Únor 2013

Chystá se první soudní proces proti BBC s důkazy o pravdě 11. září

18. února 2013 v 3:29 9/11

25. února v malé městečku Horsham ve Spojeném království vznikne pro hnutí za pravdu o 11.9 vzácná a potenciálně průlomová příležitost. Budou se prezentovat tři hodiny podrobných důkazů o 11.9 a soudní dvůr bude zvažovat, zda British Broadcasting Corporation (BBC) bude obviněna kvůli nepřesným a zaujatým způsobům, jimiž líčila události z 11.9 a důkazy o nich. Během posledních 16 měsíců byla BBC nesmírně obviňována jednotlivci z UK kvůli dvěma dokumentům, které ukázala v září 2011 jako součást desátého výročí 11.9, konkrétně '9.11: Exkurze po konspiracích' a 'Konspirační složky: 11.9 deset let poté'.

Formální stížnosti se obracely proti BBC kvůli nepřesnostem a zaujatosti těchto dokumentárních pořadů, které podle aktivistů o 11.9 byly porušením provozních pravidel BBC stanovených v její 'Královské chartě' a v Dohodě s britskou veřejností'. Tento dokument od BBC požaduje, aby předváděla informace, které jsou jak přesné, tak nestranné. Tyto stížnosti jsou podpořeny v US sídlící vzdělávací charitou Architekti a inženýři za pravdu o 11.9 (AE911Truth), která předložila podrobné vědecké důkazy BBC, aby byly oporou pro tyto stížnosti. Ty důkazy se zvláště zaměřují na potvrzený volný pád WTC 7 a přiznání tohoto faktu NIST 2008. Navíc více než 300 signatářů petice AE911Truth podpořilo tyto stížnosti posláním dopisů BBC, které požadují, aby BBC tyto důkazy ukázala veřejnosti.

Může se v této prosté budově magistrátního soudu v Horshamu utvářet historie 11.9?

Jako pokračování tohoto procesu s BBC se tvůrce dokumentárních filmů Tony Rooke rozhodl do této záležitosti osobně vložit. Od lidí ve Spojeném království se požaduje, aby platili poplatky za TV licenci, kterých využívá BBC, aby financovala svůj provoz. Tony odmítl platit své televizní licenční poplatky za základě speciální proti-teroristické legislativy.

Kapitola 15 UK zákona o terorismu z roku 2000, článek 3 uvádí, že je trestným činem poskytovat financování, pokud existuje rozumný důvod k podezření, že tyto fondy by se mohly používat k účelům terorismu. Tony tvrdí, že BBC zadržovala vědecké důkazy, které předvádí, že oficiální verze událostí z 11.9 není možná a že BBC se aktivně pokoušela diskreditovat tyto lidi pokoušející se veřejnosti předložit důkazy. Podle Rooke tím, že to činí, BBC podporuje zakrývání pravdy o událostech z 11.9 a tudíž potenciálně podporuje ty teroristické živly, které byly zapojeny do určitých aspektů 11.9, a které dosud nebyly identifikovány a pohnány ke spravedlnosti.

Rooke byl za neplacení TV licenční poplatků obviněn ze zločinu. Ovšem on předložil právní rozklad tohoto obvinění a už uspěl s tím, že mu bylo uděleno slyšení u magistrátního soudu, kde má k dispozici tři hodiny, aby prezentoval své důkazy na svou obranu proti tomuto obvinění. Tony dal dohromady úžasný tým na svoji podporu s prezentací důkazů včetně následujících význačných výzkumníků 11.9:

Profesor Niels Harrit Ph.D vedl tým vědců, kteří objevili v prachu WTC materiál obsahující termit.

Dr. Niels Harrit je profesorem chemie na Universitě v Kodani a je jedním z vedoucích světových expertů na vědecké důkazy odporující oficiální legendě o 11.9. Tým vědců profesora Harrita v Kodani dokázal, že tam byly zbytky inženýrsky zpracovaných nanočástic termitu, a to jak zapálených, tak nezapálených, všude v prachu těch tří věří WTC. On vedl tým a vydal peer-reviewed studii v oficiálním vědeckém žurnále. On je rovněž expertem na další aspekty vědeckých důkazů naznačujících kontrolovanou demolici těchto tří věží.

Profesor Harrit měl interview s význačným dokumentem BBC v roce 2011, kde se ho BBC jasně pokoušela šikanovat a diskreditovat ho, místo aby se podívala na tyto vědecké důkazy, které byly pro oficiální povídačku o destrukci Dvojčat zničující. Tým profesora Harrita podnikl preventivní opatření tím, že toto interview nahrál spolu i s interakcemi před interview a po něm, což jasně ukazuje šikanování a vysoce nepatřičné chování BBC.

Bývalý britský zpravodajský činitel Tony Farrell veřejně zpochybňoval oficiální povídačku o 11.9 a dostal 3 hodiny, aby u britského soudu prezentoval důkazy o 11.9.

Tony Farrell je bývalý zpravodajský analytik policejního oddělení Jižního Yorkshire. V roce 2010 ho vyhodili, protože se cítil být svým svědomím nucen říci pravdu ve své oficiální zprávě a konstatovat, že na základě rozsáhlých analýz událostí z 11.9 a londýnských bombových útoků ze 7.7 vyhodnotil, že největší teroristická hrozba veřejnosti nepochází od islamistických extrémistů, ale z vnitřních zdrojů uvnitř USA a britského establishmentu. Nyní věnuje svůj život tomu, aby pomohl odhalit důkazy a napadá svoje propuštění u mezinárodního soudu.
K dalším členům prezentačního týmu Rookeho patří:
 • Ian Henshall: Vůdčí britský autor o 11.9 a zakladatel skupiny 'Nové vyšetření 11.9' v UK
 • Ray Savage: Bývalý proti-teroristický důstojník, který předvádí, že oficiální povídačka o 11.9 není pravdivá
 • Peter Drew: Zajišťovatel akčních skupin UK AE911Truth
Tito navíc prezentují podrobně sepsané výpovědi o důkazech a jejich podpoře od čtyřech dalších výzkumníků 11.9, kteří je poslali, aby podpořily Tonyho obhajobu:
 • Richard Gage, AIA: Zakladatel a CEO of Architects & Engineers for 9/11 Truth (Architekti a inženýři za pravdu o 11.9)
 • Dwain Deets: Bývalý ředitel NASA pro aerokosmické projekty
 • Erik Lawyer: Zakladatel Firefighters for 9/11 Truth (Požárníci za pravdu o 11.9)
 • Jake Jacobs: Veterán pilot amerického linkového létání a člen Pilots for 9/11 Truth (Piloti za pravdu o 11.9)
Tyto důkazy o 11.9 budou prezentovány různými lidmi z výše uvedených, což lze zřídka, pokud vůbec vidět u kteréhokoliv soudu ve Spojeném království, takže tento soudní případ představuje unikátní a cennou příležitost pro hnutí za Pravdu o 11.9.

Povzbuzujeme všechny přívržence AE911Truth a signatáře petice v UK, aby navštívili tohle soudní slyšení - čím více, tím lépe. Sdílejte prosím tuto informaci svému okolí. Zaplavíme-li je svou podporou, posílí to poselství, které hnutí za pravdu o 11.9 potřebuje, aby bylo vyslyšeno a to, že je zapotřebí nového a nezávislého vyšetřování 11.9.

Čas a místo tohoto slyšení je následující:
February 25th at 10:00 am - Horsham Magistrates' Court [Court 3], The Law Courts, Hurst Road, Horsham West, Sussex, England, RH12 2ET

Ohledně dalších informací prosím kontaktujte vedoucího britské akční skupiny AE911Truth Peter Drew na truthfor911@hotmail.co.uk
Budova 7 WTC, 47-patrová a nezasažená letadlem, vykazoval všechny charakteristiky klasické kontrolované demolice pomocí trhavin.

