Říjen 2010


Finanční teroristé chtějí globální měnu, globální centrální banku

22. října 2010 v 12:15 | Paul Joseph Watson |  NWO, Illuminati, Bilderberg

Ilustrace

Během nedávného projevu na konferenci elitářů ve švýcarském Zurichu šéf MMF Dominique Strauss-Kahn vyzýval k zavedení globální měny, podporované globální centrální bankou, která by mohla fungovat jako "půjčovatel poslední instance", v případě závažných ekonomických krizí, což by představovalo další krok směrem k fašistické centralizaci moci ze strany finančních teroristů, kteří pilně využívají fiskálního chaosu, který vytvořili, pro zavedení světové vlády.

Uvedením, že "krize je příležitostí", Strauss-Kahn řekl, že globalisté by měli využít finančního chaosu zamořujícího svět k protlačení "nové globální měny, vydávané globální centrální bankou".

Strauss-Kahn řekl, že tato globální měna by představovala "bezrizikové aktivum pro systém nezávislých národních měn", a že "globální centrální banka by také sloužila jako půjčovatel poslední instance".

Samozřejmě, že fakt, že se globální ekonomické vládnutí ukázalo být prošpikováno nestabilitou, ve světle krize eura, kdy se obavy o přežití této měny, v důsledku řecké katastrofy, šíří jako virus, je pro globalisty irelevantní, a stále se pokoušejí stavět se do role spasitelů, se svým "řešením" větší centralizace moci a více globálního vládnutí, navzdory faktu, že právě toto tento problém způsobilo.

Jak jsme poukázali dříve, globalisté mají v úmyslu využít finanční krize pro založení "banky světa", která bude používána pro další centralizaci finanční regulační moci a kontroly nad národními ekonomikami, k administrativnímu pohodlí centrálních bankéřů.
V dubnu 2009 Washington Post informoval o plánech přeměnit MMF na "skutečné OSN pro globální ekonomiku", kdy by mu byly poskytnuty "rozšířené pravomoci působit jako globální bankéř vlád bohatých a chudých".

Zatímco neexistují spory o agendě založení banky světa, elitáři mezi sebou stále bojují o to, jak přesně bude tato instituce celé divadlo řídit.
Během projevu na Council on Foreign Relations minulý měsíc šéf Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet vyzýval, aby byla jako de facto globální banka použita Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS).

Jak jsme osvětlili, BIS je notoricky zkorumpovanou institucí, která byla založena a vedena vrcholovými nacisty, ve spolku s britskými a americkými průmyslníky během a po druhé světové válce. K mocipánům, kteří řídili BIS, patřili lidé jako Herman Schmitz, ředitel IG Farben, jejíž dceřiná společnost vyráběla Zyklon B, pesticid používaný v nacistických koncentračních táborech.
Dalším ředitelem banky byl Walter Funk, který byl v r. 1933 jmenován nacistickým ministrem propagandy, než se stal Hitlerovým ministrem pro ekonomické záležitosti. Dalším ředitelem BIS během tohoto období byl Emil Puhl, který byl jako ředitel a vice-prezident německé Reichsbank zodpovědný za přesuny nacistického zlata. Jak Funk, tak Puhl byli usvědčeni Norimberským tribunálem jako váleční zločinci.

Navzdory faktu, že BIS byla také řízena americkými a britskými průmyslníky a bankéři, se podle autora Charlese Highama tato banka stala "peněžním trychtýřem pro americké a britské finance, aby mohly proudit do Hitlerovy pokladny a pomoct Hitlerovi vybudovat svoji válečnou mašinérii".
Dnes BIS šéfují světoví centrální bankéři, lidé jako šéf Federálních rezerv Ben Bernanke a šéf Bank of England Mervyn King, jakož i sám Trichet.

Není pochyb, že elita tlačí na globální centrální banku a globální měnu - jedinou otázkou v jejích očích je, jestli bude tato banka řízena predátorským MMF, nebo nacisty založenou zkorumpovanou BIS, kdy by to v obou případech představovalo další nebezpečný krok k autoritářské vládě, řízené finančními teroristy, kteří horečnatě přistoupili k využití finanční krize, aby zpečetili globální ekonomický fašismus.

http://www.prisonplanet.com/financial-terrorists-want-global-currency-global-central-bank.html
překlad - www.zvedavec.org


Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

21. října 2010 v 13:30 | Adam B. Bartoš |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails
Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí


<< EXKLUSIVNĚ >> Prvnizpravy.cz se pokoušely zjistit, zda v ČR na vládní úrovni existují materiály týkající se umělého řízení počasí. 

Atmosférické geoinženýrství (geoingeneering), osévání mraků (cloud seeding), úpravy počasí (weather modification). Ve světě běžně používané výrazy pro stále více prosperující vědecký obor, který přitom většinové populaci zůstává spíše skryt.

Pod sluncem přitom nic nového, dalo by se říci. Metody ovlivňování počasí se používají už několik desítek let. Od dob, kdy daly vzniknout spíše pejorativnímu označení "obchodníci s deštěm", se ale značně rozvinuly a stávají se strategickými výhodami, které v rukou států mají cenu zlata.

Využívány jsou například v suchých oblastech Subsaharské Afriky nebo některých amerických státech, kde mají zajistit potřebné srážky. Na jiných částech zeměkoule se zase postupuje opačně - mraky se rozhánějí, aby důležité oslavy či státní návštěvy déšť nepokazil.

Vedle tohoto spíše komerčního a lokálního užití se ale stále častěji mluví o tom, že podobné systémy v rukou armády se mohou stát jednou z nejmocnějších zbraní, jakou může daná země disponovat a že budoucí války se budou bojovat pomocí na dálku ovlivňovaného počasí - zařídí, že v nepřátelské zemi propukne povodeň, zemětřesení či naopak ohromné sucho.

O atmosférickém geoinženýrství se hovoří i v souvislosti s údajným globálním oteplováním, kdy by měly umělé mraky pomoci odstínit slunce a snížit tak teplotu na planetě. Podobné výzkumy například hojně financuje mecenáš Bill Gates.

Zdá se, že geoinženýrství je pro oteplovací alarmisty něčím samozřejmým. Když nedávno hackeři zveřejnili uniklé emaily mezi klimatology, kteří falšovali grafy a domlouvali se mezi sebou, jak oteplovací podvod krýt (aféra pak získala jméno Climategate), vyšlo najevo, že ačkoli veřejnost o geoinženýrství příliš neví, vědci o jeho provádění hovoří zcela běžně. "Naše modely a pozorovací systémy jsou nedostatečné, takže když se pustíme do geoinženýrství, nepoznáme, jestli to mělo nějaký účinek," psal například v emailu klimatolog Kevin Trenberth jednomu ze svých kolegů.

To by ukazovalo, že na určitých úrovních existují plány a materiály, které s atmosférickým geoinženýrstvím, neboli řízeným ovlivňováním počasí, počítají v daleko větší míře, než jak jsme se s tímto jevem dosud setkali - spíše lokálně, při rozhánění mraků na olympiádě v Pekingu či snaze vyvolat déšť ve vyprahlém Utahu.  

Ve skutečnosti ze studia různých materiálů na internetu lze snadno nabýt dojmu, že ovlivňování počasí se pro určité skupiny stále více stává jakousi novou globální výzvou a že existují ne nevýznamné snahy ovlivňovat počasí na celosvětové úrovni.

Protože je celkem jasné, že taková věc by zřejmě nenalezla příliš pochopení u veřejnosti, je nasnadě, že podobné projekty a výzkumy probíhají zatím spíše tajně a média o nich cudně mlčí.

Geoinženýrství v Česku?

Redakce Prvnizpravy.cz se proto pokoušela zjistit, zda nějaký takový projekt (umělého ovlivňování počasí například skrze vytváření umělých mraků) nefunguje i v České republice a to i při vědomí toho, že existuje-li, pak zřejmě ze strany úřadů nebude příliš velká ochota něco takové přiznat.

Uspokojivou otázku na dotaz, zda takové plány existují, nakonec redakce podle očekávání nedostala. Tedy přesněji řečeno, dostala značně protichůdné informace.

Obrátila se totiž na ministerstvo životního prostředí i na vládu České republiky s dotazem, zda nějakými takovými materiály, týkajícími se geoinženýství či "cloud seeding", disponuje.

Z vlády odpověděli vyhýbavě - po urgencích se mluvčí vlády Martin Kupka ozval a prosil o trpělivost, že zatím nic nenašli a o ničem neví, a abychom jim dali ještě čas, že se ozvou. Pak se už neozvali.

Dotazem se nicméně zabývali po dvou liniích, a tak Kupkův kolega z tiskového doboru vlády Jakub Stadler paralelně odpověděl: "Žádný vládní dokument, který by se týkal ´geoinženýrství´ na Úřadu vlády není. Je možné, že se tímto tématem mohou zabývat okrajově úředníci na ministerstvu životního prostředí."

Na ministerstvu životního prostředí byli dotazem nejprve zaskočeni a dožadovali se upřesnění, co pod výrazem ´geoinženýrství´ má redakce na mysli.

Mluvčí ministerstva tvrdil, že se ptal na několika odborech, kde mu ale nebyli schopni odpovědět a žádali upřesnění výrazu ´geoinženýství´. Později se ozval s tím, že redakci odkázal na Český hydrometeorologický śtav (ČHMÚ), úsek meteorologie a klimatologie. Tam prý o tom budou vědět. "Ty materiály zpracovávali přímo oni," řekl pro server Prvnizpravy.cz mluvčí ministerstva Petr Kučera.

Na přímý dotaz, zda to tedy znamená, že nějaké takové materiály vskutku existují, odpověděl: "Měly by existovat."

ČHMÚ se tváří, že o ničem neví

V ČHMÚ ale dotaz zahráli do kouta. Ačkoli na ministerstvu ujišťují, že nějaké materiály zde byly zpracovávány, ČHMÚ tvrdí, že nikoli. Na dotaz, zda ČR disponuje nějakými materiály o geoinženýrství a oséváním mraků, odpovídá šéf daného úseku záporně.

"Nemáme informace, že by se touto problematikou v České republice někdo prakticky zabýval. Naposledy v 80. letech minulého století probíhaly výzkumné aktivity využití meteorologického radaru na Malém Javorníku u Bratislavy pro cloud seeding, ale praktické zkoušky snad ani neproběhly," odpověděl pro server Prvnizpravy.cz Radim Tolasz.

Tolasz tak ´cloud seeding´ nepopírá, dokonce přiznává, že se o něm v Československu uvažovalo. Povšimněme si slova "snad" v druhé části odpovědi. Pokud se ale problematikou zabývali i za komunistického režimu, lze věřit tomu, že by tyto pokusy nikdo nerozvíjel v dnešní moderní době?

Když pak redakce konfrontovala pana Tolasze s tvrzením mluvčího ministerstva životního prostředí (MŽP) a znovu se otázala, zda a kde takové dokumenty existují, Tolasz odpověděl: "Nevím, co měli na MŽP na mysli. My jsme v poslední době připravili jediný materiál, který se daného problému týká jenom vzdáleně." A zaslal redakci tiskovou zprávu, kterou ČHMÚ vydal letos v únoru poté, co se v médiích objevily reportáže o tzv. ´chemtrails´ neboli umělých kondenzačních stopách za letadly.

To je bezesporu zajímavá reakce. Třebaže jsme se dotazovali na ´cloud seeding´ a ´geoinženýrství´, Tolasz rovnou otevřeně hovoří o ´chemtrails´ a na tiskové zprávě dokládá, že jde o nesmysl.

Co jsou to chemtrails?

Když už ČHMÚ odvedl naši pozornost k ´chemtrails´, nemůžeme se zde nezmínit o tom, co tento fenomén znamená. Ačkoli ho oficiální média spíše ignorují, na nezávislých serverech a webových stránkách najdeme zajímavé teorie o tom, že čáry, které dnes a denně vidíme na obloze, nejsou obyčejnou stopou po letadle (contrails, neboli kondenzanční stopou), nýbrž chemtrails, tedy stopou, která obsahuje neznámé chemické látky, které pak ve vzduchu přetrvávají dlouhou dobu a jsou tudíž na nebi jasně patrné, zatímco obyčejné contrails mizí za letadlem téměř vzápětí.

Při otázce, jaké látky by to mohly být a k čemu mají sloužit, se zase teorie větví na několik dalších. Podle některých jde o tajné práškování za účelem vytváření umělých mraků, které mají sloužit v boji proti globálnímu oteplování (tím, že zvyšují odrazivost slunečního záření od atmosféry, tzv. globální stmívání), podle dalších jde o modifikaci počasí (a poukazují na souvislost s projektem HAARP apod.), jiní v tom vidí armádní účely (zvyšování permeability prostředí pro vojenské radiolokátory) a zase jiní se pak obávají toho, že tyto chemikálie mají záměrně vystavit populaci působení neznámých chemikálií a že jde vlastně o jakési pokusy na lidech, případně ve prospěch geneticky modifikovaných potravin. Některá vysvětlení jdou tak daleko, že jde prý o záměrnou redukci populace (chemikáliemi, které způsobují neplodnost).

Jakkoli jsou tyto úvahy téměř neuvěřitelné (představa, že vlády léta kryjí takto ohromný projekt, je vskutku děsivá), a leckdo by je odsoudil do kategorie konspiračních teorií (a některé tam vskutku poslat můžeme), faktem je, že podivných čar na obloze poslední dobou přibylo a leckdy je pohled na nebe vskutku dechberoucí podívanou. Za takové situace se nelze divit těm, kteří vidí rozdíl mezi za letadlem přirozeně mizící kondenzační čárou na jedné a podivnými stopami, které na nebi visí třeba hodinu, všemožně se roztahují do šíře a vytvářejí specifickou oblačnost, na straně druhé.

Někteří lidé, kteří se tímto fenoménem zabývají, proto tvrdí, že se na nebi odehrává něco, o čem nemá veřejnost vědět. A protože je těžké to před zraky lidí skrýt, jsou tyto čáry označovány za běžnou kondenzační stopu po letadle, což má pozornost lidí odvést a vyvrátit případné pochybnosti.

Ačkoli se média fenoménu nevěnují, a pokud ano, pak jen proto, aby ho zesměšnily (viz článek na serveru iDNES.cz), v České republice přesto vznikly dvě televizní reportáže, které o problematice pojednávají. A protože minimálně jedna vyzněla ve prospěch tohoto fenoménu, ČHMÚ se tehdy rozhodl vydat k problematice tiskovou zprávu.

Vědci se spojili: je to nesmysl

Už to je ale zajímavé. ČHMÚ považuje za důležité vyvrátit některé pochybnosti a dementovat reportáže soukromých televizních stanic, které o podivných mracích na nebi hovoří.

Dokonce přiznává, že tak činí proto, že se na něj v této věci obrátilo několik státních institucí - se stejným dotazem, zda k něčemu takovému skutečně dochází či nikoli.

Jak serveru Prvnizpravy.cz Tolasz prozradil, jednalo se jmenovitě o ministerstvo zemědělství a Poslaneckou sněmovnu, z kterých tyto oficiálně dotazy na ČHMÚ připutovaly.

ČHMÚ proto vydal tiskovou zprávu, ve které argumentuje, že teorie ´chemtrails´ je nesmyslná a pokouší se vysvětlit, jak stopy na nebi vznikají (viz rámeček).

Pod prohlášením, které se tváří jako svého druhu manifest, je společně podepsán vedle ČHMÚ i Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Katedra meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy a Česká meteorologická společnost.

"V několika posledních měsících letošního roku došlo k nárůstu zájmu veřejnosti o kondenzační stopy za letadly, zkresleně interpretované jako tzv. ´chemtrails´ . Vzhledem k tomu, že již i jedna soukromá celoplošná televize v ČR nedávno odvysílala neobjektivní reportáž na toto téma, a že i některé ze státních orgánů vznesly dotaz na názor meteorologických institucí na ´chemtrails´, považujeme za nutné se k tomuto tématu vyjádřit formou tiskového prohlášení," stojí ve zprávě ze dne 17. února 2010.

Kondenzační stopy za letadly (anglicky contrails neboli condensation trails) jsou běžným jevem, argumetují odborníci, pozorovaným už od počátku leteckého provozu v dnešních standardních letových hladinách, přibližně mezi 8 až 12 kilometry nad hladinou moře. S růstem intenzity leteckého provozu roste i celkové množstv kondenzačních stop, a tedy i frekvence jejich pozorování, tvrdí.

