Červenec 2011

Tajná společenství - Současnost

11. července 2011 v 18:29 NWO, Illuminati, Bilderberg
Dokument, který se snaží odpovědět nejen na základní otázky týkající se tajných
společenství, ale také poodhalit jejich podíl na zásadních historických událostech.
O čem bylo rozhodnuto na výročním zasedání skupiny Bilderberg? Co představuje
symbol lebky s hnáty a jak ovlivňuje naše životy?
Senátor Kucinich: Útok na Libyi byl plánován předem

11. července 2011 v 18:17 NATO
Zajímavé video, ve kterém senátor Dennis J.Kucinich mluví o válečných hrách Francie a Británie.


Každý pátý bude muslim

11. července 2011 v 14:59 Ostatné videa a články
Demografickými prognózami muslimského obyvatelstva v EU se zabývá také nedávno uveřejněná zpráva, podle které by do roku 2050 mělo v EU žít 20% muslimského obyvatelstva, samozřejmě s odpovídajícím politickým zastoupením.

Podle listu The Telegraph změní Evropa do 40 let svou demografickou strukturu nevídaným způsobem. Kvůli nízké porodnosti a celkovému stárnutí evropské populace se ještě před pěti lety počítalo s poklesem obyvatelstva EU v roce 2050 o 16 milionů. Nyní ale kvůli masivní imigraci musí prognostici své výpočty poopravit - do roku 2050 má EU narůst o 10 milionů lidí.

Nejlidnatější zemí bude Velká Británie, kde v té době bude žít přes 77 milionů lidí (dnes 61,6 mil). O prvenství tak připraví v současnosti nejlidnatější Německo (dnes 82,5 mil). V roce 2006 údajně žilo v EU legálně přes 15 milionů muslimů, nicméně s ohledem na nelegální přistěhovalce se jeví jako mnohem pravděpodobnější hodnota 23 milionů, tedy zhruba 5%.

Tento scénář ale vůbec nezapočítává hypotetické přijetí Turecka do EU. Již v současné době žije ve státech EU 13 milionů Turků, vzhledem k jejich demografické křivce se počítá s tím, že již v roce 2040 dosáhne Turecká populace na 90 milionů lidí, tedy samotní Turci by tvořili cca 17% populace EU. Nutno ovšem podotknout, že Turci rozhodně nepatří mezi horlivé vyznavače Islámu.

Evropa se stala hlavním cílem emigrantů z nejrůznějších koutů Země zejména díky své koloniální minulosti. Dodnes se v některých bývalých koloniích v Africe nebo Asii používá jako správní jazyk Angličtina nebo Francouzština, největší problém klasické imigrace s jazykovou bariérou tedy mnohdy vůbec neexistuje. Podle zprávy EU se příliv přistěhovalců po roce 2002 ztrojnásobil, každoročně je to 1,6 až 2 milióny lidí.

Díky vysoké míře porodnosti muslimů a naopak nízké porodnosti Evropanů dosáhne muslimská populace v roce 2050 20% všech obyvatel Unie. Tomuto číslu bude vzhledem k Evropou proklamovanému multikulturalismu pravděpodobně odpovídat i muslimské zastoupení v politických orgánech.

Hranice 20% je na mnoha místech Evropy dosažena nebo dokonce překročena již dnes. Například v Marseille a Rotterdamu tvoří muslimové čtvrtinu obyvatel, ve švédském Malmö pětinu, 15 procent muslimů čítá Brusel a Birmigham a o pět procent méně Londýn, Paříž a Kodaň.

Studie
Studie dále předpovídá, že původní obyvatelé Birminghamu se do roku 2026 stanou menšinou. Jiný výzkum naznačil, že by se do roku 2050 mohli původní obyvatelé stát minoritou v celé Západní Evropě. Demografickému vývoji v Evropě se věnuje také propagnadistický film "Kolonizace světa", který pro evropskou kulturu předpovídá neradostné odsunutí do pozadí před majoritním Islámem.


Islámská kolonizace světa - film

Tento propagandistický snímek ukazuje na budoucí demografický vývoj způsobený vysokým stupněm tolerance Západních společností k cizím kulturám. Jako důsledky multikulturalismu zde představuje hrozbu zaniknutí humanistických, křesťansko-židovských tradic Evropy a USA v důsledku prostého demografického přečíslení obyvatel států Západní Evropy muslimskými imigranty.

Ačkoli jsou čísla prezentovaná ve filmu pravdivá, film je mistrně využívá k vyvolání strachu a podsouvá myšlenky o nemožném mírovém soužití křesťanů a muslimů. O jeho autorech není nic blíže známo, obecně lze tvrdit, že za ním stojí radikální křesťanské organizace, nebo nacionalistické politické strany Západní Evropy.Situaci s porodností dále ilustruje například žebříček sedmi nejoblíbenějších chlapeckých jmen v Bruselu: Mohamed, Adam, Rádžan, Ajúb, Mehdí, Amín a Hamza. Rakouský list Der Standard nedávno uvedl, že jméno Mohamed patří mezi nejoblíbenější chlapecká jména v Evropě v Británii, Bruselu, Francii, Oslu, Malmö, Amsterodamu nebo Milánu.

Rozdílně namíchaný koktejl populace se podle listu The Telegraph výrazně projeví ve všech oblastech života - ve vzdělání, bydlení, sociálním systému, pracovním trhu i umění. A dokonce i v zahraniční politice - zmíněná studie pro americké letectvo měla totiž zjistit, jak se tato demografická změna může dotknout vztahu USA a Evropy.

Předpokládaný vývoj nezačíná znepokojovat pouze extrémisty, pro které jsou tato čísla cenným verbovacím argumentem, ale i obyčejnou populaci. Své znepokojení vyjádřil i Jerome Vignon, ředitel pro zaměstnanost a sociální politiku Evropské Komise: "Zcela určitě se to podcenilo, lidé zodpovědní za řízení EU se soustředili na azylanty a řízenou migraci spíše než na to, jak integrovat ty, kteří tu už žijí."

Jednotlivé země se dosud vyrovnávaly s odlišností kultur jen sporadicky. Například Francie zakázala nosit ve školách šátky, stejně jako velké kříže a jarmulky, aby tak zabránila spekulacím o diskriminaci muslimů. Británie zase zpřísnila zákony o náboženské nenávisti. V Česku nedávno vyvolali rozruch moravští lidovci, kteří se postavili proti výstavbě mešity v Brně.

Je třeba si uvědomit, že rozhodně ne všichni muslimové patří mezi fundamentalisty a už rozhodně ne mezi teroristy. Naprostá většina muslimů si zde pouze přeje najít klidnější život, nicméně už z podstaty věci vyplývá, že mnohem více slyšíme o těch radikálnějších. Je ovšem pravda, že začleňování muslimů do většinové společnosti se jeví jako mnohem problematičtější, než u jiných skupin, protože právě muslimové jsou méně ochotní k ústupkům.

Nicméně s dynamicky rostoucí muslimskou populací může evropský model multikulturalismu a tolerance zanedlouho narazit na své limity. Postupné zničení po tisíceletí budované Evropské kultury by paradoxně mohla mít na svědomí stejně dlouho budovaná idea rovnosti bez výjimek. Její civilizační vrchol v podobě demokracie by tak mohl stát u začátku jejího konce.

Co si o tom myslíte vy? Diskutujte s námi na toto téma v komentářích.


50 000 vězněných křesťanů v Severní Korei

11. července 2011 v 14:54 KĽDR
Podle agentury Fides je celkem 50 tisíc křesťanů uvězněno ve vězeních v Severní Koreji pro svá náboženská přesvědčení.

Zvláštní pozorovatel OSN pro lidská práva v Severní Koreji Marzuki Darusman, nedávno na půdě OSN v Ženevě řekl, že právní systém v zemi je zcela závislý na režimu. Kromě obecných soudů existuje ještě "paralelní právní systém", který nerespektuje právo obžalovaných a snaží se uskutečňovat moc ve všech sférách svých občanů.

Korejci a cizinci, kteří byli odsouzeni, byli posláni do zajateckých táborů, kde jsou vystaveni pravidelnému bití, mučení a špatnému zacházení.

Političtí disidenti a jejich rodinní příslušníci jsou často odsouzeni k doživotnímu vězení v pracovních táborech. Mezi nimi je mnoho vězňů, kteří byli odsouzeni za své náboženské přesvědčení. Podle agentury «Open Doors», je v korejských táborech drženo asi 50 tisíc křesťanů.

