Listopad 2011

HAARP- lze počasí ovládat?

10. listopadu 2011 v 11:46 HAARP
Zkratka HAARP znamená High-frequency Active Auroral Research Program, tedy vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Oficálně se jedná o program výzkumu ionosféry, ale prakticky všechna známá fakta svědčí o tom, že HAARP je zbraň, nebo alespoň vojenské zařízení. Pravdou ovšem je, že ionosféry se docela jistě týká. Ionosféra, tedy řídká část atmosféry ve výšce zhruba od 80 kilometrů nad povrchem, obsahuje velké množství nabitých částic (iontů) a kromě jiného umožňuje šíření různých rádiových signálů.
Základna HAARP se nachází na Aljašce v oblasti Gakona, což je necelých 150 mil severovýchodně od města Anchorage. Další, poněkud menší zařízení takového typu se nachází v Puerto Rico "Research" Facility (poblíž radioteleskopové observatoře Arecibo) na Portoriku, v Tromso v Norsku a v Nižnym Novgorodu v Rusku. Podle některých zdrojů jsou další na jižní polokouli (snad dokonce poblíž jižního pólu). Kromě toho je po celé Zemi rozmístěno několik desítek dalších atmosférických "hořáků" mnohem menších rozměrů.

Systém pokrývá plochu asi 13 hektarů a je tvořen 180 anténami (12 krát 15 řad), z nichž každá má dva dipólové přenašeče o výkonu 10 000 W. Celá soustava má tedy výkon 3,6 MW (3,6 miliónu wattů). Antény mají dvě kmitočtová nastavení, a to 2,8 až 7 MHz a 7 až 10 MHz. HAARP tedy vysílá elektromagnetické vlnění do ionosféry, přičemž využívá některé její charakteristiky. Ionosféra funguje především jako gigantická "anténa", pomocí níž lze signál zaměřit na kterékoli místo na Zemi. To ovšem není všechno. Za určitých meteorologických podmínek (ty se neustále mění, ale dají se předpovídat) lze ionoféře "ukrást" značné množství elektromagnetické energie, která je tam díky iontům rozmístěna v těžko představitelném množství. Pokud bude celý výkon HAARPu za vhodných podmínek zamířen na jediný bod oblohy, původní signál se zesílí až tisíckrát, což znamená výkon 3,6 GW, tedy 3,6 MILIARDY wattů. Abyste si udělali představu, tak je to zhruba dvojnásobek výkonu všech vodních elektráren v České republice dohromady.

Je třeba podotknout, že prakticky identický systém navrhoval počátkem 20. století geniální Nikola Tesla, ale v tehdejší době nenašel pro své progresivní názory příliš pochopení. Kořeny projektu HAARP sahají do roku 1983, kdy Bernard Eastlund, majitel ropné společnosti ARCO (Atlantic Richfield Oil Company), vzkřísil staré Teslovy teorie o řízené energii, získal patenty na jejich nové využití a přesvědčil americké ministerstvo obrany, aby se jimi zabývalo. Eastlund pak založil divizi APTI (ARCO Power Technologies Inc.), která od roku 1991 pracovala na HAARPu. První ostrý test proběhl v prosinci 1994 a od té doby je systém spouštěn nejméně jednou za měsíc.

Nabízí se samozřejmě otázka, k čemu může sloužit vlna s energií miliard wattů. Oficiální stanovisko mluví pouze o výzkumu atmosféry a vesmíru. Tomu ovšem věří jen málokdo. Objevila se řada teorií o skutečném poslání HAARPu; pominu-li nápady typu zbraně proti mimozemšťanům, pak lze uvažovat zhruba o následujících aplikacích, které jsem seřadil podle jejich pravděpodobnosti.

Zahorizontální radar...
Radiolokátory typu Over-The-Horizon již fungují řadu let, bohužel však stále vykazují tentýž zásadní problém.Jejich přesnost totiž klesá exponenciálně se vzdáleností, takže sice vidíte za obzor, ale skutečná pozice cílového objektu může být klidně o desítky kilometrů odlišná. Z tohoto důvodu je také zcela nemožné podle OTH radaru cokoli zaměřovat. Na druhou stranu, nespornou výhodou je možnost zachycení letounů STEALTH, alespoň tedy první generace. Například letoun F-117 je vytvořen tak, aby se od něj radarové vlny odrážely směrem vzhůru, a nikoli zpět k vysílači. Paprsek zahorizontálního radaru však letoun zasahuje shora, a odraz zpět nahoru je ta nejlepší možná varianta. Uvážíme-li obrovský výkon HAARPu, pak máme zřejmě co do činění s radarem, který může vytvořit klidně i radarovou "mapu" celé planety. Můj osobní názor na HAARP je ten, že se jedná o součást protiraketové obrany, přesněji řečeno detektor balistických střel.