Vědci tím vysvětlují, proč je nebe - téměř každý den, kdy zvedneme hlavu - prošpikované spoustou, často se i křížících, čar. Autor článku se jal tento jev po upozornění pana Tolasze pozorovat a vskutku - nestačil se divit. Jen za velmi krátké období a při zcela náhodném pozorování oblohy pořídil několik desítek velice zajímavých fotografií.

Vědci ale mají vysvětlení, proč stopy vydrží na nebi klidně i dlouhé desítky minut, roztahují se do šíře a vytvářejí třeba husté mraky, třebaže klasické kondenzační čáry mizí za letadlem téměř vzápětí:

"Kondenzační stopy mohou mít velmi rozmanitý vzhled a dobu trvání v závislosti na meteorologických podmínkách v oblasti letové hladiny. Je to právě hrubá neznalost těchto vlivů na vzhled kondenzačních stop, která vede ´znalce chemtrails´ k pokusům o různá alternativní, většinou ´konspirační´ a z pohledu odborníků naprosto scestná vysvětlení. Je s podivem, jak úspěšně se těmto nesmyslům daří ovlivňovat část populace. Bohužel se zde projevuje tendence mnohých uvěřit snáze ´tajemnu´ a nikoliv racionálnímu vysvětlení," tvrdí odporníci se zmíněných institucí.

A v tiskové zprávě dále vysvětlují, jak se kondenzančí stopy chovají. Vznikají prý i na bezoblačném nebi jako přirozený důsledek promíchávání chladného vzduchu s horkými produkty spalování leteckého benzinu.

Následuje pasáž, kvůli které se Radim Tolasz rozhodl redakci na starou tiskovou zprávu odkázat:

"Jako jedním z ´důkazů chemtrails´, majících souvislost s meteorologií, je často argumentováno i různými pokusy o umělé zásahy do počasí, které probíhají v některých oblastech světa. Podobné akce či experimenty však využívají jiné technické prostředky než civilní dopravní letadla a s kondenzačními stopami za letadly je nelze v žádném případě zaměňovat. Navíc oblasti, kde se tak děje, jsou mimo území ČR, které je pro podobné experimenty klimatologicky zcela nevhodné. Závěrem nezbývá než apelovat na zdravý rozum a v kondenzačních stopách nehledat, co tam není."

Být tím, kdo v ´chemtrails´ věří, asi bych po takovém vehementním popření věřil v tento jev ještě více. Povšimněme si ale závěrečného tvrzení, kterým se dostáváme k začátku našeho textu. ČHMÚ zde přiznává, že existují pokusy uměle řídit počasí, byť tvrdí, že Česká republika je k takovým experimentům zcela nevhodná.

Ale zpátky ke geoinženýrství. Radim Tolasz nás svou odpovědí přivedl k fenoménu ´chemtrails´ a redakce chce věřit, že to nebylo záměrně.

Proto se na pana Tolasze obrátila znovu s tím, že se nezajímá o ´chemtrails´, ale chtěla pouze vědět, zda v Česku probíhají nějaké projekty týkající se modifikace počasí, které jsou přitom známé už celá desetiletí a běžně se o nich v odborné literatuře píše.

Můžete tedy vyloučit, že by v ČR docházelo buď k experimentům s ´cloud seeding´ nebo přímo k používání této metody? ptali jsme se. A zároveň jsme ještě chtěli vědět, proč není podle tvrzení ČHMÚ v České republice pro takové pokusy vhodné prostředí, jak ústav v tiskové zprávě tvrdil.

"Omlouvám se, ale chemtrails mě napadly, když vám na MŽP řekli, že jsme ve věci ´cloud seeding´ psali nějakou zprávu," odpověděl Tolasz. Na MŽP nám ale neřekli, že ČHMÚ psal nějakou zprávu, ale že připravoval a zabýval se dokumenty týkajícími se geoinženýrství.

"Cloud seeding se ve světě (Kavkaz, Středomoří, Balkán, severní Afrika a jistě i jinde) dělá se záměrem ochrany zemědělské produkce, jedná se o programy hail suppression, které se však v ČR nikde neprovádělo," vysvětlil pak Tolasz. Důvodem je podle něj hlavně nízká pravděpodobnost výskytu krup u nás - čím vyšší zeměpisná šířka, tím nižší pravděpodobnost.

Redakce oslovila i řadu některých politiků, například europoslanců, s dotazem, zda se s materiály týkajícími se geoinženýrství nebo úpravy počasí setkali. Nikdo z oslovených europoslanců ale neodpověděl. Pouze europoslanec za ODS Miroslav Ouzký považoval za slušné odepsat:

"Pan poslanec se dosud během svého působení v Evropském parlamentu s dokumenty, které by se týkaly geoinženýrství či problematiky modifikace počasí, nesetkal," odpověděla jeho asistentka.

Neodpověděli ani oslovení politici Strany zelených Ondřej Liška a Martin Bursík, pro které je, tedy spíše bylo, téma změn klimatu téměř denním chlebem.

Redakce se tedy ve své snaze zatím příliš daleko nedostala. Zajímavé ale je, že se úřady při tomto dotazu rozcházejí. Zatímco na ministerstvu tvrdí, že takovými materiály nedisponují a že je má k dispozici jen ČHMÚ, meteorologové se tváří, že o ničem neví.

Jde o nedorozumění, nebo skutečně nějaké takové materiály a tudíž projekty - v režimu tajné - existují? Redakce se bude tématem i nadále zabývat a uvítá jakékoli podněty od čtenářů k tomuto tématu.

Contrails nebo chemtrails?
Jak vysvětlují čáry na obloze vědci z ČHMÚ
"Chemické složení plynných a pevných složek leteckých emisí i jejich působení na okolní vzduch je známo.Na přirozených i dodaných částicích vznikají nejprve drobné vodní kapky, které rychle mrznou na ledovékrystalky vytvářející kondenzační stopu. Na vzhled a dobu trvání kondenzačních stop mají vliv předevšímvlhkost a teplota okolního prostředí. Pokud je okolní vzduch příliš suchý nebo teplý, kondenzační stopanevznikne nebo mizí krátce po průletu letadla. Pokud naopak okolní prostředí obsahuje dostatečné množstvívodní páry, původně drobné ledové krystalky dále rostou, a tím stopu ještě více zviditelňují. O dalšímvzhledu stopy rozhodují i vertikální pohyby vzduchu. Pokud se v místě stopy vyskytují sestupné pohyby,dochází rychleji k jejímu rozpouštění. Právě velká horizontální proměnlivost vertikálních pohybů při rozvlněné atmosféře má na svědomí "mizení" nepravidelných úseků kondenzačních stop, podobně jako je tomu upřirozené oblačnosti. Turbulence proudění pak způsobuje různé deformace stop, tvorbu různých vln či"kliček", apod. Pokud je stopa stabilnější, může být prouděním vzduchu přenesena na značné vzdálenosti. Vextrémním případě se stopy mohou rozšířit natolik, až se zcela propojí a vytvoří tak souvislou vrstvupřipomínající běžné ledové oblaky - cirry. Často se stopy hojně tvoří právě při výskytu přirozených cirrů, odnichž je pak již téměř nelze odlišit. O vzhledu stopy rozhoduje i nasvícení Sluncem. Podobně jako jinápřirozená oblačnost i kondenzační stopa může někdy vypadat světle, jindy tmavě, a může rovněž vrhat stínyna níže ležící řídké vrstvy vysoké nebo střední oblačnosti."
(zdroj: ČHMÚ)

(Adam B. Bartoš; foto: arch.)
Pachauri zůstává - Jaký pán, takový krám

21. října 2010 v 13:23 | Vítězslav Kremlík |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails
Zdiskreditovaní šejdíři Pachauri, Jones, Mann, Karl i Hansen si podrželi svá křesla. Vlak podvodů jede dál. Prestiž klimatologie dále klesá a klesá a klesá…  

Získat si důvěru podezdřívavých klimaskeptiků je snadné. Stačí všude dosadit lidi, kterým může věřit i klimaskeptik. Seriozní vědce, kteří se neprohřešili alarmistickým přeháněním ani utajováním dat. A druhý krok je ukázat důkazy pro oteplování. Odtajnit data, homogenizace, výpočty. Zavést transparentnost.

Je to jednoduché. A ve vědě by to měla být samozřejmost.
Jenže to alarmisté udělat nemohou, protože lidmi způsobené oteplování je podvod a ty důkazy nesnesou denního světla. Kdyby byli šejdíři vyhozeni a na jejich místo přišel někdo cizí, někdo čistý zvenčí, kdo není členem "týmu", mohl by různé utajované dokumenty vynést na světlo. Noví lidé by mohli říci: "Našel jsem v materiálech svého předchůdce to a to. Jsou to nechutnosti. Nemám s tím nic společného. Zveřejním to."
Čili skutečnost, že nikdo nebyl vyhozen, pokládám za důkaz, že lidmi zaviněné uhlíkové oteplování je podvod. Pokud mne chcete přesvědčit i opaku, víte, co máte dělat.


PACHAURI
Pachy_stays.jpg
Pan Metelka v únoru 2010 napsal (zde): "Domnívám se ale, že další směřování IPCC bude dost spojeno právě s osudem Rajendry Pachauriho. Setrvání nebo nesetrvání Pachauriho na pozici šéfa IPCC dá totiž odborné i laické veřejnosti jasný signál o tom, kam se chce IPCC dále ubírat. Pokud by měl Pachauri zůstat ve funkci i po říjnovém plenárním zasedání, pro mě osobně by to byla jasná známka toho, že v IPCC lze problémy zametat pod koberec a že být ve střetu zájmů vlastně nevadí."

Lépe bych to sám nenapsal. A nyní tu máme výsledky z října 2010, z plenárního zasedání IPCC v jihokorejském Pusanu. Rozhodnutí OSN zní, že Pachauri zůstává.
Ovšem že konflikt zájmů nevadí. Naopak. Právě proto byl Rajendra přece vybrán! Má v tom prachy, proto je na něj spoleh, že bude poslušně oteplovat.

Národní delegace OSN tak jednaly v přímém rozporu s doporučením auditu, který na objednávku OSN provedla InterAcademyCouncil. Tento audit doporučil, aby předseda IPCC mohl mít vždy jen jedno období. Pachauri už má druhé. Tento bod byl tedy zjevně zaměřen na odvolání Pachauriho.
Připomeňme co je tu špatně. Pachauri vlastní firmy (TERI, Glori Oil atd.), které podnikají v energetice a profitují s alarmistické klimatické legislativy. Typickým příkladem byla ta chyba s Himaláji. Díky této fámě TERI dostala pár tučných grantů (mimo jiné od Evropské komise z dotačního programu HighNoon), aby se Himaláje prozkoumaly dříve než roztají. Urgentně. A glaciolog Hasnain (taky Ind), který fámu o roku 2035 před deseti lety vypustil (1999 v interview pro New Scientists), dostal záhy po publikaci čtvrté zprávy IPCC výnosné místo v Pachauriho firmě TERI. To je náhodička. Když se objevily zvěsti, že Himaláje netají tak rychle, ohrožovalo to příjmy TERI. Pachauri se hned z pozice šéfa IPCC ohradil, že kdo zpochybňuje tání Himalájů, dělá "voodoo science".

Pachy se ale na šéfa IPCC hodí. Ztělesňuje mravní hodnoty, na kterých byla založena. Od samého počátku bylo jediným smyslem IPCC zmanipulovat vědu a zdůvodnit alarmistické kšeftíky. Kdyby byl Pachy odvolán, bylo by to matoucí. Mohlo by to řadu lidí zmást k falešné domněnce, že IPCC má v úmyslu skutečně se reformovat a polepšit. Takto zůstává IPCC pro kritiky snadným terčem.


JONES
JONES3.jpg
Jen jedno z provedených vyšetřování CRU bylo nezávislé. Nezávislé na UEA, kde CRU sídlí. Šlo o vyšetřování, které provedl Information Commissioner's Office. Úřad pro právo na informace. Jeho rozsudek z léta 2010 uvedl, že klimatologové v CRU a MET OFF skutečně porušovali zákon FOIA. Zločiny jsou už promlčené, tedy je nelze zavřít.

V tomto případě (konkrétně případ Davida Hollanda) nešlo, jak si myslí neinformovaný pan Metelka, o data z meteo-stanic chráněná nějakými smlouvami či autorskými právy. Toto tajení tedy nelze nijak ospravedlnit.
Člověk by čekal, že UEA Jonese přesto odvolá na základě zákonů morálky. Naopak. V tentýž den, co ICO vydal svůj verdikt, UEA oznámila, že Jonesovi VRACÍ jeho místo ředitele CRU.

Grafy CRUTEM, které Jones už dvacet let vytváří, jsou vědecký odpad (junk science). Jde o grafy globálních teplot. Muir Russelova zpráva uznala, že k CRUTEMu nikdy nebylo zveřejněno, ze kterých meteorologických stanic, se vlastně počítá (identifikace stanic). Tudíž je nikdo nemohl ověřit, zda jsou správně.

Karl Popper nás učí, že pokud něco nebylo zveřejněno, tak to nelze testovat, ověřit ani vyvrátit. Ergo to není věda. Není to "falsifikovatelné".
Jones za celých dvacet let ani nepublikoval výpočty k těm grafům. A už je ani nezveřejní, protože v létě 2009, když se po tom veřejnost začala shánět, oznámil, že ty údaje prý "ztratil." Nespálil je spíše v létě 2009 v kamnech?

Jonesova pracovní metodika je na úrovni první třídy pomocné školy. Je to vidět z poznámek vlastního programátora CRU, pana Harrise (Climategate soubor Harry Readme). Neskutečný bordel -  jsou Harrisova vlastní slova.

CRUTEM je navíc v rozporu s nezávislými indikátory teplot. Letokruhy stromů, teplota moří i ústup ledovců jsou proxy ukazatele, které říkají, že se oteplilo daleko méně, než tvrdí Phil. Říkáme tomu eufemisticky "problém divergence". Jde o divergenci mezi realitou a podivnými grafy.
CRUTEM tedy není peer-reviewed věda. Je to jakési tajné gnostické učení. Navíc odfláknuté. A Punxustawney Phil bude dál pokračovat ve své "dobré práci."
A až půjde jednou do důchodu, budou se o něj přetahovat KGB, CIA i MI5. Protože takovu praxi v utajování má málokdo. Takové cenné zkušenosti!

Viz články:
a Muir Russelova zpráva

MANN
mann.jpg
Mannovo zapojení do Climategate neprošlo žádným nezávislým šetřením. Pouze interním šetřením uvnitř Penn State University, kde pracuje. Kámoši se ho zeptali, zda něco provedl a on řekl, že ne. Toto čestné slovo jim stačilo. Mohl si ponechat svoje místo a ještě ho pochválili. Prý to že narejžoval spoustu prachů na nafukování alarmismu, tak to dokazuje, jaký je super vědec. Kolik peněz máš, tolikrát jsi vědcem?

Myslím, že kdybych byl student a toto cosi mne vyučovalo, asi bych přestoupil na jinou školu. Představte si, že máte v indexu zápočet od Manna! No fuj.

Přitom jeho Hokejkový graf byl oficiálně už uznán jako nesmyslný. Podle zprávy NAS malá doba ledová (LIA) byla a ne že ne. Čtvrtá zpráva IPCC odstoupila od Mannových výroků, že je "nejtepleji za tisíc let". Není pro to totiž důkaz.

Mann je jako vědec vlastně směšný. Tento diletant ve zpracování dat svůj software naprogramoval tak hloupě, že se mu v grafech snížily veškeré amplitudy (výkyvy). To proto mu zmizela LIA. Oops. Odhalila to studie Hanse von Storcha. Mike by nedokázal naprogramovat ani nahrávání u videa! Proto také ještě 7 let po vydání odmítal svůj software někomu ukázat. Styděl se, samozřejmě.

Virginský prokurátor Ken Cuccinelli by rád zahájil NEZÁVISLÉ vyšetřování Manna a toho, jak se s diletantskou alarmistickou hokejkou a nepravdivým nafukováním bezprecedentnosti současných teplot, dostal Mann k prachům. Ale kdo ví, zda se Manna podaří dostat před soud.
Viz článek "Spor o hokejku uzavřen" a popis "vyšetřování" Penn State v článku na Klimaskeptik.cz "Druhé vyšetřování Manna u konce - byl blahořečen"

HANSEN
Hansen_Homer.png
Hansen je ředitel klimatologů NASA. Není zapleten do Climategate a je záhada, jak je možné, že mezi zveřejněnými e-maily není ani jeden od něho. Ale skandálů má více než dost.