Svoboda náboženského vyznání a svědomí v Severní Koreji zcela chybí, stejně jako právo na shromažďování, svobodu projevu a názoru, napsal Fides. Podle svědectví lidí, kteří uprchli ze země, režim i nadále pokračuje v intenzivní anti-náboženské propagandě, zakazuje náboženskou činnost a pronásleduje ty, kdo se jich účastní.

Navzdory složité situaci je podle některých odhadů v Severní Koreji v současné době asi 400 tisíc lidí (což je asi 2% populace), kteří se považují za křesťany.


Zeman trvá na svém: islám je anticivilizační, byť ženy za volant nepatří

8. července 2011 v 2:27 Náboženský fanatizmus
Navzdory trestnímu oznámení a nesouhlasným reakcím si expremiér Miloš Zeman nadále stojí za svými slovy, že islám je anticivilizační. Své výroky ve čtvrtek podpořil tiskovým prohlášením, ve kterém označil islám za nejvíce agresivní a netolerantní náboženství.
"Ideovým základem islámu je bezpochyby Korán. Muslima lze definovat jako vyznavače Koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu, nebo komunista vyznavačem třídního boje a diktatury proletariátu," napsal expremiér.

Podle Zemana korán obsahuje řadu pasáží vyzývajících k podrobení, zotročení či vyhlazení nevěřících. "V tomto smyslu je islám nesrovnatelně agresivnější a intolerantnější než soudobé křesťanství, buddhismus, konfuciánství, šintoismus a další světová náboženství," uvedl.

Zeman jako příklad anticivilizace islámu uvádí, jak náboženství zachází s nevěrnými ženami. "Zatímco Ježíš cizoložnou ženu propouští, Mohamed ji nechává ukamenovat. Islámské právo šaría v podstatě trest ukamenováním dodnes obsahuje," tvrdí.
Ženy za volant nepatří

Podle expremiéra právě vztah k ženám podtrhuje anticivilizační charakter islámu. "I když lze souhlasit se zákazem, aby ženy řídily auto, ve všech ostatních případech islámská anticivilizace činí z žen nesvéprávnou, diskriminovanou menšinu a znemožňuje jejich svobodný rozvoj. I to by si měly uvědomit ty ženy, které se dnes islámu zastávají," napsal.

Zeman minulý měsíc označil islám za anticivilizaci táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. "Žijí v ní dvě miliardy lidí a financována je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog," řekl na konferenci Evropa sjednocená a svobodná? v Praze.

Za jeho výroky na Zemana podaly trestní oznámení dvě soukromé osoby. Podle nich jsou expremiérova slova extremistická, šířící xenofobii a "představují hrozbu pro existenci tohoto státu a celé lidské společnosti". Podle jednoho z oznamovatelů není Zeman jen běžný občan, ale bývalý veřejný činitel a člověk, který chce na sebe před prezidentskou volbou upoutat pozornost.


Nizozemský soud pro otázky válečných zločinů ve Rwandě vynesl rozsudek

8. července 2011 v 1:42 | true-lies |  Ostatné videa a články
Muž žijící v Nizozemsku, který patřil k etniku Hutu, dostane doživotní trest za svou roli při genocidě Tutsiů a umírněných Hutuů v roce 1994 ve Rwandě.

"... Odvolací soud uznal všechny aspekty a důkazy k tomu, aby obžalovaného shledal vinným a odsoudil jej k pobytu za mřížemi," sdělil Raoul Dekkers, vedoucí odvolacího soudu, ve čtvrtek na veřejném zasedání v Haagu.

"Soudní zasedání a především výslechy potvrdily fakt, že obžalovaný nemá žádný soucit s Tutsii, ... doslova je zaslepen názorem, že oběti si zaslouží svůj osud," řekl soudce.

Joseph Mpambara, 43 letý rwandských občan žijící v Holandsku, byl shledán vinným z týrání vedoucího ke smrti dvou matek Tutsiů a jejich čtyři dětí 13. dubna 1994.

Mpambara provedl útok na stánek protestantské církve, kam se ukrylo několik Tutsiů, navíc a tří dětí ze stejné rodiny unesl.

Mpambara byl také shledán vinným z únosu německo-rwandského páru a jejich dítěte 27. dubna 1994.

Obviněný byl ve Rwandě odsouzen v březnu roku 2009 za mučení k 20 letům vězení, ale byl propuštěn soudem nižší instance.

Státní zástupce pak apeloval, aby byl obnoven proces dle zákona, který umožňuje stíhání válečných zločinců mezinárodním tribunálem v Nizozemsku.

"Byl to velmi přesvědčivý rozsudek," řekla po verdiktu soudu Liesbeth Zegveldová, právní zástupce žaloby.

"Tyto zločiny jsou velmi vážné. To se nedá srovnávat s ničím co známe v Nizozemí. Dnes jsme vyslali do Evropy jasný signál," řekla.

Mpambara byl souzen v Nizozemí jako součást dohody několika evropských zemí a Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR).

Syn z bohaté rodiny, Mpambara má bydliště v Nizozemsku od roku 1998, ačkoli jeho žádost o azyl byla zamítnuta.

Nizozemské úřady jej zadržely původně v roce 2006.

Je prvním obžalovaným v kauze Rwanda, který byl odsouzen v Nizozemsku za zločiny během genocidy, ve které, podle odhadů OSN, zahynulo 800.000 Tutsiů a umírněných Hutuů.


Severná Kórea údajne platila za pakistanskú nukleárnu technológiu

8. července 2011 v 0:22 KĽDR
Zakladateľ jadrového zbrojného programu Pakistanu tvrdí, že severokórejská vláda podplácala koncom 90. rokov predstaviteľov pakistanskej armády, aby získala prístup k citlivej nukleárnej technológii.

Informovali o tom v stredu noviny Washington Post. Abdul Kadír Chán dal k dispozícii dokumenty, ktoré podľa neho podporujú jeho tvrdenie o tom, že vysokým dôstojníkom previedol viac ako tri milióny dolárov od Pchjongjangu, uviedli noviny v správe na svojej webovej stránke.

Chán povedal, že pakistanská armáda mu neskôr schválila výmenu technických informácií a zariadení so severokórejskými vedcami.

Chán tiež poskytol dokument, ktorý je podľa jeho slov kópiou oficiálneho listu Severnej Kórey z roku 1998. List adresovaný vedcovi a napísaní v angličtine údajne opisuje tajnú dohodu.

Viacerí zástupcovia západných spravodajských služieb a ďalší experti uviedli, že list je pravdepodobne pravý.

Pakistanskí činitelia ho naopak označili za podvrh s tým, že Chán sa v rámci obhajoby proti obvineniam zo šírenia jadrových zbraní snaží preniesť vinu na iných.

Vedec, ktorého v Pakistane chválili ako národného hrdinu, má spory s mnohými pakistanskými predstaviteľmi, podľa ktorých pri predaji tajnej nukleárnej technológie konal sám.


Skandál s odposlechy: Murdoch zavírá největší bulvární noviny v Británii

7. července 2011 v 23:29 Vojna v Iraku a Afganistane
Mediální společnost News International ve čtvrtek oznámila, že britský bulvární nedělník News of the World kvůli skandálu s odposlechy mobilních telefonů vyjde tento týden naposledy. Největší bulvární nedělník Británie s nákladem 2,6 milionu výtisků končí po 168 letech, informují agentury AFP a Reuters.

"Po konzultacích s kolegy jsem se rozhodl, že z úcty k tomuto listu musíme podniknout další ráznou akci. Tuto neděli vyjde poslední vydání News of the World," řekl James Murdoch, jeden z výkonných ředitelů News Corporation a syn mediálního magnáta Ruperta Murdocha.

V posledním vydání nebudou žádné reklamy. Výtěžek z jeho prodeje půjde na "dobré účely", dodává prohlášení společnosti News International.

News of the World vychází od roku 1843.

Skandál, který tento týden otřásá britskou veřejností, se týká odposlechů mobilních telefonů, které si u soukromého detektiva objednal News of the World (NoW). V pondělí vyšlo najevo, že detektiv Glenn Mulcaire odposlouchával hlasovou schránku mobilu třináctileté Milly Dowlerové, která byla unesena a zavražděna v roce 2002.