...nebo ještě něco víc?
Někteří odborníci zastávají hypotézu, že obrovský výkon HAARPu by dokázal "protlačit" elektromagnetické vlny nejen vzduchem, ale i skrz vodu a dokonce i pevné látky. Nabízí se tak řada možností: komunikace s ponořenými ponorkami, "rentgenové" snímkování Země (šlo by o jakýsi gigantický tomograf), pátrání po podzemních úkrytech, ložiscích surovin či ponorkách. Často se mluví také o detekci aktivity jaderných zařízení, a to hlavic i reaktorů, případně o monitorování veškeré rádiové komunikace na Zemi.

Štít...
Už Nikola Tesla navrhoval vytvoření "elektromagnetického štítu", který by nepropustil žádné cizí těleso (rozuměj zbraň). Je známo, že vědci v SSSR se zabývali myšlenkou ničení balistických raket pomocí ionizace atmosféry, jejíž fyzikální vlastnosti se tímto pochopitelně okamžitě mění. Pokud by k něčemu takovému došlo v dráze letu rakety, následovaly by turbulence a poruchy aerodynamiky, které by při obrovské rychlosti rakety nevyhnutelně způsobily její zkázu. HAARP by tedy mohl vytvořit jakýsi protiraketový "deštník", jehož účinnost by byla stoprocentní.

...a meč
Výborně, a proč zůstávat u obrany? Co kdybychom nečekali s "deštníkem" na útok, ale namísto toho tím "deštníkem" nepřítele vzali po hlavě, aby k útoku vůbec nedošlo? :-) HAARP by mohl bez problémů fungovat jako emitor elektromagnetického impulsu, který by svým monstrózním výkonem doslova "usmažil" elektroniku jakékoli družice, zbraně či komunikačního prostředku.

Poručíme větru, dešti
Ovlivnění počasí je ve skutečnosti docela jednoduché. Přípravy takových systémů proběhly už v 50. letech; roku 1976 podpsalo přes 60 států dohodu o zákazu geofyzikálních zbraní, která ovšem platila na dobu určitou, a to 20 let. HAARP může ionizací či ohřevem atmosféry výrazně ovlivnit proudění vzduchu, a tak způsobit třeba bouřku, tornádo, extrémní vedra či mrazy. Například je možné kdekoli na světě vyvolat umělý blesk, mnohem silnější než kterýkoli přírodní; vždyť to dokázal zmíněný Nikola Tesla již na přelomu 19. a 20. století. Teoreticky by snad šlo (ale to už je hodně přitažené za vlasy) zasáhnout také podzemní vrstvy magmatu, a tak způsobit zemětřesení.

Kontrola magnetosféry
Ačkoli většina lidí má alespoň nějaké tušení o souvislosti a podobnosti elektrického a magnetického pole, málokdo už ví, že zkrat může nastat nejen v poli elektrickém, ale i v magnetickém. Přesněji řečeno, nejde tu o "zkrat" v pravém slova smyslu, spíše o jeho magnetický ekvivalent (ale z nedostatku jiného výraziva tomu můžeme klidně říkat zkrat). Tady už ale potřebujeme dva kousky zařízení typu HAARPu, mezi nimiž musíme vytvořit spojité elektromagnetické vlnění. Pokud je správně modulováno a má dostatečně velkou energii, způsobí fázovou interferenci, tj. magnetické pole Země a HAARPu se vzájemně vynulují. Přírodní magnetické pole chrání povrch planety před účinky tzv. slunečního větru, a to tím, že protony tvořící tento "vítr" odklání a zpomaluje. Absence magnetického pole způsobí, že tyto protony začnou předávat svoji energii atmosféře; dojde k mohuté ionizaci, což bude mít zcela fatální vliv na veškerá zařízení využívající principů elektromagnetismu.

TOP 10: Konspirační teorie k útoku na Dvojčata

6. listopadu 2011 v 21:55 9/11
I deset let po tragické události se po celém světě šíří stále více a více bující teorie o tom, co se vlastně 11. září 2001 v New Yorku stalo. Již krátce po pádu dvou věží WTC se začaly objevovat mnohé názory, kdo ve skutečnosti stál za těmito útoky. Konspirátoři jsou přesvědčeni, že zpráva vládní komise o příčinách tragické události pokulhává.

1. Proč zůstaly vzdušné síly na zemi?

První základní otázkou je, proč proti letadlům uneseným islámskými radikály nezasáhly stíhačky americké armády, nejlépe vyzbrojených sil na světě. Oficiální verze tvrdí, že zařízení umožňující lokalizovat stroj únosci buď vypnuli, nebo jinak zmanipulovali. Selhat údajně měla i komunikace mezi leteckými kontrolami. Podle autorů konspiračních teorií stíhačky prý dostali od tehdejšího viceprezidenta Dicka Cheneyho nařízení zůstat na zemi a vůči unesenou letadlům nezasahovat.