Tento člověk se více než jako vědec chová jako politický aktivista a agitátor. Byl třeba zatčen na demonstraci proti uhlí. Vydal apokalyptickou knihu "Bouře mých pravnoučat, aneb Poslední šance jak zachránit lidstvo před klimatickou katastrofou". Prostě cvok ze sekty soudného dne.
Už to není "světový vedec moudře varuje", ale "aktivista zase blázní".

I alarmista Roberts z Grist lamentuje na webu: "Vím, že bych to neměl říkat, ale James Hansen svůj přerod z vědce v aktivistu vůbec nezvládl. Ztratil veškerý vliv.  (I know I'm not supposed to say this, but James Hansen managed his transition from scientist to activist *terribly*. All influence lost') (viz).

Jeho globální grafy (GISSTEMP), které Jim pro NASA dělá, jsou absurdní parodií na vědu. Nechme stranou jeho srandovní Y2K chybku. Americké grafy jsou jediné, které vykazují po roce 1998 oteplování. A to díky zahrnutí Arktidy. Odkud nikdo nemá žádná měření! Jsou to tedy rozdíly ve SPEKULACÍCH o místě, odkud žádná data nikdo nemá!

Je to varianta na přísloví "A watched pot never boils" - nejvíce se otepluje, když se nikdo nedívá.
Přesto to přese všechno je ředitelem Goddardova ústavu v NASA už od roku 1980 a dodnes ho nikdo nevyhodil. Jak je to možné?
O Hansenovi viz články:

TOM KARL
karl.jpg
Tom Karl je ředitelem NCDC, což je součást NOAA (Americký úřad pro oceány a atmosféru). Tom má od roku 1998 na starosti celosvětovou databázi GHCN (databáze meteorologických stanic). Z této databáze mizí stále více a více stanic. Hlavně těch "studených". Na rozdíl od operátorů mobilních telefonů, GHCN nabízí stále menší a menší pokrytí. "Bílá místa" na mapě se zaplňují pomocí odhadů od boku.
Ani vyhazov Thomase Karla se nechystá. Naopak Obama mu zřídil novou hračku. Speciální nový klimatický úřad. A Tom oznámil, že má v úmyslu zfixlovat i satelitní měření. Vytvoří nové kompozity (grafy), které na rozdíl od těch távajících BUDOU vykazovat oteplování i po roce 98. A pak Greenpeace bude citovat jen Karlovy grafy.

CO NA TO MAX PLANCK
Jestli výše uvedené osobnosti jsou výkvětem světové klimatologie, nezdá se vám, že s tímto oborem je něco v nepořádku? A pak je tu ještě horší možnost. Že kvalitnější lidé v oboru jsou, jenže protekční plevy vyplavaly nahoru.

Climategate není žádné spiknutí milionů vědců. To by bylo nereálné. Jen hrstka lidí ve třech čtyřech centrálních institucích. Pachy, Jim, Phil, Tom, Mike a pár dalších. Jedna parta. A ostatní klimatologové ve světě to pak jen důvěřivě bez ověření opakují jako nějaká živá ozvěna..zvěna..věna...ěna...

Tito pánové jsou důkazem, že i vědci jsou jen lidé a tudíž leckdy hřeší. Hřeší proti vědecké pravdě. Neochota vědců opustit vyvrácené paradigma, je věc dávno známá. Píše o tom už Thomas Kuhn v knize "Struktura vědeckých revolucí."

V Kuhnově knize je často citovaný výrok zakladatele kvantové fyziky Maxe Plancka: "Nová vědecká pravda často netriumfuje přesvědčením a osvícením oponentů, ale spíše jejich vymřením - starou generaci nakonec vystřídá nová, která novou pravdu pokládá za svou."
Příklad? Museli jsme čekat půl století, aby Konsensus uznal Wegenerovu teorii pohybu kontinentů. Přitom i malé dítě pochopí, že ty kontinenty do sebe zapadají jako skládačka. Stará generace geologů totiž nebyla ochotná uznat, že jejich celoživotní práce je chyba a že tuto chybu odhalil nějaký amatér. Řečeno jazykem církve: Hříšná pýcha jim zatemnila mozek.
A soud dějin? Vědecká pravda nakonec přecejen zvítězí. Anti-wegenerovští geologové jsou pro nás dnes jen banda blbečků, byť byli ověšeni zkratkami a tituly a řídili universitní katedry.
Budeme si muset počkat, až generace šejdířů vymře. Steven Schneider šel příkladem, zemřel letos na jaře v letadle na infarkt. Bude vám tam dole v pekle držet místo.
Tam budete mít teplíčka, co hrdlo ráčí, hošani.


hell.jpg
(Podlehli svodům peněz, lží a výnosných podvodů. Kampak asi půjdou, pokud existuje peklo?)


Záhady Egypta (IMAX) - (dokument CZ dabing)

21. října 2010 v 13:11 OstatniO kapitalismu s láskou (dokument EN + CZ titulky)

21. října 2010 v 10:49 Ostatni
Prostřednictvím filmu O kapitalismu s láskou se Michale Moore vrací k tématu, které se objevuje v celé jeho kariéře: ničivý dopad dominance velkých korporací na každodenní život člověka. S humorem a bez úcty klade nepříjemnou otázku na cenu, kterou Amerika platí za svou lásku ke kapitalismu. Nachází klasické zaběhnuté symptomy lásky: klam, zneužívání a zradu. A 14 000 zrušených pracovních míst každý den. Film hledá odpověď na otázku: Kdo jsme a proč se chováme tak, jak se chováme?
Film začíná srovnáním současné americké společnosti s Římským impériem v době jeho úpadku. Různé reality show a zápasy ve wrestlingu, stejně jako kdysi římské "chléb a hry", mají odvést pozornost a umlčet davy, jejichž jediným úkolem je pracovat a mlčet. Moore za současný stav viní všechny, Reaganem počínaje a Bushem konče, a přitom diváka provádí počínaje bahnem pojišťovacích podvodů přes Wall Street až na trh s finančními deriváty, který je "tak zlovolně nesrozumitelný, že ani experti nedokáží vysvětlit, jakým způsobem funguje"... A Moore se marně ptá: "Kde jsou naše pemníze?" Oficiální propaganda lidem vtloukla do hlav, že kapitalismus je dobré zřízení poskytující tak velkou svobodu, že nakonec všichni mají šanci zbohatnout. Moore poukazuje na to, že největším zločinem je právě samotný kapitalismus, který umožňuje plnit kapsy několika málo vyvoleným na úkor všech ostatních...


IPCC si objednala audit a pohořela v něm

20. října 2010 v 11:54 | Vítězslav Kremlík |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails

Ilustrace

IAC překvapila. Její audit klimatického panelu OSN dal za pravdu... Václavu Klausovi. Na alarmistech nezůstala niť suchá.
Seriozní vědci a pozorovatelé upozorňují už celou generaci, že IPCC je zpolitizované těleso, kde vědec skáče, jak ideolog píská. Tyto výtky byly umlčovány a ignorovány, dokud problémy nevyhřezly do médií v sérii afér jako Climategate či Glaciergate. 

Aby se mediální obraz oteplovačů vyspravil, zorganizovali si hned několik v uvozovkách "nezávislých" (sic) vyšetřování. Už jsem o nich psal. Vždy stejný scénář - obviněná instituce si sama vybere, kdo ji bude vyšetřovat. 
30.srpna 2010 byly vydány závěry zatím posledního takového "nezávislého auditu", tentokrát z pera InterAcademyCouncil (zpráva ke stažení ZDE). Jeho výsledky se budou jistě diskutovat na nadcházející schůzi IPCC v korejském Pusanu v půli října, kam jede i česká delegace (zvací dopis ZDE). 

Čeští klimatologové se před odjezdem do Pusanu sejdou, aby domluvili své stanovisko. Ještě předtím si však klimatology vyslechnou v senátu. Senátory zajímá, čemu ze zpráv IPCC se po tom všem vůbec dá věřit. O účast na tomto slyšení byl požádán i autor vzdělávacího portálu Klimaskeptik.cz, což jsem vlastně já (info zde).

Kritikům dali za pravdu

O tom, že IAC není žádné nezávislé vyšetřování, jsem už psal (ZDE). Nicméně IAC mne příjemně překvapila. Nejen mne - IAC získala pochvalu i od Marca Morana z Climatedepot.com. Možná si uvědomili, že tak kolosální kopance se prostě donekonečna zlehčovat nedají. 
Klimaskeptici mohou být spokojeni, protože audit IAC strhal dosavadní pracovní metody IPCC jako nevyhovující. Cítíme tedy zadostiučinění, protože to my říkáme celou dobu. Audit také doporučil reformy, po jakých voláme už léta. 
Nikdo už nemůže strkat hlavu do písku a říkat, že kdo kritizuje IPCC je popírač či konspirační teoretik. Klimaskepticismus je novým konsensem, novým standardem. Už je to oficiální.

Josh.jpg
      
Jak se dělala věda v klimatologii. Karl Popper se obrací v hrobě.

Pachauri asi poletí

Audit také doporučil, aby šéf IPCC mohl mít jen jedno volební období. Což je diplomatický způsob, jak sesadit Pachauriho, aniž by musel uznat chyby. Asi takhle: "Odvedl jsem skvělou práci, ale čirou náhodou podle nových pravidel nemohu mít druhé funkční období, takže sbohem."
Asi si tam nahoře uvědomili, že má-li se klimatismus zachránit, je nutno ty nejzprofanovanější osoby hodit přes palubu. Jenže na jeho místo nejspíše přijde někdo ještě horší. Někdo jako byl uhlíkem posedlý Bert Bolin, který má vznik IPCC na svědomí.

Pojďme vytvořit další bezzubá lejstra

Audit doporučuje zavedení větší nestrannosti, aby nebyli umlčováni skeptici. Je to ale v rovině "pojďme začít pracovat na zpracování směrnic a norem, které zajistí větší transparentnost." Je tu třeba návrh zpracovat předpisy zakazující konflikt zájmů. Po 20 letech existence IPCC teprve nyní bude zpracovávat předpisy o střetu zájmů! To tedy brzo. Takže teď se roky bude pracovat na nějakých lejstrech. A až budou hotová? Máme obavy, že je stejně nikdo nebude dodržovat. 
Vzpomeňme, jak to bylo se Sternovou zprávou? Pachauri nejprve řekl, že ji nemohou použít, protože už je po termínu a nestihlo by to projít připomínkovým peer-review řízením. Nakonec Sternovku ale stejně použili, obešli recenzenty, vědomě porušili své vlastní směrnice (viz). Sebelepší zákony jsou na nic, když není mravní vůle je respektovat. 

A je mi záhadou, jak chtějí zavést nové směrnice pro nestranný výběr autorů, když už výběr autorů pro Pátou zprávu proběhl (v květnu, pod taktovkou Pachauriho)? Budou to anulovat a vypíšou nové výběrové řízení? Mám obavu, že ne. Tyto ušlechtilé PR řeči zůstanou dalších pět let jenom na papíře. A do té doby se na ně zapomene.

Není tento záchvat upřímnosti v IAC jen způsobem, jak obětovat Rajendru, nasypat si trochu popela na hlavu, ale zachránit IPCC pro další strašení? Moc rád bych se mýlil. Pokud novým šéfem IPCC bude zvolen Steven McIntyre nebo Václav Klaus, bude to důvod věřit ve skutečný obrat.

Co ještě dalšího je ještě blbě?

S táním Himalájů se "odborníci" spletli o 300 roků. Protože v IPCC nefungovala kontrola kvality. Hokejkový graf se stal vlajkovou lodí Třetí zprávy IPCC, ačkoli nesmyslně vygumoval z dějin malou dobu ledovou. Šlendrián. Jak k tomu došlo? Protože v IPCC nefungovala kontrola kvality. Takových případů je nespočetně. 

Na to, jestli se opravdu provedou reformy, si počkáme a budeme to sledovat. Pro klimatickou politiku EU je však důležité zjistit, co z doposud vydaných zpráv IPCC je vůbec pravda? Pokud vůbec něco. Protože na tom jsou založeny všechny ty zákazy žárovek, dotace solárních panelů a další vylomeniny.

Rádi bychom, aby to někdo vytřídil a oddělil zrno od plev. 
Dokud takovýto audit neproběhne, neměla by se v EU přijímat žádná další opatření na boj proti klimatickým změnám. To je jako když potravinářská inspekce najde v jedné masné konzervě nějaké smrtící baktérie. Celá várka se musí stáhnout z obchodů a nesmí se prodávat, dokud se vše nezkontroluje. 

Takový audit skleníkové klimatologie jako celku však neproběhl a ani se nechystá. 
Ani jedna z komisí se nevěnovala otázce, o kolik se vlastně přesně oteplilo. Žádná z komisí neřešila otázku, jak velký je vliv CO2 na teploty. Žádná z těchto komisí nezkoumala správnost grafů sluneční aktivity.

Proto jsou směšné výroky, že skandály ani vyšetřování prý neodhalily žádné slabiny v jádru klimatické teorie. Jak by mohli něco najít, když nehledali? Oxburghova vyšetřovací komise měla "hodnocení vědy" (Science Appraisal) v názvu, přesto se toho tématu ani nedotkla. Chodí kolem toho jako kocour kolem horké kaše. Hlavně nedejbože nezkoumat správnost posvátných grafů (pbuh)!

Jelikož klimatici se do auditu klimatismu nehrnou, musíme se spokojit s menším auditem, který byl proveden v roce 2007. Tehdy bylo zpracováno "Nezávislé shrnutí pro politické představitele" (pdf) jako protiváha k zpolitizované Čtvrté zprávě IPCC (to je ta himalájská). Editorem byl Ross McKitrick z Frasier Institute.

Nyní když je IPCC zdiskreditovaná a když její minulé zprávy odsoudil i audit IAC jako snůšku neseriozních metod... v této situaci nám zbývají v rukou jen tzv. klimaskeptické studie a syntézy. Jejich pověst je bez poskvrnky, neprovinily se alarmistickým zkreslováním faktů. Tudíž se mohou stát základním materiálem pro politické představitele do budoucna.

Vlak jede dál

Alarmisté mohou být vlastně také spokojeni. Audit totiž nenavrhl rozpuštění IPCC. Je sice doporučeno, aby závěrečnou zprávu IPCC napříště už nepsali politici - zástupci vlád by měli své názory jen zaslat písemně. Jenže základní problém politizace IPCC zůstává. Členy i nadále budou nominovat vlády, tj. politici. Pachauri možná odejde, ale na jeho místo nejspíše dosedne nějaký jiný spolehlivý stranický kádr. 

Existuje ale ještě jeden audit IPCC, který v srpnu zpracoval John McLean pro think-tank SPPI (pdf, sppi). Tento audit byl proveden zcela nezávisle na OSN a IPCC či IAC. Jeho doporučením je IPCC zrušit a její úkoly převést na Světovou meteorologickou organizaci. To je totiž těleso profesní a ne politické. Tedy důvěryhodnější. 

Nebo snad opravdu někdo věří, že IPCC se dá reformovat podle doporučení IAC? Rád bych se mýlil, ale jsem k tomu trochu... skeptický. Zní to jako snahy o socialismus s lidskou tváří.

http://kremlik.blog.idnes.cz
http://www.klimaskeptik.cz


NASA: Je nejtepleji za 130 let?

20. října 2010 v 11:44 | Vítězslav Kremlík |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails
Letošní zima byla rekordně mrazivá… totiž teplá. A nejvíce se otepluje v Arktidě, odkud nemáme žádná měření.

Podle CRU i dle satelitů se už deset let neoteplilo. Někteří tvrdohlavci se s tím ale nechtějí smířit a tak vyrábějí globální oteplování aspoň na papíře.
Tak vznikají alarmující novinové titulky.


REKORDNÍ ZIMA
Rekordně vysoké globální teploty posledního roku (nejvyšší od 98) jsme získali v zimě 2009/10.  Divíte se, žejo. Ve skutečnosti to přece byla nejkrutější zima za 30 let. Rekordní mrazy na celé severní polokouli. Tisícihlavá stáda dobytka umrzla v Asii. Já jsem u nás tak vysoké závěje snad nikdy neviděl.

Takže otázka k zamyšlení. Když takhle vypadá rekordně teplá zima, proč bych si měl myslet, že globální oteplování povede k většímu oteplení? Má vůbec průměrná globální teplota planety nějakou vypovídací hodnotu pro moje město nebo pro severní polokouli?


a.jpg


JAK SESTŘELIT SATELIT
Máme celou řadů různých měření globálních teplot. Jen jediná z nich ukazuje po roce 98 oteplení. Normální člověk, když má tři teploměry, které ukazují řekněme 20°C a jeden, který ukazuje 25°C, tak ten anomální přístroj odnese do opravny.
Ve světě alarmismu to funguje naopak. Ono anomální měření dostane prominentní přízeň novin i IPCC.

