci přelidnění však v poslední době poněkud ztrácejí dech, neboť je ze všech dostupných statistik zřejmé, že porodnost v posledních desetiletích v celém světě dramaticky klesá. Více než sedm desítek států je dnes pod úrovní prosté reprodukce, v Evropě bylo této míry naposledy dosaženo v šedesátých letech minulého století. Pokud by úbytek místního obyvatelstva nevyrovnávala migrace, většina evropských států by během jediné generace přišla téměř o polovinu svých příslušníků. Mírou prosté reprodukce je 2,1 dítěte na jednu ženu. Jižní a východní Evropa je dnes pod 1,3, Asie jako celek má 1,5 (ještě v roce 1970 to bylo 2,4), z asijských států má nejnižší porodnost Jižní Korea - 1,1. Početní nárůst obyvatel ve druhé polovině dvacátého století tedy není dán vyšší mírou natality, ale pokrokem lékařské vědy a s ním souvisejícím růstem průměrného věku.

Je také jednoznačně prokazatelné, že mezi hustotou obyvatelstva a nízkou životní úrovní neexistuje přímá úměrnost. V Etiopii, kde je častý hladomor, žije 25 lidí na kilometr čtvereční, zatímco v Nizozemí 347 a Singapuru dokonce 4122.

Příčiny hladu ve světě leží jinde než v počtu narozených dětí. Na vině jsou jak místní kulturně-civilizační návyky a postoje, tak politika OSN a s ní spjatí "filantropové", zabraňující místním ekonomikám v rozvoji a spravedlivém přístupu na světový trh.
Vyznavači populační kontroly se tedy o demografická data příliš opírat nemohou, proto v posledních letech vyvíjejí maximální snahu prosadit svoje cíle za pomoci šíření poplašné zprávy o údajném globálním oteplování (čím více lidí, tím více skleníkových plynů) a prosazení takové politiky na nadnárodní úrovni, jež by jednotlivým rodinám bránila ve svobodné reprodukci a vládám přikazovala formy populační politiky umožňující plnou kontrolu obyvatelstva.
Te Deum 3/2009

Planeta v ohrožení? Slavný komik Carlin si utahuje z alarmismu

6. září 2010 v 12:50 | Vítězslav Kremlík |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails

Ilustrace

Planeta přežila 4.5 mld let. A vy myslíte, že planeta je v ohrožení kvůli plastikovým pytlíkům? Zažili jsme hladiny CO2 čtyřikrát vyšší. Zažili jsme teploty o 6°C vyšší. To s planetou ani nehne.
Americký komik George Carlin (+2008) si dělal z alarmismu srandu už před lety.
V USA je to velice známý umělec. Právě on na HBO exceloval s žánrem "stand-up comedy", který u nás proslavil pořad "Na stojáka" (s blbou blondýnou  Pazderkovou). Carlin čtyřikrát vyhrál cenu Grammy.


To jen, abyste viděli, že dělat si srandu z ekologických alarmistů je mainstream. Je to vlastně samostatný umělecký žánr. Naši potomci se budou alarmistům smát tisíce let. Klimatický alarmismus byla taková komická epizodka davového šílenství. Vyplašení ratlíci, kteří se děsí vlastního stínu.  Uáá, oteplování. Uáá, je o 0.05°C tepleji, jau jau, pomóooc.

Náš druh přežil střídání dob ledových a meziledových, kdy se teploty měnily až o 10°C. A to jsme prosím tehdy měli jen holý zadek, oheň a pár šutráků. Zvládli jsme to bez jakékoli technologie.
Formy života na této planetě se naučily přežít v tak rozmanitých prostředích jako je mrazivý polární kruh nebo naopak horké pouště, život ovládl oceánské hlubiny beze světla, umí žít i bez kyslíku.
Opravdu někdo věří, že život na Zemi, život v oceánech apod jsou v ohrožení, protože se oteplilo o 0,75°C?


Za české titulky vděčíme překladatelskému projektu V. Jedličky z Reformy.cz.

Klima se mění pořád. Už miliardy roků. Chvíli se otepluje, pak se zase ochlazuje. Přibývá povodní, pak zase ubývá povodní. Živočišné druhy vymírají a místo nich se vyvinou jiné druhy. Ale že by planeta byla v ohrožení?

Viděli jste, jak si planeta poradila s tou ropnou skvrnou v Mexickém zálivu? To má jako být největší ekologická katastrofa v dějinách? Sežraly ji baktérie a byl to nejlepší oběd, jaký si kdy užily. Mňamka. Tyto baktérie odjakživa jedí ropu. Jsou na ropu zvyklé, odjakživa jedí ropu, která přirozeně prosakuje z mořského dna.

A alarmističtí experti jen zírali s otevřenou pusou. Že je planeta takto odolná a přizpůsobivá, to nečekali.

Tahle kamenná dělová koule svištící vesmírem, na které sedíme, ta přežila epizody, kdy vyhynulo přes 90 procent živočišných druhů. Přežila srážky s gigantickými meteority. Přesto evoluce nikdy nezačínala znovu od nuly. Jede se prostě dál, jako by se nechumelilo.
Země je holka do nepohody. Ta něco vydrží.

IPCC se děsí, co se stane, pokud hladiny CO2 stoupnou na dvojnásobek preindustriálních hodnot. Jenže v éře dinosaurů byly hladiny CO2 ne dvakrát, ale čtyřikrát vyšší než jsou dnes. A nemáme žádné záznamy, že by si někdo stěžoval. Jenom vegetace byla bujnější, protože měla více potravy. CO2 je pro rostliny hnojivo, víme? A acidifikace oceánů? Očividně to život prežil. Pokud jsem si všiml, dnes jsou oceány naživu.

500million.jpg
(Obr 1: Hladiny CO2 bývaly daleko vyšší než jsou dnes)

eem.jpg

(Obr 2: Za minulého interglaciálu byly teploty až o 4°C teplejší. I kdybychom vlivem antropogenních emisí CO2 planetu takto znovu oteplili, planeta je v pohodě. Není to pro ni nic mimořádného)

Planeta zažila teploty i o 6°C vyšší než máme dnes. Třeba za éry dinosaurů před 60 miliony lety. Nemusíme ale chodit ani tak daleko. Podle vrtů v Antarktidě to vypadá, že předchozí interglaciál (před sto tisíci lety) byl asi o 4°C teplejší než ten náš.

Takže současné teploty nejsou žádný extrém - naopak máme ještě co dohánět. Planetu takovýmito drobnými výkyvy teplot opravdu nezaskočíme. Ani si nevšimne.
Opravdu myslíte, že planeta je v ohrožení kvůli tomu, že se stopový plyn  CO2 zvýšil z 0.02 na 0.03 procent? Vážně věříte, že po tom všem, co přežila, najednou planetu zničí prdící ovce?
Ovce si párkrát krknou a planeta exploduje?

Reference:
V.Kremlik. What if the temperatures were 6°C higher? http://climatechange.thinkaboutit.eu/think2/post/medie
B.Stenni et al. The deuterium excess records of EPICA Dome C and Dronning Maud Land ice cores. Quaternary Science Reviews 29 (2010) 146-159 http://epic.awi.de/Publications/Ste2009a.pdf