1. Rychlý rozběh kolapsu.
2. Zvuky explozí v přízemí - vteřinu před destrukcí budovy.
3. Symetrické "zhroucení konstrukce" - probíhající i po dráze největšího odporu - se zrychlením volného pádu.
4. Imploze s úplným kolapsem poskládaná do svého vlastního půdorysu.
5. Obrovský objem expandujících oblak, jež vyhlížela jako pyroklastická.
6. Expertní podpora od vrcholného profesionála na kontrolované demolice v Evropě.
7. Předchozí znalost o "kolapsu" u médií, NYPD, FDNY

Následně po destrukci WTC7 byly objeveny silné důkazy o demolici za využití zápalných zařízení:
1. FEMA našla vzorky konstrukční oceli vykazující známky rychlé oxidace a mezikrystalické tavby.
2. Četní vysoce kvalifikovaní svědkové referovali o mnoha tunách roztaveného kovu.
3. Ve vzorcích prachu a ztuhlého kovu po tavení nalezeny chemické projevy přítomnosti přepalovacího termitu.

WTC7 neprojevovala jakékoliv známky poničení požárem jako:
1. Pomalý rozběh s velkou viditelnou počáteční deformací.
2. Asymetrické zřícení, které probíhá po dráze nejmenšího odporu (na základě zákona o zachování hybnosti by to by způsobilo padání do té strany, co je nejvíce poškozena ohněm).
3. Důkazy o teplotách schopných dosáhnout měknutí oceli.
4. Výškové budovy postižené mnohem většími, žhavějšími a déle trvajícími požáry se nikdy nezhroutily.

Jak je vidět na této odhalující fotce, destrukce Dvojčat vykazovala všechny příznaky demolice pomocí trhavin:

1. Destrukce probíhala po dráze největšího odporu se zrychlením téměř odpovídajícím volnému pádu.
2. Nepravděpodobná symetrie rozložení trosek.
3. Extrémně rychlý rozběh destrukce.
4. Více než 100 účastníků opatření první reakce hlásilo výbuchy a záblesky.
5. Mnohatunové ocelové části byly vyvrhovány do stran.
6. Rozmělnění 90 000 tun betonu a kovových obkladů v letu vzduchem přeměněných na prach.
7. Obrovský objem expandujících oblak, jež vyhlížela jako pyroklastická.
8. V poli trosek o průměru 1200 stop: se nenašly žádné "placky" ze spadlých podlah.
9. Izolovaná explozivní vyvrhování 20-40 pater pod demoliční frontou.
10. Naprostá destrukce budovy: s rozkouskováním ocelové nosné konstrukce.
11. Několik tun roztaveného kovu nalezeno pod všemi 3 výškovými budovami.
12. Důkazy o termitových přepalovadlech nalezené FEMA ve vzorcích oceli.
13. Důkazy výbušnin nalezeny ve vzorcích prachu.

A nevykazují žádné příznaky poničení požárem:
1. Pomalý rozběh s velkou viditelnou počáteční deformací.
Asymetrické zřícení, které probíhá po dráze nejmenšího odporu (na základě zákona o zachování hybnosti, to by způsobilo padání do té strany, co je nejvíce poškozena ohněm).
Důkazy o teplotách schopných dosáhnout měknutí oceli.
Výškové budovy postižené mnohem většími, žhavějšími a déle trvajícími požáry se nikdy nezhroutily.

Překlad: Miroslav Pavlíček
Zdroj: ac24.cz

Papež byl obviněn ze zločinů proti lidskosti

18. února 2013 v 3:26 Náboženský fanatizmus

Newyorské Středisko pro ústavní práva požádalo jménem obětí Mezinárodní trestní tribunál, aby zkoumal, zda katolická církev udržovala "dlouhodobý a všudypřítomný systém sexuálního násilí". Stížnost byla vznesena proti papeži Benediktu XVI., částečně v jeho roli jako šéfa vatikánské Kongregace pro doktrínu víry, která explicitně r. 2001 přijala odpovědnost za vyšetřování případů sexuálního zneužívání dětí katolickými kněžími, proti kardinálu Williamu Levadovi, který je nyní v čele tohoto úřadu, proti kardinálu Angelu Sodanovi, vatikánskému státnímu tajemníku v době papeže Jana Pavla II. a kardinálu Tarcisiu Bertonovi, který zastává tento úřad nyní.

Papež a nejvyšší vatikánští kardinálové byli obviněni ze zločinů proti lidskosti za to, že ochraňují katolické kněze, provinivší se pedofilií.

Právníci, zastupující oběti, konstatují, že znásilnění, sexuální násilí a mučení jsou zločiny proti lidskosti. Stížnost také obviňuje Vatikán, že umožnil, aby zločinnost trvala, a že to byl soustředěný a dlouhodobý útok proti civilnímu obyvatelstvu.

Britský deník Daily Telegraph však poznamenává, že se Mezinárodní trestní tribunál tímto případem zjevně zabývat nebude. Prokuratora obdržela od roku 2002 téměř 9000 nezávislých stížností požadujících vyšetřování mezinárodních zločinů, avšak tyto individuální stížnosti se nikdy nestaly popudem k zahájení oficiálního vyšetřování. Soud také nevyšetřuje trestné činy, k nimž došlo před jeho založením r. 2002. Většina pedofilních zločinů kněží byla spáchána v sedmdesátých letech. Po roce 1985 počet sexuálních trestných činů, spáchaných katolickými kněžími začal klesat, poté, co se všeobecně rozšířilo ve společnosti povědomí o pedofilii v katolické církvi.

Organizace osob, postižených kněžskou pedofilií, Survivors Network, se dožaduje potrestání katolické církve a tento globální skandál sílí. Tisíce obětí katolických kněží se přihlásily v Irsku, v Německu i v jiných zemích s informacemi o kněžích, páchajících sexuální trestné činy a o biskupech, kteří to kryli.

Katolická církev obětem vyplatila dosud odškodné ve výši téměř 3 miliard dolarů a odstranila stovky kněží z úřadu. Vatikán zápolí v USA s četnými žalobami, které tvrdí, že Svatá stolice nese přímou odpovědnost za činy kriminálních kněží.

Zdroj: ac24.cz, telegraph.co.uk, Překlad: blisty.cz

Absolutní nezákonnost: Libyjská „demokracie“ dva roky po intervenci NATO

18. února 2013 v 3:18 Libye

Celou Libyi zachvacují masové protesty, jelikož tato země zaznamenává druhé výročí začátku občanské války, která svrhla Muammara Kaddáfího. Dva roky po pádu Kaddáfího režimu zatím nebyla koncipována nová ústava.

Ty nové úřady zjevně selhaly při udržování zákona a pořádku. Zločinnost bují a lidová nespokojenost je na vzestupu. Ministerský předseda Ali Zeidan mezi 14. a 18. únorem z bezpečnostních důvodů uzavřel hranice se sousedním Egyptem a Tuniskem.


Ač proti-Kaddáfíovská revolta propukla 17. února, k hlavním oslavám dojde 15. Bezpečnost na letištích se zpřísnila. Mezi tím Lufthansa a Rakouské aerolinky přerušily veškeré lety do Libye do 17. února s odkazem na "napětí na zemi". Před tím Německo, Francie, Kanada a další země naléhaly na své občany, aby okamžitě opustili Benghází kvůli bezprostřednímu nebezpečí teroristických útoků. Bezpečnost se zpřísnila v hlavním městě Tripolis a také v Benghází, kde byli loni v září během krvavého nájezdu na americký konzulát zabiti čtyři američtí diplomaté.

S tím, jak v pohraničních oblastech bují anarchie a loupežnictví, když tam za Kaddáfího panoval přísný zákon a pořádek, tak je většina Libyjců, převážně z východu, naštvaných kvůli pasivitě úřadů. Navíc sem proudí místní extrémisté a "hledači dobrodružství", teroristé všech druhů včetně džihádistických skupin z Mali. V té "demokracii", kterou sem Západ tak horečně vnutil, teď Libye vypadá jako za vlády středověku, říká ředitel v Káhiře sídlícího Java centra pro politické studie Rifaat Sayed Ahmad.