Ve shrnutí třetí kapitoly První pracovní skupiny Čtvrtá zpráva IPCC uvádí: "Rok 2005 byl jedním ze dvou nejteplejších roků od počátku záznamů. Nejteplejší roky od počátku přístrojového měření globálních povrchových teplot jsou roky 1998 a  2005, přičemž 1998 je nejteplejší v jednom odhadu, ale rok 2005 mírně teplejší v dalších dvou odhadech."

IPCC zamlčela existenci satelitů.
IPCC zde zmiňuje grafy NOAA-NCDC (2005, USA), CRU (1998, Anglie) a NASA-GISS (2005, USA). To jsou všechno grafy sestavené z pozemních stanic. O existenci satelitních grafů RSS (1998) a UAH (1998) ani zmínky. Opomenutí? Roztržitost?
Jde spíše o projev staré zásady IPCC, kterou zvěčnila hláška "Hide the decline". Nehodící se fakta se prostě před čtenářem zatají.
Když přestaneme satelity ignorovat, vyjde nám skóre jiné. Tři pro 1998 a dva pro 2005. Vlastně je to tři ku jedné ve prospěch roku 1998. Protože NASA-GISS opisuje od NOAA-NCDC, takže ty dva americké grafy jsou vlastně graf jediný.

  a1.jpg
(Americké grafy NASA - zde červeně - které alarmisté tak rádi citují, jsou jediné, které ukazují po roce 98 oteplení)

a2.jpg

(Toto jsou aktuální satelitní měření UAH, které dělá klimaskeptik Roy Spencer. Rok 2010 nejteplejší od 1998. Ne však teplejší. Novináři ale nebudou citovat UAH. Protože titulek "tento rok není rekordní" je pro novináře nezajímavý. Stejně jako nikdy neuvidíte palcové titulky "včera odpoledne se zde nestala nehoda a nikdo nezemřel.")
I kdybychom měli 10 nezávislých měření, podle kterých se neoteplilo a jen jediné měření, podle kterého se planeta vaří… které z nich myslíte, že novináři budou citovat?
  
HIC SUNT LEONES
Jak to jen ti Američané dělají, že z pozemních stanic dostanou takové vedro? Tradiční odpovědí je, že Američané na rozdíl od Angličanů zahrnují do svých grafů i polární stanice. To jsou vlastní slova Jamese Hansena (ředitel GISS, součást NASA).
Je ovšem záhadou jak GISS či NCDC získává teploty z arktických meteorologických stanic, když tam žádné nejsou. Nijak. Prostě si ta data vymyslí. Nejsou to skutečně naměřená data, ale fiktivní simulace z počítačových modelů.

a4.jpg
  

(Severně od 80° nemá GISS žádná data. Šedě jsou místa bez meteorologických dat. Přesněji řečeno, v řadě v nich meteo-stanice existují, ale nehodí se a tak jsou v grafech globálních teplot ignorovány. Taková Bolívie má spoustu meteo-stanic. Ale pssst).
  

a5.jpg
(Klimatologové než by použili naměřené teploty, raději si teploty domýšlí. A hrozně rádi zahlazují. Zde zahlazeno na 2500 km. Takže v jednom čtverci máme vedro, další čtverec má zimu, mezitím je prázdný čtverec bez dat, to se zprůměruje a máme krásně vybarvené políčko. Je to ale věda? Nejsou to spíše omalovánky?)
  

a6.jpg

(Satelitní grafy UAH si také Arktidu domýšlejí, ale jejich měření jsou přesnější, sahají dále na sever - až na 85°. Ve rovnání s UAH kolem roku 2007 NASA alarmisticky přehání už o celý 1°C. A toto vymyšlené spekulativní oteplování pak v Čechách dělá palcové titulky novin).
Jak už to tak v alarmistické klimatologii chodí, nejvíce se otepluje tam, kde nemáme žádné teploměry.

Takže abychom si to shrnuli. Americké grafy (NASA-GISS) jsou teplejší kvůli rozdílným názorům na teploty Arktidy, odkud nikdo nemá žádná měření.
Ono hrozné oteplení Arktidy existuje pouze v nějakém klimatologickém modelu. Model je ovšem pouhá hypotéza. Názor. Víra. Spekulace.  Nejsou to naměřená data.
Proč mě to nepřekvapuje? V NASA-GISS řediteluje James Hansen. Pokud si chcete udělat představu, co je James Hansen zač, přečtěte si články  "Vedeme džihád proti globálnímu oteplování" a "V Americe žádné oteplení od 30.let". A jeho motiv? Snaží se mít grafy co nejteplejší, protože odmítá uznat, že jeho známé oteplovací proroctví z roku 1988 se neplní.

Reference

Steve Goddard. GISS polar interpolation. 28 July 2010. http://wattsupwiththat.com/2010/07/28/giss-polar-interpolation/
Steve Goddard. GISS Swiss cheese. 26 July 2010 http://wattsupwiththat.com/2010/07/26/giss-swiss-cheese/
Pielke Sr. et al. Unresolved issues with the assessment of multi-decadal global land surface temperature trends. J. Geophys. Res.  2007 (str. 13) http://pielkeclimatesci.files.wordpress.com/2009/10/r-321.pdf
Steve Goddard. GISS Arctic Trends Disagree With Satellite Data. 20.května 2010. http://wattsupwiththat.com/2010/05/20/giss-arctic-trends-disagree-with-satellite-data/


Splattergate: Kdo nesníží uhlíkovou stopu, toho zabijeme

20. října 2010 v 11:37 | Vítězslav Kremlík |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails
Skandální krvavé video ekologů nabádá k vraždění dětí. Klimatické hnutí sní o zavedení totalitní diktatury.

Za špatné počasí mohou čarodějnice. To věděli naši moudří předkové už ve středověku. Proto se dnes musíme zbavit čarodějnic (a lidí, které uhranuly). Ti totiž odmítají snižovat svou uhlíkovou stopu a tím zlovolně způsobují klimatickou změnu.

SNUFF
Ochránci přírody  natočili krvavé "snuff" video. S tímto termínem jsme se mohli seznámit ve filmu "8MM" s Nicolasem Cagem. Jde o druh porna pro extrémní sadisty.
Video představuje živý sen environmentalistů. Sní o zavedení totalitního režimu, kde občané i děti budou muset povinně skákat, jak klimatická junta píská. A kdo vybočí z řady a odmítne poslouchat jako tupá ovce... ten bude vyřazen z kolektivu a zavražděn.
Aféra dostala přízvisko Splattergate. "Splatter" znamená cákanec, zde cákanec krve. A v tomhle videu stříká z dospělých i z dětí více krve než v animovaných pohádkách od Disneyho.
Autoři říkají, že jim to prý připadlo vtipné.


Tvůrcem videa je režisér Curtis, spoluautor scének Mr.Beana. Spíše to ale působí, jakoby autorem byl sám Mr.Bean. "Mmm. Mám prý natočit video. Co bych tam tak vrazil? Už vím.  Hlavně tam musí být spousta krve. Juchů. Buuum."
Akci 1010 houfně opouštějí sponzoři, například Sony nebo Kyocera. Děkujeme Curtisovi. Pro diskreditaci klimatismu by těžko někdo mohl udělat více. Dobrá práce!

O JEDEN TÝDEN
Video má propagovat kampaň, která se snaží přesvědčit každého, aby do 10 hodin 10.10.2010 snížil své emise CO2 o 10%.
Nechápu, co je smyslem akce.  Mohl by mi to prosím někdo vysvětlit?
Posledních 10 let se neotepluje a objem vodní páry v atmosféře klesl, ačkoliv emise CO2 rostou. Podle všeho tedy vliv CO2 na teploty nestojí za řeč. A vodní pára vliv CO2 neposiluje, nýbrž ignoruje. Bez pomoci vodní páry toho ovšem CO2 moc nezmůže. Proč tedy redukovat emise uhlíku?

Autoři akce se chlubí, že už účastníci snížili své emise o půl milionu tun CO2. To je jako plivnutí do oceánu. Podle toho, co spočítal Bjorn Lomborg, by nestačilo ani tisíc milionů tun.
Bjorn píše: "Britská vláda odhaduje, že celkové snížení CO2, které chce do roku 2030 dosáhnout různými opatřeními bude asi 950 - 1100 milionů tun CO2… Tímto britským úsilím by se globální teploty mohly snížit o  0.00038°C za sto let. To odpovídá oddálení globálního oteplování do roku 2100 asi o týden… Británii by to stálo asi 100 miliard liber ročně."
Oddálení oteplování o týden. 

VOODOO
Tak si to spočítejte. Tato akce 1010 má na globální oteplování asi takový vliv jako poskakování šamana kolem táborového ohně. Žádný. Navíc veškeré emise, co oni za rok sníží, bohatě vykompenzuje Čína.

shaman.jpg
(Poskakování šamana kolem ohně nám zajistí dobré počasí. Kdo nekřepčí, není kamarád).

Boj se změnami klimatu: "Héhé hóhó óm óm… nechť velký duch nám sešle dobré počasí… hops hops…"
Ovšem kdo se k tomuto iracionálnímu rituálnímu křepčení odmítne připojit, tomu má hrozit trest smrti?
Tak to ale náboženství dělají. Nutí lidi k iracionálním rituálům a diskriminují lidi, kteří se odmítnou podřídit. Má snad islámský zákaz vepřového nějaký rozumný smysl? Nemá. Ale zkuste si uspořádat před mešitou vepřové hody.
Napadá mne ale, že možná jsem jen špatně pochopil název akce 10:10. DESET let neotepluje, ačkoliv DESET let CO2 stoupá, ale lidé s inteligencí na úrovni DESETI-letého dítěte nepochopí, co to znamená.

ŘÍMSKÝ KLUB
Římský klub je tvůrce alarmismu, autor legendárních "Mezí růstu."
V knize "První globální revoluce" (1991) ŘK píše: "Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí (s.70)".
A vidíte. Je to pravda. Kjótský protokol jako smluvní dohoda demokraticky zvolených vlád nedokázal docílit snížení globálních emnisí. A kodaňská jednání o novém Kjótském protokolu zkrachovala. Demokracie selhala.
Podle alarmistů a Římského klubu je tedy na čase demokracii opustit a zavést totalitní zřízení. Diktátor lidem vnutí dobro násilím. A kdo se nepodřídí jako poslušná ovce a bude dělat problémy, toho zavřeme nebo zabijeme. Nebo si pro potížisty dojde zelené Gestapo jako v následujícím videu.
Doufejme, že toto eko-fašo fantazírování zůstane jen okrajovým jevem. Jinak bychm se mohli těšit na nový středověk. Zakázali by letadla (mají velkou uhlíkovou stopu) i maso, nejen vepřové (má velkou uhlíkovou stopu) i Edisonovy žárovky. Aha. Pardon. To už se vlastně stalo.


Reference:

Splattergate: ReferenceFrame
Násilnický článek Greenpeace: Wattsupwiththat a také http://gp-bc7f8.posterous.com/Kiwigate: Grafy novozélandských klimatologů také sežral pes

20. října 2010 v 11:33 | Vítězslav Kremlík |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails


Když se klimatologů zeptáte, jak dospěli ke svým grafům globálního oteplování, řeknou vám, že neví. Prý ta data ztratili.

Kiwi je novozélandské ovoce, také pták a přezdívka pro místní obyvatele. Kiwigate je novozélandská Climategate.

Ale nejprve trochu kontextu. Jaké je globální oteplování, víme prý z grafu CRUTEM. Je to jakýsi tajný gnostický graf jen pro zasvěcence kultu. Celých 20 let k němu nikdy nebyly publikovány výpočty. Když se po nich šťouralové začali shánět, autor grafu (Phil Jones z CRU) nejprve odmítal data ukázat. Kličkoval, až v létě 2009 nakonec řekl, že ta data ztratil, ani neví kde. Možná je sežral pes. Tak se vymlouvají malé děti, když neudělaly domácí úkol. Sežral mi ho pes.
Muir Russelova vyšetřovací komise posléze na jaře 2010 konstatovala, že ke CRUTEMU nikdy nebyl zveřejněn ani seznam stanic, ze kterých se ten graf počítal. Tudíž to nešlo zkontrolovat. Zdaleka ne všechny meteo-stanice ve světě jsou tam totiž použity. A když se po seznamu stanic badatelé začali ptát, klimatologové začali kličkovat a snažili se to utajit. "Radši ty soubory smažu, než bych je někomu vydal podle zákona o právu na informace." Copak nám asi chlapci tají?

No a na Novém Zélandu to funguje podobně. 
Novozélandská obdoba CRU se jmenuje NIWA jako ten sýr (National Institute of Water and Atmospheric Research). Celá léta tento ústav vytvářel grafy zvané NZTR (New Zealand Temperature Record). Také se tomu přezdívá Seven Stations, protože je - čert ví proč - sestaven jenom ze sedmi meteorologických stanic (ačkoliv NZ jich má spoustu).
Tento graf vykazoval za 20.století velké oteplování. Větší než globální průměr.
Což je divné. Protože Nový Zéland je na jižní polokouli, kde převládají oceány. Oceány jakékoli klimatické změny zpomalují a zmírňují. Trvá totiž dlouho než se prohřejí či ochladí do hloubky. Říkáme tomu tepelná setrvačnost oceánů.


kiwigate.jpg
Když si ale z webu stáhnete surová data a uděláte z toho graf, obrovské oteplení zmizí. Co se stalo?

Aby mohli surová data detailně porovnat s oteplenými grafy, potřebovali skeptici podrobná homogenizovaná (ohřátá) data k jednotlivým stanicím. Nebyly na webu ani nikde jinde. NIWA je roky odmítala vydat. Pak ale někdo z klimatologů proti vůli ředitele NIWA tyto údaje pod rukou klimaskeptikům předal.

Konspirační co? Možná si to předávali někde v potemnělém průjezdu v neoznačených obálkách.
V srpnu 2009 novozélandští klimaskeptici (New Zealand Climate Science Coalition - NZCSC) podali k nejvyššímu soudu Nového Zélandu žalobu, kde žádali, aby grafy NZTR byly úředně uznány za neplatné a aby bylo zakázáno užívat je v oficiálních materiálech. Soud stále probíhá.
Když věc šla k soudu, NIWA byla požádána, aby předložila k přezkoumání údaje o tom, jak a proč grafy upravovala (homogenizovala). Chvíli bylo ticho. Nakonec zástupce NIWA se zahanbením oznámil veřejnosti, že tyto záznamy zmizely a nikdo neví kam. Možná je sežral pes.

"1.března 2010 v reakci na opakované parlamentní interpelace NIWA oficiálně přiznala, že zničila (údajně nešťastnou náhodou) všechny počítačové záznamy použité k vytváření NZTR. Okolnosti a načasování tohoto pochybení nebyly dosud vysvětleny, NZ klimatická koalice však soudí, že jde o těžkou ránu reputaci NIWA a zpochybňuje její kvalifikaci poskytovat klimatologickou expertízu" (Dopis šéfa koalice skeptiků řediteli NIWA)

Nyní NIWA kličkuje mezi paragrafy, aby se vyhnula soudnímu postihu. Před soudem NIWA se nyní na podzim 2010 hájí takto: 

a)      Prý nemá právní povinnost archivovat svoje data.
b)      Prý nemá zákonnou povinnost  vytvářet a udržovat národní klimatickou databázi,
c)      prý neexistuje nic jako "oficiální" či formální NZTR. Takzvaná NZTR je prý jen "neformální" kolekce různých klimatologických údajů. Jen tak pro informaci. Nic oficiálního.
d)      NZTR prý není "záznam"  ani "veřejná informace" ve smyslu zákona, tudíž ji prý nemusí nikomu ukazovat.

Když to nejsou oficiální spolehlivé grafy, proč se to nejmenuje třeba "Frantův nedodělaný graf č.02"? Proč je to na webu jako New Zealand Temperature Record?

Proč jste to neřekli hned, že jde jen o "neoficiální" čmáranice na papíře? Kdyby to politici věděli včas, nezakládali by na to svoji politiku a ekonomická rozhodnutí.

Doposud jsme viděli, že čachrování s daty dělaly centralizované specializované ústavy typu CRU, nikoli národní meteorologové. Proč tomu u protinožců je jinak? Stopa vede znovu do CRU! Šéfem NIWA byl totiž donedávna Jim Salinger, který v 80.letech pracoval v CRU (epicentrum Climategate) a je také jedním z vedoucích autorů v IPCC.