Mulcaire skončil společně s dopisovatelem Clivem Goodmanem v roce 2007 ve vězení. Podle Murdocha to ale problém nevyřešilo. "Darebáci udělali z dobré redakce špatnou a my jsme to nepochopili ani dostatečně nepotírali," dodal Murdoch.

"Napíchnuté" měly být telefony až 4000 osob, včetně rodin obětí teroristických útoků v Londýně z roku 2005 nebo rodin vojáků, kteří padli v Afghánistánu a Iráku. Odposlechy se týkaly také celebrit, královské rodiny, politiků a známých osobnosti včetně herce Hugha Granta nebo právníka zapojeného do vyšetřování smrti britské princezny Diany.

Od News of the World už kvůli skandálu odešla řada inzerentů a partnerů včetně charitativní organizace Královská britská legie, která se stará o válečné veterány a jejich rodiny ve Velké Británii. Inzeráty stáhla společnost O2, automobilky Ford, Vaxhaul a Mitsubshi nebo obchodní řetězec Sainsbury's.

Existují dokumenty, podle nichž žurnalisté bulvárního listu platili policejním důstojníkům za informace. Londýnská policie už požádala Nezávislou komisi pro vyšetřování praktik policie (IPCC), aby celou věc vyšetřila.

Následky skandálu mohou mít dopad i na další mediální plány Ruperta Murdocha a jeho News Corporation, protože chce koupit britskou televizní stanici BSkyB. Britská vláda by o toto obchodu měla rozhodnout do několika dnů.


Británií otřásá mega skandál s odposlechy rodin mrtvých vojáků

7. července 2011 v 23:27 Vojna v Iraku a Afganistane
Skandál s odposlechy telefonů, který tento týden otřásá Velkou Británií, nabírá na obrátkách. Daily Telegraph ve čtvrtek napsal, že bulvární nedělník News of the World údajně napíchl telefony rodin vojáků, kteří padli v Afghánistánu a Iráku.

Telefony odposlouchával soukromý detektiv Glenn Mulcaire, kterého si na tuto "práci" najal News of the World (NoW). Podle stanice BBC kontaktoval deník Daily Telegraph rodiny vojáků a informoval je, že se staly obětí odposlechů.

Policie zatím tyto rodiny nekontaktovala.

Společnost News International magnáta Ruperta Murdocha, která News of the World vydává, uvedla v prohlášení, že je zprávami o odposleších "naprosto šokována a zděšena" - pokud se ukáže, že to je pravda. News International také chce kontaktovat britské ministerstvo obrany.

Případ se dostal na veřejnost v pondělí. Vyšlo najevo, že Mulcaire tajně odposlouchával hlasovou schránku mobilu Milly Dowlerové. Tato třináctiletá dívka byla unesena v roce 2002. Její tělo bylo po půl roce nalezeno v lese, avšak nikdy se nezjistilo, jak dlouho po únosu zůstala dívka naživu.

NoW dal také odposlouchávat telefony rodin obětí teroristických útoků v Londýně z roku 2005. "Napíchnuté" telefony měly také celebrity a známé osobnosti.

Skandál se projednával v britském parlamentu. Premiér David Cameron řekl, že vše je nutné řádně a důkladně vyšetřit.


Rozhovor s Radovanem Karadžićem: Druhá strana bosenského příběhu

7. července 2011 v 23:18 Ostatné videa a články
Před dvaceti lety se Socialistická federativní republika Jugoslávie zhroutila ohlašujíc tak začátek následných občanských válek mezi národy, které tvořily tuto zemi. Z bosenského konfliktu, nejkrvavějšího a nejbrutálnějšího ze všech jugoslávských občanských válek, který probíhal v letech 1992 až 1995, obviňovaly západní vlády a západní média Srby, kteří byli nařčeni z pokusu vybojovat si z území Jugoslávie "Velké Srbsko".

Vskutku, po celou dobu trvání války bylo bosensko-srbské vedení a bosensko-srbský lid, který tvořil třetinu obyvatelstva tohoto regionu na počátku roku 1992 a který toto území obýval od 7. století, naprosto zesměšňován západními komentátory a výsledkem toho bylo ignorování srbské verze událostí.

Ale příběh má vždy dvě strany. Lord Carrington, bývalý předseda mírové konference o Jugoslávii, řekl, že jednání Američanů, Němců a jistých dalších evropských vlád "zajistilo, že dojde ke konfliktu" v tomto regionu. A Lewis MacKenzie, bývalý generál UNPROFORu v bývalé Jugoslávii a velitel sarajevského sektoru, to komentoval takto: "My, kteří jsme sloužili jako velitelé OSN v Bosně, jsme si uvědomili, že většina mediálního zpravodajství byla, řekněme, přinejmenším zaujatá. Kdykoli jsme se pokusili uvést věci na pravou míru, byli jsme - a tak je tomu i nadále - nařčeni z toho, že jsme 'srbští agenti'."

Dr. Radovan Karadžić byl v době války vůdcem bosenských Srbů. V současné době je v Haagu souzen za válečné zločiny. Karadžičovu verzi událostí ohledně toho, proč v Bosně vypukla válka a k čemu v průběhu bojů došlo, bylo na Západě slyšet zřídkakdy.

Počátky občanské války v Bosně

Někteří komentátoři tvrdili, že Socialistická federativní republika Jugoslávie od smrti Tita setrvale směřovala ke svému zhroucení. Co si o tom myslíte?

Jugoslávie především neměla být nikdy založena, ale když už vznikla, neměla zaniknout způsobem, jakým k tomu došlo. Od počátku neměla reálnou šanci, protože to byl nový stát složený z rozdílných kmenů s rozmanitými dějinami, který měl různé okupanty (Rakousko-Uhersko a Turecko) a různá náboženství. Byl vytvořen dohodovými mocnostmi, Francií a Británií, aby zbavil Chorvatsko a Slovinsko německého vlivu. V roce 1941 byla Jugoslávie krvavě zničena, protože Německo bylo u vesla. K témuž došlo v devadesátých letech. Odstředivé síly byly od počátku stejně silné jako ty dostředivé.

Co jste si myslel, když se Jugoslávie začala v roce 1991 rozpadat?

Komunistická strana [Jugoslávie] zaujala již koncem dvacátých let pozici, že by Jugoslávie měla zaniknout a Komunistická Internacionála tento postoj zdědila. Jugoslávští komunisté na počátku 60. let tajně rozhodli o zániku Jugoslávie, ale toho nemohlo být dosaženo v rámci systému jedné strany a jedné armády. Jakmile byl zaveden jistý druh demokracie, antagonismy se projevily v plné síle.

Kdy vás poprvé napadlo, že by Bosnu mohla zachvátit občanská válka?

Ačkoli ji západní analytici očekávali o desetiletí dříve, než nastala, dělal jsem vše, co jsem mohl, aby k ní nedošlo. Když vypukla válka v Chorvatsku, začali jsme si uvědomovat, že by mohla vypuknout válka v Bosně a že by mohla být mnohem krvavější. Z tohoto důvodu jsme byli ochotni učinit ústupek, že Bosna opustí Jugoslávii, ale za předpokladu, že budeme mít v Bosně takové postavení, jaké měla Bosna v Jugoslávii, což navrhovalo Evropské společenství.

Co vás přivedlo k politice?

Politicky jsem se angažoval po studentském hnutí v roce 1968. Ačkoli mne z toho tajná policie podezřívala, politicky aktivní jsem z důvodu časové náročnosti mojí profese nezůstal. Nicméně když bylo přijato rozhodnutí o založení demokratické politické strany, nemohl jsem svou účast odmítnout.

Jak jste reagoval na kroky bosensko-muslimského vůdce Aliji Izetbegoviće od konce roku 1990?

Izetbegović zpočátku velmi dobře spolupracoval. Byl za rozumnou federaci a ve skutečnosti to byl on, kdo se jako první zmínil o rozdělení Bosny na tři na sobě vzájemně závislé či dokonce nezávislé státy. Dostal se však pod vliv lidí, kteří chtěli Bosnu ovládnout, a to bylo příčinou války. Izetbegović spíše usiloval o zavedení islámského způsobu života do bosensko-muslimské komunity než o ovládnutí Bosny. Byl nicméně ovlivněn skupinou extrémistů, kterou byl obklopen, jistými islámskými režimy a některými západními zeměmi usilujícími o nadvládu nad celou Bosnou.