"Nálety NATO uvrhly tuto kdysi podle afrických standardů prosperující zemi zpět do středověku, a co hůř, ponořily ji do občanské války. Západ použil vojenské síly, aby tu instaloval poslušný, leč nepopulární režim neschopný si poradit se zakořeněnými náboženskými a kmenovými rozepřemi, které zemi trhají na kusy. Libyjská ropa a plyn - byla hlavním cílem vojenské intervence NATO ve jménu ušlechtilého cíle osvobození obyčejných Libyjců od diktatury plukovníka Kaddáfího, jak to řekl jeden francouzský televizní program."

Tento nešťastný výsledek je těžko překvapením a analytici jej předpovídali už před tím, než ta intervence začala, říká ruský politický vědec Stanislav Tarasov.

"Nikoliv jen ruští analytici ale i ti Západní činili takovéto předpovědi. Libyje je fragmentovaná a může se výhledově rozdělit na dva nebo i tři státy. Některá území ovládaná určitými kmenovými klany si stanovila své vlastní hranice. Za této situace vypadají pokusy tzv. centrální vlády o přijetí celo-libyjského ústavního práva přijatého všemi jako odsouzené k záhubě. Ten Západ, který v Libyi inicioval "Arabské jaro" nemůže nabídnout nic než použití síly."

Avšak žádné rychlé zlepšení bychom neměli očekávat. Boris Dolgov vedoucí výzkumník ve Středisku arabských studií v Moskvě si všímá, že Libye je daleko od cesty ke stabilizaci. Ve skutečnosti je ohniskem nestability pro celou Severní Afriku.

"Jsme svědky šíření radikálního islamismu, jako v případě Mali a Alžírska. Ty události v Mali a v Libyi jsou úzce provázané. Kaddáfí vedl s radikálním extremizmem válku a držel situaci pod kontrolou. Více než 600 islamistů bylo v žalářích. Po pádu Kaddáfího tito vyšli na svobodu a přidali se k radikálním skupinám včetně těch, které operují v Mali."

Dnešní Libye je "územím naprosté nezákonnosti", jak ji nazývají někteří arabští analytici, nebo je to spíš sud prachu, do kterého už někdo hodil hořící pochodeň.

Překlad: Miroslav Pavlíček
Zdroj: ac24.cz


V Rusku spadl meteorit

15. února 2013 v 11:06 Vesmírny program

Je toho plny interner, takze ste to uz asi poculi. V odkazoch kopa obrazoveho materialu...;

Martin

Lze to svést jen na Darwina?

14. února 2013 v 7:49 Mýtická minulost


Napsal Pavel Kábrt

Historie ukázala, jak lze podvádět v politice, avšak i v samé historii je mnoho momentů, které jsou předkládány jinak než se udály. Příroda má své stálé zákony, ale představy přírodovědců mohou být mylné. Dlouho jsme věřili a mnozí ještě věří Darwinově evoluční (vývojové) teorii: V boji o život přežívají silní, vlastnosti získané během života zdědí další generace, pohlavním výběrem, mutacemi, selekcí a přizpůsobením se se nahromadí kladné odchylky a vznikne nový orgán a nakonec nový tvor. A tato dlouhodobá, postupná historie vzniku novéhodruhu může být sledována na embryu, které pak zkráceně celý proces (vzniku druhu) opakuje. Tomu poslednímu se říká rekapitulační teorie a dosud mnozí ji mají za platnou. V učebnicích se dlouho uváděla jako biogenetický zákon či pravidlo.


Jak je ale možné, že paleontologie tuto historii vývoje nepotvrzuje, že zkameněliny o vznikání druhů nic nevědí? Ukazují na náhlý vznik života a ne na vývoj. Kdyby Darwin býval znal genetiku a všechny doposud nashromážděné zkameněliny, udělal by docela jiný závěr než evoluční. Toto tvrzení opírám o skutečnost, že podle toho, co o něm víme, to byl čestný člověk. Dnes je však situace úplně jiná. Jeho myšlenka vývoje se stala ideologií. Ta má své fanatické tvrdé zastánce, kteří jí věří. Někteří slepě, jiní s bezelstnou neznalostí. Nové poznání, fakta i zdravý rozum způsobily však Darwinově představě vývoje povážlivé trhliny. Proč tedy oprašovat staré ideologie a neumožnit přemýšlet o tom, že se mohl stát omyl? Proč nepřezkoumat i tu základní, nosnou myšlenku?


O věcech, které se něčemu pravidelnému vymykají, se někdy říká, že výjimka potvrzuje pravidlo. Ale pozor: to platí jen v některých oblastech lidského poznávání. Rozhodně však ne v přírodních vědách. Tam výjimka pravidlo vyvrací, nikoli potvrzuje! Podívejme se tedy, zda z tohoto zorného úhlu může evoluční teorie obstát ještě dnes. Rád bych vám předložil určitá fakta k zamyšlení. Představím vám názory velmi početné celosvětové skupiny vědců, kterým se vžilo říkat kreacionisté. Ti již řadu let vystupují se zcela odlišným vědeckým pohledem na svět v protikladu k ideologii "D".


Je to až k nevíře

Totiž to, kolika neuvěřitelným věcem musí věřit nevěřící člověk. A k těm neuvěřitelnostem patří víra, že život na Zemi (nebo někde ve vesmíru) vznikl jen tak sám od sebe, automaticky, z neživé hmoty. Jak neuvěřitelné tvrzení, odporující nejen zdravému rozumu a zkušenosti, ale i všem myslitelným přírodovědeckým skutečnostem a nálezům z terénu. Víte o tom, že celá teorie, začínající již tzv. velkým třeskem, dále teorie o vzniku buňky jen takshodou okolností v jakémsi praoceánu, pralouži či "prvotní polévce", o postupném vývoji jednobuněčných v mnohobuněčné, bezobratlých v obratlovce, obojživelníků z ryb, ptáků a savců z plazů a lidí z pololidí je jen naprosto nevědecká, ničím nepodložená filosofická hypotéza zoufalého materialismu? Víte, že tato materialistická filosofie je dnes v příkrém rozporu s materialistickou vědou, tedy se zjištěnými fakty? Řečeno jednoduše to, že dvě plus dvě jsou čtyři mluví proti evoluci, ne pro ni. Dokladem toho jsou nesčetná vědecká i populárně vědecká pojednání typu: Evoluce: Teorie v krizi, Darwinismus - omyl století nebo Měli bychom Darwina spálit? (Michael Denton, Uwe George, Aime Michel, Andrée Tetry, René Chauvin, Macbeth, Matthews, Grassé aj.)


Proti teorii evoluce stojí dnes pádné důkazy z celé řady vědních oborů: paleontologie, genetiky, termodynamiky, matematiky, teorie informací, srovnávací anatomie, embryologie, populační genetiky, geologie, geochemie a dalších. Jeden český evoluční teoretik, doc. František Čížek, DrSc., přiznal, že: "...evoluční teorie jako celek nemá deduktivní stavbu, jako je tomu například v newtonovské mechanice. To má celou řadu příčin. Mezi ně patří skutečnost, že velká část nezbytné informace o biologických objektech je navždy ztracena, že problémy jsou zde mimořádně široké a složité. Proto je řada tvrzení této teorie dosud jen naznačena. Místo explicitně formulovaných zákonů a vztahů mezi různými úrovněmi je řada jen předpokládaných závěrů a hypotéz, vyskytují se zde mimořádně slabá induktivní tvrzení a často i pouhé dohady. Hypotetickodeduktivní model je proto jen jakýsi ideál evolucionistů." (Filosofie a biologická teorie, 1981, str. 174)


Méně zasvěceného člověka ovšem ani nenapadne, že i v této kritice evoluční teorie je stále ještě mnoho nevědeckého optimismu a nadsázky. Ona "velká část nezbytné informace", která má být údajně ztracena, ve skutečnosti ztracena není. Ona totiž nikdy neexistovala! To jsou např. ty staré známé chybějící mezičlánky, missing links. Z pravidelně (zákonitě) se opakujících mezer v paleontologickém záznamu je dnes zcela jasně zřejmé, že žádné mezičlánky např. mezi plazy a obojživelníky, nebo ptáky a plazy a plazy a savci, nikdy neexistovaly, nikdy nežily! Za ztracené je musí považovat pouze chybná (ztracená!) teorie.