Novozélandské grafy, o kterých mluvíme, jsou výsledkem jeho práce. Práce jediného člověka. Nikdy neprošly peer-review kontrolou ani kontrolou kvality. Propašovaly se do oficiálních údajů zadními vrátky. Jsou nezdokumentované a bez metadat, takže by u žádného soudu nemohly obstát. Proto také zmizely.

Dobrá zpráva je, že Salinger dostal už v dubnu  2009 padáka. Prý proto, že porušil firemní regule a bez pověření hovořil do médií jménem ústavu a šířil klimatickou paniku. Salinger se kvůli vyhazovu se zaměstnavatelem soudil, ale marně.
Dobře že je pryč. Právě takovým lidem vděčí Nový Zéland za praštěné klima-alarmistické plány tamější vlády (2003) zavést daň z prdění.

…Jo a ještě něco. Jedna věc mi vrtá hlavou. Je to pořád ten samý pes?

Reference:
NIWA unable to justify official temperature record. Scoop.co.nz http://www.scoop.co.nz/stories/SC1002/S00004.htm
Odborné vysvětlení sporu z podzimu 2009: http://nzclimatescience.net/images/PDFs/global_warming_nz2.pdf
Prohlášení NIWA pro soud, že prý NZTR není oficiální: http://nzclimatescience.net/images/PDFs/statement_of_defence.pdf  [hlavně bod 7 a), b)]
V.Kremlík: "Globální oteplování sežral pes".
Muir Russel Report. Na webu Klimaskeptik.cz ke stažení.


TV kanál Discovery přepaden únosci, protože málo informuje o oteplování

20. října 2010 v 11:29 Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails
(NBC, dailymail) Tohle sem si vážně nevymyslel. Došlo k tomu počátkem září 2010. V Marylandu (poblíž Washingtonu DC) do budovy, kde sídlí televizní stanice "Discovery" vnikl ozbrojený muž. Televizní pracovníky si vzal jako rukojmí. Vyhrožoval zbraněmi a bombou. Pachatel James Lee jako důvod přepadení uvedl své rozhořčení nad tím, že (vzdělávací přírodopisný TV kanál "Discovery Channel" příliš málo informuje o hrozbách globálního oteplování. James prý prožil duchovní probuzení (awakening), když shlédl Al Gorův film "Nepříjemná pravda".

Zdá se, že Al Gorův film může být stejně nebezpečný jako Mein Kampf a může lidi inspirovat k hrozným činům.

Obléhání únosce nakonec skončilo jeho zastřelením.
Lee už dříve demonstroval před Discovery. 

Svou víru v klimatický Konsensus propagoval na svém webu http://savetheplanetprotest.com  
Zde také zveřejnil své požadavky, jak by podle něj mělo vysílání Discovery vypadat.
Zejména chtěl, aby televize nabádala lidi, aby neplodili už žádné smradlavé děti (filthy children). Protože to přispívá k přelidnění a znečištění. Také požadoval, abychom přestali se zemědělstvím (All human procreation and farming must cease!), protože tím se divočina mění na pole a divoká zvířátka nemají, kde bydlet.

V odkazu na stránkách NBC je i (anglické) video s reportáží.

Loner: James Jay Lee is shown in a February 2008 photograph protesting outside the headquarters of the Discovery Channel in Maryland. Today he was shot after taking hostages in the same building
(Zde je foto z roku 2008, kdy Lee demonstroval před TV stanicí Discovery s transparentem "Zachraňte planetu")

Armoured police walk surround the building during the stand-off. The FBI and ATF were also involved
(Fotografie z policejního zásahu)


Eko-fašisté prohrávají na Wikipedii

20. října 2010 v 11:26 Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails
(ClimateMadness) Connolley byl redakcí Wikipedie vykázán a už nadále nesmí editovat cokoli, co se jen vzdáleně podobá tématu "klima".

Britský eko-fašista přepsal přes pět tisíc stránek na Wikipedie, aby z nich vymazal pravdu o přirozených změnách klimatu. Dokonce se vloudil mezi oficální redaktory anglické Wikipedie! Díky němu se z anglických wiki-hesel o klimatu nedozvíte prakticky nic - kromě eko-fašo propagandy o tom, že za špatné počasí mohou zlí lidé.

Když jste zašli na heslo "globální oteplování", tak jste se místo o oteplování dočetli o skleníkovém efektu. Ani slovo o jiných příčinách oteplování nyní či v minulosti!


William Connolley se tak stal možná důležitějším lhářem a propagandistou nežli Al Gore. Lidé totiž mají tendenci spoléhat se na Wikinu jako na neutrální objektivní zdroj informací.
Ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Nedávno i našimi médii proběhl sólokapr  o tom, že renomovaný fyzik Hal Lewis rezignuje z vědecké asociace APS na protest proti snahám ututlat Climategate.

Connolley nelenil a z Wikipedie vymazal jakékoli zmínky o této věci, která je pro alarmisty velmi ostudná a nepříjemná.

Nelze si nevzpomenout na Stalina, která z učebnic dějepisu vymazal vše, co se mu nehodilo.
Proto také Billovi říkám eko-fašista. Cenzura a pálení knih to jsou jedny ze znaků fašismu.
Takovéto totalitní přepisování dějin a cenzurování... to bylo moc i na Connolleyho spolu-redaktory.

Pozdě, ale přece. Díky.


Krach bank v roce 2011?

19. října 2010 v 12:50 | David Vorovka |  FED, peňažné otroctvo

Ilustrace

"Masivní injekce likvidity nefungují… Nemůžete vzkřísit nesolventní zemi v systému, který je pochybný. Lidé řídící americkou ekonomiku zavedou americkou ekonomiku a finanční strukturu do velké černé díry. USA a svět budou brzy čelit vědomě zosnovanému globálnímu krachu." Bob Chapman
Jak jsme asi mnozí zaregistrovali, šéf Federal Reserve Ben Bernanke varoval před neočekávaným vývojem americké (rozuměj světové) ekonomiky. "Neočekávaný vývoj" je eufemizující deskripcí hluboké krize. Jak hluboké?

FED
Předně si uvědomme, kolik farizejství se skrývá za daným výrokem od reprezentanta instituce, jež vše toto zapříčinila. Není tajemstvím, že Fed je slovy realistů asi tak státní a federální jako Federal Express. Jde vlastně o konglomerát soukromých bank vlastněných elitami- jako Goldman Sachs, Merrill Lynch a další. Moc Fedu zakotvila podvodem skupinka kongresmanů před Vánoci 1913 v prázdné sněmovně (tehdy neexistoval požadavek minimálního kvóra při hlasování). Ústavou daná pravomoc lidu vydávat peníze prostřednictvím Kongresu Spojených států přešla na tuto soukromou instituci. Prezident Woodrow Wilson se na konci svého mandátu omlouval národu za tento podvod a varoval, že to může vést ke konci demokracie:

"Jsem nanejvýš nešťastný muž. Nevědomě jsem zničil svoji zemi. Velký průmyslový národ je kontrolován kreditním systémem. Systém kreditu je koncentrovaný v rukou úzké skupiny mužů. Rozvoj národa a všechny naše aktivity jsou proto v jejich rukou. Stali jsme se nejhůře spravovanou zemí, jednou z nejúplněji ovládaných vlád v civilizovaném světě. Není to už vláda svobodného národa, ani už to není vláda, založená na přesvědčení a hlasu většiny, ale vláda bude založená na názoru a tlaku malé dominantní skupiny mužů." A dále: "Od doby kdy jsem vstoupil do politiky, byly mi svěřovány názory mnoha mužů. Někteří z nejlepších mužů Spojených států na poli byznysu a průmyslu se bojí někoho a něčeho. Vědí, že existuje síla tak organizovaná, jemná, pozorující, propojená, komplexní a pronikavá, že je lepší mluvit o ní šeptem, je-li kritizována."

Když chtěl John F. Kennedy skoncovat s praxí monopolu Fedu na emisi peněz, za které musí americká vláda vyplácet úroky (sic!), a zároveň vrátit do hry zlatý standard, díky jehož odstranění došlo k boomu spekulativního kapitálu, byl na něj spáchán atentát.

QE
V reakci na krizi v roce 2008 přišel Fed s kvantitativním uvolňováním peněz (QE), neboli s tištěním papírků bez jakéhokoli krytí a zdůvodňoval následnou sanaci velkých bank, které za krizí fakticky stály, snahou o nastartování úvěrů pro podfinancované společnosti. Byla to lež. Ve skutečnosti už spirálu ničím nekrytých "peněz", z nichž jen nepatrná část odráží reálné ekonomické statky a práci, nelze zastavit a systém spěje k neodvratnému kolapsu. Banky to vědí a jen Fed s Wall Streetem drží scénář těchto věcí ve svých rukou. Žádný stát není schopen této globální dominanci čelit. Japonsko nedávno vydalo 500 mld. dolarů na oslabení jenu, ale marně.

VŠECHNY velké banky intoxikovala bezcenná aktiva. AAA ohodnocení přidělovaná cenným papírům byla sprostým podvodem ratingových agentur, jejichž nepotrestání je zločinem vůči všem lidem, kteří krizí utrpěli. Bez obalu se intoxikace projevila na Lehman Brothers, kterou nechaly finanční elity padnout. Důvod ovšem nespočíval v tom, že by se přiblížila bankrotu blíže než ostatní institucionální banky, jak by se mohlo zdát, ale v tom že měla nejvíc aktiv v Evropě. Jejím krachem se tedy problémy přelily i na druhou stranu Atlantiku. Výsledkem bylo Řecko (kterému s falšováním účetních údajů zdatně pomáhala Goldman Sachs) a drastické úspory podřezávající střední třídu v Evropě.

Přestože zmíněné cenné papíry ztratily podstatnou část tržní hodnoty, v bilancích stále figurují pod bilionovými kalkulacemi. Tato kamufláž umožnila Fedu očišťovat banky od toxických aktiv jejich skupováním v tranších za z éteru vytvořené peníze (kvantitativní uvolňování). Respektive QE I. v objemu 700 mld. USD bylo v podstatě účetní počítačovou operací, kdy tato virtuální čísla šla na účet bank výměnou za aktiva nakoupené Fedem, která měla pouze zlomkovou hodnotu od fiktivní účetní ceny. Transakce předstíraly, že banky disponují "nadbytečnými rezervami", aby formálně vyhověly regulačním pravidlům. Pokud by k tomu nedošlo, pravda o insolvenci by rychle vyšla na povrch a následoval by hromadný výběr vkladů a investic.
První kolo QE nemohlo stačit, neboť smradlavá aktiva zahlcují peněžní domy v objemech mnoha bilionů dolarů. Chystá se tedy QE II.

"Také si vzpomeňte, že FED na vrcholku krize oznámil, že za tak zvané "nadbytečné rezervy" globálních bank bude placen úrok, čímž se tímto bankám umožní "získávat" úrok. Takže tu máme kolotoč peněz přesunujících se z pravé kapsy do levé kliknutím počítačové myši. FED vytváří peníze, použije je na nákup toxických aktiv, a stejné peníze se pak vracejí do FEDu od globálních bank, aby na nich získaly úrok. Díky této fikci QE jsou banky zaplaveny hotovostí, která jim umožňuje získávat úrok. Je proto nějaký div, že tyto banky oznámily rekordní zisky? Globální banky se zbaví části svého toxického odpadu za plnou hodnotu a bez nákladů, a dostanou zaplaceno za to, že se tohoto toxického odpadu zbaví prostřednictvím úrokových plateb. Navíc část těchto "peněz" je těmito bankami použita na nákup amerických státních dluhopisů (které také nesou úrok), což obratem umožňuje americkému ministerstvu financí pokračovat v deficitním financování." Matthias Chang

KRIZE
První vlna krize zapříčinla, že 44 miliónů Američanů žije v chudobě a závislosti na potravinových lístkách. Každý den mizí pracovní místa díky globálnímu finančnímu systému a přesouvání výroby do zahraničí.

"Oficiální nezaměstnanost, U3 na úrovni 9,75%, je blbost, když všichni se zbytkem rozumu se koukají na U6 a podvodný poměr narozených/zemřelých. Ano, nezaměstnanost je 21,625% a pro ty, kteří chtějí vidět pravdu, je viditelná na celém světě. Nemovitosti nadále klesají, protože spotřebitelé snižují zadlužení a spotřebu… Dojde k devalvaci dolaru a nesplacení dluhů. Sněhová koule se teprve dala do pohybu, a kde skončí nikdo neví. Chrám Federálních rezerv a Wall Street by mohl být docela dobře odsouzen ke zničení. Veřejnost nyní chápe, že Fed vlastní Wall Street a bankovnictví, a že ti činí opravdová rozhodnutí a jsou tvůrci všech insiderských informací. Profitují téměř na každém obchodu. Nemohou prodělat. Tu hru vlastní. To je důvod, proč v posledních 18 měsících došlo k exodu financí z akciového trhu na dluhopisový, do zlata, stříbra a komodit." Bob Chapman

Elity jsou si dobře vědomy situace a spolu s probuzenou hrstkou drobných investorů, kteří přestali podléhat klamným informacím z médií, nakupují zlato a stříbro, jejichž hodnota se dostává do rekordní výše. Z tohoto důvodu Weiner & Waxman navrhují zákon na regulaci obchodů s mincemi, jehož prostřednictvím chtějí získávat informace o jednotlivých kupujících. (Trochu odbočím: nemysleme si, že řada zákaznických karet- jako třeba ty vydávané firmami vlastnících hypermarkety, mají za cíl lákat zákazníky. Ve skutečnosti jde o doplněk bankovních údajů, internetových stop apod., takže v souhrnu lze zjistit nejen kolik utrácíte, ale dle dat z těchto věrnostních karet např. i kolik kg mouky nebo cukru kupujete- jestli se nepředzásobíte atd. Věrnostní karty v potravinářství totiž nemají žádný význam. Lidé nakupují v naprosté většině čistě podle aktuální nabídky, cen a dostupnosti obchodu).

KOLAPS
Nepochybně přijde citelná devalvace dolaru s důsledky pro mnoho dalších měn. Vyvolaný krach finančního systému založeného na virtuálních (ničím nekrytých) penězích vyeskaluje v růst cen komodit jako zlato a stříbro. Opakuje se situace ze 30. let, kdy ani exponenciální nárůst deficitů nezachránil ekonomiku.

V roce 2011 velice pravděpodobně dojde k největšímu kolapsu systému, jaký kdy kapitalistická éra zažila. Falešné účetní operace, bezcenná aktiva a ničím nekryté, neustále tištěné papírky vykonají své. Jakmile první trhliny zatím kamuflovaného skutečného stavu vejdou ve známost veřejnosti, povede to k hromadnému výběru vkladů. Vláda téměř jistě zareaguje sérií opatření ve formě limitace výběrů a bankovních transferů, zákazu nákupu drahých kovů, případně jejich konfiskace (jako za války). Zákonem vyhlásí porušení jakéhokoliv z pravidel za zločin.

Za této situace už nebude na světě člověka, který by ještě bankovnímu systému věřil. Dojde ke zmrazení pohybu kapitálu, dosud do nejvyšších obrátek štvaná spirála se zastaví a z ničeho stvořené stovky miliard, ba biliony dolarů vyústí v celosvětovou hyperinflaci…
Krach nepřijde z neznalosti ani chybného úsudku lidí stojících za tímto mechanismem. Oni ho ostatně stvořili a celou dobu řídili. Když se jim nehodil Glass-Steagalův zákon regulující moc investičních bank, tak ho nechali zrušit. Vědí, že to přijde, celou dobu k tomu směřují své kroky. Nemají co ztratit, naopak. Jak to? Protože jenom jedna globální vláda s jednou centralizovanou světovou bankou bude mít "patent" na vyvedení ožebračených lidí na celém světě z krize. A o to jde!

Na tento článek naváže příspěvek ČEKÁ NÁS STANNÉ PRÁVO
Volně tématicky souvisí s článkem Globální hra na úspory
Zdroj: Global Research- Matthias Chang, Bob Chapman
Geld und Recht- Andreas Claus
Penzijní reforma: http://www.blisty.cz/2010/10/12/art54917.html
http://www.infowars.com/government-prepares-to-seize-private-pensions/


Klimaskeptik.cz v Senátu ČR: Zpráva a fotografie ze semináře 8. 9. 2010

19. října 2010 v 12:44 | Vítězslav Kremlík |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails

Ilustrace

Dne 8. září 2010 v senátu ČR proběhl seminář na téma IPCC. Český zástupce (focal point) IPCC tu jednal s kritiky IPCC. Výstupy ze semináře mají posloužit k další práci Výboru pro záležitosti Evropské unie.
Složení: Kutílek, Kremlík, Metelka, Tolasz. Plus senátoři (Krejča, Škaloud a další).
Pozvánka na seminář ZDE
Stenografický zápis ze semináře bude k dispozici na webu senátu ČR později (ZDE). Upozorníme vás, až bude.