Existují obvinění, že některé zahraniční země, zvláště Německo a Spojené státy, sehrály stěžejní roli při podněcování válek ve Slovinsku, Chorvatsku a Bosně. Máte k tomu co říct z hlediska Bosny?

Je nepochybné, že Spojené státy a Německo sledovaly při podněcování válek v Chorvatsku, Slovinsku a Bosně své vlastní zájmy. Americké pohnutky se týkaly evropské jednoty a integrace a stejně tak odůvodnění existence NATO. Šlo o zlikvidování posledního komunistického režimu [Slobodana Miloševiće], oslabení jugoslávského zbrojního průmyslu, který tvořil 7% zahraničního obchodu a přemístění NATO do Kosova, čímž by se Aliance posunula blíže k Rusku.

Německo se chtělo pomstít Jugoslávii za její účast v 1. a 2. světové válce po boku protiněmecké koalice a podporovat své spojence ve Slovinsku a Chorvatsku, jakož i bosenské Muslimy. A zajistit si prostřednictvím Slovinska a Chorvatska strategický přístup k Jaderskému moři. Dávalo přednost tomu, aby v Evropské unii existovala skupina malých zemí namísto jedné velké.

V rámci mé obhajoby se objeví mnoho důkazů o tom, že si Američané přáli, aby válka v Bosně trvala dlouho, že podněcovali porušování zbrojního embarga OSN, a to dokonce v úzké spolupráci s Íránem. A že podporovali a zásobovali bosenské Muslimy, aby ospravedlnili to, co dělají muslimům jinde.

Zapojení Německa bylo podobné. Ovlivnilo Izetbegoviće, aby namísto mírového řešení šel do války.

BND [Bundes Nachrichten Dienst - německá zahraniční zpravodajská služba] připravovala rozložení Jugoslávie ještě před 90. léty. Doufám, že překonáme současný nedostatek spolupráce s německou vládou ve věci otevření jejích archívů, aby byl znám skutečný rozsah jejího zapojení do násilného rozpadu Jugoslávie.

Republika Srbská v Bosně a Hercegovině

Proč byla v roce 1992 vyhlášena Republika Srbská v Bosně a Hercegovině?

Uvědomovali jsme si, že nevyhnutně dojde k válce, pokud budeme trvat na tom, aby Bosna zůstala součástí Jugoslávie. Tohoto konečného cíle jsme se vzdali a akceptovali jsme, že se Bosna stane nezávislou, ale pod podmínkou, že pro sebe získáme autonomii a nebudeme pod nadvládou Muslimů. Proto jsme vyhlásili Republiku Srbskou. Stalo se tak na základě mnoha mých tajných rozhovorů s Izetbegovićem. On byl první, kdo tuto možnost zmínil a my jsme ji přijali.

Jak významnou roli měla historie bosenských Srbů ve vztahu k jejich deklaraci nezávislosti na Sarajevu?

Faktem je, že bosenští Muslimové jsou Srbové, kteří konvertovali k islámu během turecké okupace. Učinily tak celé rodiny, které vybraly jednoho svého člena, aby konvertoval a chránil tak ostatní. Těm, kteří konvertovali a jejich potomkům, se zalíbila moc a zvykli si vládnout, a tak to trvalo po několik století.

Během 1. světové války se naši muslimští bratři spojili s našimi nepřáteli a okupanty nabízejíc se, že budou vládnout Srbům. To je zakořeněno v povědomí každého Srba. Ne všichni Muslimové ztratili svou srbskou identitu. Muslimové, kteří se více orientovali na kulturu spíše než na náboženství, a kteří dosáhli úspěchů v umění a vědách, se orientovali na Srby. Zatímco ti, kteří se orientovali na radikální islám, nechtějí mít se Srby co do činění.

Usiloval jste o to, aby Bosna zůstala pohromadě jako unitární stát? Co jste cítil k bosenským Muslimům a dalším etnickým skupinám v Bosně?

Unitární bosenský stát byl možný jen tehdy, když Bosna tvořila součást širšího impéria, jako bylo to turecké, rakousko-uherské nebo byla součástí Jugoslávie. Bez jakékoli kontroly zvenku se Srbové ani Chorvati necítí v Bosně v bezpečí. Mnoho Chorvatů bylo Srby buď katolického, nebo pravoslavného vyznání. Jsme jeden národ. Lord Owen řekl, že válka v Bosně byla občanskou válkou mezi Srby třech náboženství. S tím souhlasím. Nemůžete nikomu upřít jeho přání nebýt Srbem, ale to nic nemění nic na faktu, že jsme jeden národ se stejným jazykem. Nemám problém stýkat se a žít společně s Muslimy.

Co jste cítil, když v Bosně vypukla válka?

Bylo mi hrozně, když jsem viděl, jak se naše nejhorší noční můra stává skutečností. Hovořil jsem o tom na zasedání bosenského parlamentu 25. ledna 1992 argumentujíc, že pokud se bude pokračovat v prosazování jednostranného odtržení, nikdo nebude moci zvládnout chaos, ke kterému by pak došlo. A to bylo přesně to, co se stalo.

Události občanské války v Bosně

Jaké byly cíle bosensko-srbského vedení během války?

Naše cíle lze vyjádřit několika slovy: zabránit genocidě na Srbech a přežít, než bude nalezeno politické řešení.

Jak pokračovala mírová jednání s Izetbegovićem a mezinárodním společenstvím během bojů? Snažilo se bosensko-srbské vedení tuto válku ukončit?

Udělali jsme vše, co bylo možné, abychom válce předešli. Když válka vypukla, učinili jsme mnoho ústupků a nabídek, včetně té, že Sarajevo bude pod správou OSN, abychom dovedli válku k rychlému konci. Ale muslimské očekávání, že dojde k mezinárodní intervenci, které bylo občas živené Američany, způsobilo, že válka trvala 42 měsíců.

Jak prožívali bosenskou válku obyčejní Srbové?

Bosenští Srbové se dostali do stejné situace během 2. světové války. Tehdy bylo zabito 700 000 bosenských Srbů. Obyčejní Srbové byli velmi odhodlaní, aby se tentokrát vyhnuli stejnému osudu. Nezáleželo na tom, kdo byl jejich vůdce. Bránili by se více nebo méně úspěšně sami.

Jak jste reagoval na obvinění ze strany západních politiků a novinářů, že Srbové byli v této válce agresory?

Jak by Srbové mohli být agresory ve svých vlastních městech, vesnicích a domovech? Byli jsme nejstaršími obyvateli Bosny. Chtěli jsme pouze kontrolovat naše vlastní území.

Je pravda, že Srbové pomohli evakuovat sarajevskou židovskou komunitu do bezpečí mimo Bosnu?

Srbové a Židé sdíleli za 2. světové války stejný osud. Cítili se velmi úzce spřízněni a mezi Srby nikdy nebyly nijak zvlášť patrné antisemitské nálady. SDS [Karadžićova Srbská demokratická strana] podporovala v bosenských volbách v roce 1990 jednoho člověka židovského původu, aby se stal sedmým členem Předsednictva [kolektivního prezidentského orgánu BaH]. Nedá se říci, že by Muslimové v Sarajevu byli proti Židům, ale někteří fundamentalističtí Muslimové kvůli své zášti k Izraeli nenávist vůči sarajevským Židům šířili. Během války jsem Židům ze Sarajeva pomohl k evakuaci na základě jejich žádosti po setkání s britskými zástupci jejich komunity.

Role médií během války

Po vypuknutí války v Bosně zaujal značný počet médií negativní postoj vůči Srbům a tento postoj přetrval po celou dobu tohoto konfliktu. Souhlasíte s vyjádřením bývalého velitele UNPROFORu v Bosně, generála Michaela Rose, který řekl, že "reportáže a komentáře některých pracovníků medií v Sarajevu se příliš nelišily od propagandistické mašinérie bosenské vlády"?

Naprosto souhlasím s tím, jak generál Rose popsal chování mezinárodních médií. Média obrovskou měrou přispěla k našemu utrpení, prodloužení války a satanizaci naší strany. Mělo by se to studovat jako příklad toho, jak by média neměla jednat. Média nám způsobila větší škodu než bomby NATO.

Domníváte se, že média pomohla ovlivnit politické činitele na Západě?

Tvrdilo se nám, že některé vlády byly pod vlivem médií, ale já si myslím, že tomu bylo naopak. Určitá média byla ovlivněna těmito vládami. Tím nemyslím, že bych si novinářů obecně nevážil. Editoři mediálních výstupů během války neuplatňovali svůj vliv, ale byli nástroji politiky svých vlád.