O této trhlině, na rozdíl od mnoha jiných, sám Darwin věděl. Říká: "Pokud se týká teorie (evoluce), muselo existovat obrovské množství mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie; a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu." (Ch. Darwin: The Origin of Species, Vol 2, 6. Vyd., str. 49)


Potvrdila se Darwinova naděje? Co říkají zkameněliny po více jak stu letech? Našly se od té doby ony přechodné články - zkameněliny, které teorii vývoje potvrdily? Profesor N. Heribert - Nilsson o tom říká: " Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných sérií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna." (Life Magazine, Vol. 5, No. 4, April 1932, str. 48-52: Was Darwin Wrong?) George Neville dodává: "Nadále už není nutné vymlouvat se na chudý fosilní záznam. V některých ohledech je už nepředstavitelně bohatý a celistvý ... nicméně fosilní záznam se skládá většinou z trhlin." (Science Progress, Vol. 48, Jan 1960, str. 1, 3: Fossils in Evolutionary Perspective).


A poněkud s humorem říká A. Lunn: "Víra je nadějné očekávání fosilií, jistota založená na důkazech, které dosud chybějí." (Shute E., Flaws in the Theory of Evolution, 1961, str. 468)


To jsem se tedy dotkl jednoho vědního oboru, paleontologie, který zpochybňuje teorii vývoje. Ale pojďme spolu ještě do dalších oblastí vědy. Nejlépe tam, kde najdeme všechny vědce pohromadě. Do knihovny. Potvrdí nám evoluci alespoň v jiných oborech?Pěkně po pořádku
Budeme postupně otvírat odborné knihy a časopisy a klást otázky. Prověříme si, zda všeobecně rozšířený názor, že vše ve vesmíru i na Zemi vzniklo evolucí a stále se ještě vyvíjí, je skutečně pozorovatelný fakt. Jde o vědu, nebo o moderní náboženství, náhražku Stvořitele?

Otázka: Vznikl vesmír velkým třeskem? Vznikla pak buňka náhodným ozařováním bezkyslíkové (tzv. redukční) atmosféry?
Odpověď: Teorie velkého třesku (Big Bang) měla vždy své odpůrce z řad význačných astronomů (Sir Fred Hoyle, Hannes Alfven, Geoffrey Burbidge, Halton Arp aj.), ale nové nálezy ji postavily před úplné zhroucení. Výzkumy týmů amerických, britských a maďarských astronomů ukázaly, že rozložení galaxií a hmoty ve vesmíru naprosto neodpovídá teorii velkého třesku. (1) A co se týče vzniku života, říká biolog profesor Conklin z univerzity Princeton: "Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně." (2)


Otázka: Proč by ale přece jen nemohl život vzniknout za dost dlouhou dobu v nějakém praoceánu či ozařováním organických molekul?
Odpověď: Z termodynamiky plyne, že čas nemůže nahradit informaci. Čím dáme náhodě víc času, aby působila v uzavřené soustavě, tím hůře pro vznik života. To samé platí v soustavě otevřené, pokud v ní není vložen program (jako např. v semínku) anebo pokud nepůsobí inteligence zvnějšku. Pro základní stavební kameny života, prvky uhlík, vodík, kyslík, dusík, vápník, fosfor atd. platí to samé, co pro cihly, vápno, cement a jiný stavební materiál. Čím déle jej necháme na stavbě ležet, tím vzdálenější bude tato hromada od hotového domu. Jedině parta zedníků a pořádný projekt v y p ů s o b í vznik struktury. Nikoli dlouhodobé samovolné změny tlaku, teploty, záření, chemického složení a pod. Profesor A.E.Wilder Smith, jehož jeden ze tří doktorátů je z organické chemie (Oxford), o nemožnosti neřízeného vzniku života napsal řadu knih. (3) Můžeme se např. dočíst, že nějaký "praoceán je tím nejposlednějším místem na zeměkouli, kde by mohly spontánně vzniknout zřetězením aminokyselin bílkoviny - nositelé života. Přesto skoro všechny učebnice přírodopisu uvádějí tento hrubý omyl, aby nějak zdůvodnily vývojovou teorii a biogenesi (vznik živého z neživého bez programu). Takový člověk musí znát organickou chemii opravdu špatně, nebo ji vědomě ignorovat…", říká dr. Smith. (4)


Otázka: Nedává matematika, zvláště teorie pravděpodobnosti, nějakou reálnou šanci na vznik života?
Odpověď: Byli to právě matematici, kteří ukázali na neudržitelnost teorie vývoje z hlediska samovolného vzniku buňky. Kdyby např. jen jedna nepatrná součást buňky, protein o 700 článcích, měl vzniknout spontánně (a to není zdaleka ještě živé!), pravděpodobnost této události by byla srovnatelná s pravděpodobností 70 výher první ceny ve sportce za sebou! (Guy, Kaplan) Profesor B. Vollmert píše: "Široce rozšířené povídání o jakési chemo-evoluci, jež prý předcházela bio-evoluci, postrádá jakýkoli vědecký základ." (5)


Otázka: Řekněme tedy, že zatím nevíme, jak život mohl vzniknout. Co ale biologie? Zde je přece řada důkazů o postupném vzniku plazů z obojživelníků, např. z antrakosaurů, dále ptáků a savců z plazů a především lidí z opolidí, ne?
Odpověď: Celá teorie o postupném vývoji druhů je v současné době ve zmatku - následkem do očí bijících skutečností. Přiznávají to i evolucionisté, stačí jen číst. Evolucionista RNDr. Jozef Klembara přiznává, že i ti "…nejprimitivnější plazi jsou jasně odlišní nejen od antrakosaurů, ale i od všech známých prvohorních obojživelníků, a tak tedy specifický původ plazů je doposud n e z n á m ý. " (6) RNDr. Petr Švec píše, že také "...nejasným a částečně i tajemným, i když řadou hypotéz vysvětlovaným, zůstává nadále p ů v o d p t á k ů . " (7) RNDr. Zbyněk Roček nás informuje, že archeopteryx nemůže být nadále považován za spojovací článek mezi ptáky a plazy. (8) A nedávný nález texaského protoavise celou teorii o vzniku ptáků z plazů postavil úplně na hlavu. (9) O savcích nám evolucionisté prozradí, že "původ 26 skupin je nejasný" (10). Takže - věda nebo víra? A co antropologie, tam také nejsou důkazy pro vznik člověka?