První část semináře zabralo úvodní slovo. Prof. Kutílek např. vysvětlil, co může pedologie říci o historii změn klimatu. P. Metelka nastínil organizační schéma IPCC. Kremlík uvedl na pravou míru fámy o tom, že kritici IPCC jsou popírači klimatických změn.
Hlavním tématem semináře byla SLUNEČNÍ AKTIVITA. Jak se vyvíjela. Rostla nebo ne? Může vysvětlit globální oteplování?
Pan Metelka zopakoval svoje argumenty ve prospěch PMOD jako indikátoru TSI. Jako to učinil v článku na Neviditelném psu ZDE již dříve.
Kremlík přednesl tuto PTT prezentaci (4,5 MB).

Máme řadu různých indikátorů sluneční činnosti a každý říká něco jiného. Ty stoupající indikátory IPCC ovšem neuvádí. Důvodem zamlčení jistých indikátorů může být stranický a nikoli nestranný výběr posuzovatelů (Judithgate). Jelikož neznáme přesný mechanismus působení Slunce-Klima, nevíme, který z protiřečících si ukazatelů je pro naše teploty určující. IPCC tedy nemá co dát do svých modelů.

FOTOGRAFIE ZE SEMINÁŘE:


Money as Debt 2 : Promises Unleashed

15. října 2010 v 4:55 Money Money Money


Skrytá pravda za světovým zadlužením (2.cast)

15. října 2010 v 3:40 | Richard Greaves |  FED, peňažné otroctvo
Více dluhu pro nás ostatní
• Lojzovy platby úroků a každá splátka úvěru bance nicméně znamená, že tyto "peníze" již neobíhají v ekonomice.
• Každá platba na přečerpaný účet snižuje ono přečerpání/úvěr. To funguje jako splátka bance a tyto "peníze" jsou pro ekonomiku ztracené .
• Musí se půjčit více peněz, aby se ekonomika udržela v chodu. Pokud si lidé nepůjčují nebo banky nepůjčují, nastane propad v množství peněz v oběhu, což bude mít za následek snížení nákupů a prodejů -  bude následovat recese, propad nebo celkové zhroucení, podle toho o jak velký nedostatek se jedná.
• Nárůst v bankami vytvořených úvěrech v průběhu let je další nezvratný důkaz, že banky vytvářejí "peníze" z ničeho - z 1,2 miliardy v roce 1948 až na 14 miliard v roce 1963 a 680 miliard v roce 1997…
• Dnešní objem bankovek a mincí v Británii má poté, když vezmeme v úvahu inflaci, podobnou kupní sílu jako v roce 1948 (1,1 miliardy), ale od té doby došlo k více než desetinásobnému reálnému nárůstu peněžní zásoby vytvořené z úvěrů stvořených bankami.
• To umožnilo ekonomice enormně expandovat a následkem toho se životní úroveň mnoha lidí podstatně zlepšila … ale stalo se tak na základě vypůjčených peněz! Co je úvěr pro banku je dluh pro všechny ostatní.
• Banky získávají stále větší díl naší půdy, domovů a dalších aktiv prostřednictvím zadlužování se jedinců, průmyslu, zemědělství, služeb i vlád - a to do té míry, že dnes efektivně vlastní nejen  Británii, ale celý svět.

ODEZVY PENĚŽNÍHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA DLUZÍCH

1) Zboží a služby jsou mnohem dražší…
Cena za vypůjčování si ze strany výrobců, přepravců, maloobchodníků atd., to vše musí být zahrnuto do ceny konečného výrobku.

2) Spotřebitelé mají mnohem méně peněz na útratu…
Jsou zatíženi náklady hypoték, dočasných úvěrů, kreditních karet, osobních půjček atd. Důsledkem 1) a 2) je…


3) přebytek zboží a služeb…
… protože populace jako celek si nemůže dovolit koupit všechno zboží a služby, které jsou vyrobeny. Toto zpětně vytváří…

4) tvrdou konkurenci…
Podniky se snaží snížit ceny a náklady, aby si urvaly část této omezené kupní síly v ekonomice, což dokazují:
(I) Mzdy držené dole, jak je jen možné.
(II) Ubývání pracovních míst.
(Oba tyto faktory ještě více redukují kupní sílu populace.)
(III) Maloobchodníci dovážejí levné produkty z ciziny, kde jsou mzdy mnohem nižší.
(IV) Výroba levnějšího zboží, které dlouho nevydrží.
(V) Nízká priorita ochrany životního prostředí.
(VI) Fúze a převzetí - společnosti se stávají většími a většími, hnané snahou najít nové trhy.
(VII) Velké společnosti přesouvají výrobu do chudších zemí, které mají levnější a neorganizovanou pracovní sílu a méně přísné bezpečnostní předpisy a ekologické zákony nebo…
(VIII) … dožadování se velkých vládních dotací a daňových pobídek, jako ceny za vybudování nové výroby nebo nepřesídlení firmy do zahraničí.

5) Stále rostoucí zadluženost.
• Když banka vytvoří peníze vytvořením půjčky, nevytvoří tím peníze potřebné pro její splacení.
• Banka půjčila Lojzovi 5000, ale požaduje zpět 5500. Lojza musí jít do světa obchodu a konkurovat a prodávat, aby dostal dalších 500 od svých zákazníků. Ty mohou přijít pouze z peněz již obíhajících v ekonomice - vytvořených z půjček, které si vzali další lidé - takže brzo někdo bude mít nedostatek peněz a bude si muset půjčit ještě více.
• Takže jediná cesta jak platit úroky je vzít si více půjček.
• Ačkoli několik jedinců a podniků může splatit své dluhy nebo z toho vyjít bez dalšího vypůjčování, lidé a podniky CELKOVĚ musí pokračovat ve vypůjčování. A STÁLE VÍCE A VÍCE, aby se do ekonomiky dodaly peníze, potřebné pro udržení úrokových splátek a celkového objemu dluhu.
• Současná úroveň britského dluhu ve výši 680 miliard liber znamená, že si každoročně půjčujeme kolem 60 miliard nových "peněz", čímž tyto peníze vzniknou, abychom mohli platit úroky.
• Ale lidé ani podniky si nemohou půjčovat do nekonečna - nebudou si to již moci dále dovolit, a postupně si přestanou půjčovat více peněz, čímž jim neumožní vzniknout. Když se to stane, dostane se ekonomika do poklesu. Systém tak obsahuje semena vlastního zničení.
• Když se bankám splácejí splátky a úroky, jsou to peníze vyjímané z oběhu. Pokud by to šlo do nekonečna, nakonec by v ekonomice, kde je peněžní zásoba velkou měrou vytvářená půjčkami atd. vytvořenými bankami, nebyly v oběhu téměř žádné "peníze" a tím ani žádná ekonomika.
• Za současného systému, pokud se má ekonomika udržet v chodu, peníze se musí půjčovat stále dokola. Bylo by možné jednoduše nechat obíhat stávající peněžní zásobu bez vytváření nových peněz, nebýt skutečnosti, že je potřeba dalších peněz, aby pokryly úrokové platby a také umožnily ekonomice růst.

6) Inflace
je zaručená, protože výrobci si stále musí půjčovat více, a cenu tohoto zvýšeného půjčování musí promítnout do ceny vyráběného zboží.
• Jak je možné, že se přepokládá, že se sníží inflace, když půjčovatelé peněz zvednou své ceny (t.j. zvýší úrokové sazby)?
• Nesníží se.
• Jen je tam zpoždění než zvedne ceny průmysl.
• Zpočátku je průmysl nucen držet nebo dokonce snižovat ceny a zisk klesá, nebo dokonce udržuje ztráty v zoufalé snaze prodat své zboží v ekonomice, kde jsou dostupné peníze pro spotřebu redukovány v důsledku vyšších úroků placených bankám.
• Inflace může být pod kontrolou nebo dokonce dočasně snížena, ale nakonec průmysl musí zvednout své ceny, aby pokryl tyto vyšší náklady.
• To se nejčastěji děje když úrokové sazby klesají, více lidí si půjčuje, a peněžní zásoba a spotřebitelské výdaje rostou. Inflace pak jde nahoru.
• Skutečnost, že úroveň vypůjčování/vytváření peněz, jak již bylo vysvětleno, musí stále stoupat (což přidává k celkovému břemenu úrokových plateb), garantuje, že inflace bude existovat tak dlouho, dokud máme ekonomiku založenou na rostoucím dluhovém břemenu.

DOPAD NA MEZINÁRODNÍ OBCHOD
• Nadbytečné zboží v národní ekonomice musí být nějak využito. Obvyklá cesta jak toho dosáhnout je zkusit ho exportovat! Je absurdní, že se každý národ vzhledem ke stejnému domácímu základnímu problému pokouší o totéž.
• To vytváří zuřivou konkurenci na světových trzích a masy téměř identického zboží zběsile křižují zeměkoulí hledajíce odbyt.
• Místo aby byl mezinárodní obchod založen na recipročních a vzájemně výhodných dohodách, kde národy navzájem uspokojují své jedinečné potřeby a přání, se celá věc stala nelítostným konkurenčním bojem ve snaze urvat podíl na trhu, aby bylo možno zůstat solventní v ekonomice založené na dluhu.
• Velké společnosti požadují neomezený přístup na každý národní trh - takzvaný "volný obchod".
• "Jednotný trh" Evropské unie, Severoamerická dohoda o volném obchodu a Světová obchodní organizace jsou nejlepšími příklady tahů prováděných ve snaze otevřít všechny národní trhy.

Vyvoz je dobrý pro národní ekonomiku
protože když se za vyvezené zboží dostane zaplaceno, přinese to peníze do vyvážející národní ekonomiky, aniž by se zadlužila.
• Peníze, kterými se za toto zboží platí, byly vypůjčeny v bankách dovážejícího národa.
• Tyto peníze jsou ztracené pro dovážející ekonomiky, ale dluh, který tyto peníze vytvořil, musí být dovozcem nadále splácen ze zbytku peněz obíhajících v dovážející ekonomice.
• Pokud se země může stát velkým čistým vývozcem, na určitou dobu bude její ekonomika vzkvétat se všemi těmi přicházejícími bezúročnými penězi - bude existovat obchodní přebytek.

Dovoz není tak dobrý pro národní ekonomiku
• Jestliže některé země tímto způsobem vytvářejí obchodní přebytky, musí být jiné čistými dovozci a vytvářet obchodní deficity.
• Nakonec si ti s velkými deficity nemohou nadále dovolit dovážet, protože z jejich ekonomik  je odčerpáno příliš mnoho peněz a zanechá to v nich za sebou úměrně rostoucí břemeno dluhu.

DLUH TŘETÍHO SVĚTA A MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND (MMF)
• MMF byl založen aby poskytoval mezinárodní rezervu peněz s cílem pomáhat zemím s velkými deficity.
• V praxi to však věci zhoršuje.
• Země s velkým deficitem je nucena vyhledat záchranu u MMF.
• ALE ta opět přijde ve formě půjčky, se splatným úrokem.
• Jako půjčky od komerční banky,  jsou i půjčky MMF penězi vytvořenými z ničeho, založenými na hotovostním rezervním poolu poskytovaném západními zeměmi, které se zadlužují aby je mohly poskytnout (viz státní dluh).
• Země s deficitem se tak ještě víc zadluží.
• Nicméně bude schopna nadále pokračovat v obchodování a  dovozu zboží z bohatších zemí.
• V důsledku toho plyne velká část takto vypůjčených peněz od MMF zpět do ekonomik bohatších západních zemí.
• Avšak povinnost splatit závazky včetně úroků zůstane na zadlužené zemi.
• Toto je pravda stojící za hrůzami dluhu třetího světa - nejchudší země si půjčují peníze aby podpořily růst peněžní zásoby bohatších zemí.
• Aby se zajistil příjem, z něhož jsou placeny úroky a očistila se obchodní bilance, jsou tyto nejchudší země nuceny exportovat cokoli mohou vyprodukovat. Využívají přitom každý možný zdroj - kácení lesů pro dřevo, dolování, vzdávají se nejlepší půdy aby mohly Západu dodávat luxusní potraviny, namísto aby vše využily pro místní potřebu.
• Dnes, pro země v Africe, centrální a Jižní Americe a jinde, nestačí příjmy z jejich exportů dokonce ani na splátky úroků z půjček od MMF (a ostatních půjček od západních bank).
• Částky zaplacené na úrocích v průběhu let už dalece převýšily objem původních půjček.
• Výsledkem je zoufalý nedostatek peněz v jejich ekonomikách - což má za následek snížení úrovně základních zdravotních a vzdělávacích programů, atd.
• V zemích s ohromným bohatstvím ve formě přírodních zdrojů panuje permanentní chudoba.
• Strukturální programy spojené s půjčkami od MMF obsahují podmínky, že přijímající země sníží nebo odstraní celní bariéry a "otevřou své trhy cizí konkurenci" - jinými slovy odeberou od jiné země přebytečné zboží, které nemůže prodat doma.

STÁTNÍ DLUH
Současný britský státní dluh činí 400 miliard liber - roční úrok za tento dluh je kolem 25 - 30 miliard liber. Vláda jej může splácet pouze tehdy, jestliže zdaní populaci jako celek, a tak platíme! Státní dluh vzrostl z 26 miliard v roce 1960 na 90 miliard v roce 1980.
• Vznikl tak, že si různé vlády si v průběhu let tyto peníze vypůjčily.
• Namísto aby je vytvářely samy a pouštěly je do ekonomiky ve formě plateb za veřejné služby a projekty sloužící k rozvoji ekonomiky a vytváření pracovních míst, nechají je za sebe vytvářet banky, které je pak půjčují na úrok.
• Vše to začalo v roce 1694, kdy král William potřeboval peníze na válku s Francií.
• Půjčil si od skupiny londýnských bankéřů a zlatníků 1,2 milionu liber.
• Odměnou za půjčku byli tito ustanoveni královskou výsadní listinou jako Bank of England, která se stala bankéřem vlády.
• Za tuto půjčku byl účtován 8% úrok a okamžitě byly zavedeny daně na celou škálu zboží, aby jej bylo z čeho zaplatit.
• Toto znamenalo vznik státního dluhu.
• Od té doby si vlády všude na světě půjčovaly peníze od soukromých bankovních kruhů a zdaňovaly populaci, aby mohly platit úroky.

Jak si půjčuje peníze vláda
• Když si vlády půjčují peníze vydávají na oplátku pokladniční poukázky nebo dluhopisy - jinak známé jako státní cenné papíry.
• Tyto jsou v podstatě  IOU's - sliby vlády splatit půjčku k danému datu a zaplatit za onu dobu úrok.
• Jsou nakupovány především bankami, ale také jedinci s volnými penězi, včetně těch velmi bohatých z bankovního bratrstva, a v posledních letech stále více penzijními a ostatními investičními fondy.
• Když jsou státní cenné papíry nakoupeny bankami, je to z jejich strany vytváření peněz škrtnutím pera, z ničeho.
• Banky vytvářejí peníze půjčované vládě z ničeho - jejich půjčením "do existence", stejným způsobem jako to činí ve vztahu k jednotlivcům a společnostem.
• Vláda  má nyní nové peníze ve formě půjček a může je vynaložit na veřejné služby, atd.
• Pokud by tyto peníze nevznikly uvedeným způsobem, důsledkem by byla mnohem nižší ekonomická aktivita.
• V tomto systému JE STÁTNÍ DLUH  ÚVĚR POSKYTNUTÝ VLÁDĚ A JAKO TAKOVÝ SE STÁVÁ ZÁSADNÍ SOUČÁSTÍ CELKOVÉ PENĚŽNÍ ZÁSOBY JAKÉHOKOLIV MODERNÍHO STÁTU.
• Vláda nám neustále říká, že není dostatek peněz na to či ono, protože ví, že náklady za vypůjčení si jakékoliv sumy musí být přeneseny na daňového poplatníka.
• Raději vyprodává státní aktiva, a tak se místo ní dostane k financování veřejných služeb soukromý sektor.