Někteří komentátoři tvrdili, že bosenští Srbové byli "ostýchaví před kamerou" a že to mělo nepříznivý dopad na jejich mezinárodní obraz. Co si o tom myslíte?

Sám za sebe jsem dělal vše, co bylo možné, abych byl novinářům k dispozici a umožňoval jsem jim přístup. Nicméně, tato důvěra byla zneužita novináři, např. Penny Marshallovou, která byla ochotna manipulovat s pravdou, aby se prosadila a démonizovala Srby.

Jak byste odpověděl na obvinění ze strany médií, že jste byli "ultranacionalistickými a rasistickými politiky" odmítajícími společné soužití s bosenskými Muslimy a bosenskými Chorvaty?

Není možné tvrdit, že jsme rasisty, když Muslimové a Chorvati jsou součástí naší rasy. Neměli jsme žádný problém žít společně s Muslimy; my jsme prostě nechtěli žít pod jejich nadvládou. Já a celý náš národ jsme považovali svobodu za naši prioritu. Měli jsme dohody nejen s [bosensko-muslimským politikem] Fikretem Abdićem, ale také se stranou MBO [Muslimanska bošnjačka organizacija] vedenou Adilem Zulfikarpašićem, se kterým jsme uzavřeli historickou srbsko-muslimskou dohodu.

Sehrály v této válce nějakou roli PR agentury? Pokud ano, jaký měly vliv?

To lze posoudit z výroků PR agentury najaté Muslimy, která se vyjádřila, že dokázala přesvědčit židovskou komunitu [v USA], že Srbové jsou nacisti, ačkoli historie ukázala, že tomu bylo naopak.

Najímali si Srbové PR agentury, aby se čelili tomu, jak jsou vykreslováni?

Kvůli sankcím jsme nebyli schopni si na Západě žádnou PR agenturu zaplatit.

Dozvuky občanské války v Bosně

Došlo po válce v Bosně k něčemu, co by podle vás ospravedlňovalo vaše varování z roku 1990 a dále?

Vše, co se stalo během války a po válce, ospravedlňovalo naše kroky. Ani dnes se jisté muslimské kruhy nevzdaly myšlenky na nadvládu nad Srby a Chorvaty. Jediný rozdíl mezi levicovými Muslimy a fundamentalisty spočívá v rétorice. Ve skutečnosti jsou fundamentalisté mnohem čestnější, než muslimští socialisté, kteří své intence halí do přijatelného jazyka. Jejich cíl je stejný: vládnout a získat výhody pro sebe a svou vlastní komunitu. Většina bosenských Muslimů by neakceptovala extremismus jakožto součást islámské kultury, ale pokud by tak učinil jeden z tisíce, tak by z toho bylo 2000 teroristů evropského vzhledu.

V současné době hájíte v procesu v Haagu sám sebe. V co doufáte, že během procesu vyjde nalevo?

Tento proces je můj přesun na frontu. Doufám, že se mi podaří odhalit celý příběh o tom, k čemu v Bosně došlo, počínaje příčinami. Mým hlavním cílem je ukázat, proč se ty věci děly. Pokud to vyjde, ubráním jak Srby, tak sebe.

Jak byste shrnul tragédii války v Bosně a plyne z ní nějaké poučení?

Lidé v Bosně, stejně jako lidé na Balkáně vůbec, už měli mnoho příležitostí poučit se z historie, která se vždy v krvavější podobě opakuje. Balkán leží na hlavní trase na Východ, a zajímá se o něj příliš mnoho velmocí. Některé prahnou po jedné skupině zemí a další po jiné. Jsme považováni za lokální spojence pro velmoci.

A nakonec, většina západních vlád a médií mají negativní názor na vaše postoje během války. Jak byste bránil své jednání, než došlo k bosenské válce a během ní?

Pravdou je, že jsme si nikdy válku nepřáli a dělali jsme vše, abychom jí zabránili. Když k ní došlo, hledali jsme politické řešení, které by nám umožnilo uchovat si alespoň minimální míru naší svobody a identity. Byl jsem komunistickým disidentem 40 let a Republika Srbská byla nejdemokratičtější ze všech subjektů v Bosně. Moje politická strana jmenovala do vlády odborníky, bez ohledu na jejich příslušnost. Ztělesňovali jsme všechny hodnoty demokracie a křesťanství. Je ostuda, že ti, kteří sdíleli stejné hodnoty, bojovali proti nám, spíše než, aby nás přijali.

(mírně kráceno)

Otázky kladl Marcus Papadopoulos. Rozhovor byl poprvé uveřejněn 14. května 2011.

Zdroj: www.serbianna.com, překlad: Karel Hyka pro http://www.czechfreepress.cz

Bývalý Veľký čarodejník Ku Klux Klanu, David Duke, americkým prezidentom?

7. července 2011 v 17:10 | Patrik Kováč |  Extrémizmus
Bývalý Veľký čarodejník Ku Klux Klanu zrejme bude kandidovať za amerického prezidenta. Pokiaľ by uspel, nebol by prvým americký prezidentom, ktorý bol členom klanu!

David Duke. Tvrdí o sebe, že je biely nacionalista, resp. "rasový realista" - teda, zastáva názor, že rasové rozdelenie ľudí je dôležité, pretože rasové skupiny sa líšia v takých ukazovateľoch, ako je inteligencia a impulzivita. Je zástancom opozície proti sionizmu, vyhlasuje, že Židia kontrolujú federálne vlády, médiá aj Federálnu rezervnú banku.

Okrem iného je autorom knihy "Jewish Supremacism" (Židovský supremacizmus), ktorá má podtitul "Moje prebudenie k židovskej otázke". Práve v tejto knihe detailne rozoberá vplyv Židov v médiách, kultúre, ekonomike a politike - s dôrazom na USA.

Nie som rasista!
Duke však jednou vetou odmieta akékoľvek tvrdenia, že by bol rasista.

"Nepovažujem sa za rasistu, nemám nič proti iným národom a rasám, ale určite chcem zachovať svoju vlastnú. A myslím, že to platí pre všetkých ľudí... .... Nechcem, aby bieli ľudia boli nadradení. V skutočnosti si ani nemyslím, že by sme mali mať základne v 65 krajinách na svete a nemyslím si, že by sme mali byť v Iraku. Nie som za to, aby sme ovládali politiku štátov v Južnej Amerike, juhovýchodnej Ázii, Afrike, alebo kdekoľvek inde na svete. Ale verím, že máme právo zachovať našu vlastnú kultúru, naše dedičstvo vo svojej krajine," tvrdí v tomto smere Duke.

Odporca prisťahovalectva
Duke dokonca nahral propagačné video, v ktorom tvrdí, že zastaví imigráciu do USA, vrátane legálneho prisťahovalectva a vyhlasuje, že "nenechá Izrael, alebo ktorýkoľvek iný národ, aby sa miešal do našej zahraničnej politiky".

Čo sa týka imigračnej politiky, nechal sa počuť: "Nechcem, aby sa táto krajina (USA) stala, alebo pripomínala alebo vyzerala ako Mexiko. Je skvelé navštíviť Mexiko, bol som tam zopárkrát. Mám úctu ku všetkým ľuďom na svete... ....Masívna imigrácia nie je nič iné, než etnické čistenie, či v prípadne západného sveta skôr etnické špinenie spoločnosti."


Rytier Ku Klux Klanu
V roku 1974 založil Duke organizáciu "Knights of Ku Klux Klan" (Rytieri Ku Klux Klanu), čo bola jedna z frakcií klanu. Neskôr klan opustil a oživil nacionalistickú organizáciu "National Association for the Advancement of White People" (Národná združenie pre podporu bielych), ktoré hlásalo rasovú segregáciu.

V roku 2006 sa zúčastnil Medzinárodnej konferencie k prehodnoteniu globálnej vízie holokaustu, ktorú v Teheráne zorganizoval iránsky režim. Konferenciu otvoril iránsky prezident Mahmúd Ahmadínežád, známy odporca Židov a Izraela. Na konferencii sa zúčastnilo vicaero významných svetových spochybňovateľov holokaustu.