Otázka: Vědí evolucionisté jistě, odkud pochází člověk? Jsou australopitekové naši předchůdci?
Odpověď: Od antropologů a paleontologů se dovídáme, opět cituji, že: "...tu nejlepší odpověď, jakou vám mohu nyní dát je, že dnes nemáme vůbec jasno, kdo vlastně pochází z koho; pouze víme, kdo z koho nepochází... Můžeme vyřadit všechny členy rodu australopiteků z lidské rodiny." A "...tato změna názorů je bolestivější než pohnout celým domem." (11) U nás vydaný Přehled biologie (12) přiznává, že "Pro údobí sahající k výskytu australopiteků v rozmezí více než 10 miliónů let nejsou dosud fosilní nálezy." A přední světová paleoantropoložka a archeoložka, zesnulá Mary Leakey řekla, že všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů. (13) To se ovšem ve školních učebnicích nedočtete. Vynikající francouzský zoolog, autor 28 svazků Traité de Zoologie, Pierre Grassé, se nám svěřil, že jeho cílem je "zničit mýtus evoluce". (14)


Otázka: Neučili jsme se přece, že např. lidský zárodek opakuje předchozí stadia vývoje? Např. stadium ryby či plaza?
Odpověď: Učili a ještě se to dosud někde učí. Ale celý tento tzv. biogenetický zákon je vědci postupně opouštěn. U nás to jde pomaleji, nové poznatky se obtížněji přijímají proti starým dogmatům. Ale i v našich učebnících se přiznává, že "známý biogenetický zákon...byl mylný." (15) Nejen že se u lidského embrya nenachází žádné žábry (jedná se jen o vizuelní podobnost s budoucími zcela jinými orgány) či ocásek (kostrč není ocásek), ale někteří vědci dokonce tvrdí, že je to naopak. Že opičí zárodek opakuje stadia lidská, a tudíž že opice pochází spíše z lidí. (16) To je sice pro zasmání, nicméně nám to ukazuje stav celé věci. Všechny zárodky, zcela přirozeně, se od sebe liší tolik, jako dospělci. Jde jen o vizuelní, nikoli genetickou shodu, která je v miniaturním provedení pochopitelná. Dr. Keith Thompson (neodarwinista) říká: " Biogenetický zákon je jistě mrtev. Vymřel ve 20. letech a z učebnic biologie byl vyhnán v 50. letech." (17) Nutno dodat, že to platí pro USA, kde byl dr. Keith Thompson profesorem na universitě v Yale. U nás je informovanost v těchto věcech mizivá.

A to souvisí i s poslední otázkou: Když je teorie evoluce tak špatná, proč již nebyla dávno opuštěna tak, jako ostatní chybné vědecké hypotézy?
Odpověď: Evoluční teorie není záležitostí vědy, jak již bylo řečeno, ale jde o ideologii a hodně primitivní víru, která velmi bytostně souvisí s životní orientací. Pokud někdo myslel, že Země je plochá, nebo přenos obrazu na dálku nemožný, prostě se zmýlil a přijme nová fakta bez problému. Ale přiznat, že celá teorie evoluce je omyl, by znamenalo úplně přehodnotit postoj k životu, a v důsledku toho i celé své chování a zaměření. Evoluční teorie není problémem vědy, ale vědců jako lidí, jejich svědomí a mravní životní orientace. Mohu potvrdit za dlouhou dobu studia této tematiky, že mnozí jsou přímo šťastni, že mohou v evoluci věřit - a víru v evoluci by neopustili za nic na světě, brání ji a budou bránit přes všechna fakta proti. Sir Arthur Keith řekl: "Evoluce je nedokázaná a nedokazatelná; věříme jí proto, že jediná druhá možnost je specielní stvoření, a to je nemyslitelné. " (18)


Evoluční víra není tedy jen omylem mozku, ale i srdce. U některých lidí je defektem nejen intelektuálním, ale také mravním. Jíst banány či pomeranče, pochutnávat si na nich a přitom říkat: nikomu nemusím děkovat, je to tu díky "banánovým a pomerančovým mutacím" - tento postoj nevyžaduje jen pořádnou porci hlouposti, ale také velkou dávku nestydatosti. Ne všichni však, kteří věří evoluci, jsou takoví. Někteří byli prostě jen podvedeni, což se může v životě stát každému. A pro takové lidi byly určeny předchozí informace. Pro lidi, kteří všechno nesvedou jen na Darwina, ale najdou sílu změnit také svůj názor.


PRO LIDI, KTERÝM KE ŠTĚSTÍ NESTAČÍ JEN PLNÁ LEDNIČKA, napsal: Pavel Kábrt, V Humnech 210/14, 193 00 Praha 9, tel 90044015, 0602 304 879. Na uvedené odrese si můžete vyžádat zaslání další literatury na toto téma - zdarma.

Odkazy na literaturu:

 • 1 - E.G.Lerner, Aerospace America March 1990, pp. 38-43 (Impact, June 1991)
 • 2 - Werner Gitt: Logos nebo chaos, str. 84
 • 3 - A. E. Wilder Smith je autorem asi 30 knih, mnohých s protievoluční tematikou.
 • 4 - týž jako (3) Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, str. 22,23 v čes. vydání z r. 1981
 • 5 - B. Vollmert: Makromolekula DNA (cituje Gitt str. 83)
 • 6, 7, 8 - časopisy Vesmír: 3/85, str. 151, 2/83, str. 48, 8/77, str. 232-234
 • 9 - Fossil bird shakes evolutionary hypothesis, Beardsley, Nature 1986, cit. v CRSQ 4/88
 • 10 - Darwinismus - Der Irrtum des Jahrhunderts, Geo 1984, Uwe George
 • 11 - Pat Shipman: Baffling limb on the family tree, Discover 7:86-93, 1986
 • 12 - Přehled biologie, SPN Praha 1987, str. 576
 • 13 - Acts and Facts, 9/97
 • 14 - L´Evolution du Vivant
 • 15 - Přehled biologie, Scientia, Pedagogické nakladatelství, 1994, str. 347
 • 16 - Duane T. Gish: Fosilie a evoluce, str. 34
 • 17 - Ontogeny and Phylogeny Recapitulated, Amer. Scientist 1988 - cit. v Impact č. 183
 • 18 - týž jako (2)
 • 19 - Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977, p. 127), cit. v Impact, Febr. 1987

Tento článek pochází ze stránky: http://www.hcjb.cz/

Autor konspirací o 11.září Phillip Marshall byl nalezen mrtev se svými dětmi

13. února 2013 v 12:46 9/11
Bývalý pilot a spisovatel Phillip Marshall, který ve svých knihách psal, že útoky z 11. září zorganizovala vláda USA a Saúdské Arábie byl nalezen mrtev v jeho domě ve městě Murphys, společně s jeho synem, dcerou a psem.

http://dcxposed.com/wp-content/uploads/2013/02/marshall-murder-suicide.jpg

K jeho dílům patří román "Lakefront airport," z roku 2003", Falešná vlajka 911: Jak Bush, Cheney a Saudové vytvořili svět po 11. září (False Flag 911: How Bush, Cheney and the Saudis Created the Post-911 World 2008)" a " Big Bamboozle: 9/11 a válka proti teroru (Big Bamboozle: 9/11 and war on terror 2012)", v níž se domníval, že to nebyla al-Káidaa, ale vlády USA a Saúdské Arábie, kteří zorganizovali teroristické útoky z 11. září na Spojené státy.

Přátelé dětí Phillipa Marshala, objevili tuto nepříjemnou scénu v sobotu 10.2.2013, když je šli navštívit, jelikož o sobě delší dobu nedávali vědět. Šerif kraje Calaveras uvedl, že obě děti, stejně jako jejich pes, byli střeleni pistolí do hlavy.
Marshallova manželka v době střelby byla na cestách v zahraničí. Možný motiv pro střelbu nebyl stanoven, ale policejní zprávy poukazují na důkaz, že to byla sebevražda.