2. Budovy byly odpáleny bombou

Dalším opěrným bodem neoficiálních teorii je podezřele rychlý pád budov WTC, do kterých letadla narazila. Oficiální verze říká, že nárazy strojů a následný požár poškodily ocelové nosné části budov tak závažně, že ty se v důsledku ohně zhroutily. Konspirátoři to však odmítají a hovoří o řízené demolici, protože podle nich není možné, aby ocelové základy nevydržely tak velký požár, jaký vypukl 11. září. Budovy měly totiž být konstruovány tak, aby nárazy letadel zvládli bez vážnějších důsledků. Počítat se mělo i s výbuchem a silou požáru po nárazu velkého dopravního letadla plně natankovaného leteckým palivem.

3. Nesrovnalosti v Pentagonu a Pensylvánii

Další neobjasněnou otázkou zůstává osud dalších dvou letadel, z nichž jedno mělo narazit do budovy Pentagonu a druhé se zřítilo do pole ve státě Pensylvánie. Konspirátoři tvrdí, že po stroji havarovaném v Pentagonu nebyly nalezeny žádné trosky, a pennsylvánské jich po sobě zanechalo příliš málo na tak velké letadlo. Autoři konspiračních teorií proto hovoří o zásahu rakety, která způsobila, že trosky letadla se rozptýlili po okolí. Oficiální teorie však tvrdí, že únosce přemohli pasažéři a následný chaos na palubě stroje způsobil jeho pád.

4. Tower 7 - hnízdo přípravy

Trumfem konspirátorů však zůstává záhada pádu budovy s označení Tower 7. Ta se zřítila několik hodin po nárazu letadel do "dvojčat". Budova však nebyla poškozena žádným útokem, přesto se zřítila za méně než tři sekundy. Oficiální teorie hovoří o závažném poškození nosníků několik hodin trvajícím požárem, který se rozšířil z hroutících se "dvojčat". Konspirátoři se však diví, jak může kolaps mrakodrapu způsobit oheň, když ocelová struktura by měla být schopna odolávat mnohem delší dobu než jen několik hodin. Podle konspirátorů v budově Tower 7 měli své kanceláře i Ústřední zpravodajská služba (CIA) či Pentagon, a, tedy podle nich, právě zde se měla celá akce připravovat. Všechny důkazy tak bylo třeba sprovodit ze světa, tvrdí konspirátoři a poukazují na fakt, že Tower 7 by byla prvním a jediným mrakodrapem na světě, který se zřítil následkem ohně.

5. Pochybné převody peněz

Těsně před útoky se mělo odehrát hned několik pochybných převodů na trzích, které se dotkly i pojišťoven. "Mimořádné příspěvky" najeli i na účty leteckých společností United Airlines a American Airlines, čili těch dopravců, jejichž letadla byla unesena. Mnozí spekulují o tom, že několik obchodníků ve WTC vědělo, že se odehraje tragédie. Někteří na tom měli profitovat, jiní přišli o své životy.

6. Únosci jsou stále naživu

Existují názory, podle kterých jsou únosci letadel stále naživu. FBI tvrdila, že v troskách mrakodrapů našla dokonce pasy dvou únosců! Mezitím se ukázalo, že minimálně šest z údajných únosců, kteří měli při útocích zemřít, stále žije. Jak je vůbec možné, že pasy a doklady únosců přežily explozi, která zničila Dvojčata?

7. Volání z mobilů bylo podvodem

Podle další konspirace byly telefonáty unesených pasažérů obyčejným podvodem. Vědci tvrdí, že v takové výši, v níž se letadla nacházely by jen těžko chytili nějaký signál. Pochybnosti zavládly i poté, co se jeden z volajících představil vlastní matce křestním jménem i příjmením.

8. Židé prý věděli o plánovaném útoku

Krátce po osudném dni se objevily zprávy o tom, že více než 4000 Židů, kteří pracovali v obou zničených budovách, si v osudné ráno vzalo dovolenou. Tuto teorii potvrzoval i fakt, že jedno z prvních videí, které šokovaly celý svět, natočil Žid.

9. Černé skříňky nepřinesly více světla

Pár dní po neštěstí se začalo s hledáním černých skříněk, které měly objasnit řadu nezodpovězených otázek o tom, co se dělo v unesených letadlech. Podle oficiálních údajů byly nalezeny tři ze čtyř skříněk, avšak pouze jediná byla použitelná, ostatní měly být úplně zničeny. Nahrávka z osudného dne byla poskytnuta pouze pro rodiny zesnulých v roce 2002. Skeptici si myslí, že jejich zveřejnění byla zakázáno ze strachu, aby nebyl vyzrazen "tajný plán".

10. Falešné nahrávky Bina Ládina

Dne 28. září 2001 Usáma Bin Ládin popřel spoluúčast na útoku v rozhovoru pro pákistánské noviny. Okamžitě na to se objevilo několik pásek, na kterých se Bin Ládin přihlásil k odpovědnosti za útok. Mnozí si myslí, že si právě bin Ládina jako svůj terč vybral bývalý prezident USA George Bush. Důvodem měla být kontrola nad Blízkým východem.