Válka
… znamená enormní zvýšení státního dluhu…
… a enormní zisky pro banky…
• Masivní vládní výpůjčky a tvorba peněz bankami jsou pro financování válečných programů potřebné.
• Stejní mezinárodní bankéři tajně financovali obě strany v obou světových válkách a mnoha jiných konfliktech před tím i potom.
• Po té co profitovaly z války, která zanechala národy s masivními dluhy a více závislé než kdy předtím, financují banky rekonstrukci.
• Bankéři dokonce pomohli vyvolat války. Požadování splátek půjček a neúměrně vysokých reparací po německé Výmarské republice velkou měrou vytvořilo podmínky pro vzestup Hitlera.
• Tento vzor byl dobře odzkoušen v polovině 19. století - v té době se mezinárodní bankéř a spekulant Nathan Rothschild mohl honosit osobním jměním ve výši 50 milionů liber.

Konstantní růst státního dluhu
• Stejným způsobem jako si v současném systému musí půjčovat stále více průmysl a jednotlivci, aby mohli platit úroky ze svých stávajících půjček, musí si stále více půjčovat i vlády, aby mohly platit úroky ze stávajících půjček.
• Navíc, když je splatná nějaká emise státních cenných papírů, vláda si jednoduše vypůjčí více vydáním nové.

Snižování státního dluhu
"Pokud vláda může vydávat dolarové dluhopisy, může právě tak snadno vydávat dolarové bankovky." Thomas Edison
• Vláda by mohla zastavit půjčování si peněz na úrok, a začít je vytvářet sama tím, že by je dodávala do ekonomiky prostřednictvím financování veřejných projektů a služeb, přičemž by zároveň vytvářela pracovní místa a stimulovala ekonomiku.
• Některé tak už v omezené míře činí - částka, kterou obdrží od bank, když jim prodává hotovost, je přidána k veřejným prostředkům a je k dispozici pro financování veřejných služeb a projektů.

POZNÁMKY NAKONEC
Snahy o nalezení vzorce jak přerozdělovat peníze zdaňováním bohatých, kteří tak platí za služby pro méně šťastné, vůbec neřeší problém celkového nedostatku peněz v ekonomice, zapříčiněný platbami úroků za peněžní zásobu založenou na dluhu - problém, kterého si musí být vědoma většina socialistů.
Světové ekonomiky jsou naše ekonomiky. My vytváříme skutečné bohatství pomocí našeho důvtipu, podnikání a tvrdé práce. Současný bankovní systém funguje jako mohutný vysavač tohoto bohatství a zároveň koncentruje moc a kontrolu v rukou velmi malé menšiny.
Peníze jsou prostředek usnadňující výměnu zboží a služeb. Není nic špatného na tom vytvářet je z ničeho, protože toto je jediná cesta jak poskytnout dostatečný objem prostředků ke směně. Množství, které je vytištěno nebo vytvořeno, přitom jen jednoduše musí být v souladu s objemem probíhající ekonomické aktivity. Co je špatně je to, že právo tak činit bylo předáno do soukromých rukou, které je vytvářejí jako půjčky pro soukromý zisk.
• Americký prezident Abraham Lincoln považoval za primární povinnost vlády poskytnout národu prostředek směny, aby se ekonomice umožnilo fungovat.

ZÁVĚREM….
• Nemůžeme konečně začlenit humanitární principy spravedlivé distribuce bohatství, které zkombinují základ socialismu s dynamickými výhodami volné kapitalistické ekonomiky, která je srdcem kapitalismu?
• Dokud je moc vytvářet peníze v soukromých rukou, které tak činí pro zisk a kontrolu, nemůžeme nikdy říct, že žijeme v demokracii.

POST SCRIPT
Jednotná měna Evropské unie dává právo řídit peněžní zásobu všech těch států, které se připojí, Evropské centrální bance. Maastrichtská smlouva (článek 107) zakazuje národním vládám a všem dalším institucím EU usilovat o ovlivnění bankéřů, kteří tvoří ECB. Toto poprvé staví tvůrce peněz zcela mimo jakoukoli formu demokratické kontroly a veškerou odpovědnost.
___________________________________________________________
Richard Greaves je členem skupiny peněžních reformátorů Bromsgrove Group a přispěvatelem "Prosperity" "The Old Stables" Cusop, Herefordshire, HR3 5RQ.
E-mail:
rgreaves@supanet.com Tel: 01497 821406.


Skrytá pravda za světovým zadlužením (1.cast)

15. října 2010 v 3:38 | Richard Greaves |  FED, peňažné otroctvo
"Chcete-li být otroky bank a platit si náklady svého vlastního otroctví? Pak je nechte vytvářet peníze…" Josiah Stamp, guvernér Bank of England, 1920Co jsou to peníze?
1) Co jsou peníze? Jak jsou vytvářeny a kdo je vytváří?
2) Proč je skoro každý až po uši v dluzích … jednotlivci, firmy i celé národy?
3) Proč nemůžeme uspokojovat naše denní potřeby - domy, nábytek, auta, atd. bez půjček?
4) O kolik by mohly klesnout ceny a vzrůst platy, kdyby firmy nemusely platit velké částky na úrocích, které tak musí přidat ke svým nákladům na zboží a služby, které dodávají?
5) O kolik by se mohly snížit daně a zvýšit prostředky na veřejné služby, jako zdravotnictví a vzdělání, pokud by vlády mohly vydávat peníze samy, místo aby si je půjčovaly za úrok od soukromých bank?
"Chcete-li být otroky bank a platit si náklady svého vlastního otroctví? Pak je nechte vytvářet peníze…" Josiah Stamp, guvernér Bank of England, 1920

Peníze jsou jednoduše prostředek, který používáme pro směnu zboží a služeb.
• Bez nich by koupě a prodeje byly nemožné, kromě přímé směny.
• Bankovky a mince jsou ve své podstatě prakticky bezcenné. Berou na sebe hodnotu jako peníze jen proto, že my všichni je akceptujeme, když nakupujeme a prodáváme.
• Pro udržení obchodu a ekonomické aktivity musí být k dispozici dostatek média pro směnu zvanou peníze, které umožní aby se toto všechno mohlo odehrávat.
• Když je jich dostatek, ekonomika roste. Když je jich nedostatek, nastane pokles.
• Za Velké hospodářské krize lidé chtěli pracovat, chtěli zboží a služby, všechny suroviny pro průmysl byly k dispozici atd. Avšak národní hospodářství se zhroutilo, protože v něm bylo v oběhu příliš málo peněz.
• Jediný rozdíl mezi růstem a propadem, prosperitou a recesí, je zásoba oběživa.
• Někdo musí být odpovědný za to aby zajistil dostatek peněz v oběhu, aby mohly být pokryty všechny koupě a prodeje, které mezi lidmi probíhají.
• Každý národ má k tomuto účelu centrální banku - v Británii je to Bank of England, ve Spojených státech Federální Rezervy (FED).
• Centrální banky působí jako bankéř pro komerční banky a vládu - například stejně jako jednotlivci a firmy v Británii mají účty u komerčních bank, mají komerční banky a vláda účty v Bank of England.

DNEŠNÍ "PENÍZE" VYTVOŘENÉ SOUKROMÝMI ZÁJMY PRO SOUKROMÝ ZISK
"Nechte mě vydávat a kontrolovat peníze národů, a nebude mi záležet na tom, kdo píše zákony." Mayer Amschel Rothschild (bankéř) 1790


1. Centrální banky nejsou řízeny zvolenými zástupci, ale velkou měrou SOUKROMÝMI ZÁJMY ze světa komerčního bankovnictví.
2. V Británii dnes bankovky a mince tvoří jen 3% z celkové peněžní zásoby, oproti 50% v roce 1948.
3. Zbývajících 97% je v oběhu jako úvěry -  osobní a firemní půjčky, hypotéky, dočasné úvěry, atd., poskytnuté komerčními bankami a finančními institucemi - za které se platí úrok. Tento vzor se opakuje po celé zeměkouli.
4. Banky jsou firmy vytvářející zisk z úroků z půjček, které poskytnou. Od té doby, kdy pouze ony rozhodují komu půjčí, efektivně rozhodují o tom, co se bude vyrábět, kde se to bude vyrábět a kdo to bude vyrábět, vše na bázi ziskovosti pro banku, bez ohledu na to, co je prospěšné pro společnost.
5. V dnešní situaci, kdy úvěry vytvořené bankami činí 97% peněžní zásoby, jsou takto celé ekonomiky směrovány k vytváření zisku finančním institucím. Toto je skutečná moc, zřídka rozpoznaná nebo pochopená, které jsme podřízeni všichni, včetně vlád po celém světě.
6. Naše peníze, místo aby byly bezúročně poskytovány jako prostředek směny, teď odvádíme jako dluh vůči bankéřům, a zatím co jim to skýtá obrovský zisk, moc a kontrolu, my všichni zápasíme s rostoucím břemenem dluhu…
7. Tím, že poskytují úvěry těm, které schválí, a odepřou těm, kteří se jim nelíbí, mohou mezinárodní bankéři vytvořit boom nebo krach a podporovat nebo podkopávat vlády.
8. Je mnohem méně riskantní vytvářet půjčky, než investovat do reálného podniku. Úrok je splatný bez ohledu na úspěch podniku. Jestliže firma selže nebo nemůže splácet úroky, banka zabaví dlužníkův majetek.
9. Půjčování si je extrémně drahé pro dlužníky, kteří nakonec mohou splatit 2 nebo 3-násobek sumy, kterou si původně půjčili.
10. Peníze, které půjčují, vytvářejí banky z ničeho - vysvětlení, že vše, co banka dělá, je jen půjčování peněz uložených u ní jinými lidmi, je velice zavádějící.


PENÍZE VYTVOŘENÉ JAKO DLUH
• Nerozlišíme mezi 25 miliardami liber v oběhu ve formě bankovek a mincí (vydaných vládou) a 680 miliardami liber ve formě úvěrových účtů, dočasných úvěrů, atd. (vytvořených bankami apod.).
• Se 100 librami hotovosti ve vaší peněžence je zacházeno naprosto stejně jako se 100 librami na vašem běžném účtu či kontokorentem, který vám umožňuje přečerpání účtu ve výši 100 liber. Za vše si můžete koupit zboží.
• V roce 1948 jsme měli 1,1 miliardy liber v bankovkách a mincích a 1,2 miliardy půjček, atp., vytvořených bankami - v roce 1963 už  to ale byly 3 miliardy v hotovosti a 14 miliard v bankami vytvořených půjčkách, atd.
• Vlády v průběhu let jednoduše vydaly více bankovek a mincí, aby pokryly inflaci, ale dnešních 680 miliard v bankami vytvořených půjčkách představuje enormní nárůst, který inflaci dokonce umožňuje.
• Jak vznikly tyto nové "peníze" ve formě půjček apod., které jsou rovnocenné s bankovkami a mincemi?
"Proces, kterým banky vytvářejí peníze je tak jednoduchý, že to nejde na rozum." Profesor. J. K. Galbraith

Jak se to dělá? Zjednodušený příklad
• Vezměme si hypotetickou malou banku. Má deset vkladatelů/spořilů, z nichž každý si uložil 500.
• Banka jim dluží 5000 a má oněch 5000, aby mohla vyplatit to, co dluží (bude držet oněch 5000 na účtu u Státní banky -  to, co má na tomto účtu, se nazývá likvidní aktiva).
• Podnikatel Lojza si jde vzít od banky půjčku 5000, která mu má pomoci rozběhnout podnik.
• Ta je mu poskytnuta za podmínky, že ji za 12 měsíců splatí - plus 10% úrok - více o tom později.
• Je otevřen nový účet na Lojzovo jméno. Nic na něm není, nicméně banka mu dovolí čerpat a utratit 5000.
• Vkladatelé nejsou o půjčce spraveni. Není jim řečeno, že jejich peníze už pro ně nadále nejsou k dispozici -  Částky na jejich účtech ale nebyly redukovány a převedeny na Lojzův účet.
• Poskytnutím této půjčky zvýšila banka svá pasiva na 10 000. Lojza má nárok na 5000, ale i vkladatelé nadále mohou nárokovat svých 5000.
• Pokud má banka nyní pasiva 10 000, není snad insolventní, když na začátku měla jen 5000? Ne tak docela…
• Banka Lojzovu půjčku považuje za AKTIVUM, ne pasívum, na základě toho, že jí nyní dluží 5000.
• Bilance banky nyní ukazuje, že dluží svým vkladatelům 5000, a je jí nyní dluženo 5000 Lojzou. Vytvořila si tak pro sebe nové aktivum 5000 ve formě dluhu, pohledávky u Lojzy tam, kde předtím nic neexistovalo - přestože původní vklady jsou stále na účtu u Státní banky - banka je solventní - přinejmenším z účetního hlediska!  (Na této úrovni sází banka na to, že jakmile Lojza utratí prostředky z půjčky, ne všichni vkladatelé budou chtít zpět své vklady!)
• Banka měla úplně volnou ruku ve vytvoření této 5000 půjčky, která, jak uvidíme, představuje nové "peníze" tam, kde před tím nic neexistovalo. Vznikly jednoduše škrtnutím pera nebo stiskem počítačové klávesy.
• Myšlenka,že banky vytvářejí něco z ničeho a potom za to účtují úrok pro soukromý zisk, se může zdát hezky odpudivá. Kdyby kdokoli jiný učinil totéž by souzen za podvod či padělání!

Nové "peníze" vstupující do ekonomiky
• Lojzova půjčka se efektivně stává novými "penězi", jakmile ji v souvislosti se svým novým podnikem utratí za vybavení, nájemné, mzdy, atd.
• Nové "peníze" jsou takto dopraveny k dalším lidem, kteří je na druhou stranu použijí na platby za zboží a služby - takže brzy budou obíhat v ekonomice.
• Při této cirkulaci nevyhnutelně skončí na účtech jiných lidí.
• Pokud jsou zaplaceny na něčí účet, který není přečerpaný, je to další vklad - Lojza zaplatí své sekretářce 100, ta si otevře účet v naší hypotetické bance - a ta má nyní na vkladech 5100.
• Jestliže na chvíli budeme předpokládat, že zbývajících 4900 skončí na účtech původních vkladatelů naší hypotetické banky, tak má nyní dalších 4900 na vkladech - celkem 10 000, pokud vkladatelé nechali své původní vklady nedotčeny. V praxi by sice velká část skončila na účtech vkladatelů u jiných bank, ale tak jako tak, nyní je v oběhu 5000 nových "peněz".
• Ve skutečnosti tedy všechny vklady v bankách a jinde reálně pocházejí z "peněz" původně vytvořených jako půjčky - (kromě případů, kdy jsou vklady skládány v hotovosti - více o hotovosti za nedlouho).
• Jestliže máte na vašem bankovním účtu 500, je fakt, že se někdo jiný, podobně jako Lojza, zadlužil, aby je získal.

Klíčem k celé věci je skutečnost, že :


1. Čerpání hotovosti tvoří pouze malé procento bankovních obchodů.
2. Zákazníci bank dnes provádí téměř všechny platby mezi sebou šekem, switchem, bezhotovostní platbou či elektronickým převodem, atd. Stav jejich jednotlivých účtů je adekvátně vyjádřen pouze změnou několika čísel v počítačových databázích - pouze účetní položky. Žádné skutečné peníze/hotovost nemění majitele. Celá věc je v podstatě účetní proces, který se odehrává uvnitř bankovního systému.


ROLE HOTOVOSTI
• Stát je odpovědný za výrobu hotovosti ve formě bankovek a mincí.
• Tyto jsou pak vydány Státní bankou a dány do oběhu přes komerční banky - banky je nakupují za nominále od vlády, aby uspokojily poptávku svých zákazníků po hotovosti.
• Banky musí za tuto hotovost platit a činí tak z prostředků, které mají na svých účtech u Národní banky - jejich likvidní aktiva. Jejich účty jsou adekvátně debetované.
• Stát (prostřednictvím ministerstva financí) má také účet u Národní banky, na který je připsána nominální hodnota bankovek a mincí, za něž banky platí. (Toto jsou nyní peníze veřejných prostředků, které mohou být vynaloženy na veřejné služby, atd.)
• Toto je způsob, jak všechny banky získávají své zásoby bankovek a mincí, ale hotovost, kterou si banka může koupit, je omezena objemem prostředků, které drží na účtu u Národní banky  - svými likvidními aktivy.
• Jakmile je tato hotovost vybrána zákazníky bank, vstoupí do oběhu v ekonomice.
• Na rozdíl od půjček vytvořených bankami, atd., je hotovost bezúročná a může cirkulovat v ekonomice po neomezeně dlouhou dobu.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY - pouze účetní položky
• S tím jak málo hotovosti je čerpáno a ze zkušenosti vědouce, že velké objemy vkladů zůstanou nedotčeny vkladateli po přiměřenou dobu, banky jen doufají, že jejich likvidní aktiva budou dostačující k tomu, aby jim umožnila kupovat hotovost nezbytnou k pokrytí relativně velmi malého objemu běžně vybírané hotovosti.
• Banka se dostane do vážných problémů, pokud poptávka po výběru hotovosti ze strany vkladatelů a rovněž dlužníků, kteří chtějí čerpat své úvěry v hotovosti, převýší prostředky, které má na svém účtu u Národní banky.
• V praxi by se pravděpodobně pokusila sama získat půjčku od Národní nebo jiné banky, aby se dokryla. Pokud by to selhalo musela by vyžadovat splacení některých úvěrů a zabrat majetek dlužníků neschopných splácet.