Biografie autora knih z Amazon.com:

Philip Marshall, vojenský veterán, letecký kapitán a bývalý vládní pilot se smlouvou pro "zvláštní činnosti", je autorem tří knih o Top tajnostech USA, konkrétně o skupině organizovaného zločinu v horní vrstvě amerických tajných služeb, politiky, armády a ekonomiky v USA. Jeho kariéru začal v roce 1980 jako kapitán Learjet(výzvědné letadlo a pašování drog z Mexika Drug Enforcement-DEA) které sledovalo Pablo Escobara, který pracoval pro CIA a tajně vyzbrojoval Contras v Nikaragui. Marshall studoval a psal 30-let o této organizované skupině, k jejichž top dveřím vedou na Wall Street, k mediálním magnátů, a k jejich dobře financovaných politikům. Marshall je přední letecký expert na útoky 11. září. The Big Bamboozle (2012) je jeho druhé dílo a zaměřovalo se na letecký výcvik a přípravu únosců z 11. září, která následovala po jeho první knize na téma falešné vlajky z 11. září v roce 2008. Jeho první kniha, Lakefront Airport (2003) byl román který vyšel na základě jeho zkušeností jako pilota pro vládní zakázku během operace Iran-Contras. Philip Marshall začal 20-letou kariéru jako pilot letecké linky v roce 1985, létál nejprve pro Eastern Airlines a pak s United. Byl držitelem leteckých licenců kapitána na Boeing 727, 737, 747, 757 a 767. Narodil se a vyrůstal v New Orleans, Marshall, zemřel v Kalifornii.
Zdroj: ac24


Záhadná úmrtí svědků z 11.záříStarší video, ale je dobré ho vidět, protože je to další kus příběhu. Proč někteří lidé, kteří říkali do televize nebo do novin o explozích ve věžích a v budově č.7 měli nehodu nebo se rozhodli spáchat sebevraždu?

Barry Jennings - slyšel exploze ve WTC 7, v dokumentech poskytoval svá svědectví o tom, jak překračoval mrtvá těla v budově WTC 7. Zemřel záhadně 19.srpna 2008 na zástavu srdce, 2 dny předtím než NIST uveřejnil zprávu o kolapsu WTC 7.

Beverly Eckertová - během útoku zemřel její manžel, žalovala vládu USA a Saudy a byly ji nabízeny peníze, aby mlčela. Zemřela 12.února 2009 při leteckém neštěstí, týden před smrtí se setkala s prezidentem Obamou

Kenneth Johannemann - údržbář ve World Trade Center. Řekl, že ve WTC slyšel exploze ze sklepa, ne z vrchních pater budovy. Zastřelil se v srpnu 2008 Michael H.Doran - právník, pomáhal pozůstalým obětí vyřizovat a přijímat odškodnění. 18.dubna 2009 zemřel při leteckém neštěstí v Ohiu.

Christopher Landis - pracoval pro dopravní podnik v DC a dal hnutí PentaCon fotografie a filmové nahrávky, včetně svého svědectví. Týden po zveřejnění dokumentu spáchal sebevraždu

Bertha Champagne - hlídala děti rodině Marwina Bushe,ten měl na starosti bezpečnost na letišti v Dulles, odkud vzlétl Let č.77 a ve World Trade Center.10.října 2003 byla nalezená na příjezdové cestě u domu Marwina Bushe, poté, co ji srazilo vlastní auto.

Paul Smith - pilot Chopperu ABC, který zachytil náraz Letu č.175 do WTC. Zemřel 7.října 2007, když se mu do cesty dostal taxík, kterého vytlačilo 'černé auto'. Auto nebylo identifikované.

John Del Giorno - byl kameraman Chopperu Paula Smitha. Řekl,že natočil, jak Let č.175 narazil do WTC. Po vyptávání reportérů odmítl mluvit o tom, co doopravdy viděl.

Generál major David Wherley - muž, který poslal 11.září do vzduchu stíhačky. 22.června 2009 zemřel během vlakové nehody, při které se srazily 2 vlaky. Vyšetřovatelé nehody zjistili, že vlak byl řízen automaticky, ne manuálně.

Deborah Palfrey - zaměstnávala prostitutky ve svém nočním podniku, které poskytovaly potěšení významným lidem i vedoucím pracovníkům NSA, kteří byli doplňováni při partičkách pokru i příležitostnými řidiči limuzín, kteří se potom snažili jejich oboustranné informace využít. Zejména významný pracovník byl vrátný Goss, který snídal s generálem Mahmudem Ahmedem z pakistánské ISI. Ten mu předal 100 milionů dolarů pro vedoucího z únosců Mohamadu Attovi, aby se mohli "před úderem na WTC" dostatečně pobavit v nočních barech. Podle návodu vedoucího NSA Wayna Madsena měla bar dáma udržovat kontakty i s Jackem Abramovičem, který byl spojován s únosci. Deborah tvrdila, že měla informace o veliké události i o poslání únosců. V show Alexe Jonese neřekla jaké, chtěla je dostat k soudu a také dodala, že neplánuje spáchat sebevraždu. 1. května 2008 její údajnou sebevraždu oznámila policie v Tarpon Springs FLA.

Salvatore Princiotta - byl první vypovídající záchranář, který ve všeobecném zmatku 11. září oznámil totální znehodnocení všech 1400 aut, zaparkovaných v ulicích v okolí WTC. Vše důkladně vyfotografoval a zaznamenal, což byl podle režimu v USA velice nevlastenecký čin. 23.května 2007 byl nalezen zavražděn.

David Graham - před 11.září viděl 3 údajné únosce s pákistánským obchodníkem. Tuhle událost nahlásil FBI, která mu vyhrožovala. 17.září 2006 byl nalezen mrtev - byl otráven. Jeho smrt se nikdy nevyšetřovala.

zdroje:

Záhada UFO

13. února 2013 v 12:30 UFO fenomén
Lidstvo a "záhada UFO"Freska z Kosovského kláštera


Záhada - jev nebo událost, která se mohla udát jak ve vzdálené minulosti, tak v dnešních dnech, na niž věda na současné úrovni vědomostí nemá uspokojivé vysvětlení, podložené pozorováním a ověřené pádnými důkazy a pokusy. Tak nějak by mohla znít jakási krátká definice záhady. Záhady neexistují. Je zde jen spousta věcí, které dosud nechápeme, nebo nechceme chápat, ba dokonce je odmítáme brát na vědomí.


Hned na úvod je třeba uvést, že mnohé "záhady" jsou staré jako samo lidstvo a jistě ještě starší. Nepochopitelné věci a události provázely už naše prapředky doby kamenné od chvíle, kdy si začali uvědomovat sebe sama a okolní prostředí. Pro ně jistě byly záhadné všechny přírodní jevy, které je provázely, a měli z nich asi dost hrůzu. Zde je možná původ prvních projevů uctívání, vznik prvních bohů a božstev vyžadujících "udobřování", základu, na němž později začala parazitovat náboženství. Časem se z lovců a sběračů stali usedlí zemědělci a řemeslníci a místo primitivních kmenů postupně zaujaly velké civilizace toužící po vědomostech a poznání. V jejich městech a při panovnických dvorech patrně vznikaly první astronomické pozorovatelny a první vědecké týmy, jejichž úkolem bylo minimalizovat množství záhad a nevysvětlitelných jevů a podat k nim uspokojivá vysvětlení (Mezopotámie, Sumer, Egypt, Mayové, Keltové, atd.).Freska, Kosovo


Takto získané informace byly pečlivě zaznamenávány a shromažďovány ve stavbách sloužících jako archivy, které dnes mylně považujeme za hrobky či "stavby kultovního charakteru" (problém je zjevně v tom, že zatím neumíme správně rozluštit písmo či znaky v těchto stavbách, nebo v tom, že si u těchto staveb nechceme připustit jiný, než kultovní význam). I když tyto dávné civilizace byly na velmi vysoké, v mnohém dosud nepřekonané technické a intelektuální úrovni, byly bohužel vystřídány jinými, s nižší kulturní úrovní, zato s většími dobyvačnými choutkami.


Svůj podíl na kroku zpět a destrukci či tabuizaci prastarých vědomostí měly i všechny nově vzniklé církve (Evropa a Jižní Amerika - křesťanství a jeho inkvizice, spojená s dobyvatelskými výpady; misionářské výpady do Asie a Afriky, ale také rychle se šířící islám). Teprve ve 20. století, zejména ve druhé polovině, došlo k prudkému rozmachu přírodních a společenských věd, a také k technickému pokroku umožňujícímu nové efektivní přístupy a postupy k starým otázkám.Dřevořezba z Arábie, 1479


Jak se lidstvo na cestě staletími vyvíjelo až do dnešních dnů, měnila se i povaha a druh "záhad", které ho provázely. Prvopočáteční obavy z hromu a blesku vystřídaly otázky okolo vyvedení Hebrejů z Egypta, Kristovo zmrtvýchvstání, zda je Země kulatá nebo zda je Slunce středem vesmíru.