KKK v americkej politike
Keby sa Duke-ovi predsa len podarilo prejsť cez republikánske primárky a vo voľbách by porazil kandidáta demokratov, nebol by to prvý americký prezident, ktorý mal blízko ku Ku Klux Klanu. V klane bol aj 33. Americký prezident Harry Truman (8. máj 1884 - 26. december 1972), ktorý bol v úrade od roku 1945 do roku 1953. Truman tvrdil, že sa mu klan vyhrážal.

Podobne mal byť v KKK aj 29. americký prezident Warren G. Harding (2. november 1865 - 2. august 1923), ktorý bol v úrade v rokoch 1921-1923. Jeho členstvo bolo síce spochybňované, pretože išlo o prezidenta, ktorý výraznou mierou bojoval za ľudské práva. Objavili sa zaručené informácie potvrdzujúce jeho príslušnosť ku klanu, aj tie, ktoré to vyvracajú.

V klane bol aj niekdajší demokratický senátor za Západnú Virgíniu Roberd Byrd C., ktorý ma v KKK na starosti nábor nových členov. Hoci tvrdil, že z KKK vystúpil v roku 1943, ešte v roku 1946 hovoril o tom, že "klan je potrebný viac, ako kedykoľvek predtým" a bránil ho aj počas svojej kandidatúry do Senátu v roku 1958. V 60. rokoch zas vyhlásil, že vstúpenie do klanu bola "najväčšia chyba", aby v roku 2001 hovoril v televízii o "bielych negroch"...

V súvislosti s KKK sa spája aj meno najvyššieho sudcu USA z rokov 1920-1921 Edwarda Douglassa White-a.


UFO: Projekt odhalení

7. července 2011 v 13:44 UFO fenomén
Zajímavá videa předkládající nám několik důkazů o setkáních s UFO. V dokumentech se k problematice vyjadřují seriozní vědci, publicisté i zaměstnanci vlády USA.Ingredience komerčního chleba je získána z lidských vlasů z Číny

7. července 2011 v 2:02 Ostatné videa a články
Pokud si přečtete složení na bochníku chleba, obvykle najdete složku L-cystein. Tato neesenciální aminokyselina se přidává do pečiva jako kondicionér, aby se urychlilo průmyslové zpracování. Není obvykle přidán přímo do mouky určené pro domácí použití, ale zjistíte, že se nachází v pečivu, těstu na pizzu a v cukroví.

Zatímco část L-cysteinu je přímo syntetizována v laboratořích, většina je extrahována z levných a hojných přírodních zdrojů bílkovin: lidských vlasů. Vlasy se rozpustí v kyselině a L-cystein je izolován pomocí chemických procesů, pak zabalen a odeslán k výrobcům chleba. Kromě lidských vlasů, jsou i jiné zdroje L-cysteinu: kuřecí peří, kachní peří, kraví rohy a ropné produkty.

Mimochodem, většina z vlasů pro L-cystein se sbírá z podlahy kadeřnictví v Číně.

I když myšlenka konzumace rozpuštěných vlasů může některé lidi znepokojit, většina západních spotřebitelů nakonec nemá principiální námitky. Pro židy a muslimy, ale L-cystein z vlasů přináší značné problémy. Muslimům je zakázáno jíst cokoliv odvozeného z lidského těla, a mnoho rabínů zakázalo spotřebu vlasů pro podobné důvody. Dokonce i rabíni, kteří umožňují spotřebu vlasů by ji zakázali, kdyby vlasy pocházely z mrtvého těla - a vzhledem k tomu, že většina L-cysteinu pochází z Číny, kde zdroje a výrobní postupy jsou notoricky diskutabilní, tak to je skutečný problém. V jednom případě rabín zakázal konzumaci L-cysteinu, protože vlasy byly sklizeny při rituálu v chrámu v Indii.


Video - UFO: nejvíce utajovaný případ

6. července 2011 v 20:16 UFO fenomén
Video které mimo jiné odhaluje, že pomocí infračervené kamery, fotoaparátu, můžeme nasnímat UFO, které se na běžnou kameru, běžný fotoaparát nedá zachytit. Ve světelném spektru je většinou neviditelné. Také vysokorychlostní kamerou se dají tyto stroje zachytit. Na začátku dokumentu vysvětluje, že NASA přestala živě vysílat mise raketoplánů, protože se tam vyskytovalo UFO .. a postupně se dokument dostává dále ...Bombardování Srbska 1998 - využití tajných zbraní?

5. července 2011 v 2:46 NATO
Podivná černá mračna a neobvyklé počasí během bombardování Srbska, vojsky NATO, v roce 1998, je popisováno ve zprávě, kterou do redakce serveru viewzone.com zaslal očitý svědek událostí Goran Pavlovič. Můžeme jen spekulovat, jestli se jedná o pravdivé svědectví, či nikoli. Faktem je, že s podobnými věcmi, i když možná jen v teoretické rovině se už spousta z nás setkala při čtení informací o tajných amerických pokusech s vyspělých technologiemi.

Zpráva odeslaná do Viewzone.com (01.08.2001)

* * *

Co se stalo?

Během vojenské operace NATO v Srbsku v roce 1998 byly svědky hlášeny zvláštní jevy. Počasí během posledního a nejhoršího bombardování Srbska, bylo v místech bombardování velmi podivné. Obrovské černé mraky se prakticky během chvíle zhmotnily z modré oblohy, a zůstaly tam až do konce bojových operací, které trvaly pár týdnů. Z mraků nepršelo. To. co padalo na Bělehrad byly kroupy velikosti vajec. Během této doby svědci popisují, podivné světelné jevy na obloze, které trvaly několik hodin, ale nevypadaly jako nic podobného, co do té doby viděli. "Hromobití", které provázely podivné "blesky", bylo stejně zvláštní. Bylo stokrát silnější než jakékoli hřmění, které si kdo pamatoval. Bylo dokonce hlasitější, než zvuk vybuchujících bomb. Pár dní před kapitulací srbské armády byla popsána velmi silná zemětřesení v okolí Bělehradu.

Počasí se vyjasnilo velmi brzy poté, když bombardování skončilo.

Od té doby se klima v Srbsku značně změnilo. Srbsko zažilo jednu z nejhorších změnve své historii. V posledních dvou letech v Srbsku prakticky vůbec nepršelo ani nesněžilo. Přitom všude jinde okolo Srbska je klima stále stejné jako kdykoli předtím. Takže nemůžeme mluvit o globálních klimatických změnách, protože sousední země na západ, východ, sever nebo na jih, nejsou ovlivněny. V loňském roce mělo Srbsko 8 měsíců bez jediné kapky deště. Toto pokračuje, a navíc v Srbsku letos vůbec nepadal sníh.

Minulý týden vědci v Srbsku, vydali zprávu, která uvádí, že elektromagnetické pole v Srbsku je poškozeno. Otvor je téměř velikosti Srbska. Začíná na hranici mezi Kosovem a Albánií na jihu a končí u jugoslávsko - maďarských hranic na severu. Důvodem pro provádění měření bylo podivné chování mas mraků, které dvakrát za rok přicházejí na Balkán z Libye. Za normálních okolností by vyložily svůj náklad vody na Balkáně. V posledních dvou letech prakticky veškeré srážky z těchto mračen spadnou na jižní hranici Kosova. I ze satelitních snímků je zřejmé, že Srbsko je pro tyto mračna prázdným místem. "Jakoby se mu vyhýbaly." Poprvé si vědci všimli tohoto jevu 28. prosince 2000. Mrak hmoty se rozdělí na východní silnější proud a slabší proud západní a obchází území Srbska. Totéž se stalo 31. prosince, kdy déšť, který obvykle v Srbsku spadnul na východě a způsobil více než 200 ml srážek na metr čtvereční, tentokrát spadnul východně od Kosova. To vše se chystá, pokud se déšť nebo sníh brzy neobjeví, způsobit Srbsku možná nejhorší ránu - hladomor a s ním související problémy,

Může mi někdo pomoci zjistit, jestli se stalo něco neobvyklého s elektromagnetickým polem ve světě během posledních dnů bombardování Srbska, v létě 1999? Má někdo nějaké poznatky, že se stalo něco neobvyklého s elektromagnetickým polem Země kolem 28.12.2000 nebo 31.12.2000?

Váš
Goran Pavlovic
Srbsko

USA 50 let tajně sterilizovaly černošky. Chtěly ušetřit.

5. července 2011 v 0:45 Ostatné videa a články
Raleigh - Úřady ve Spojených státech v minulém století sterilizovaly desítky tisíc žen. Na neetické praktiky upozornil případ Elaine Riddickové ze Severní Karolíny.