POHLEDÁVKY VKLADATELŮ ZA BANKOU
• Jakmile jste deponovali vklad u banky (v hotovosti nebo šekem), vše co pak máte je pohledávka za bankou ve výši stavu na vašem účtu. Jste jednoduše nezajištěný věřitel. Váš bankovní výpis je záznam o tom kolik vám banka dluží (pokud jste přečerpali, je to záznam kolik vy dlužíte bance). Ta vám zaplatí co dluží tím, že vám dovolí vyzvednout si vaši vlastní hotovost, za předpokladu, že ji má dostatek aby tak mohla učinit.
• Jestliže se zákazníci pokoušejí vyzvednout příliš mnoho hotovosti, jedná se o run na banku, která brzy odmítne poskytovat další výběry. Zde platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele!
• Pokud byste chtěli provést platbu šekem, je méně pravděpodobné, že to bude problém -  jednoduše převádíte část své pohledávky za bankou na někoho jiného - na osobu, v jejíž prospěch je šek splatný - je to pouze účetní záznam.
• Pokud má osoba, na kterou je šek vystaven účet ve stejné bance jako vy, vklad zůstává u banky - celkově je banka přesně ve stejné pozici jako předtím.
• Dám vám šek na 50 - my oba máme účty v plusu u Barclay - to co Barclay dluží mě je sníženo o 50, co Barclay dluží vám zvýšeno o 50 - ale z Barclay nic neodešlo - celkové vklady nebo pohledávky za Barclay zůstávají stejné…


VZÁJEMNÉ POHLEDÁVKY BANK
•   … ALE pokud máte svůj účet u Lloyd, vklady u Barclay se sníží o 50, zatímco u Lloyd se o 50 zvýší.
• Denně se mezi zákazníky různých bank uskutečňují miliony transakcí jako tato, za použití platebních karet, bezhotovostních převodů, elektronických transferů nebo šeků - vklady se tak neustále přesouvají mezi bankami.
• Všechny tyto šeky a elektronické převody putují přes centrální "clearing house".
• Transakce se vypořádají proti sobě navzájem, ale na konci dne si banky navzájem dluží určitý, relativně malý objem peněz.
• Banka musí být vždy schopna vypořádat své závazky.
• Aby se tak mohlo stát, převede platbu ze svého účtu u Národní banky na věřitelův účet u téže banky.
Takto banka čelí pohledávkám ze dvou zdrojů (které pokrývá ze svých likvidních aktiv) - hotovost, kterou požadují její zákazníci a prostředky, které požadují ostatní banky jako vypořádání závazků.
Jestliže ne všechny banky jsou ve stejný okamžik konfrontovány s velkou poptávkou po hotovosti, je bankovní systém jako celek bezpečný, ačkoli jednotlivá banka je zranitelná, pokud by velká část vkladatelů z nějakého důvodu chtěla vyzvednout své vklady nebo je převést do jiných bank.
• Nyní vidíme, že celý tento systém je dnes v podstatě účetní cvičení, kde denně putují miliony pohledávek mezi bankami a jejich dlužníky a vkladateli za pomoci relativně malého objemu skutečných peněz měnících majitele - a to vše je kryto jen malou rezervou likvidních aktiv.
• Systém je známý jako BANKOVNICTVÍ ZALOŽENĚ NA ZLOMKOVÝCH REZERVÁCH a banky jsou někdy správně nazývány jako obchodníci v dluzích.
• Účetnictví banky Barclay z roku 1999 ilustruje celou věc velmi dobře - měla pohledávky z půjček ve výši 217 miliard, vkladatelům dlužila 191 miliard - a to vše kryto pouze 2,2 miliardami likvidních aktiv!
• Objem bankovních půjček je závislý na objemu hotovosti, kterou banka má nebo může nakoupit - její likvidní aktiva - spíše než na objemu vkladů zákazníků. 
• Ale pokud banka může přilákat vklady zákazníků jiných bank, její likvidní aktiva vzrostou, tak jak ostatní banky vypořádávají své závazky z mezibankovního styku ve prospěch této banky - z toho důvodu existuje velká konkurence mezi bankami snažícími se přilákat vklady.

Úrok - velké zisky pro banky
• Pojďme se nyní vrátit k Lojzovi, který naší bance musí platit 10% úroku ze své půjčky - 500. Tyto platby úroků jsou peníze, které přicházejí do banky, je to zisk a skončí na účtu banky u Národní banky - další dodatečná likvidní aktiva pro banku.
• Ta nyní má dalších 500 aby mohla uspokojit výběry svých vkladatelů. Pokud se Lojzovi podaří splatit také původní půjčku, banka bude mít extra dalších 5500.
• Naše banka vytvořila pro sebe z ničeho aktiva ve výši 5000 ve formě úvěru Lojzovi. Ten již nic nedluží, ale tím, že splatil půjčku i s úroky, změnil pro banku pouhý dluh na 5500 likvidních aktiv - hezký zisk pro banku …  a vytvořil základ, na jehož bázi může být poskytnuto ještě více půjček.
• Banky dnes riskují a poskytují půjčky, které 100 i vícenásobně převyšují jejich likvidní aktiva, jak ukazuje účetnictví banky Barclay z roku 1999 - (viz výše).
• Takže naše banka brzy vytvoří mnohem více úvěrů. Tudíž vklady, které dostane zpět, se zvýší, a tím se zvýší i platby úroků a tedy i zisk.
• S více půjčkami a více vklady bude větší poptávka po výběru hotovosti - ale rostoucí zisky znamenají, že banka může nakoupit více hotovosti. (To je způsob, kterým se objem hotovosti v oběhu v Británii stále zvyšoval, až roku 1997 dosáhl 25 miliard liber.)
• Myslet si, že když si půjčíte peníze od banky, půjčujete si peníze, které ostatní lidé uložili - nikoliv, znamená věřit v mýtus - vypůjčujete si od banky peníze, které vytvořila ona a dala vám je k dispozici ve formě půjčky.„Předzvěst“ 9/11 ve filmu Dlouhý polibek na dobrou noc

15. října 2010 v 1:53 | MK |  9/11

Ilustrace

Zlý agent CIA ve filmu Dlouhý polibek na dobrou noc z roku 1996 odhaluje zajatým protagonistům plán CIA toho, jak dostat z amerického kongresu finance. Zděšeným hrdinům řekne, že se CIA chystá provést bombový útok na Světové obchodní centrum a následně útok svést na muslimy ("blame it on the muslims, of course"). "Nemůžete fingovat smrt 4000 lidí, proto to budeme muset udělat doopravdy", říká záporný hrdina.
Ať už jsou všechny shody se skutečností náhodné či nikoli (nevylučuji žádnou možnost), je zajímavé zmínit propojenost CIA, vojensko-průmyslového komplexu  a Hollywoodu, nebo médií obecně (tedy propojenost vlády a korporací, což je rysem totalitních režimů, ačkoli v USA je toto samozřejmě "neformální")
"Bývalý agent CIA Bob Baer nám řekl, "Existuje symbióza mezi CIA a Hollywoodem" a odhalil, že bývalý ředitel CIA George Tenet je v současnosti "konzultuje studia v Holywoodu." (Matthew Alford and Robbie Graham, Lights, Camera… Covert Action: The Deep Politics of Hollywood, Global Research, January 31, 2009).

Kultura násilí v dnešních filmech nepochybně nevznikla spontánně. Některé filmy vypadají skoro jako dělané na objednávku vojensko-průmyslového komplexu. Z těch málo trháků co jsem viděl, se mi vybavuje např. film Iron Man. Zde je vidět hodně negativních referencí k muslimům, hlavní (super) hrdina bojuje po boku americké armády proti teroristům (navíc celá "válka s terorem" dává ve filmu smysl...), film ukazuje zbraně a výbuchy jako něco úžasného, obdivuhodného,  sofistikovaného... Co je horšího než násilí je celková dehumanizace a odtrženost od reality (zajímavý dokumentární film o tom, jak filmy ukazující toto dehumanizované násilí (podobně se sexem) získávají mírnější hodnocení přístupnosti: This Film Is Not Yet Rated).

Klasický příklad spolupráce vojensko-průmyslového komplexu a zábavního průmyslu je Disneyho klip se Sněhurkou a sedmi trpaslíky vybízející ke kupování válečných dluhopisů, to samé uvidíme např. se Supermanem, na rozdíl od komunistických zemí uměli v Americe dělat zábavnou propagandu (více zde: Top 10 Propaganda Videos). Disney byl donašeč a měl styky s tehdejším ředitelem CIA J E Hooverem. Dost bizarní je, že se ani pod zákonem o svobodě informací nedostaly všechny stránky spisů na veřejnost pod záminkou národní bezpečnosti. Co mohl producent kreslených filmů udělat kromě toho, že udal pár komunistů? Dále byla Disneyho společnost přistižena s podprahovými zprávami. V současné době se představenstvo korporace Disney prolíná s Boeingem (Interlocking Directorate) -  jedním z hlavních výrobců zbraní v USA.

Závěrem: konkrétních či skrytých narážek na 9/11 ve filmech najdeme mnoho (viz video Jak Illuminati řídí Hollywood). Diabolické můžou být nejen "false-flag" útoky na civilisty, ilegální války a zabíjení nevinných, finanční krize ožebračující nespočet lidí a ze kterých těží jen vyvolení... dost možná se nám "vyvolení" vysmívají, i když trávíme sobotní večer v kině, nebo u televize. "Neformální" provázanost elit nám možná o povaze "náhod" lecos napovídá.Mezivládní panel OSN pro boj s mimozemšťany?

15. října 2010 v 1:45 | Vítězslav Kremlík |  NWO, Illuminati, Bilderberg

Ilustrace

Četli jste to? OSN jmenuje zástupce lidstva pro komunikaci s mimozemšťany. 27. září 2010. OSN se pokouší o plagiát dalšího filmu Rolanda Emmericha. Tentokrát si vzali k ruce "Den nezávislosti".

Velvyslankyní pro styk s ufouny má být malajská astrofyzička Mazlan Othmanová, která stojí v čele Úřadu OSN pro vztahy s vnějším vesmírem (UNOOSA) ve Vídni. Prý je taková funkce třeba. Abychom byli připraveni až přijdou. Abychom měli komunikační strategii.
Když se na oběžné dráze objeví vogonská kosmická demoliční flotila, opravdu si někdo myslí, že jmenování nějaké ženské nás zachrání? Zachránila snad nějaká "komunikační strategie" Aztéky, když přijeli conquistadoři?

Už to vidím. OSN zřídí mezivládní panel pro kosmické kontakty. Intergrovernmental Panel for Cosmic Contacts (IPCC). A začne pořádat monstrkonference.

Na konci schůze vyleze jeden z astrofyziků před novináře a oznámí: "Dospěli jsme ke konsensu. Důkazy hovoří jednoznačně. Je "velmi pravděpodobné", že mimozemšťané existují. Princip předběžné opatrnosti velí, že by bylo nezodpovědné toto riziko neřešit."

Musím ale říci, že mě tento krok nepřekvapuje. Po Climategate bublina globálního oteplování splaskla. OSN se boří půda pod nohama a děsí se, aby nepřišla o práci. Tak si musí vymyslet nějaký nový pseudoproblém. Nějakého nového strašáka.

Václav Klaus jako by to předvídal. Přesně před tímto varoval sotva den dříve.
Projev prezidenta republiky na 65. zasedání Valného shromáždění OSN. 25. zárí 2010.http://www.klaus.cz/clanky/2680

VK: "Nemyslím si, že OSN musí hledat nějakou svou novou misi… Spojené národy by se od (původních) principů neměly odchýlit. Neměly by hledat alternativní či náhradní projekty k těm, které jsou zaměřeny na zvyšování míru, svobody a demokracie…OSN zde není od toho, aby určovala, co je a co není věda… Nejškodlivější politickou debatou, které jsme v posledních několika letech svědky, je debata o klimatu a o globálním oteplování."

Potíž je v tom, že OSN je neschopná plnit mírotvornou úlohu, ke které byla stvořena. Už z toho důvodu, že většinu členů tvoří právě diktátoři a agresoři. Co chtít od organizace, kde komisi pro lidská práva předsedá diktátor z Lybie? Nelze si nevzpomenout na větu z Krylovy písničky: "Na rohu ulice vrah o morálce káže."

OSN je užitečná platforma, kde se státníci mohou stýkat na neutrální půdě. Jenže na to, aby zorganizovala tu a tam nějaké vyjednávání o příměří mezi dvěma válčícími státy, na to nepotřebujete takový byrokratický moloch. Na to stačí jedno letadlo a jeden stan, stůl a dvě židle.

Správně bychom tedy OSN měli zrušit nebo osekat na kost. Papalášům se ale z vyhřátého pelíšku nechce. Tak si vymýšlejí nová a nová "rizika" a různé "hrozby, které lidstvo může řešit jen na nadnárodní úrovni".

Tuto strategii vymýšlení si pseudoproblémů nejspíše vymyslel "Římský klub".  To je jakýsi think-tank při OSN, který vymýšlí strategie, jak posílit moc této organizace. To oni v roce 72 vydali "Meze růstu", vzpomínáte? Že prý nám brzy dojdou suroviny a jen OSN nás může zachránit.
Ve své knize "První globální revoluce" (1991) píší:

"Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat… hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému." (s.71)

Bylo jasné, že dříve či později OSN obrátí svou pozornost ke strašáku "útoku z vesmíru". Jak poznamenal Michael Crichton ve své přednášce na Caltechu (text česky zde), právě spekulace o počtu obydlených světů ve vesmíru (tzv. rovnice z Green Banku) byly vzorem pro klimatologické modely IPCC.

V roce 1960 zorganizoval Drake první konferenci SETI a přišel s novou slavnou Drakeovou rovnicí:
N=N*fp ne fl fi fc fL [kde N je počet hvězd v galaxii Mléčná dráha; fp je podíl těch s planetami; ne je počet planet na hvězdu schopnou podporovat život; fl je podíl planet, kde se vyvíjí život; fi je podíl, kde se vyvíjí inteligence; a fc je podíl těch komunikujících; a fL je podíl na době života planety, po který žije komunikující civilizace.]

Přestože rovnice je složena ze samých neznámých, přesto si autoři dovolí takovou nehoráznost a za "rovná se" napíší exaktní číslo.

Klimatologické modely IPCC jsou totéž. Nevíme, jak se vyvíjela sluneční aktivita v 70-90. letech (různé ukazatele si totiž protiřečí). To je neznámá. IPCC sama uznává, že neví, zda zvýšení oblačnosti má vliv oteplovací či ochlazovací. Další neznámá. Vliv CO2 na teploty i IPCC jen mlhavě odhaduje (1-4°C). Další neznámá. Přesto se z těchto odhadů vyplodí jakási křivka.
a.jpg
(Klimatologická obdoba Drakeovy rovnice. Neznámé sluneční záření plus neznámý vliv mraků plus neznámá síla CO2 rovná se… přesná modrá křivka)
Posun od změn klimatu k ufounům tedy ve skutečnosti není tak velký skok, jak by se mohlo zdát. Metodika zůstává stále stejná.

Pokud by se ale ani strašák hrozby z vesmíru neujal, snadno se dá vymyslet jiný. Například Al Gore v animovaném seriálu South Park odhalil nové nebezpečí. Daleko hrozivější než globální oteplování. Je to děsivý tvor zvaný… lidoprasomedvěd. Lidstvo se musí sjednotit, aby tuto největší hrozbu v dějinách překonalo.

South Park CZ. Série 10. Díl 6: Manbearpig. http://southparkonline.webnode.sk/a10-seria/a10×06/