Pak přišlo dvacáté století a nebývalý rozvoj námořní a letecké dopravy. Vynořily se nové "záhady", jako Bermudský trojúhelník či "foo-fighters". A právě od nich byl už jen krůček k tajuplnému jevu provázejícímu lidstvo po celé období zaznamenávané historie, a určitě už dlouho předtím. Jde o fenomén známý pod zkratkou U.F.O.


UFO - zkratka anglického termínu Unidentified Flying Objects (v českém překladu Neidentifikovaný Létající Objekt) - se bleskově rozšířila po celém světě. Avšak nejde jen o fenomény pozorované na denní či noční obloze. Jsou známy případy pozorování neidentifikovaných objektů pod hladinou moří a oceánů, blízká setkání či pozorování útvarů považovaných za kosmické lodě nebo setkání s bytostmi na zemském povrchu, a to nejen v současnosti, ale už i v dávné minulosti. Proto zdomácněla další mezinárodní označení, přesněji vystihující povahu neznámého objektu. Mezi nejpoužívanější z nich patří:


UFO - Unidentified Flying Objects - neidentifikované létající objekty (disky, doutníky, koule, světelné jevy)


USO - Unknown Submarine Objects - neznámé objekty pohybující se pod hladinou (tělesa plující několikanásobně větší rychlostí, než jsou schopna plout pozemská plavidla)


BUFO - Biblish Unidentified Flying Objects - biblické neidentifikované létající objekty (vidění proroka Ezechiela, Mojžíšova zjevení, destrukce Sodomy a Gomory neznámou silou)
Dalším důležitým parametrem zavedeným pro snazší evidenci a objasňování jednotlivých pozorování jsou tzv. "blízká setkání". Ta se dále dělí do tří kategorií:


l) Blízké setkání prvního druhu - vizuální pozorování objektu ze vzdálenosti do 150 m od objektu.

2) Blízké setkání druhého druhu - pozorování doprovázené nějakým měřitelným fyzikálním efektem na zemi či na předmětech, jako např. sežehnutá tráva, poděšená zvířata, nefungující elektrické systémy nebo zastavující se motory.

3) Blízké setkání třetího druhu - takto je označována zpráva oznamující pozorování posádky uvnitř nebo okolo UFO.

Specifickou kategorii tvoří případy kontaktu či únosu bytostmi UFO, avšak tyto případy často postrádají dostatek důkazů či přítomnost svědků což ve většině případů znemožňuje objektivní prozkoumání a objasnění případu.


Něco historických faktů.

Většina lidí i zarytých příznivců UFO si myslí, že jde o nový fenomén, něco, co se objevilo teprve nedávno v těsné souvislosti s enormním rozmachem vědy a techniky dvacátého století. Opak je pravdou. Stejně tak jako ostatní nevysvětlitelné věci provázelo lidstvo odpradávna i UFO. Nabízí se i úvaha, že jakési inteligentní bytosti, ať už z blízkého či dalekého vesmíru, v zájmu vědy sledují naši planetu už od vzniku vyšších forem života, stejně tak, jak to dělají ve svých laboratořích naši vědci. A kde je psáno, že tito "cizí vědci" kdysi úmyslně nezasáhli do vývoje na naší planetě (náhodné a spontánní vymření obřích dinosaurů, náhlé vítězství homo sapiens nad daleko lépe vybaveným homo sapiens neanderthalis, a odkud se vzaly udivující astronomické poznatky starověkých civilizací v Sumeru, Egyptě, Indii, u Mayů atd.)?
Zkusme se v myšlenkách přenést do doby kamenné a pokusme si představit, jak bychom tehdy asi reagovali, kdyby se najednou "otevřelo nebe" a nedaleko od nás se sneslo na zem "něco zářícího"… Jak bychom se asi cítili, a co bychom si o tom mysleli?


Neměli bychom samozřejmě žádné pojmy pro něco takového a nemohli si prostě říct, že přistál létající stroj. Jakpak bychom pak informaci o téhle události vyprávěli jiným současníkům, a v jakém tvaru by se dostala k dalším generacím? A navíc, jak nazvat a popsat ty, kteří vystoupili s nevídaným vybavením, které bychom samozřejmě rovněž nebyli schopni pojmenovat?


Nabízí se myšlenka, že jde o něco nadpozemského či božského. A jsme u toho - máme vlastní božstva, máme co uctívat a zůstalo nám kultovní místo (tam, kde přistála "ta věc") a nic nebrání v tom, abychom formou nevinného kultu předávali potomkům až do dnešních dní zprávu o dávné návštěvě, ovšem nechtěně "šifrovanou" kvůli formě sdělení odpovídající našim tehdejším znalostem a jazyku. Takové důkazy jsou roztroušeny po celém světě. Indie - sanskrtem popisovaná velká města obíhající Zemi (jako ISS), amazonští indiáni a jejich Bep Kororoti - návštěvník z vesmíru, obrovské kresby a linie na planině Nazca, tajemní mayští bohové nebo "létající had", Kukul-kan, v mexickém Chichén Itzá… a v neposlední řadě tajemství pyramid rozesetých po celém světě.


Nemusíme ani chodit tak daleko, stačí se zamyslet nad znalostmi starých Keltů či tajemstvím legendárních Druidů; dodnes neznáme pravý význam kamenných kruhů v Anglii (např. Stonehenge) a pokud to ještě nestačí, jsou tu ještě biblická tajemství (Ezechiel; Sodoma a Gomora a hněv Boží, vyvedení Hebrejů z Egypta skrz Rudé moře) - co když i "kniha knih" skrývá zašifrované poslání naší i budoucím generacím…?
Ale dost otázek a vizí, přejděme k první, dalo by se říci pečlivě zdokumentované zprávě o podivuhodném dění na středověké obloze, neboť událost se odehrála 14. dubna 1561 mezi 4 a 5 hodinou ranní nad Norimberkem. Zdokumentoval ji Hans Glasser na základě výpovědí očitých svědků v dokumentu nazývaném Norimberský pergamen.


To ráno zaplnily nebe nad Norimberkem létající objekty všeho druhu (disky, doutníky a koule všemožných barev), které jakoby mezi sebou bojovaly a posléze zachraňovaly druhy, kteří se zřítili na zem. Po ukončení demonstrace své síly odlétla celá skupina směrem na západ.


O tom, oč vlastně tehdy nad Norimberkem šlo, panují dodnes dohady.

Přesuňme se o pár století blíže, do roku 1943. V téže oblasti zuřila druhá světová válka a spojenecká i německá letadla sužovaly jevy, jímž piloti říkali "foo-fighters".
Šlo o jasně svítící disky nebo koule o průměru asi 8 cm, které se zničehonic objevovaly po boku letadel v celých skupinách. Nevyskytovaly se však jen v Evropě, ale i na bojištích v Tichomoří. Podstata či původ těchto jevů nebyl nikdy vysvětlen.


Nejčastější pojmenování pro UFO zní "létající talíř". Odkud pochází? Zkušený pilot Kenneth Arnold se 24. června 1947 za letu při jasném počasí kochal pohledem na úchvatnou scenérii pohoří Cascade Mountains ve státě Washington. Letěl směrem na Yakima, před sebou měl Mt. Rainier, když tu jej náhle překvapil světelný záblesk. Vlevo, severně od hory, spatřil formaci devíti letících objektů a povšiml si, že se pohybují podivným způsobem - jakoby poskakovaly nahoru a dolů. A zde použil přirovnání, které mělo vstoupit do dějin: "Jako když hozené podšálky dělají žabky na hladině vody." Jejich rychlost odhadoval na úžasných 2000 - 2700 km/h, tj. mnohonásobně vyšší, než jakou tehdy mohl dosáhnout nějaký pozemský letoun. Tento případ se nikdy nepodařilo objasnit.
Přímo kultovní význam pro příznivce UFO má ovšem případ, který se odehrál o pár dní později, 2. července 1947. Nese dnes název "Roswellská událost". Došlo k ní v Novém Mexiku poblíž městečka Roswell, poblíž později proslulé Area 51.