Dnes sedmapadesátiletá Afroameričanka má sice velkou rodinu a dům plný dětí, jen jedno z nich je ale její vlastní. Ostatní jsou adoptované.

Jediného vlastního syna porodila ve čtrnácti letech poté, co byla znásilněna. Když se v osmnácti letech šťastně provdala a chtěla zplodit další potomky, nešlo to.

Až po letech lékaři přišli na to, že byla při císařském řezu sterilizována. A nejen ona. Stejný osud potkal od dvacátých do sedmdesátých let minulého století dalších šedesát tisíc žen po celé Americe. Úřady nechávaly v tichosti sterilizovat ženy, u nichž předpokládaly, že se o své děti nepostarají a nevychovají z nich pracovní sílu.

"Takoví lidé byli předem vyčleněni ze společnosti, často jen kvůli barvě pleti," potvrzuje Paul Lombardo z právní fakulty Univerzity státu Geogria. Za sterilizací stála snaha snížit náklady na sociální pomoc nejchudším vrstvám obyvatelstva.

Se zákrokem souhlasila pouze Elenina matka, zda si ale uvědomovala, co vlastně podepisuje, už se ale asi nikdo nedozví. Úřední dokument totiž stvrdila pouze křížkem.

"Říkali, že jsem slabomyslná a promiskuitní. Ani jedno z toho není pravda. Vždy jsem se o sebe byla schopna postarat sama a promiskuitní jsem nikdy nebyla, " cituje americká televize CBS Elaine Riddickovou.

Na to, že ji lékaři ve čtrnácti letech sterilizovali, navíc přišla náhodou. "Byla jsem často nemocná, hodně jsem krvácela a omdlévala, tak jsem šla k doktorovi," popisuje.

V Severní Karolíně bylo podle dostupných informací "úřední" sterilizací postiženo na sedm tisíc žen.
Za celoživotní neplodnost 20 tisíc

Místní samospráva uvažuje o odškodném. Jak velká by měla být částka, která by ženám kompenzovala celoživotní neplodnost, ale půjde stanovit jen velmi těžko.

Zatím nejpravděpodobnější se zdá, že každá sterilizovaná žena dostane dvacet tisíc dolarů, což odpovídá přibližně 343 tisícům korun.

"Není to ani náhodou dost na to, aby mi to vynahradilo utrpení, které prožívám celý život. Jsem z toho šílená. Už mě nebaví skrývat své city," dodala Elaine Riddicková.

Podobně hovoří i další lidé. "Moje prateta byla sterilizovaná v roce 1930. Řekli jí, že musí na operaci slepého střeva. Z operace apendixu se ale nakonec vyklubalo podvázání vejcovodů. Každá kompenzace za takový čin se mi zdá malá," svěřila se časopisu Time příbuzná dvou postižených žen Karen Becková.

Už to, že se veřejná diskuse na toto téma vůbec rozběhla, ale lze považovat za velký úspěch. Ve zbylých jedenatřiceti státech Unie, kde úřady přikročily k obdobným praktikám, se o odškodnění obětí zatím ani neuvažuje.

Předpisy povolující sterilizaci byly napsány tak, aby znemožnily pozdější žaloby postižených žen. Jednotlivé státy proto k odškodnění obětí nemůže nikdo nutit.


Cíl: zničit svobodný internet

5. července 2011 v 0:37 | Adam B. Bartoš |  NWO, Illuminati, Bilderberg
Členové bilderbergské skupiny věnovali nemálo času svého nedávného čtyřdenního rokování otázkám internetu a sociálních sítí. Podle zpráv, které prosákly na veřejnost, jsou globalisté znepokojeni rostoucím zájmem veřejnosti o jejich aktivity. Na vině jsou nezávislá média. Řekněme to ještě přesněji: na vině je internet. A byli-li znepokojeni před dvěma týdny, po zrušeném teroristickém útoku v Berlíně musí být nazlobení dvakrát tolik. Internet jim totiž opět přeazil plány.

Internet a sociální sítě se dostali do hledáčku globalistů. I na své poslední výroční konferenci se mocní tohoto světa věnovali svému dlouhodobému záměru: zregulovat internet.

Jak to mohu tak otevřeně říci? Mluví o tom ve svých oficiálních prohlášeních, podrobněji to popisují zdroje obeznámené s jejich agendou a navíc můžeme doslova v přímém přenosu sledovat, jak své záměry naplňují.

To, že je téma zajímá, otevřeně přiznávají ve svých poslední dobou už veřejných tiskových zprávách. V roce 2009 se Bilderberg Group zabýval mimo jiné "kyberterorismem", v roce 2010 "kybertechnologiemi" a sociálními sítěmi" a letos "sociálními sítěmi a bezpečnostními otázkami". Letošního setkání se například účastnil i ředitel Googlu Eric Schmidt, zakladatel serveru Amazon.com Jeff Bezos, spoluzakladatel a výkonný ředitel LinkedIn Reid Hoffman či spoluzakladatel Facebooku Chris R. Hughes a mnozí další představitelé internetové branže.

To, že je téma zajímá natolik, až jim působí vrásky na čele, zase víme od insiderů, které občas nějakou tu informaci ze zasedání pustí žurnalistickým legendám jako je Jim Tucker nebo Daniel Estulin. Podle nich byly elity letos skutečně znepokojené tím, kolik pozornosti jejich švýcarskému setkání věnovali zástupci nezávislých internetových sdělovacích prostředků a - pod jejich tlakem - i sdělovacích prostředků hlavního proudu.

Konečně, že se s tím něco pokoušejí dělat, víme zase z agenturních zpráv, které v míře neobvyklé poslední dobou hlásí jeden případ hackerského útoku za druhým.

Jak s tím hackerské útoky souvisí? Jde o sice už notně omšelý, ale kupodivu stále spolehlivě fungující způsob podvratné činnosti - vytváření umělého problému, který ospravedlní následně přijatá legislativní řešení. V tomto případě o snahu vzbudit zdání, že internet není bezpečný a připravit proto řešení, které na oko bezpečnost internetu zajistí, ačkoli jeho primárním úkolem bude podvázat jeho nezávislost. Za tím účelem si globalisté vytvářejí vlastní protisystémové opoziční skupiny, které ale plně kontrolují a které mají za úkol odvést pozornost od skutečných problémů k problémům umělým.

Podobně jako skupina WikiLeaks není žádnou opozicí vůči Pentagonu a americké administrativě, ale pouze zvláštní odnoží amerických tajných služeb (její "úniky" sloužily pouze tomu, aby připravily kulisy pro zamýšlené americké zahraničněpolitické aktivity), nejinak je tomu se známými hackerskými skupinami LulzSec a Anonymous.

Ty se sice tváří jako skupiny obyčejných hackerů, kterým činí obzvláštní potěšení provokovat a dělat si z lidí či státních institucí blázny. Nejde ale spíše o nastrčené koně, které mají za úkol vyprovokovat tu správnou náladu, ve které se snáze schválí internetová obdoba Patriot Actu? Mnozí autoři nezávislých alternativních medií si to myslí. Jak poznamenává jeden z nich, Kurt Nimmo, "nikdo opravdu neví, co je LulzSec. Je ale dost podezřelé, že tato skupina zvýšila svou hackerskou aktivitu během období, kdy zrovna Kongresem kráčí spousta návrhů zákonů týkajících se kyber-bezpečnosti."

A skutečně. Poslední dobou se se zprávami o hackerských útocích doslova roztrhl pytel. Namátkou vybírám: Hackeři se hlásí k útoku na portál CIA (16. červen), Internetoví piráti zaútočili na portály vlády Malajsie (16. červen), Hackeři ukradli osobní data zákazníků Sega (19. června), Hackeři napadli online knihkupectví NATO (23. června), Hackeři zaútočili na arizonskou policii (24. června), Počítačoví piráti napadli web výrobce videoher Electronic Arts (27. června). Jejich zvýšenou aktivitu už můžeme pozorovat nějaký čas - Hackeři napadli počítač australské premiérky (březen), Hackeři ukradli citlivá data PlayStation 3 (duben), Hackeři ukradli údaje o bankovních kartách (květen), Počítačoví piráti napadli síť Lockheed Martin (květen) a podobně.

Vyvolávání takové atmosféry ve společnosti, která by ospravedlnila budoucí zkrocení internetu, který se jaksi vymkl elitě z rukou, zahájila ostatně už zmiňovaná "aféra" WikiLeaks. Krom toho, že americká diplomacie mohla vypustit do světa názory, tvrzení, zlomyslnosti a sprosté urážky, které by si oficiálně prezentovat netroufla, šlo také nádavkem o další záminku, proč v budoucnu skřípnout nezávislá a alternativní média a vůbec svobodný internet - ve jménu ochrany bezpečnosti. Za stále častějšími zprávami o hackerských útocích či všemožných únicích citlivých dat hledejme proto záměr globalistů, jak ospravedlnit regulaci internetu, na které se už pracuje a ve které USA s EU soupeří o to, kdo bude mít legislativu přísnější a dříve schválenou.

Záminky k regulaci internetu se používají vesměs trojí - pedofilie, kyberútoky a ochrana autorských práv. Slyšíme-li tedy politiky, kterak mluví o potřebě dát divokému prostředí na internetu pevnější pravidla a v té souvislosti jako příklady internetových hrozeb uvádějí ochranu před úchyly, hackery a piráty, můžeme si být jistí, že pravým důvodem chystané legislativy není ani jedna z nich. Jde o obyčejnou cenzuru obsahu internetu, který se elitám zajídá, protože až příliš rozkrývá jejích plány a seznamuje s nimi nejšiřší veřejnost. Někdy jim sice může být internet k užitku (viz přes Facebook a Twitter rozněcované a šířené revoluce v arabském světě, kdy si tajné služby zakládají profily fiktivních protivládních aktivistů - velké zkušenosti v tom má například Mossad), ale mnohem častěji jim škodí.

Je to ostatně i týden starý případ s největší pravděpodobností zmařeného (odvolaného, odloženého) teroristického útoku v Berlíně, který se - díky Bohu - neuskutečnil. Poděkovat kromě Bohu můžeme i spoustě svobodymilovných a svobodomyslných lidí, kteří informace po internetu šířili a nejspíše i nějakému insiderovi, který prvotní zmínku o chystaném plánu vypustil na veřejnost. Jinak si totiž nemůžeme vysvětlit pozornost, která byla věnována jednomu konkrétnímu datu a místu - 26. červnu v Berlíně. Obyčejným zkoumáním filmů a hledáním významu v číselné symbolice by toto datum nikdo nemohl objevit. Mohla to být tedy buď provokace, ale na to dosahovala příliš monstrózních rozměrů, takže se zdá být pravděpodobnější, že to bylo spíše vyzrazení informace z prostředí tajných služeb, které se na přípravě útoku měly podílet, co bylo impulsem k zpětnému dohledávání indicií toto varování potvrzujících.

Ostatně, nebylo by to poprvé, co se podařilo státní terorismus zmařit díky práci agentů, kteří se rozhodli promluvit a plán prozradit. Jeden z čtenářů mne například upozornil na plán z roku 2004 schválený Paulem Wolfowitzem, který předpokládal jaderný výbuch v americkém Houstonu. Neuskutečnil se jen díky tomu, že anonym s přezdívkou German Guy začal zveřejňovat natolik detailní informace o přípravách a širších souvislostech plánu, čímž jeho provedení naprosto znemožnil.

Napsal jsem o chystaném berlínském útoku pod falešnou vlajkou několik článků, včetně minulého sobotního komentáře. V něm jsem vyslovil obavy, že informováním o něčem, co se chystá (ale nemusí se stát), se pouštím na hodně tenkou půdu. Nic se nakonec nestalo a mnoha lidem jsem nyní pro smích. Po bitvě je každý generál a všichni nyní zcela přesně ví, že se nic nechystalo, třebaže náznaků bylo tolik, že nikdo nic takového za posledních deset let, které brzy uběhnou od jiného falešného teroristického útoku, nepamatuje.

Jsem šťastný, že jsem se v pondělí 27. června mohl probudit do slunného dne a že na Českou republiku nemířil žádný radioaktivní mrak, že nezahynuly stovky tisíc Němců a že nemáme v Evropě vyhlášené stanné právo. Věřím tomu, že nás od něčeho takového dělilo jen velmi málo a to, že k něčemu takovému nakonec nedošlo, přičítám především provalení plánu a rozšíření těchto informací - na internetu.

To, co na první pohled vypadá jako prohra konspiračních teoretiků (jak je nám nepěkně říkáno) a co bude nejspíše proti nim použito (předvídali něco, co se nestalo a tím se podle některých ztrapnili), může být naopak chápáno jako jejich výhra. Sám jsem sice věřil, že i přes ono prozrazení elity svůj plán dokončí, ale zřejmě jsou ještě stále opatrné, protože vědí, že západní veřejnost začíná být ostražitá. Stovky tisíc diváků zmíněných videí na YouTube, čtenářů listu Der Spiegel (který jako jediný z větších deníků o plánovaném útoku informoval), kroky lidí jako jsou advokáti Torsten van Geest či Dominik Storr, kteří podali trestní oznámení, takže se záležitostí chtě nechtě musely zabývat soudy a státní úřady - to vše nejspíše zapříčinilo odložení dlouho připravovaného plánu. Kdyby podobná spontánní aktivita vznikla i před 11. zářím, možná jsme dnes mohli žít ve svobodnějším světě, než v jakém žijeme.

Konspiračním teoretikům nejde primárně o to, zda mají vždy a za všech okolností pravdu, nebo ne. Mohou se klidně i mýlit, ale přínosem jejich úsilí je to, že na světlo vynášejí upozaďované souvislosti a témata a vedou ostatní k přemýšlení o věcech, které dosud stály spíše na okraji jejich zájmu. Suplují tak vlastně roli médií, která se propůjčila globalistům a která předkládají pouze mix zábavy a propagandy. To, že kromě zmíněného Spiegelu (a v českém prostředí kromě serveru Prvnizpravy.cz) všechna hlavní média o berlínské záležitosti mlčela, jen dokazuje, že se něco mělo dít. Jak totiž kdosi trefně poznamenal: když se americká celebrita opije na veřejnosti, bude to ve všech mediích hned druhý den. Když Tom Cruise s někým dovádí v posteli, uvidíme to už ve večerních zprávách. My ale cítíme zodpovědnost informačně pokrývat to, čím se hlavní sdělovací prostředky zabývat odmítají".

Ostuda, kterou si uřízlo pár lidí (včetně mne) kvůli tomu, že varovali před něčím, co se nestalo, je mnohem menší újmou, než případné statisíce mrtvých, kdyby k útoku došlo. Nevím, kdo by si mohl přát, abychom bývali měli pravdu. Kdo by mohl mít radost z takového neštěstí a následných hrůz?

Tím se nestavím do role majitele pravdy. Snažil jsem se jen české čtenáře informovat o tom, co hýbalo německou nezávislou mediální scénou. Klíčové totiž bylo, jak se k chystanému útoku postavili sami Němci. Zatímco jejich elity a představitelé státu trestuhodně selhali, když varování před útok zcela ignorovali, obyčejní Němci odvedli dobrou práci.

Úleva jedněch ale znamená vztek druhých. Umím si představit, jak prozrazení plánu a jeho následný vynucený odklad musel rozlítit ty, kteří ho tak dlouho připravovali. Nemyslím ani tolik agenty, operativce a zpravodajce, jako spíše ty, kteří jim udílejí rozkazy a vše zpovzdálí režírují.

Elitám vadí, že skrze zatím ještě volně šířené informace dochází k vyzrazení jejich záměrů. Hlavní média mají pod palcem (což jsem dobře viděli v jejich současné nečinnosti), ale co zatím rozhodně pod kontrolou nemají, je internet. Užívejme ho proto, dokud funguje a než se z něj stane jen a pouze hlásná trouba.

Získali jsme čas navíc, ale o to rychleji budeme zřejmě o svobodný internet připraveni. Příští velký megarituál si už elity tak snadno zkazit nedají.


cпасибо

1. července 2011 v 8:05 | Martin - true-lies |  Ostatné videa a články
Tak Vás naposledy zdravím.

Toto je moja posledná činnosť na tejto stránke a ďalší príspevok už bude od nového majiteľa. Verím, že úroveň a obsah stránky bude pokračovať tam, kde som ja prestal. Aj ma trochu mrzí, že s tým konćím a nemám z toho radosť, ale bude lepšie keď sa sem budú ľudia vracať, aby mali čo čitať.

Ešte raz Vám ďakujem za priazeň

Martin - true-lies