Toho dne nalezli rančer William Brazel se synem a dcerou na pozemku své farmy rozptýlené trosky neznámého objektu. Ihned poté, kdy to oznámil příslušným úřadům, byla pod taktovkou vlády spuštěna do té doby snad největší operace armády na území USA. Trosky byly přepraveny na blízkou leteckou základnu Wright Patterson a státní orgány roztočily rozsáhlou zastírací kampaň vydáváním dementi a šířením protichůdných informací jako "… šlo o trosky meteorologického balonu…" nebo "… havaroval prototyp nového supertajného letounu…" apod.
I kdyby Roswellský případ neprokázal nic jiného, pak alespoň naznačil, že vláda Spojených států chtěla cosi zatajit a neváhala využít jakýchkoli prostředků!


Do té doby se všechna novodobá pozorování UFO se obešla bez jakékoli výraznější újmy na zdraví či obětí na životech. Ale o tom, že setkání s UFO dokáže i zabít se měl na vlastní kůži přesvědčit kapitán amerického letectva Thomas Mantell.

Brzy odpoledne 7. ledna l948 spatřila služba kontrolní věže v Goldman Field ve státě Kentucky jasný diskový objekt. Asi hodinu a dvacet minut po tomto zjištění se objekt ještě stále pohyboval nad Fort Knox (přísně střeženou oblastí; pevností sloužící jako trezor pro americký zlatý poklad), a tak letka letounů P-51 Mustang vedená kpt. Mantellem dostala příkaz úkaz prověřit. Letadla stoupala do výšky směrem k objektu.


Ve výšce 4572 m se ostatní letouny obrátily zpět na základnu, neboť stroje nebyly vybaveny pro let ve velkých výškách, jako Mantellův stroj. Ten pokračoval ve sledování objektu, pak ale náhle spojení s věží umlklo, stroj se nečekaně zřítil a kpt. Mantell zahynul v jeho troskách. Existuje mnoho teorií, co vlastně sledoval.


Jedna praví, že šlo o meteorologický balón, druhá tvrdí, že šlo o hvězdu nebo planetu Venuši. Sám Mantell objekt popsal jako "… je to kovové … velikost obrovská!" Další nevyřešený případ.


Výzkum a vyšetřování UFO


Takřka ihned po událostech v Roswellu bylo spuštěno několik vládních projektů s úkolem evidovat, vyšetřovat a podávat zprávy o tomto fenoménu přímo Pentagonu a Bílému domu. Jednalo se o projekty Znamení a Zášť či o supertajnou speciální studijní skupinu MJ-12 (Majestic 12).
Asi nejznámější z těchto počinů, určený především pro veřejnost, nesl název Project Blue Book (Projekt Modrá kniha). Projekt byl spuštěn v roce 1948 (rok po Roswellu) a běžel celých 21 let, až do roku 1969. Vyšetřování zpráv o UFO mělo na starost vojenské letectvo Spojených států (USAF), které přitom vycházelo ze dvou předchozích studií - projektů Znamení a Zášť. Po návalu pozorování UFO v roce 1952 bylo zřejmé, že bude třeba postupovat systematičtěji. Štáb pod vedením kpt. E. J. Rupperta vypracoval rychlou a stručnou metodu vyhodnocování pozorovaných úkazů. Svědci obdrželi osmistránkový dotazník, analyzovaly se fotografie i jejich negativy. Výzkumníci hodnotili astronomické údaje, přelety letadel a hlášení o povětrnostní situaci. Takto organizovaný tým rychle vyřadil zprávy zjevně smyšlené nebo vysvětlitelné přírodními úkazy.


Negativem této skupiny byla předpojatost, členové týmu neskrývali přesvědčení, že fenomén UFO neexistuje. V některých případech byli ovšem přesto nuceni uznat autentičnost daných materiálů.


Ve spojitosti s projektem Blue Book nelze opomenout Dr. Allena Hynka. Tento profesionální astronom byl najat letectvem Spojených států, aby pověsti o létajících talířích uvedl na pravou míru. Místo toho se však pod tlakem důkazů stal přesvědčeným zastáncem reality UFO a nejslavnějším ufologem všech dob. Jeho smrt v roce 1986 znamenala pro světovou ufologii velkou ztrátu a tuto mezeru se dosud nepodařilo zaplnit.


Dnes existuje mnoho dalších skupin a projektů zabývajících se "ufologií". Jsou to například:

APRO (Aerial Phenomena Research Organisation)- Společnost pro výzkum jevů v atmosféře,NICAP National Investigations Committee on Aerial Phenomena)- Národní vyšetřovací výbor pro vzdušné jevy, MUFON (Mutual UFO Network)- Společná síť pro výzkum UFO, BUFORA, CEI, CUN - národní organizace pro výzkum UFO (Anglie, Španělsko, Itálie), SETI Program (Search for Extraterrestrial Intelligence) - program americké NASA pro pátrání po mimozemských civilizacích ve vesmíru.


A na závěr?


Snad jen to, že je na každém z nás, jak se k této věci postaví. Mnohé případy už byly vyřešeny a objasněny, mnohé prohlášeny za jednoznačně smyšlenky, fotomontáže, optické klamy či jiné falzifikáty, avšak některé (a není jich právě málo) musely být i po důkladném přezkoumání uznány jako plně autentické!
Co z toho vyplývá? Buď se lidstvo stalo obětí obrovského kolektivního klamu smyslů, anebo, ústy Maldera ze seriálu Akta X: "Tam venku něco je…!"


A abychom byli plně objektivní, dlužno dodat prohlášení významného amerického astronoma: "V našem doposud známém vesmíru jsou miliardy hvězd. Řekněme, že pouhých deset procent z nich jsou hvězdy stejné velikosti, jako naše Slunce. Pak vezměme, že z počtu hvězd, který nám takto vyjde, má deset procent vlastní planetární systém a v dalších deseti procentech z nich existují planety podobných parametrů a přibližně stejně vzdálené od jejich slunce, aby tam mohly existovat podmínky pro vznik života. I po tomto krácení zbývá velký počet planet, na kterých potenciálně existuje život, neřku-li civilizace."


A kde je psáno, že některá z nich už dávno není na mnohem vyšší jak technické tak duševní úrovni, než naše, pozemská?

Nabízí se námitka, že i přes veškeré astronomické objevy (pravidelné lety do vesmíru, výzkum Měsíce v programu Apollo vyslání automatických sond k planetám naší soustavy i do hlubin vesmíru, teleskop Hubble atd.) nebylo zpozorováno natož dokázáno nic mimozemského. Možná je to i tím, že nikdo z mocných s přístupem k nejnovějším informacím nemá zájem na tom, aby bylo něco dokázáno či zveřejněno.


Nebo je to tím, že návštěvníci z kosmu, pokud skutečně existují, nemají právo či jiný důvod zasahovat nám do života (vývoje). Nezbývá než čekat, teprve čas ukáže, co nám to tu vlastně poletuje nad hlavou…

-red- Podle internetových zdrojů.


zdroj: wmmagazin


Roční předplatné rozesíláme v Česku a na Slovensko. Pčedplaťte si měsíčník WM magazín ještě dnes.


Rover Curiosity našel na Marsu další podivný předmět

13. února 2013 v 12:22 Vesmírny program

curiosity-mars

Na jednom ze snímků, které 30. ledna 2013 pořídila kamera Mastcam, je k vidění zajímavý, na první pohled kovový objekt. Na záběrech, které z Marsu odeslalo vozítko Curiosity, ho zaregistrovala amatérská astronomka z Itálie Elisabetta Bonora.

curiosity-zahada


curiosity-kovovy-predmet